Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Οι υπηρεσίες μας στο Εμπράγματο Δίκαιο

Το δικηγορικό μας γραφείο μέσα από μια ομάδα έμπειρων και εξειδικευμένων συνεργατών είναι σε θέση να χειριστεί ένα ευρύ φάσμα νομικών υποθέσεων όλων των κλάδων του δικαίου.

Ενδεικτική αναφορά των τομέων που δραστηριοποιούμαστε στο Εμπράγματο Δίκαιο:

- Νομή (διατάραξη νομής, αποβολή από τη νομή)

- Κυριότητα (διατάραξη κυριότητας, αποβολή από την κυριότητα, διεκδικητική αγωγή, αρνητική αγωγή)

- Συγκυριότητα

- Οροφοιδιοκτησία - Γειτονικό δίκαιο

- Οριζόντιες και κάθετες ιδιοκτησίες

- Χρησικτησίες

- Πραγματικές δουλείες (δουλεία διόδου, η δουλεία διοχέτευσης ή αποχέτευσης ή άντλησης νερού ή ποτισμού θρεμμάτων του δεσπόζοντος, ή βοσκής ή ξύλευσης, η δουλεία εκπομπής στο δουλεύον του νερού της στέγης του δεσπόζοντος, δουλεία εξώστη ή προστέγου πάνω στο δουλεύον ή στήριξης της οικοδομής πάνω στο γειτονικό κτίριο, η δουλεία υπονόμου, η δουλεία μη ανέγερσης, μη παρεμπόδισης του φωτός ή της θέας του δεσπόζοντος)

- Προσωπικές δουλείες (επικαρπία, οίκηση)

- Ενέχυρα

- Υποθήκες - Προσημειώσεις

- Κατασχέσεις - Πλειστηριασμοί

- Πολεοδομικές - χωροταξικές υποθέσεις

- Περιβαλλοντολογικές υποθέσεις

- Εθνικό Κτηματολόγιο

- Απαλλοτριώσεις

- Διανομές

- Προσύμφωνα - Συμβόλαια

- Έλεγχοι τίτλων ιδιοκτησίας ακινήτων

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.