Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Οι υπηρεσίες μας στο Εμπορικό Δίκαιο

Το δικηγορικό μας γραφείο μέσα από μια ομάδα έμπειρων και εξειδικευμένων συνεργατών είναι σε θέση να χειριστεί ένα ευρύ φάσμα νομικών υποθέσεων όλων των κλάδων του δικαίου.

Ενδεικτική αναφορά των τομέων που δραστηριοποιούμαστε στο Εμπορικό Δίκαιο (Δίκαιο πιστωτικών τίτλων, Δίκαιο εμπορικών εταιριών, Δίκαιο βιομηχανικής ιδιοκτησίας, Δίκαιο ιδιωτικής ασφάλισης, Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας, Δίκαιο προστασίας καταναλωτή και αθέμιτου ανταγωνισμού):

- Υπερχρεωμένα νοικοκυριά (νόμος Κατσέλη)

- Εξωδικαστική επίλυση διαφορών

- Διαμεσολάβηση

- Εμπορικές συμβάσεις - Ιδιωτικά συμφωνητικά

- Εμπορικές / επαγγελματικές μισθώσεις

- Πιστωτικοί τίτλοι

- Αξιόγραφα

- Συναλλαγματικές

- Επιταγές

- Διαταγές πληρωμής

- Εταιρίες (προσωπικές και κεφαλαιουχικές εταιρίες)

- Ομόρρυθμη εταιρία (Ο.Ε.)

- Ετερόρρυθμη εταιρία (Ε.Ε.)

- Αφανής εταιρία

- Κοινοπραξία

- Ανώνυμη εταιρία (Α.Ε.)

- Εταιρία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

- Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία (Ι.Κ.Ε.)

- Λύση Εταιριών - Εκκαθαρίσεις

- Πτωχεύσεις

- Διαδικασία εξυγίανσης

- Εμπορικά σήματα

- Διπλώματα ευρεσιτεχνίας

- Βιομηχανικά σχέδια

- Ιδιωτική ασφάλιση

- Αποζημιώσεις από ασφαλιστικές εταιρίες

- Πνευματική ιδιοκτησία (οπτικοακουστικά έργα, συγγραφικά δικαιώματα, κατοχύρωση και προστασία δικαιωμάτων)

- Προστασία καταναλωτών

- Αθέμιτος ανταγωνισμός

- Τραπεζικές διαφορές

- Χρηματιστηριακά

- Ναυτιλιακά

- Παράκτιες εταιρίες

- Διεθνείς συμβάσεις

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.