Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Οι υπηρεσίες μας στο Αστικό Δίκαιο

Το δικηγορικό μας γραφείο μέσα από μια ομάδα έμπειρων και εξειδικευμένων συνεργατών είναι σε θέση να χειριστεί ένα ευρύ φάσμα νομικών υποθέσεων όλων των κλάδων του δικαίου.

Ενδεικτική αναφορά των τομέων που δραστηριοποιούμαστε στο Αστικό Δίκαιο (Γενικές Αρχές, Ενοχικό Δίκαιο, Εμπράγματο Δίκαιο, Οικογενειακό Δίκαιο, Κληρονομικό Δίκαιο) :

- Υπερχρεωμένα νοικοκυριά (νόμος Κατσέλη)

- Συνταξιοδοτήσεις

- Εξωδικαστική επίλυση διαφορών

- Διαμεσολάβηση

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

- Αφάνεια

- Σωματεία (σύλλογοι κάθε είδους)

- Ιδρύματα

- Επιτροπές εράνων

- Δικαιοπραξίες

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

- Συμβάσεις

- Αρραβώνες και ποινικές ρήτρες

- Εκχωρήσεις

- Ενέχυρα

- Εντολές

- Αναδοχές χρεών

- Δωρεές

- Αγορές - Πωλήσεις (κινητών και ακίνητων πραγμάτων)

- Αγοραπωλησίες ακινήτων στην Ελλάδα από ημεδαπούς και αλλοδαπούς

- Διαχείριση περιουσιών

- Μισθώσεις - Χρονομισθώσεις (πραγμάτων, κατοικιών, εμπορικές, αγροτεμαχίων)

- Εισπράξεις χρηματικών απαιτήσεων (μισθώματα, δάνεια κ.λπ.)

- Συμβάσεις εργασίας - Εργατικές διαφορές (διεκδίκηση δεδουλευμένων, επιδομάτων, δώρων, αποζημιώσεων κ.λπ.)

- Συμβάσεις έργου

- Μεσιτείες

- Δάνεια - Χρησιδάνεια

- Εγγυήσεις

- Αδικαιολόγητος πλουτισμός

- Αδικοπραξίες (διεκδίκηση αποζημιώσεων κάθε είδους)

- Καταδολίευση δανειστών

- Τροχαία ατυχήματα

- Ιατρικά σφάλματα

- Εργατικά ατυχήματα

- Αλληλόχρεοι λογαριασμοί

- Αναγνώριση χρέους

- Αντιπροσώπευση - Πληρεξουσιότητα

- Παρακαταθήκες

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

- Νομή (διατάραξη νομής, αποβολή από τη νομή)

- Κυριότητα (διατάραξη κυριότητας, αποβολή από την κυριότητα, διεκδικητική αγωγή, αρνητική αγωγή)

- Συγκυριότητα

- Οροφοιδιοκτησία - Γειτονικό δίκαιο

- Οριζόντιες και κάθετες ιδιοκτησίες

- Χρησικτησίες

- Πραγματικές δουλείες (δουλεία διόδου, η δουλεία διοχέτευσης ή αποχέτευσης ή άντλησης νερού ή ποτισμού θρεμμάτων του δεσπόζοντος, ή βοσκής ή ξύλευσης, η δουλεία εκπομπής στο δουλεύον του νερού της στέγης του δεσπόζοντος, δουλεία εξώστη ή προστέγου πάνω στο δουλεύον ή στήριξης της οικοδομής πάνω στο γειτονικό κτίριο, η δουλεία υπονόμου, η δουλεία μη ανέγερσης, μη παρεμπόδισης του φωτός ή της θέας του δεσπόζοντος)

- Προσωπικές δουλείες (επικαρπία, οίκηση)

- Ενέχυρα

- Υποθήκες - Προσημειώσεις

- Κατασχέσεις - Πλειστηριασμοί

- Πολεοδομικές - χωροταξικές υποθέσεις

- Περιβαλλοντολογικές υποθέσεις

- Εθνικό Κτηματολόγιο

- Απαλλοτριώσεις

- Διανομές

- Προσύμφωνα - Συμβόλαια

- Έλεγχοι τίτλων ιδιοκτησίας ακινήτων

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

- Μνηστείες (αρραβώνες)

- Γάμοι (γαμικές - οικογενειακές διαφορές)

- Σχέσεις των συζύγων από το γάμο (συμβίωση, οικογενειακή στέγη, περιουσιακή αυτοτέλεια, αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα)

- Διαζύγια (συναινετικά ή με αντιδικία)

- Διατροφές (διατροφή μεταξύ των συζύγων, διατροφή τέκνων)

- Σχέσεις γονέων και τέκνων (γονική μέριμνα, επιμέλεια τέκνων, επικοινωνία γονέων με τα τέκνα)

- Υιοθεσίες (ανηλίκων και ενηλίκων)

- Επιτροπεία ανηλίκου

- Αναδοχή ανηλίκου

- Δικαστική συμπαράσταση

- Δικαστική επιμέλεια

- Διοίκηση αλλοτριων

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

- Κληρονομικές διαφορές

- Διαθήκες (ιδιόγραφη διαθήκη, δημόσια διαθήκη, μυστική διαθήκη)

- Εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή

- Νόμιμη μοίρα

- Μέμψη άστοργης δωρεάς

- Αποδοχή και αποποίηση κληρονομίας

- Κληρονομική αναξιότητα

- Σχολάζουσα κληρονομία

- Αγωγές περί κλήρου

- Δικαστική εκκαθάριση της κληρονομίας

- Κληρονομικό καταπίστευμα

- Κληρονομητήρια

- Κληροδοσίες

- Δωρεές αιτία θανάτου

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Εμπορικά σήματα Οι υπηρεσίες μας στο Ενοχικό Δίκαιο »

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.