Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Όροι χρήσης

Οι επισκέπτες/χρήστες των σελίδων και των υπηρεσιών του ιστότοπου «www.karagiannislawfirm.gr» παραχωρούν τη συγκατάθεσή τους στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του. Οι επισκέπτες/χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους χρήσης και να προβούν σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων ή/και υπηρεσιών του μόνο εφόσον τους αποδέχονται πλήρως. Οι παρόντες όροι χρήσης δύνανται να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, συνεπώς οι επισκέπτες/χρήστες θα πρέπει να επισκέπτονται τακτικά την παρούσα σελίδα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις που προκύπτουν στους όρους χρήσης.

1. Υποχρεώσεις επισκεπτών/χρηστών: Οι επισκέπτες/χρήστες του παρόντος δικτυακού τόπου οφείλουν να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου όσον αφορά στις τηλεπικοινωνίες. Στο πλαίσιο αυτό, οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον παρόντα δικτυακό τόπο ή στο δίκτυο γενικότερα, από πράξεις απορρέουσες από κακή ή/και αθέμιτη χρήση των σελίδων ή/και υπηρεσιών του από τους επισκέπτες/χρήστες του, βαραίνει αποκλειστικά τους τελευταίους.

2. Παροχή και διαθεσιμότητα περιεχομένου: Ο ιστότοπος «www.karagiannislawfirm.gr» δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία ή/και υπηρεσία που περιλαμβάνεται σε αυτόν θα παρέχεται χωρίς διακοπή ή/και σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, δεν εγγυάται πως ο δικτυακός αυτός τόπος καθώς και οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων παρέχονται τα περιεχόμενα και οι υπηρεσίες του δικτυακού τόπου στους επισκέπτες/χρήστες, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ο ιστότοπος «www.karagiannislawfirm.gr» δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει αποκλειστικά ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση ο ιστότοπος «www.karagiannislawfirm.gr».

3. Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους (links): Ο ιστότοπος «www.karagiannislawfirm.gr» δε φέρει καμία ευθύνη, ούτε είναι σε θέση να επηρεάσει το περιεχόμενο δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν σύνδεσμοι που βρίσκονται στον δικτυακό του τόπο. Προβλήματα ή/και ζημίες που τυχόν προκύψουν από τη χρήση δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν σύνδεσμοι του παρόντος δικτυακού τόπου βαραίνουν αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες των πρώτων. Ο ιστότοπος «www.karagiannislawfirm.gr» δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών» ή hyperlinks. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Ο ιστότοπος «www.karagiannislawfirm.gr» σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

4. Αναπαραγωγή περιεχομένου: Ο ιστότοπος «www.karagiannislawfirm.gr» επιτρέπει τη χρήση, εκμετάλλευση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή και αντιγραφή με οποιονδήποτε τρόπο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου, υπό την προϋπόθεση πως αυτά δε θα αλλοιωθούν με οποιονδήποτε τρόπο και μόνο εφόσον αναφέρεται ρητά ως πηγή ο ιστότοπος «www.karagiannislawfirm.gr» και ο συντάκτης του σχετικού κειμένου.

5. Περιεχόμενο δικτυακού τόπου: Ο ιστότοπος «www.karagiannislawfirm.gr» αποτελεί μια ηλεκτρονική διαδικτυακή δεξαμενή νομικών/δικηγορικών άρθρων, νομοθεσίας, νομολογίας, υποδειγμάτων δικογράφων και γενικότερα νομικών/δικηγορικών πληροφοριών και επικαιρότητας αλλά και ειδησεογραφικών νέων, με σκοπό αφενός την ενημέρωση των νομικών επιστημόνων και αφετέρου την εκλαΐκευση και διάχυση της νομικής γνώσης προς όλους. Το πληροφοριακό υλικό καθώς και οι γνώμες που περιέχονται στην ιστοσελίδα εξυπηρετούν αποκλειστικά πληροφοριακό σκοπό και δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως υποκατάστατο αντί ειδικής νομικής συμβουλής επί συγκεκριμένου θέματος. Για κάθε νομικό ζήτημα το οποίο σας απασχολεί θα πρέπει να ζητήσετε υπεύθυνη νομική υποστήριξη από επαγγελματίας ασκούντες το δικηγορικό λειτούργημα. Ο ιστότοπος «www.karagiannislawfirm.gr» αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών. Συνεπώς, οι επισκέπτες/χρήστες του αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών με τις πηγές. Ο ιστότοπος δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σχετιζόμενη με οποιαδήποτε απώλεια που μπορεί να προκύψει από την εξάρτηση σε πληροφορίες ή υλικό δημοσιευθέν σε αυτή την ιστοσελίδα, αλλά ούτε και ευθύνη για το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ή οποιαδήποτε λάθη ανεξαρτήτως της φύσης τους, είτε είναι νομικά, τυπογραφικά, τεχνικά είτε οποιασδήποτε άλλης φύσεως.

6. Αποκλεισμός νομικών συμβουλών/υπηρεσιών: Ο ιστότοπος «www.karagiannislawfirm.gr» και οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές του δεν παρέχουν διά του παρόντος άμεσες νομικές, φορολογικές συμβουλές, δικηγορικές υπηρεσίες ή παρεμφερείς συμβουλευτικές υπηρεσίες, ουδεμία δε ευθύνη φέρουν για τυχόν ζημία τρίτου λόγω ενέργειας ή παράλειψης που βασίστηκε εν όλω ή εν μέρει σε περιεχόμενό του. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο «www.karagiannislawfirm.gr» αποτελούν μία ενημερωτική προσφορά προς κάθε επισκέπτη/χρήστη του ιστότοπου και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως άμεσες νομικές συμβουλές, ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε τέτοια απευθείας σχέση μεταξύ οποιουδήποτε δικηγόρου και πελάτη ή άμεση προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων.

7. Πνευματική ιδιοκτησία: Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 5 του νόμου 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας «Η προστασία του παρόντος νόμου δεν εκτείνεται σε επίσημα κείμενα με τα όποια εκφράζεται η άσκηση πολιτειακής αρμοδιότητας και ιδίως σε νομοθετικά, διοικητικά ή δικαστικά κείμενα, καθώς και στις εκφράσεις της λαϊκής παράδοσης, στις ειδήσεις και στα απλά γεγονότα ή στοιχεία.» και σύμφωνα με το άρθρο 25 του ίδιου νόμου «1. Επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς αμοιβή στο μέτρο που δικαιολογείται από τον επιδιωκόμενο σκοπό: α) η αναπαραγωγή και η διάδοση στο κοινό, για λόγους περιγραφής επίκαιρων γεγονότων με μέσα μαζικής επικοινωνίας έργων, που βλέπονται ή ακούγονται κατά τη διάρκεια ενός τέτοιου γεγονότος β) η αναπαραγωγή και η διάδοση στο κοινό με μέσα μαζικής επικοινωνίας προς το σκοπό της ενημέρωσης επί επίκαιρων γεγονότων πολιτικών λόγων, προσφωνήσεων, κηρυγμάτων, δικανικών αγορεύσεων ή άλλων έργων παρόμοιας φύσης, καθώς και περιλήψεων ή αποσπασμάτων των από διαλέξεις, εφόσον τα έργα αυτά παρουσιάζονται δημόσια. 2. Η αναπαραγωγή και η διάδοση στο κοινό πρέπει, όταν αυτό είναι δυνατό, να συνοδεύονται από την ένδειξη της πηγής και του ονόματος του δημιουργού.».

8. Πολιτική για τα Cookies: Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο «www.karagiannislawfirm.gr» συμφωνείτε με τη χρήση των cookies μας, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική για τα Cookies. Αν δεν συμφωνείτε με αυτή τη χρήση των cookies, θα πρέπει να ορίσετε τις ρυθμίσεις του browser σας αναλόγως ή να μην χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο «www.karagiannislawfirm.gr». Εάν απενεργοποιήσετε τα cookies που χρησιμοποιούμε, αυτό μπορεί να επηρεάσει την πλοήγησή σας στον δικτυακό μας τόπο.

9. Ο παρόν ιστότοπος λειτουργεί σε πλήρη εναρμόνιση με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR). Ρητά δηλώνεται ότι ο ιστότοπος δεν λαμβάνει και δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα καθ' οιονδήποτε τρόπο. Τα ατομικά στοιχεία που ζητούνται να συμπληρωθούν από τον επισκέπτη στην επιλογή του μενού "Ρωτήστε μας" λαμβάνονται αποκλειστικά και μόνο κατόπιν ρητής συναίνεσης του αποστολέα και χρησιμοποιούνται για αμιγώς πληροφοριακούς λόγους. Σε καμία περίπτωση δεν αρχειοθετούνται, δεν αποθηκεύονται, δεν επεξεργάζονται και διαγράφονται εξολοκλήρου και οριστικά εντός 24 ωρών από την αποστολή τους.

Το σύνολο των ανωτέρω όρων αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του ιστότοπου «www.karagiannislawfirm.gr» και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.