Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Ποινική Δικονομία - Ένδικα μέσα κατά των βουλευμάτων - Έφεση

Αρθρο 477. Σε ποιους επιτρέπεται. Εφεση κατά του βουλεύματος επιτρέπεται στον κατηγορούμενο και στον εισαγγελέα, στις περιπτώσεις των επόμενων άρθρων και σε όσες άλλες ορίζει ειδικά ο νόμος.". *** Το άρθρο 477 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 24 παρ.1 Ν.3904/2010,ΦΕΚ Α 218/23.12.2010.

Αρθρο 478. Πότε επιτρέπεται στον κατηγορούμενο. Το ένδικο μέσο της έφεσης επιτρέπεται στον κατηγορούμενο μόνο κατά του βουλεύματος του συμβουλίου πλημμελειοδικών το οποίο τον παραπέμπει στο δικαστήριο για κακούργημα και μόνο για τους λόγους: α. της απόλυτης ακυρότητας και β. της εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διάταξης.". *** Το άρθρο 478 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 24 παρ.2 Ν.3904/2010,ΦΕΚ Α 218/23.12.2010.

Αρθρο 479. Πότε επιτρέπεται στον εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας εφετών μπορεί να προσβάλει με έφεση οποιοδήποτε βούλευμα του συμβουλίου πλημμελειοδικών μέσα σε προθεσμία ενός μήνα από την έκδοση του (άρθρο 306). Η προθεσμία αυτή και η έφεση που ασκήθηκε δεν αναστέλλουν την αποφυλάκιση του κατηγορουμένου που έχει διαταχθεί με το προσβαλλόμενο βούλευμα.". *** Το άρθρο 479 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 24 παρ.3 Ν.3904/2010,ΦΕΚ Α 218/23.12.2010.

Το άρθρο 480. ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 34 περ.γ΄ Ν.3904/2010, ΦΕΚ Α 218/23.12.2010. Πότε επιτρέπεται στον πολιτικώς ενάγοντα Αρθρο 480.- "1. Ο πολιτικώς ενΑγων μπορεί να ασκήσει έφεση κατΑ των βουλευμΑτων του συμβουλίου πλημμελειοδικών, όταν πρόκειται για κακούργημα και μόνο στις περιπτώσεις β`, γ` και δ` της παραγρΑφου 1 του Αρθρου 479." *** Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 40 Ν.3160/2003, ΦΕΚ Α 165/30.6.2003. 2. Το δικαίωμα αυτό της έφεσης το έχει ο πολιτικώς ενάγων, αν πριν από την έκδοση του βουλεύματος δήλωσε ότι παρίσταται με την ιδιότητά του αυτήν και δεν έχει αποβληθεί (άρθρ. 82-88).

Αρμόδιο δικαστήριο για την έφεση. Αρθρο 481. 1. Για την "εφεση" αποφαίνεται το συμβούλιο εφετών ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα εφετών σύμφωνα με τα άρθρα 316, 318 και 319. *** Αντί της λέξης "αίτηση" τέθηκε η λέξη "έφεση" με το άρθρο 40 Ν.3160/2003,ΦΕΚ Α 165/30.6.2003. 2. Αν το βούλευμα που προσβάλλεται έχει εκδοθεί ακύρως, το συμβούλιο εφετών, αφού το κηρύξει άκυρο, κρατεί την υπόθεση και αποφαίνεται σύμφωνα με την παρ. 1.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.