Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 13.07.2009 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ Τίτλος Αρθρου Ορισμός ναρκωτικών Σχόλια -Στο τέλος του Πίνακα Δ' αυτού του άρθρου προστίθενται τα εντός "..." ιδιοσκευάσματα με την Υ.Α. ΔΥΓ3Γ/ΟΙΚ.155737/2006, ΦΕΚ Β' 19145/2006. -Τα ιδιοσκευάσματα FENTADUR και MATRIFEN που περιέχουν την ουσία FENTANYL υπήχθησαν στον πίνακα Γ΄ της παρ. 2 με την ΥΑ ΔΥΓ3Γ/52708 (ΦΕΚ Β΄ 1357/1.8.2007). -Το ιδιοσκεύασμα OXXALGAN που περιέχει την ουσία TRAMADOL υπήχθη στον πίνακα Γ΄ της παρ. 2 με την ΥΑ ΔΥΓ3Γ/80696 (ΦΕΚ Β΄ 1357/1.8.2007) βλ. οικείο φεκ. -Το ιδιοσκεύασμα ΧΥRΕΜ που περιέχει την ουσία GHB, υπήχθη στον Πίνακα Γ' της παρ. 2 με την ΔΥΓ3γ/116244/05 (ΦΕΚ Β΄ 563/1.4.2008). -O πίνακας Α της παραγρ. 1 αυτού του άρθρου συμπληρώθηκε με το ιδιοσκεύασμα Οριπαβίνη με την Υ.Α. ΔΥΓ3Γ/91372/07, ΦΕΚ Β' 872/2008. -Στον πίνακα Γ της παρ. 2 προστέθηκε το ιδιοσκεύασμα IONSYS με το δραστικό συστατικό FENTANYL HYDROCHLORIDE με την ΥΑ ΔΥΓ3γ/120064 (ΦΕΚ Β΄ 2233/31.10.2008). -Με την ΥΑ ΔΥΓ3γ/167073/08 (ΦΕΚ Β΄ 314/20.2.2009) προστέθηκαν στον πίνακα Δ΄ του παρόντος άρθρου τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα RELACTON-C, LYSANXIA και PRAZENE με δραστικά συστατικά αντίστοιχα τα CARISOPRODO,L PRAZEPAM και PRAZEPAM. -Με την ΥΑ ΔΥΓ3γ/70248 (ΦΕΚ Β΄ 1392/13.7.2009) υπήχθη το φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα MIDAZOLAM/B. BRAUN που περιέχει την ουσία MIDAZOLAM, στον Πίνακα Δ' της παρ. 2. Κείμενο Αρθρου «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 1. Ναρκωτικά, κατά την έννοια του νόμου αυτού, είναι ουσίες τεχνητές ή φυσικές που δρουν στο κεντρικό νευρικό σύστημα και προκαλούν εξάρτηση του ατόμου από αυτές. 2. Οι ουσίες που υπάγονται στα ναρκωτικά περιλαμβάνονται ιδίως στους παρακάτω τέσσερις πίνακες Α', Β', Γ' και Δ' ΠΙΝΑΚΑΣ Α' 1. ΔΕΣΟΜΟΡΦΙΝΗ: Διυδροδεσοξυμορφίνη DESOMORPHINE-.DIHYDRODESOXYMORPHINE 2. DET: Ν, Ν-Διαιθυλοτρυττταμίνη DET: Ν, N-DIETHYLTRYPTAMINE 3. DMHP: (Διμεθυλο-1, 2 ετττυλο)-3 τετραϋδρο-7, 8, 9, 10 τριμεθυλο- 6,6,9 διβενζο-6Η (β,δ) πυρανόλη -1 DMHP: (DIMETHYL-1, 2 HEPTYL) -3 TETRAHYDRO-7, 8, 9, 10 TRIMETHYL-6,6,9, DIBENZO -6Η (Β, D) PYRANOL-1 4. DMT: Ν,Ν - Διμεθυλοτρυττταμίνη DMT: Ν,Ν - DIMETHYLTRYPTAMINE 5. ΗΡΩΪΝΗ: Διακετυλομορφίνη HEROINE: DIACETYLMORPHINE 6. ΙΝΔΙΚΗΚΑΝΝΑΒΙΣΚΑΙΡΗΤΙΝΗΚΑΝΝΑΒΕΩΣ CANNABIS ΕΤ RESINE DE CANNABIS 7. ΚΕΤΟΒΕΜΙΔΟΝΗ:(μ-υδροξυφαινυλο)-4 μεθυλο-1-ττροπιονυλο-4 πιπεριδίνηCETOBEMIDONE: (M-HYDROXYPHENYL) -4 METHYL-1 PROPIONYL-4 PIPERIDINE 8. (+)- ΛΥΣΕΡΠΔΙΟΝ, LSD, LSD-25: (+)-N, Ν-διαιθυλαμίδιον του D-λυσεργινικού οξέος (+)- LYSERGIDE, LSD, LSD-25: (+)-N, N-DIETHYL-LYSERGAMIDE 9. ΜΕΣΚΑΛΙΝΗ: Τριμεθοξυ-3,4,5 φαινυλαιθυλαμίνη MESCALINE: TRIMETHOXY-3,4,5 PHENYLETHYLAMINE 10. ΠΑΡΑΕΞΥΛΗ: Εξυλο-3 τετραϋδρο-7, 8, 9, 10 τριμεθυλο-6, 6,9 διβενζο-6Η (β,δ) ττυρανόλη-1 PARAHEXYLE: HEXYL-3 TETRAHYDRO-7, 8, 9, 10 TRIMETHYL-6, 6, 9 DIBENZO-6H (Β, D) PYRANOL-1 11. PCE: Ν -αιθυλο -1 -φαινυλκυκλοεξυλαμίνη PCE: N-ETHYL -1- PHENYLCYCLOHEXYLAMINE 12. ΡΗΡή PCPY: 1 - (1-φαινυλκυκλοεξυλο) πυρρολιδίνη ΡΗΡή PCPY: 1 - (1-PHENYLCYCLOHEXYL) PYRROLIDINE 13. STP, DOM: Διμεθοξυ-2,5 μεθυλο-4 φαινυλαιθυλαμίνη STP, DOM: DIMETHOXY-2,5 METHYL-4 PHENETHYLAMINE 14. TCP: 1 -[1 -(2-θειενυλο) κυκλοεξυλο-] πιπεριδίνη TCP: 1-[1- (2-THIENYL) CYCLOHEXYL] PIPERIDINE 15. ΨΙΛΟΚΥΒΙΝΗ: ο-Φωσφορυλο-υδροξυ-4 Ν,Ν-διμεθυλοτρυττταμίνη PSILOCYBINE: o-PHOSPHORYL-HYDROXY-4 Ν,Ν-DIMETHYLTRYPTAMINE 16. ΨΙΛΟΚΙΝΗ: (Διμεθυλαμινο-2 αιθυλο) -3ινδολόλη-4 PSILOCINE: (DIMETHYLAMINO-2 ETHYL)-3INDOLOL-4 17. DMA: 2,5 -Διμεθοξυαμφεταμίνη DMA: 2,5 DIMETHOXYAMPHETAMINE 18. DOET: 2,5 - Διμεθοξυ - 4 - Αιθυλοαμφεταμίνη DOET: 2,5 -DIMETHOXY -4 - ETHYLAMPHETAMINE 19. ΚΑΘΙΝΟΝΗ: (-) -αλφα-αμινοπροπιφαινόνη CATHINONE: (-)-ALPHA-AMINOPROPIOPHENONE 20. MMDA: 5-Μεθοξυ -3, 4-Μεθυλενοδιοξυαμφεταμίνη MMDA: 5-METHOXY -3, 4-METHYLENEDIOXYAMPHETAMINE 21. MDMA: 3, 4-Μεθυλενοδιοξυμεθαμφεταμίνη MDMA: 3,4 -METHYLENEDIOXYMETHAMPHETAMINE 22. PMA: Παραμεθοξυαμφεταμίνη PMA: PARAMETHOXYAMPHETAMINE 23. TMA: 3,4, 5-Τριμεθοξυαμφεταμίνη TMA: 3,4, 5- TRIMETHOXYAMPHETAMINE 24. ΝΑΜΠΙΛΟΝΗ: (±) trans -3- (1,1 διμεθυλοετττυλο) -6, 6α, 7, 8, 10,10α, -εξαυδρο-1-υδροξυ-6,6-διμεθυλο -9Ηδιβενζο [β,ύ], ττυραν-9-όνη NABILONE: (±)-trans-3-(1-1-dimethylheptyl)-6, 6α, 7, 8,10,10a, hexahydro-1-hydroxy-6, 6-dimethyl- 9Η- dibenzo [β,ά] pyran-9-one. 25. Ν-ΥΔΡΟΞΥ MDA: (±) - Ν (αλφα-μεθυλο-3,4 (μεθυλενοδιοξυ)φαιναιθυλο) υδροξυλαμίνη N-HYDROXY MDA: (±) Ν- (ALPHA-METHYL-3,4 -(METHYLENEDIOXY) PHENETHYL) HYDROXYLAMINE 26. Ν-ΑΙΘΥΛΟ MDA: (±) - Ν-αιθυλο-αλφαμεθυλο-3,4 (μεθυλενοδιοξυ) φαιναιθυλαμίνη N-ETHYL MDA: (±)-N-ETHYL-ALPHA-METHYL-3,4(METHYLENEDIOXY) PHENETHYLAMINE 27. 4-ΜΕΘΥΛΑΜΙΝΟΡΕΞ: (±)- ΟΙ8-2-αμινο-4 μεθυλο-5-φαινυλο-2 οξαζολίνη ή (±) CIS- 4,5,-διϋδρο-4 μεθυλο- 4 μεθυλο-5-φαινυλο-2-οξαζολαμίνη 4-METHYLAMINOREX: (±)- CIS-2 AMINO-4-METHYL-5-PHENYL-2- OXAZOLINE ή (±)- CIS -4,5 -DIHYDRO -4 METHYL -5- PHENYL-2-OXAZOLAMINE 28. ΒΡΩΛΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ ή DOB: (+) -4 -βρωμο -2,5 -διμεθοξύ -1-μεθυλφαινεθυλαμίνη BROLAMFETAMINE ή DOB: (+)-4- BROMO-2.5-DIMETHOXY - α -METHYLPHENETHYLAMINE 29. ΤΕΝΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ ή MDA: α-μεθυλο-3,4 (μεθυλενοδιοξυ) φαινεθυλαμίνη TENAMFETAMINE ή MDA: α-METHYL - 3,4 (METHYLENEDIOXY) PHENETHYLAMINE 30. ΕΤΡΥΠΤΑΜΙΝΗ: 3-(2-αμινοβουτυλ) ινδόλιο ETRYPTAMINE: 3-(2-AMINOBUTYL) INDOLE 31. ΜΕΘΚΑΘΙΝΟΝΗ: 2-(μεθυλαμινο) -1 - φαινυλοπροπαν-1-ονη METHCATHINONE:2-(METHYLAMINO)-1-PHENYLPROPAN-1-ONE 32. 4-ΜΕΘΟΞΥΜΕΘΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ: π-Μεθοξυ-Ν, α-διμεθυλοφαιναιθυλαμίνη 4- ΜΕΤΗΟΧΥΜΕΤΗΑΜΡΗΕΤΑΜΙΝΕ: Ρ - ΜΕΤΗΟΧΥ -Ν, a- DIMETHYLPHENETHYLAMINE 33. ΑΜΦΕΤΑΜΙΝΙΛ: α -(α -Μεθυλοφαιναιθυλαμινο) -α- φαινυλακετονιτρίλιο AMPHETAMINIL: α- (α- METHYLPHENETHYLAMINO) -α-PHENYLACETONITRILE 34. ΦΕΝΑΤΙΝΗ: Ν-(α-Μεθυλοφαιναιθυλο) νικοτιναμίδιο PHENATINE: N-(a-METHYLPHENETHYL) NICOTINAMIDE 35.ΔΙΫΔΡΟΕΤΟΡΦΙΝΗ: 7,8 - Διϋδρο-7- α -[1- (R) - υδροξυ -1- μεθυλοβουτυλο] - 6,14 - ενδο - αιθανοτετραϋδροοριπαβίνη DIHYDROETORPHINE: 7,8 DIHYDRO - 7 - a - [1- (R) - HYDROXY -1 - METHYL-BUTYL] -6,14 - ENDO-ETHANOTETRAHYDROORIPAVINE 36. 4 - MTA: 4 - Μεθυλοθειοαμφεταμίνη 4 - MTA: 4 - METHYLTHIOAMPHETAMINE 37. MBDB: Ν-μεθυλο-1-(1,3-βενζοδιοξολ-5-υλο)-2-βουταναμίνη MBDB: N-METHYL-1-(1,3 BENZODIOXOL-5-YL)-2-BUTANAMINE 38. ΕΤΟΡΦΙΝΗ, Μ-99: Τετραϋδρο-(υδροξυ-Ι-μεθυλοβουτυλο-Ι)-7α-ενδοαιθενο-6,14οριπαβίνη ETORPHINE, M-99: TETRAHYDRO-(HYDROXY-l-METHYL-BUTYL-1)-7a-ENDOETHENO-6,14 ORIPAVINE 39. PMMA ή 4-ΜΜΑ: 4-μεθοξυμεθαμφεταμίνη PMMA ή 4-ΜΜΑ: 4-methoxymethamphetamine 40. GHB: γ -υδροξυβουτυρικόοξύ GHB: gamma-hydroxybutyric acid 41. 2C-B: 4 -βρωμο -2,5 -διμεθοξυφαινυλαιθυλαμίνη 2C-B: 4 - bromo - 2,5 -dimethoxyphenylethylamine 42. 2C-T-2: 2,5 - διμεθοξυ - 4 -αιθυλοθειοφαιναιθυλαμίνη 2C-T-2: 2,5 - dimethoxy -4 -ethylthiophenethylamine 43. 2C-I: 2,5 - διμεθοξυ - 4 - ιωδο - φαιναιθυλαμίνη 2C-I: 2,5 - dimethoxy - 4 - iodo - phenethylamine 44. 2C-T-7: 2,5 - διμεθοξυ-4-(η)-προπυλοθειοφαιναιθυλαμίνη 2C-T-7: 2,5 -dimethoxy-4-(n)-propylthiophenethylamine 45. TMA-2: 2,4,5 -τριμεθοξυαμφεταμίνη TMA-2: 2,4,5 - trimethoxyamphetamine 46. ΒΖΡ: 1- βενζυλοτπττεραζίνηΒΖΡ: 1-benzylpiperazine 47. TFMPP: 1-(3-τριφθορομεθυλοφαινυλο)ττπτεραζίνη TFMPP: 1-(3-trifluoromethylphenyl)piperazine 48. ΡΜΕΑ: Ν-αιθυλο-4-μεθοξυαμφεταμίνηΡΜΕΑ: N-ethyl-4-methoxyamphetamine 49. DOC: 2,5-διμεθοξυ-4-χλωροαμφεταμίνη DOC: 2,5-dimethoxy-4-chloroamphetamine 50. 5-MeO-DMT: 5-μεθοξυ-Ν,Ν-διμεθυλοτρυπταμίνη 5-MeO-DMT: 5-methoxy-N,N-dimethyltryptamine 51. 5-MeO-DIPT: 5-μεθοξυ-δίίσοττροπυλοτρυτπαμίνη 5-MeO-DIPT: 5-methoxy-di-isopropyl-tryptamine 52. DPT: Ν,Ν-διπροπυλοτρυπταμίνη DPT: N,N-dipropyltryptamine 53. A-MT: Αλφα-μεθυλοτρυπταμίνη A-MT: Alpha-methyltryptamine 54. ALEPH-7: 2,5-διμεθοξυ-4-(η)προττυλοθειοαμφεταμίνη ALEPH-7: 2,5-dimethoxy-4-(n)propylthioamphetamine 55. 2-CE: 2,5- Διμεθοξυ-4-αιθυλοφαιναιθυλαμίνη 2C-E: 2,5-Dimethoxy-4-ethylphenethylamine 56. 5-MeO-AMT: 5-μεθοξυ-αλφαμεθυλοτρυπταμίνη 5-MeO-AMT: 5-Methoxy-alphamethyltryptamine 57. CPP: 1 -(3-χλωροφαινυλο)ττιττεραζίνη CPP: 1(-3-chlorophenyl) piperazine 58. 4-AcO-DET: 4-ακετοξυ-Ν, Ν-διαιθυλοτρυπταμίνη 4-AcO-DET: 4-acetoxy-N, N-diethyltryptamine 59. 2C-D: 4-μεθυλο-2,5-διμεθοξυφαιναιθυλαμίνη 2C-D: 4-methyl-2,5-dimethoxyphenethylamine 60.Τα άλατα των ανωτέρω ουσιών και τα ισομερή αυτών. "61. Οριπαβίνη 3 -Ο-δε μεθυλθη βαΐνη 6,7,8,14 τετραδεϋδρο-4,5-αλφα-εποξυ-6-μεθοξυ-17-με-θυλ-μορφιναν-3-όλη oripavine 3-0-demethylthebaine 6,7,8,14-Tetradehydro-4,5 -alrha-epoxy-6-methoxy-17 -methyl -morphinan-3 -ol" ΠΙΝΑΚΑΣΒ' 1. ΑΙΘΥΛΟΜΟΡΦΙΝΗ : Αιθυλο -3 μορφίνη ETHYLMORPHINE : ETHYL -3 MORPHINE 2. ΔΕΞΤΡΟΜΟΡΑΜΙΔΙΟΝ : (+) [Μεθυλο -2- οξο -4 διφαινυλο -3, 3 (ττυρολιδινυλο -1) -4 βουτυλο] -4 μορφολίνη DEXTROMORAMIDE: (+) [METHYL-2-OXO-4 DIPHENYL -3, 3 (PYRROLIDINYL-1) -4 BUTYL] - 4 MORPHOLINE 3. ΚΟΚΑΪΝΗ: Μεθυλεστήρτηςβενζοϋλοεκγονίνης COCAINE: ESTER METHYLIQUE DE LA BENZOYLECGONINE 4. ΜΕΘΑΔΟΝΗ: Διφαινυλο -4, 4 διμεθυλαμινο -6 επτανόνη -3 METHADONE: DIPHENYL -4, 4 DIMETHYLAMINO -6 HEPTANONE -3 5. ΜΟΡΦΙΝΗ MORPHINE 6. ΟΠΙΟ OPIUM 7. ΟΠΙΟΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ: Μείγμαυδροβρωμικώναλάτωντωναλκαλοειδώντουοπίου OPIUM CONCENTRATUM: MELANGE DES BROMHYDRATES DES ALCALOlDES DE L' OPIUM 8.ΠΕΘΙΔΙΝΗ: Μεθυλο -1 φαινυλο -4 πιπεριδινο - καρβοξυλικός - 4 αιθυλεστήρ PETHIDINE: ESTER ETHYLIQUE DE L' ACIDE METHYL -1 PHENYL - 4 PIPERIDINE -CARBOXYLIQUE -4 9. ΤΕΤΡΑΫΔΡΟΚΑΝΝΑΒΙΝΟΛΗ: Πεντυλο-3 τετραϋδρο-6α, 7, 10, 10α τριμεθυλο-6, 6, 9 δ!βενζο-6Η (β,δ) ττυρανόλη-1 TETRAHYDROCANNABINOL: PENTYL-3 TETRAHYDRO-6a, 7, 10, 10α TRIMETHYL-6,6,9 DIBENZO-6H (B,D) PYRANOL-1 10. ΑΚΕΤΥΛΟΜΕΘΑΔΟΛΗ: Ακετοξυ -3 διμεθυλαμινο - 6διφαινυλο -4, 4 επτάνιοACETYLMETHADOL: ACETOXY -3 DIMETHYLAMINO -6 DIPHENYL-4, 4 HEPTANE 11. ΑΛΦΑΚΕΤΥΛΟΜΕΘΑΔΟΛΗ: α - Ακετοξυ - 3 διμεθυλ - αμινο - 6 διφαινυλο -4, 4 επτάνιοALPHACETYLMETHADOL: ALPHA - ACETOXY -3 DIMETHYL - ΑΜΙΝΟ - 6 DIPHENYL - 4, 4 HEPTANE 12. ΔΡΟΝΑΒΙΝΟΛΗ: Δελτα-9-τετραϋδροκανναβινόλη DRONABINOL:Delta-9-tetrahydrocannabinol 13. Τα άλατα και τα ισομερή αυτών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε άλλη διάταξη. ΠΙΝΑΚΑΣ Γ' 1. ΑΙΘΥΛΟΜΕΘΥΛΟΘΕΙΑΜΒΟΥΤΕΝΙΟ: Αιθυλομεθυλαμινο-3 δι-(θειενυλο-2')-1, 1 βουτένιο-1 ETHYLMETHYLTHIAMBUTENE: ETHYLMETHYLAMINO-3 Dl- (THIENYL-2') -1,1 BUTENE-1 2. ΑΚΕΤΟΡΦΙΝΗ: Ακετυλο-3-0 τετραϋδρο- (υδροξυ-1 μεθυλο-βουτυλο-1)-7α ενδοαιθενο- 6,14 οριπαβίνη ACETORPHINE: ACETYL -3-0 TETRAHYDRO -(HYDROXY -1 METHYL -BUTYL- 1) -7αENDOETHENO -6, 14 ORIPAVINE 3. ΑΚΕΤΥΛΟΔΙΥΔΡΟΚΩΔΕΪΝΗ ACETYLDIHYDROCODEINE 4. ΑΛΦΑΜΕΘΑΔΟΛΗ: α-Διμεθυλαμινο -6 διφαινυλο-4, 4 επτανόλη -3 ALPHAMETHADOL: ALPHA-DIMETHYLAMINO-6 DIPHENYL-4, 4 HEPTANOL -3 5. ΑΛΦΑΜΕΠΡΟΔΙΝΗ: α - Αιθυλο -3 μεθυλο -1 φαινυλο -4 ττροττιονοξυ -4 ττιττεριδίνηALPHAMEPRODINE: ALPHA-ETHYL -3 METHYL -1 PHENYL -4 PROPIONOXY-4 PIPERIDINE 6. ΑΛΦΑΠΡΟΔΙΝΗ: α - Διμεθυλο -1, 3 φαινυλο -4 ττροττιονοξυ -4 πιπεριδίνηALPHAPRODINE: ALPHA - DIMETHYL -1, 3 PHENYL -4 PROPIONOXY -4 PIPERIDINE 7. ΑΛΦΕΝΤΑΝΥΛΗ: Ν - [1-2 (4-αιθυλο -4, 5 διϋδρο-5-οξο - 1Η-τετραζολ -1-υλο) αιθυλο] 4 -(μεθοξυμεθυλο) -4-ττιπεριδινυλο]- Ν -φαινυλττροτταναμίδημονοϋδροχλωρίδιοALFENTANYL: N-[l-2(4-ETHYL-4,5-DIHYDRO-5-OXO-1H -TETRAZOL-1-YL) ETHYL] 4- (METHOXYMETHYL) -4- PIPERIDINYL]-N- PHENYLPROPANAMIDE MONOHYDROCHLORIDE 8. ΑΛΛΥΛΓΙΡΟΔΙΝΗ: Αλλυλο -3 μεθυλο -1 φαινυλο -4 προπιονοξυ -4 τπττεριδίνηALLYLPRODINE: ALLYL -3 METHYL -1 PHENYL -4 PROPIONOXY -4 PIPERIDINE 9. ΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ: α - Μεθυλοφαινυλαιθυλαμίνη AMPHETAMINE: α - METHYLPHENETHYLAMINE 10. ΑΝΙΛΕΡΙΔΙΝΗ: ττ- Αμινοφαινυλαιθυλο -1 φαινυλο -4 τπττεριδινο - καρβοξυλικός -4αιθυλεστήρ ANILERIDIME : ESTER ETHYLIQUE DE L'ACIDE Ρ - AMINOPHENETHYL -1 PHENYL -A PIPERIDINE - CARBOXYLIQUE -4 11. ΒΕΖΙΤΡΑΜΙΔΙΟ: (Κυανό -3 διφαινυλο -3, 3 προπυλο) -1 (οξο -2 προττιονυλο -3βενζιμιδαζολινυλο-1) -4 τηπεριδίνη BEZITRAMIDE: (CYANO -3 DIPHENYL -3,3 PROPYLO) -1 (ΟΧΟ -2 PROPIONYL -3 BENZIMIDAZOLINYL -1) -4 PIPERIDINE 12. ΒΕΝΖΕΘΙΔΙΝΗ: (Βενζυλοξυ -2 αιθυλο) -1 φαινυλο-4 πιπεριδινο - καρβοξυλικός -4αιθυλεστήρ BENZETHIDINE: ESTER ETHYLIQUE DE L'ACIDE (BENZYLOXY -2 ETHYL) 1 PHENYL -4 PIPERIDINE - CARBOXYLIQUE -4 13. ΒΕΝΖΥΛΟΜΟΡΦΙΝΗ: Βενζυλο -3 μορφίνη BENZYL MORPHINE: BENZYL -3 MORPHINE 14. ΒΗΤΑΑΚΕΤΥΛΟΜΕΘΑΔΟΛΗ: β -Ακετοξυ -3 διμεθυλαμινο -6 διφαινυλο -4, 4 επτάνιοBETACETYLMETHADOL: BETA-ACETOXY -3 DIMETHYLAMINO -6 DIPHENYL -4, 4 HEPTANE 15. ΒΗΤΑΜΕΘΑΔΟΛΗ: β -Διμεθυλαμινο -6 διφαινυλο -4, 4 επτανόλη -3 BETAMETHADOL: BETA-DIMETHYLAMINO-6 DIPHENYL-4, 4 HEPTANOL-3 16. ΒΗΤΑΜΕΠΡΟΔΙΝΗ: β -Αιθυλο -3 μεθυλο-1 φαινυλο -4 προπιονοξυ -4 πιπεριδίνηBETAMEPRODINE: BETA-ETHYL-3 METHYL-1 PHENYL-4 PROPIONOXY-4 PIPERIDINE 17. ΒΗΤΑΠΡΟΔΙΝΗ: β -Διμεθυλο -1, 3 φαινυλο -4 προπιονοξυ -4 πιπεριδίνη BETAPRODINE: BETA -DIMETHYL -1, 3 PHENYL -4 PROPIONOXY -4 PIPERIDINE 18. ΒΟΥΤΟΡΦΑΝΟΛΗ: (-) 17 - κυκλοβουτυλομεθυλο -3, 14 διϋδροξυμορφινάνιοBUTORPHANOL: (-) 17-CYCLOBUTYLOMETHYLO -3, 14 DIHYDROXY-MORPHINANE 19. ΒΟΥΤΥΡΙΚΟΣ ΕΣΤΗΡ ΤΗΣ ΔΙΟΞΑΦΑΙΤΥΛΗΣ: Μορφολινο -4 διφαινυλο -2, 2 βουτυρικός αιθυλεστήρ BUTYRATE DE DIOXAPHETYL: MORPHOLINO -4 DIPHENYL -2, 2 BUTYRATE D' ETHYLE 20. ΔΕΞΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ: (+) -α- Μεθυλοφαινυλαιθυλαμίνη DEXAMPHETAMINE: (+) -α- METHYLPHENETHYLAMINE 21. ΔΕΞΤΡΟΠΡΟΠΟΞΥΦΑΙΝΙΟ: α(+) - 4 - διμεθυλαμινο -3 - μεθυλο -1,2 διφαινυλο -2-βουτανόλη προτπονική DEXTROPROPOXYPHENE: α(0) - 4 - DIMETHYLAMINO - 3 -METHYL -1, 2 DIPHENYL-2 BUTANOL PROPIONATE 22. ΔΙΑΙΘΥΛΟΘΕΙΑΜΒΟΥΤΕΝΙΟΝ: Διαιθυλαμινο-3 δι-(θειενυλο -2') -1, 1 βουτένιο-1 DIETHYLTHIAMBUTENE: DIETHYLAMINO -3 Dl -(THIENYL -2') -1, 1 BUTENE -1 23. ΔΙΑΜΠΡΟΜΙΔΙΟΝ: [(Ν -Μεθυλοφαινυλαιθυλαμινο) -2 προπυλο] προπιονανιλίδιοDIAMPROMIDE: [(N-METHYLPHENETHYLAMINO)-2 PROPYL] PROPIONANILIDE 24. ΔΙΜΕΦΑΙΠΤΑΝΟΛΗ: Διμεθυλαμινο-6 διφαινυλο-4,4 επτανόλη-3 DIMEPHEPTANOL: DIMETHYLAMINO-6 DIPHENYL-4,4 HEPTANOL-3 25. ΔΙΜΕΘΥΛΟΘΕΙΑΜΒΟΥΤΕΝΙΟ: Διμεθυλαμινο-3 δι-(θειενυλο-2')-1, 1 βουτένιο-1 DIMETHYLTHIAMBUTENE: DIMETHYLAMINO-3 DI-(THIENYL-2')-1, 1 BUTENE-1 26. ΔΙΜΕΝΟΞΑΔΟΛΗ: Διμεθυλαμινο-2 αιθυλεστήρ του αιθοξυ-1 διφαινυλο-1, 1 οξικού οξέος DIMENOXADOL: ETHOXY-1 DIPHENYL-1, 1 ACETATE DE DIMETHYLAMINO- 2 ETHYLE 27. ΔΙΠΙΠΑΝΟΝΗ: Διφαινυλο-4, 4 πιπεριδινο-6 επτανόνη-3 DIPIPANONE: DIPHENYL-4, 4 PIPERIDINE-6 ΗΕΡΤΑΝΟΝΕ-3 28. ΔΙΥΔΡΟΚΩΔΕΪΝΗ: Υδροξυ-6 μεθοξυ-3 Ν-μεθυλο-εποξυ-4, 5 μορφινάνιοDIHYDROCODEINE: HYDROXY-6 METHOXY-3 N-METHYL-EPOXY- 4, 5 MORPHINANE 29. ΔΙΥΔΡΟΜΟΡΦΙΝΗ: Διϋδροξυ-3, 6 Ν-μεθυλοεποξυ-4, 5 μορφινάνιο DIHYDROMORPHINE: DIHYDROXY-3, 6N-METHYL-EPOXY-4, 5 MORPHINANE 30. ΔΙΦΑΙΝΟΞΙΝΗ: 1- (3-κυανο-3, 3 διφαινυλοπροπυλο)-4 φαινυλο- 4-πιπεριδινο-καρβοξυλικό οξύ DIPHENOXINE: ACIDE 1-(3-CYANO-3, 3 DIPHENYL-PROPYL)-4-PHENYL -4 - PIPERIDINE CARBOXYLIQUE 31. ΔΙΦΑΙΝΟΞΥΛΑΤΗ: (Κυανο-3 διφαινυλο-3, 3 προπυλο) -1 φαινυλο- 4 πιπεριδινο- καρβοξυλικός-4 αιθυλεστήρ DIPHENOXYLATE: ESTER ETHYLIQUE DE L'ACIDE (CYANO-3 DIPHENYL-3, 3 PROPYL)-1 PHENYL-4 PIPERIDINE-CARBOXYLIQUE-4 32. ΔΡΟΤΕΒΑΝΟΛΗ : (3,4 διμεθοξυ-17-μεθυλομορφίνη-6β, 14διόλη) DROTEBANOL: (3,4 DIMETHOXY-17-METHYLMORPHINAN-6B, 14DIOL) 33. ΕΚΓΟΝΙΝΗ: Οι εστέρες της και τα παράγωγα της, τα οποία δύνανται να μετασχηματισθούν προς εκγονίνη και κοκαΐνη ECGONINE: LES ESTERES ET DERIVES SUSCEPTIBLES D'ETRE TRANSFORMES EN ECGONINEET COCAINE 34. ΕΡΥΘΡΟΞΥΛΟΥΚΟΚΑΦΥΛΛΑ COCA (FEUILLES DE COCA) 35. ETONITAZENION: (Διαιθυλαμινο-2 αιθυλο)-1π-αιθοξυβενζυλο- 2νιτροβενζιμιδαζόλιο-5 ETONITAZENE: (DIETHYLAMINO- 2 ETHYL)-1P-ETHOXYBENZYL-2 NITROBENZIMIDAZOLE-5 36. ΕΤΟΞΕΡΙΔΙΝΗ: [(Υδροξυ-2 αιθοξυ)-2 αιθυλο]- φαινυλο-4 πιττεριδινο-καρβοξυλικός-4 αιθυλεστήρ ETOXERIDINE: ESTER ETHYLIQUE DE L'ACIDE [(HYDROXY-2 ETHOXY)-2 ETHYL] -1 PHENYL-4 PIPERIDINE- CARBOXYLIQUE-4 37. ΘΗΒΑΪΝΗ ΤΗΕΒΑΪΝΕ 38. ΘΗΒΑΚΟΝΗ: Ακετυλοδιυδροκωδεϊνόνη THEBACONE : ACETYLDIHYDROCODEl'NONE 39. ΙΣΟΜΕΘΑΔΟΝΗ: Διμεθυλαμινο-6 μεθυλο-5 διφαινυλο-4,4 εξανόνη-3 ISOMETHADONE: DIMETHYLAMINO-6 METHYL-5 DIPHENYL-4,4 HEXANONE-3 40. ΚΛΟΝΙΤΑΖΕΝΙΟ: (π-χλωροβενζυλο)-2 διαιθυλαμινοαιθυλο-1 νίτρο -5 βενζιμιδαζόλιο CLONITAZENE: (P-CHLOROBENZYL)-2 DIETHYLAMINOETHYL-1 NITRO-5 BENZIMIDAZOLE 41. ΚΩΔΟΞΙΜΗ: Καρβοξυμεθυλοξίμη-6 της διυδροκωδεϊνόνης CODOXIME: DIHYDROCODEINONE-CARBOXYMETHYLOXIME-6 42. ΛΕΒΟΜΕΘΟΡΦΑΝΗ: (-)-Μεθοξυ-3 Ν-μεθυλομορφινάνιο LEVOMETHORHANE: (-)-METHOXY-S Ν- METHYLMORPHINANE 43. ΛΕΒΟΜΟΡΑΜΙΔΙΟ: (-)-[Μεθυλο-2 οξο-4 διφαινυλο-3,3 (ττυρολιδινυλο-Ι )-4 βουτυλο] -4 μορφολίνη LEVOMORAMIDE: (-)-[METHYL-2 OXO-4 DIPHENYL-3, 3 (PYRROLIDINYL -1) -4 BUTYLJ-4 MORPHOLINE 44. ΛΕΒΟΡΦΑΝΟΛΗ: (-)-Υδροξυ-3Ν -μεθυλομορφινάνιο LEVORPHANOL:(-)-HYDROXY-3N-METHYLMORPHINANE 45. ΛΕΒΟΦΑΙΝΑΚΥΛΟΜΟΡΦΑΝΙΟ: (-)-Υδροξυ-3Ν-φαινακυλομορφινάνιοLEVOPHENACYLMORPHANE: (-)-HYDROXY-3N-PHENACYLMORPHINANE 46. ΜΕΘΑΔΟΝΗΔΙΑΜΕΣΟΣ: Κυανο-4 διμεθυλαμινο-2 διφσινυλο-4, 4 βουτάνιο METHADONE INTERMEDIATE: CYANO-4 DIMETHYLAMINO-2 DIPHENYL-4, 4 BUTANE 47. ΜΕΘΑΚΟΥΑΛΟΝΗ: Μέθυλο-2 (ο-τολουόλο)-3 κιναζολόνη -4 METHAQUALON:METHYL-2(o-TOLYL)-3QUINAZOLONE-4 48. ΜΕΘΥΛΟΔΕΣΟΡΦΙΝΗ : Μέθυλο 6-Δ6- δεσοξυμορφίνη METHYLDESORPHINE:METHYL-6-D6-DESOXYMORPHINE 49. ΜΕΘΥΛΟΔΙΥΔΡΟΜΟΡΦΙΝΗ: Μεθυλο-6 διυδρομορφίνη METHYLDIHYDROMORPHINE: METHYL-6 DIHYDROMORPHINE 50. ΜΕΘΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ: (+) -Ν, α-ΔιμεθυλοφαινυλαιθυλαμίνηΜΕΤΗΑΜΡΗΕΤΑΜΙΝΕ: (+) -Ν,α- DIMETHYLPHENETHYLAMINE 51. ΜΕΘΥΛΟΦΑΙΝΙΔΑΤΗ: α-Φαινυλοπιπεριδινο-2 οξικόςμεθυλεστήρ METHYLPHENIDATE: ESTER METHYLIQUE DE L' ACIDE A-PHENYL-PIPERIDINE-2 ACETIQUE 52. ΜΕΚΛΟΚΟΥΑΛΟΝΗ : 3-(ο-χλωροφαίνυλο)-2-μέθυλο-4 (3H) ΚιναζολινόνηMECLOQUALONE : 3-(o- CHLOROPHENYL) - 2- METHYL-4 (3H) QUINAZOLINONE 53. ΜΕΤΑΖΟΚΙΝΗ: Υδροξυ-2' τριμεθυλο -2, 5, 9 βενζομορφάνιο-6,7 METAZOCINE : HYDROXY-2' TRIMETHYL-2,5,9 BENZOMORPHANE -6, 7 54. ΜΕΤΟΠΟΝ: Μεθυλο-5 διυδρομορφινόνη METOPON: METHYL-5 DIHYDROMORPHINONE 55. ΜΟΡΑΜΙΔΗΔΙΑΜΕΣΟΣ: Μεθυλο-2 μορφολινο-3 διφαινυλο-1, 1 προπανοκαρβοξυλικοοξύMORAMIDE INTERMEDIATE: ACIDE METHYL-2 MORPHOLINO-3 DIPHENYL-1, 1 PROPANECARBOXYLIQUE 56. ΜΟΡΦΕΡΙΔΙΝΗ: (Μορφολινο-2 αιθυλο)-1 φαινυλο-4 πιττεριδινο- καρβοξυλικός-4 αιθυλεστηρ MORPHERIDINE: ESTER ETHYLIQUE DE L'ACIDE (MORPHOLINO-2 ETHYL)-1 PHENYL-4 PIPERIDINE CARBOXYLIQUE-4 57. ΜΟΡΦΙΝΗ ΜΕΘΥΛΟΒΡΩΜΙΟΥΧΟΣ και όλα τα μορφινικά παράγωγα μετά τεταρτοταγούς αζώτου BROMOMETHYLATE DE MORPHINE ET AUTRES DERIVES MORPHINIQUES A AZOTE QUATERNAIRE 58. ΜΥΡΟΦΙΝΗ: Μυριστυλοβενζυλομορφίνη MYROPHINE: MYRISTYLBENZYLMORPHINE 59. ΝΙΚΟΔΙΚΟΔΙΝΗ: Νικοτινυλο-6 διυδροκωδε'ϊνη NICODICODINE: NICOTINYL-6 DIHYDROCODEINE 60. ΝΙΚΟΚΟΔΙΝΗ: Νικοτινυλο-6 Κωδεΐνη NICOCODINE: NICOTINYL-6 CODEINE 61. ΝΙΚΟΜΟΡΦΙΝΗ: Δινικοτινυλο-3, 6 μορφίνη NICOMORPHINE: DINICOTINYL-3, 6 MORPHINE 62. ΝΟΡΑΚΥΜΕΘΑΔΟΛΗ: α- (+)-Ακετοξυ-3 μεθυλαμινο-6 διφαινυλο-4, 4 ετττάνιοNORACYMETHADOL: ALPHA -(+)-ACETOXY-3 METHYLAMINO-6 DIPHENYL-4, 4 HEPTANE 63. ΝΟΡΚΩΔΕΪΝΗ NORCODEINE 64. ΝΟΡΛΕΒΟΡΦΑΝΟΛΗ: (-)-Υδροξυ-3 μορφινάνιο NORLEVORPHANOL: (-) - HYDROXY -3 MORPHINANE 65. ΝΟΡΜΕΘΑΔΟΝΗ: Διμεθυλάμινο-6 διφαινυλο-4,4 εξανόνη-3 NORMETHADONE: DIMETHYLAMINO -6 DIPHENYL -4, 4 HEXANONE -3 66. ΝΟΡΜΟΡΦΙΝΗ: Δεμεθυλομορφίνη NORMORPHINE: DEMETHYLMORPHINE 67. ΝΟΡΠΙΠΑΝΟΝΗ: Διφαινυλο-4, 4 ττιπερίδινο-6 εξανόνη-3 NORPIPANONE: DIPHENYL-4, 4 PIPERIDINO-6 HEXANONE-3 68. ΟΞΥΚΩΔΟΝΗ: Υδροξυ-14 διυδροκωδεϊνόνη OXYCODONE: HYDROXY-14 DIHYDROCODEINONE 69. Ν-ΟΞΥΜΟΡΦΙΝΗ: Μορφινο-Ν-οξείδιο N-OXYMORPHINE: MORPHINE-N-OXIDE 70. ΟΞΥΜΟΡΦΟΝΗ: Υδροξυ-14 διυδρομορφινόνη OXYMORPHONE: HYDROXY-14 DIHYDROMORPHINONE 71. ΠΕΘΙΔΙΝΗΔΙΑΜΕΣΟΣΑ: Κυανο-4 μεθυλο-1 φαινυλο-4 πιττεριδίνη PETHIDINE INTERMEDIAIRE A: CYANO-4 METHYL -1 PHENYL -4 PIPERIDINE 72. ΠΕΘΙΔΙΝΗΔΙΑΜΕΣΟΣΒ: Φαινυλο-4 πιπεριδινοκαρβοξυλικός-4 αιθυλεστήρ PETHIDINE INTERMEDIAIRE Β: PHENYL -4 PIPERIDINE - CARBOXYLATE -4 D' ETHYLE. 73. ΠΕΘΙΔΙΝΗΔΙΑΜΕΣΟΣΓ: Μεθυλο-1 φαινυλο-4 πιπεριδινοκαρβοξυλικό-4 οξύ PETHIDINE INTERMEDIAIRE C: ACIDE METHYLPHENYL-4 PIPERIDINE- CARBOXYLIQUE -4 74. ΠΕΝΤΑΖΟΚΙΝΗ: Διμεθυλοαλλυλο-2 δψεθυλο -5, 9 υδροξυ -2' βενζομορφάνιοPENTAZOCINE: DIMETHYLALLYL- 2 DIMETHYL -5,9 HYDROXY - 2' BENZOMORPHANE 75. ΠΙΜΙΝΟΔΙΝΗ: Φαινυλο - 4 (φαινυλαμινο- 3 προττυλο) - 1 πιττεριδινο -καρβοξυλικός - 4 αιθυλεστήρ PIMINODINE: ESTER ETHYLIQUE DE L' ACIDE PHENYL -4 (PHENYLAMINO -3 PROPYL) -1 PIPERIDINE- CARBOXYLIQUE -4 76. ΠΙΡΙΤΡΑΜΙΔΙΟ ή ΠΙΡΙΝΙΤΡΑΜΙΔΙΟ: (Κυανό -3 διφαινυλο -3, 3 προττυλο) -1 (ττιπεριδινο -1) -4 τππεριδινο - 4- καρβοξαμίδιο PIRITRAMIDE OU PIRINITRAMIDE : (CYANO-3 DIPHENYL -3, 3 PROPYL) -1 (PIPERIDINE - 1)-4 PIPERIDINE-4-CARBOXAMIDE 77. ΠΡΟΕΠΤΑΖΙΝΗ: Διμεθυλο -1,3 φαινυλο - 4 προττιονοξυ - 4 αζακυκλοεπτάνιο PROHEPTAZINE: DIMETHYL-1, 3 PHENYL-4 PROPIONOXY-4 AZACYCLOHEPTANE 78. ΠΡΟΠΕΡΙΔΙΝΗ: Μεθυλο-1 φαινυλοπιπεριδινο-4 καρβοξυλικός-4 ισοπροπυλεστήρ PROPERIDINE : ESTER ISOPROPYLIQUE DE L'ACIDE METHYL-1 PHENYLPIPERIDINE -4 CARBOXYLIQUE-4 79. ΠΡΟΠΙΡΑΝΗ: (Ν (Ι-μεθυλο -2-πιπεριδινοαιθυλο) -Ν -2-ττυριδυλο -ττροπιοναμίνη PROPIRANE: (N(1-METHYL -2 PIPERIDINOETHYL) -Ν -2 PYRIDYLPROPIONAMIDE 80. ΡΑΚΕΜΕΘΟΡΦΑΝΗ: (±) -Μεθοξυ -3 Ν- μεθυλομορφινάνιο RACEMETHORPHANE: (±) - ΜΕΤΗΟΧΥ-3 Ν- METHYLMORPHINANE 81. ΡΑΚΕΜΟΡΑΜΙΔΗ: (±) - [Μεθυλο -2 οξο-4 διφαινυλο -3, 3 (ττυρολιδινυλο -1)-4 βουτυλο] μορφολίνη RACEMORAMIDE: (±) - [METHYL -2 ΟΧΟ -4 DIPHENYL -3, 3 (PYRROLIDINYL -1) - 4 BUTYL] MORPHOLINE 82. ΡΑΚΕΜΟΡΦΑΝΗ: (±) -Υδροξυ-3Ν-μεθυλομορφινάνιο RACEMORPHANE:(±)-HYDROXY-3N-METHYLMORPHINANE 83. ΣΟΥΛΦΑΙΝΤΑΝΥΛΗ: Ν - [4-(μεθοξυμεθυλο)-1-[2-(2 θειενυλο) αιθυλο [4 - πιπεριδυλο] προπιονανιλίδιο SULFENTANYL: N-[4-(METHOXYMETHYL)-1-[2-(2 THIENYL) ETHYL] -4 PIPERIDYL] PROPIONANILIDE 84. ΤΙΛΙΔΙΝΗ: (+ ) -αιθυλ-TRANS -2- (διμεθυλαμινο)-Ι-φαινυλο -3 κυκλοεξενο -1-καρβοξυλάτη TILIDINE: (+) - ETHYL -TRANS-2-(DIMETHYLAMINO)-1- PHENYL -3 CYCLOHEXENE -1-CARBOXYLATE 85. ΤΡΙΜΕΠΕΡΙΔΙΝΗ: Τριμεθυλο -1, 2, 5 φαινυλο-4 ττροπιονοξυ -4 πιπεριδίνηTRIMEPERIDINE: TRIMETHYL -1,2,5 PHENYL -4 PROPIONOXY -4 PIPERIDINE 86. ΥΔΡΟΚΩΔΟΝΗ: Διϋδροκωδεϊνόνη HYDROCODONE: DIHYDROCODEINONE 87. ΥΔΡΟΜΟΡΦΙΝΟΛΗ: Υδροξυ-14 διϋδρομορφίνη HYDROMORPHINOL: HYDROXY-14 DIHYDROMORPHINE 88. ΥΔΡΟΜΟΡΦΟΝΗ: Διϋδρομορφινόνη HYDROMORPHONE: DIHYDROMORPHINONE 89. ΥΔΡΟΞΥΠΕΘΙΔΙΝΗ: μ- Υδροξυφαινυλο -4 μεθυλο -1 πιπεριδινο - καρβοξυλικός -4 αιθυλεστήρ HYDROXYPETHIDINE: ESTER ETHYLIQUE DE L'ACIDE M HYDROXYPHENYL -4 METHYL-1 PIPERIDINE-CARBOXYLIQUE -4 90. ΦΑΙΝΑΔΟΞΟΝΗ: Μορφολινο- 6 διφαινυλο- 4,4 επτανόνη -3 PHENADOXONE: MORPHOLINO-6 DIPHENYL -4,4 HEPTANONE -3 91. ΦΑΙΝΑΖΟΣΙΝΗ: Υδροξυ- 2' διμεθυλο- 5, 9 φαινυλαιθυλο -2 βενζομορφάνιο -6, 7 PHENAZOCINE: HYDROXY -2' DIMETHYL- 5,9 PHENETHYL-2 BENZOMORPHANE -6,7 92. ΦΑΙΝΑΜΠΡΟΜΙΔΙΟ: Ν- (Μεθυλο-1 πιπεριδινο-2 αιθυλο) προπιονανιλίδιοPHENAMPROMIDE: Ν- (METHYL-1 PIPERIDINO-2 ETHYL) PROPIONANILIDE 93. ΦΑΙΝΚΥΚΛΙΔΙΝΗ: (Φαινυλο -1 κυκλοεξυλο) -1 πιπεριδίνη PHENCYCLIDINE: (PHENYL-1 CYCLOHEXYL)-1 PIPERIDINE 94. ΦΑΙΝΜΕΤΡΑΖΙΝΗ: Μεθυλο- 3 φαινυλο- 2 μορφολίνη PHENMETRAZINE: METHYL -3 PHENYL-2 MORPHOLINE 95. ΦΑΙΝΟΜΟΡΦΑΝΗ: Υδροξυ -3 Ν- φαινυλαιθυλομορφινάνιο PHENOMORPHANE: HYDROXY-3 Ν- PHENETHYLMORPHINANE 96. ΦΑΙΝΟΠΕΡΙΔΙΝΗ: (Υδροξυ- 3 φαινυλο- 3 προπυλο)-1 φαινυλο -4 πιπεριδινο-καρβοξυλικός -4 αιθυλεστήρ PHENOPERIDINE: ESTER ETHYLIQUE DE L'ACIDE (HYDROXY -3 PHENYL -3 PROPYL) -1 PHENYL -4 PIPERIDINE -CARBOXYLIQUE-4 97. ΦΑΙΝΤΑΝΥΛΗ: Ν-(Φαινυλαιθυλο -1 πιπεριδυλο-4) προπιονανιλίδιο PHENTANYL: Ν - (PHENETHYL -1 PIPERIDYL -4) PROPIONANILIDE 98. ΦΟΛΚΩΔΙΝΗήΦΟΛΚΩΔΕΪΝΗ: Μορφολινυλοαιθυλο-μορφίνη PHOLCODINE: MORPHOLINYLETHYL MORPHINE 99. ΦΟΥΡΕΘΙΔΙΝΗ: (Τετραϋδροφουρφουρυλοξυαιθυλο-2)-1 φαινυλο -4 πιπεριδινο-καρβοξυλικός -4 αιθυλεστήρ FURETHIDINE: ESTER ETHYLIQUE DE L'ACIDE (TETRAHYDROFURFURYLO-OXYETHYL-2) -1 PHENYL-4 PIPERIDINE-CARBOXYLIQUE -4 100. ΛΕΒΟΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ : L-ΑΛΦΑ-ΜΕΘΥΛΟΦΑΙΝΑΙΘΥΛΑΜΙΝΗ LEVAMPHETAMINE: L-ALPHA-METHYLPHENETHYLAMINE 101. ΛΕΒΟΜΕΘΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ: L-N, ΑΛΦΑ-ΔΙΜΕΟΥΛΟΦΑΙΝΑΙΘΥΛΑΜΙΝΗLEVOMETHAMPHETAMINE: L-N,ALPHA-DIMETHYLPHENETHYLAMINE 102.ΦΕΝΕΤΥΛΙΝΗ: Οί-3,7-ΔΙΥΔΡΟ-1,3-ΔΙΜΕΘΥΛΟ-7-(2-[(1-ΜΕΘΥΛΟ-2-ΦΑΙΝΥΛΟΑΙΟΥΛΟ)ΑΜΙΝΟ]-ΑΙΘΥΛΟ)-1Η-ΠΟ ΥΡΙΝΟ-2,6-ΔΙΟΝΗ FENETYLLINE: DL-3,7 DIHYDRO-1,3-DIMETHYL-7-(2-[(1-METHYL-2-PHENYLETHYL)AMINO]ETHYL)-1H-PURINE-2,6-D IONE 103. ΑΚΕΤΥΛΟ-ΑΛΦΑ-ΜΕΘΥΛΟΦΑΙΝΤΑΝΥΛΗ -[1-(α-μεθυλοφαινυλαιθυλο)- 4-πιπεριδυλο]ακετανιλίδιο CETYL-ALPHA-METHYLFENTANYL -[1-(a-methylphenethyl)-4-piperidyl]acetanilide 104. ΑΛΦΑ-ΜΕΘΥΛΟΦΑΙΝΤΑΝΥΛΗ [Ν-[1-(α-μεθυλοφαινυλαιθυλο)-4-πιπεριδυλο]τφοτπονανιλίδιο ALPHA-METHYLFENTANYL [N-[1-(a-methylphenethyl)-4- piperidyl]propionanilide 105. 3-ΜΕΘΥΛΟΦΑΙΝΤΑΝΥΛΗ Ν-(3-μεθυλο-1-φαινυλαιθυλο-4-ττιττεριδυλο)προπιονανιλίδιο 3-METHYLFENTANYL N-(3-methyl-1 -phenethyl-4-piperidyl) propionanilide 106. ΜΡΡΡ Μεθυλο-1-φαινυλο-4-4ττιπεριδινόλη-4 προπιονικόςεστέραςΜΡΡΡ Propionate (ester) de methyl-1 phenyl-4 piperidinol-4 107. PEPAP Φαινυλαιθυλο-1 φαινυλο-4 πιττεριδινόλη-4 οξεικός εστέρας PEPAP Acetate (ester) de phenethyl-1 phenyl-4 piperidinol-4 108. PAKEMIKH ΜΕΤΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ. (±-N, α-διμεθυλοφαινυλαιθυλαμίνη RACEMATE DE METAMPHETAMINE (±-N, a-dimethylphenetylamin 109. ΣΕΚΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ 110. ΚΩΔΕΪΝΗ: Μεθυλαιθήρ της μορφίνης. CODEINE: ETHER METHYLIQUE DE LA MORPHINE 111. Α-ΜΕΘΥΛΟ-ΘΕΙΟΦΕΝΤΑΝΥΛΗ Ν-[1[1-μεθυλο-2(2-θειενυλο)αιθυλο]-4-πιπεριδυλο]ττροτποανιλίδιο ALPHA-METHYLTHIOFENTANYL N-[1[1-METHYL-2-(2-THIENYL)ETHYL]-4-PIPERIDYL]PROPIONANILIDE 112. ΠΑΡΑ-ΦΘΟΡΟΦΕΝΤΑΝΥΛΗ 4-φθορο-Ν(1-φαιναθυλο-4-πιπεριδυλο)-προττιοανιλίδιοPARA-FLUOROFENTANYL 4-FLUORO-N-(1-PHENETHYL-4-PIPERIDYL)-PROPIONANILIDE 113. ΒΗΤΑ-ΥΔΡΟΞΥΦΕΝΤΑΝΥΛΗ Ν[1(βητα-υδροξυφαιναιθυλο)-4-πιπεριδυλο]προπιοανιλίδιο BETA HYDROXYFENTANYL Ν[1 (BETA- HYDROXYFENTANYL)-4-PIPERIDYL) PROPIONANILIDE 114. ΒΗΤΑ-ΥΔΡΟΞΥ-3-ΜΕΘΥΛΟΦΕΝΤΑΝΥΛΗ. Ν-[1(βητα-υδροξυφαιναιθυλο-3-μεθυλο-4-πιττεριδυλο]προπιοανιλίδιο BETA-HYDROXY-3-METHYLFENTANYL N-[1(BETA-HYDROXYPHENETHYL)-3-METHYL-4-PIPERIDYL) PROPIONANILIDE 115. ΘΕΙΟΦΕΝΤΑΝΥΛΗ Ν[1(2(2-θειενυλο)αιθυλο-4-πιπεριδυλο]προπιοανιλίδιοΤΗΙΟΡΕΝΤΑΝΥί N-[1-(2-(2-THIENYL)ETHYL-4-PIPERIDYL]PROPIONANILIDE 116. 3-ΜΕΘΥΛΟ-ΘΕΙΟΦΕΝΤΑΝΥΛΗ Ν-[3-μεθυλο-1-[2-θειενυλο)αιθυλο]-4-πητεριδυλο]προττιοανιλίδιο 3-METHYLTHIOFENTANYL N-[3-METHYL-1-[2-THIENYL)ETHYL]-4-PIPERIDYL]PROPIONANILIDE 117.ΑΜΙΝΟΡΕΞ:2-Αμινο-5-φαινυλο-2-οξαζολίνη AMINOREX:2-AMINO-5-PHENYL-2-OXAZOLINE 118. ΧΛΩΡΦΕΝΤΕΡΜΙΝΗ: 4-Χλωρο-α, α-διμεθυλοφαιναιθυλαμίνη CHLORPHENTERMINE: 4-CHLORO -a, a-DIMETHYLPHENETHYLAMINE 119. ΚΛΟΒΕΝΖΟΡΕΞ: Ν-(2-Χλωροβενζυλο)-α-μεθυλοφαιναιθυλαμίνη CLOBENZOREX: Ν -(2 -CHLOROBENZYL) -a - METHYLPHENETHYLAMINE 120. ΚΑΟΦΟΡΕΞ: Αιθυλο-(Π-χλωρο-α, α-διμεθυλοφαιναιθυλο) καρβαμάτη CLOFOREX: ETHYL -(Ρ -CHLORO -a, a -DIMETHYLPHENETHYL) CARBAMATE 121. ΚΛΟΡΤΕΡΜΙΝΗ: 2 -Χλωρό -α, α -διμεθυλοφαιναιθυλαμίνη CLORTERMINE: 2 -CHLORO -a, a - DIMETHYLPHENETHYLAMINE 122. ΦΕΝΒΟΥΤΡΑΖΑΤΗ. 2 - (3 -Μεθυλο -2 -φαινυλομορφολινο) αιθυλο 2 - φαινυλοβουτυράτη FENBUTRAZATE: 2-(3-METHYL-2-PHENYLMORPHOLINO) ETHYL 2-PHENYLBUTYRATE 123. ΠΡΟΠΥΛΕΞΕΔΡΙΝΗ: 2-Κυκλοεξυλο-Ν, 1-διμεθυλαιθυλαμίνη PROPYLHEXEDRINE: 2-CYCLOHEXYL-N,1-DIMETHYLETHYLAMINE 124. ΖΙΠΕΠΡΟΛΗ: 1-Μεθοξυ-3-[4-(β-μεθοξυφαιναιθυλο)-πιπεραζιν-1-υλο]-1- φαινυλοπροπαν-2-όλη ZIPEPROL: 1-ΜΕΤΗΟΧΥ -3 -[4 -(β-METHOXYPHENETHYL) - PIPERAZIN- 1 -YL] - 1 PHENYLPROPAN - 2 - OL 125. ΡΕΜΙΦΑΙΝΤΑΝΥΛΗ: 3-4-μεθοξυκαρβονυλ-4-(1-οξο προπυλ)φενυλαμινο-1- πιπεριδίνη μεθυλεστέρας του προπανοϊκού οξέος REMIFENTANIL:3-4-CARBOXYL-4-(N-PHENYLPROPIONAMIDE)-l-PIPERIDINE PROPIONIC ACID DIMETHYLESTER MONOHYDRATE 126. ΤΡΑΜΑΔΟΛΗ: 2-[(διμεθυλαμινο) μεθυλ]-1-(3-μεθοξυφαινυλο)κυκλοεξανόληTRAMADOL:2-[(DIMETHYLAMINO)METHYL]-1-(3-METHOXYPHENYL) CYCLOEXANOL 127. ΜΕΔΕΤΟΜΙΔΙΝΗ: (+/-)-4-(α,2,3-τριμεθυλβενζυλο)ιμιδαζολη MEDETOMIDINE:(+/-)-4-(alpha,2,3-trimethylbenzyl)imidazole 128. ΑΤΙΠΑΜΕΖΟΛΗ:4-(2-αιθυλο-2,3-διϋδρο-1 Η-ινδεν-2-υλ)-1 Η-ιμιδαζόλη ATIPAMEZOLE: 4-(2-ethyl-2,3-dihydro-1 H-inden-2-yl)-1 H-imidazole 129. ΡΟΜΙΦΙΔΙΝΗ: 2 -βρωμο-6-φθορο-2-ιμιδαζολιδινυλιδενοβενζαμίνη ROMIFIDINE: 2-bromo-6-fluoro-2-imidazolidinylidenebenzamine 130. ΚΕΤΑΜΙΝΗ: 2 - (2 -χλωροφαινυλο) -2 - (μεθυλαμινο) - κυκλοεξανόνηΚΕΤΑΜΙΝΕ: 2 - (2 - chlorophenyl) -2 - (methylamino) - cyclohexanone 131. ΝΑΛΒΟΥΦΙΝΗ: 17-κυκλοβουτυλομεθυλο-7, 8-διϋδρο-14-υδροξυ-17-νορμορφίνηNALBUPHINE: 17-cyciobutylmethyl- 7,8-dihydro-14-hydroxy-17-normorphine 132. ΑΜΙΝΕΠΤΙΝΗ: 7-[(10,11-διυδρο-5Η-διβενζο[α,δ]κυκλοεπτεν-5-υλ)αμινο] επτανοϊκόοξύAMINEPTINE: 7-[(10,11-dihydro-5Hdibenzo[a,d]cyclohepten-5-yl)amino] heptanoic acid 133. ΔΕΞΜΕΔΕΤΟΜΙΔΙΝΗ: (8)-4-[1-(2,3-ξυλυλ) αιθυλ] ιμιδαζολιο DEXMEDETOMIDINE: (S)-4-[1-(2,3-Xylyl) ethyl] imidazole. 134. Τα άλατα και τα ισομερή αυτών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε άλλη διάταξη. (135.) "FENTADUR και MATRIFEN που περιέχουν την ουσία FENTANYL." (136.) "OXXALGAN που περιέχει την ουσία TRAMADOL." (137.) "ΧΥRΕΜ που περιέχει την ουσία GHB." (138.)"IONSYS [με το δραστικό συστατικό] FENTANYL HYDROCHLORIDE." ΠΙΝΑΚΑΣ Δ' 1. ΑΙΘΙΝΑΜΑΤΗ: Εστήρ του καρβαμιδικού οξέος μετά της αιθυνυλο-1 κυκλοεξανόλης ETHINAMATE: CARBAMATE D' ETHINYL-1 CYCLOHEXYLE 2. ΑΙΘΥΛΟ ΛΟΦΛΑΖΕΠΑΤΗ: Αιθυλο 7-χλωρο 5-(ο-φλουροφαινυλο) -2,3 - διυδρο- 2-οξο-1 Η-1,4 -βενζοδιαζεπίνη-3-καρβοξυλάτη ETHYL LOFLAZEPATE: ETHYL 7 -CHLORO-5- (O-FLUOROPHENYL) -2,3 -DIHYDRO -2 -OXO-1H-1.4- BENZODIAZEPINE -3 -CARBOXYLATE 3. ΑΙΘΧΛΩΡΒΥΝΟΛΗ: Αιθυλο-β-χλωροβινυλο-αιθινυλοκαρβινόλη ETHCHLORVYNOL: ETHYL-B-CHLOROVINYL-ETHINYL CARBINOL 4. ΑΛΑΖΕΠΑΜΗ: 7 -χλωρό -1, 3- διυδρο-5 -φαινυλο -1- (2, 2,2- τριφθορο-αιθυλο) -2Η -1 ,4-βενζοδιαζετπν-2-όνη HALAZEPAM: 7 -CHLORO-1, 3-DIHYDRO-5-PHENYL -1-(2,2,2- TRIFLUORO-ETHYL)-2H -1,4-BENZODIAZEPIN -2 -ONE 5. ΑΛΟΞΑΖΟΛΑΜΗ: 10-βρωμο-11 β-(ο-φθοροφαινυλο) 2,3,7 11 β-τετρα- υδροξάζολο [3, 2-δ] [1,4]-βενζοδιαζεπιν-6 (5Η )-όνη HALOXAZOLAM: 10-BROMO-11B (O-FLUOROPHENYL)-2,3,7, 11Β-TETRAHYDROOXAZOLO [3,2-D] [1,4]-BENZODIAZEPIN-6(5H )-ONE 6. ΑΛΠΡΑΖΟΛΑΜΗ: 8 -χλωρο-1-μεθυλο -6- φαινυλο-4Η-5-τριαζολο - [4,3-α] [1,4]βενζοδιαζεττίνη ALPRAZOLAM: 8 CHLORO -1- METHYL -6- PHENYL -4 Η- S-TRIAZOLO [4,3-Α] [1,4] BENZODIAZEPINE 7. ΑΜΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ: Αιθυλο -5 (μεθυλο -3 βουτυλο)-5 βαρβιτουρικόοξύ AMOBARBITAL: ACIDE ETHYL -5 (METHYL-3 BUTYL)-5 BARBITURIQUE 8. ΑΜΦΕΠΡΑΜΟΝΗ: Διαιθυλαμινο -2 προτποφαινόνη AMPHEPRAMONE: DIETHYLAMINO-2 PROPIOPHENONE 9. ΒΑΡΒΙΤΑΛΗ: Διαιθυλο-5, 5 βαρβιτουρικόοξύ BARBITAL: ACIDE DIETHYL -5, 5 BARBITURIQUE 10. ΒΕΝΖΦΕΤΑΜΙΝΗ: Ν-βενζυλο-Ν,α-διμεθυλοφαιναιθυλαμίνη BENZPHETAMINE: N-BENZYL-N, a-DIMETHYLPHENETHYLAMINE 11. ΒΟΥΠΡΕΝΟΡΦΙΝΗ: Ν -κυκλοπροπυλμεθυλ-7α (ί-(δ)-υδροξυ 1,2,2-τριμεθυλπροπυλ) -6,14 -ενδοαιθανο - 6,7,8,14 τετραϋδρονοροριπαβίνη BUPRENORPHINE: Ν - CYCLOPROPYL-METHYL-7a (L-(S)-HYDROXY-1,2,2-TRIMETHYLPROPYL)-6,14 ENDOETHANO -6,7,8,14 TETRAHYDRO - NORORIPAVINE 12. ΒΡΩΜΑΖΕΠΑΜΗ: 7-βρωμο -1,3 -διυδρο -5-(2-πυριδυλο) 2Η-1, 4-βενζοδιαζεπιν -2 -όνηBROMAZEPAM: 7- BROMO -1,3 -DIHYDRO -5-(2-PYRIDYL) -2Η -1,4 -BENZODIAZEPIN -2-ONE 13. ΓΛΟΥΤΕΘΙΜΙΔΙΟ: Αιθυλο -2 φαινυλο -2 γλουταριμίδιο GLUTETHIMIDE: ETHYL -2 PHENYL -2 GLUTARIMIDE 14. ΔΕΞΤΡΟΜΕΘΟΡΦΑΝΗ: D- Μεθοξυ -3Ν -μεθυλομορφινάνιο DEXTROMETHORPHANE: D-METHOXY-3 N-METHYLMORPHINANE 15. ΔΕΛΟΡΑΖΕΠΑΜΗ: 7-χλωρο -5- (ο-χλωροφαινυλο)-1,3 διυδρο -2Η -1,4 -βενζοδιαζεπιν -2-όνη DELORAZEPAM: 7- CHLORO-5- (O-CHLOROPHENYL)-1,3- DIHYDRO -2Η-1.4 -BENZODIAZEPIN-2-ONE 16. ΔΙΑΖΕΠΑΜΗ: 7-χλωρο -1,3 -διυδρο -1- μεθυλο-5-φαινυλο-2Η -1,4-βενζοδιαζεπιν -2- όνη DIAZEPAM: 7-CHLORO -1,3 - DIHYDRO -1 -METHYL-5-PHENYL-2H - 1,4 - BENZODIAZEPIN -2- ONE 17. ΕΣΤΑΖΟΛΑΜΗ: 8-χλωρο -6- φαινυλο -4 Η-5-τριαζολο [4,3-α] [1,4] βενζοδιαζεπίνηESTAZOLAM: 8 -CHLORO -6 - PHENYL -4Η -5-TRIAZOLO [4,3-Α] [1,4] BENZODIAZEPINE 18. ΚΑΜΑΖΕΠΑΜΗ: 7 -χλωρό -1,3-διυδρο -3- υδροξυ-1 μεθυλο-5- φαινυλο -2Η -1,4-βενζοδιαζεπιν -2-όνη διμεθυλοκαρβαμάτη (εστέρας) CAMAZEPAM: 7 -CHLORO -1,3 - DIHYDRO -3-HYDROXY -1-METHYL -5 PHENYL -2Η -1,4-BENZODIAZEPIN - 2 - ONE DIMETHYLCARBAMATE (ESTER) 19. ΚΕΤΑΖΟΛΑΜΗ: 11-χλωρο -8,12β -διυδρο -2,8-διμεθυλο -12β-φαινυλο -4Η - [1,3]-οξαζινο -[3,2-δ] [1,4] βενζοδιαζεπίνη -4,7 (6Η) -διόνη KETAZOLAM: 11 -CHLORO -8, 12β -DIHYDRO-2,8 - DIMETHYL -12β - PHENYL -4Η -[i,3]-OXAZINO-[3,2-D][l,4]-BENZODIAZEPINE-4,7 (6H) -DIONE 20. ΚΛΟΜΠΑΖΑΜΗ: 7-χλωρο-1-μεθυλο-5-φαινυλο- 1H-1,5- βενζοδιαζεπίνη -2,4 (3H,5H) -διόνη CLOBAZAM: 7-CHLORO-1-METHYL -5-PHENYL-1H-I.5 - BENZODIAZEPINE -2,4 (3H,5H) DIONE 21. ΚΛΟΝΑΖΕΠΑΜΗ: 5- (Ο-χλωροφαινυλο )-1,3-διυδρο-7-νιτρο-2Η -1,4-βενζοδιαζεπιν -2 -όνηCLONAZEPAM: 5- (O-CHLOROPHENYL) -1,3-DIHYDRO -7 -NITRO 2H -1,4 -BENZODIAZEPIN-2-ONE 22. ΚΛΟΞΑΖΟΛΑΜΗ: 10-χλωρο -11 β (ο-χλωροφαινυλο)-2,3,7,11β- τετραϋδρο-οξαζολο-[3,2-δ] [1,4] βενζοδιαζεπιν-6- (5Η )-όνη CLOXAZOLAM: 10-CHLORO-11Β - (O-CHLOROPHENYL) -2, 3, 7, 11Β TETRAHYDRO -OXAZOLO-[3,2-D] [1,4] BENZODIAZEPIN -6 - (5Η) - ONE 23. ΚΛΟΤΙΑΖΕΠΑΜΗ: 5 -(ο-χλωροφαινυλο) -7- αιθυλο-1,3 -διυδρο -1- μεθυλο-2Η -θειενο [2,3-ε] [1,4]-διαζεπιν -2- όνη CLOTIAZEPAM: 5-(O -CHLOROPHENYL) -7- ETHYL-1,3 - DIHYDRO -1 - METHYL -2Η- ΤΗΙΕΝΟ [2,3-Ε] [1,4] DIAZEPIN-2-ONE 24. ΚΥΚΛΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ: (Κυκλοεξεν-1υλο-1)-5 αιθυλο-5 βαρβιτουρικό οξύ CYCLOBARBITAL: ACIDE (CYCLOEXENE-1YL-1)-5 ETHYL -5 BARBITURIQUE 25. ΜΑΖΙΝΔΟΛΗ: 5-(π-χλωροφαινυλο)-2, 5-διυδρο-3Η-ιμιδαζο(2,1-α)-ισοϊνδολο-5-ολη MAZINDOL: 5- (P-CHLOROPHENYL)-2,5- DIHYDRO-3H-IMIDAZO (2,1-a)-ISOINDOL-5-OL 26. ΛΟΠΡΑΖΟΛΑΜΗ: 6- (ο-χλωροφαινυλο )-2,4-διυδρο-2 [(4-μεθυλο-1-πιπεραζινυλο)μεθυλενο]-8 νιτρο-1 Η -ιμιδαζο [1,2-α] [1,4] βενζοδιαζεττιν-1-όνη LOPRAZOLAM:6-(O-CHLOROPHENYL)-2,4-DIHYDRO-2-[(4-METHYL-1-PIPERAZINYL) METHYLENE]-8-NITRO-1H-IMIDAZO [1,2-Α] [1,4] BENZODIAZEPIN-1-ONE 27. ΛΟΡΑΖΕΠΑΜΗ: 7- χλωρο-5(ο-χλωροφαινυλο)-1,3-διυδρο-3-υδροξυ-2Η-1,4-βενζοδιαζετπν-2-όνη LORAZEPAM: 7-CHLORO-5- (O-CHLOROPHENYL)-1.3-DIHYDRO-3-HYDROXY-2H-1,4 BENZODIAZEPIN-2-ONE 28. ΛΟΡΜΕΤΑΖΕΠΑΜΗ: 7-χλωρο-5-(ο-χλωροφαινυλο)-1,3-διυδρο-3-υδροξυ-1-μεθυλο-2Η-1,4-βενζοδιαζετπν-2- όνη LORMETAZEPAM:7-CHLORO-5-(0-CHLOROPHENYL),1,3-DIHYDRO-3-HYDROXY-1-METHYL-2H-1,4- BENZODIAZEPIN- 2-ONE 29. ΜΕΔΑΖΕΠΑΜΗ: 7-χλωρο-2,3-διυδρο-1-μεθυλο-5 φαινυλο-1 Η -1,4-βενζοδιαζεττίνηMEDAZEPAM: 7-CHLORO-2,3-DIHYDRO-1-METHYL-5- PHENYL-1 H -1,4-BENZODIAZEPINE 30. ΜΕΘΥΛΟΦΑΙΝΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ: Μεθυλο-1 αιθυλο-5 φαινυλο-5 βαρβιτουρικόοξύMETHYLPHENOBARBITAL: ACIDE METHYL-1 ETHYL-5 PHENYL-5 BARBITURIQUE 31. ΜΕΘΥΠΡΥΛΟΝΗ: Διαιθυλο-3,3 διοξο-2,4 μεθυλο -5 πιττεριδίνη METHYPRYLON: DIETHYL-3,3 DIOXO-2,4 METHYL-5 PIPERIDINE 32. ΜΕΠΡΟΒΑΜΑΤΗ: Δικαρβαμιδικήμεθυλο-2 προττυλο -2 προπανοδιόλη -1,3 MEPROBAMATE: BICARBAMATE DE METHYL-2 PROPYL-2 PROPANEDIOL-1.3 33. ΝΙΜΕΤΑΖΕΠΑΜΗ:1,3-διυδρο -1-μεθυλο-7-νιτρο 5 -φαινυλο -2Η -1,4-βενζοδιαζεπιν -2-όνηNIMETAZEPAM: 1,3 DIHYDRO-1-METHYL-7-NITRO-5-PHENYL-2Η-1.4 BENZODIAZEPIN-2-ΟΝΕ 34. ΝΙΤΡΑΖΕΠΑΜΗ: 1,3-διυδρο-7-νιτρο-5-φαινυλο -2Η-1,4-βενζοδιαζεπιν -2-όνηNITRAZEPAM: 1,3 -DIHYDRO-7-NITRO-5-PHENYL -2Η -1,4 BENZODIAZEPIN -2 -ΟΝΕ 35. ΝΟΡΔΑΖΕΠΑΜΗ: 7-χλωρο-1,3-διυδρο-5-φαινυλο-2Η-1,4 βενζοδιαζεπιν-2-όνηNORDAZEPAM: 7-CHLORO-1,3-DIHYDRO-5-PHENYL -2 Η -1,4- BENZODIAZEPIN -2 -ΟΝΕ 36. ΟΞΑΖΕΠΑΜΗ: 7 -χλωρό -1,3-διυδρο -3 -υδροξυ-5 -φαινυλο - 2Η -1,4-βενζοδιαζετπν -2 -όνηΟΧΑΖΕΡΑΜ: 7-CHLORO-1.3-DIHYDRO-3-HYDROXY-5-PHENYL-2H -1,4-BENZODIAZEPIN - 2-ΟΝΕ 37. ΟΞΑΖΟΛΑΜΗ: 10-χλωρο-2,3,7,11β-τετραϋδρο-2 μεθυλο-11 β- φαινυλοξαζολο (3,2-δ) (1,4) βενζοδιαζεπιν-6(5Η )-όνη OXAZOLAM: 10-CHLORO- 2, 3, 7, 11β- TETRAHYDRO- 2 METHYL -1 Ιβ-PHENYLOXAZOLO (3,2-D) (1,4) BENZODIAZEPIN -6(5H )-ONE 38. ΠΕΝΤΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ: Αιθυλο-5 (μεθυλο-1 βουτυλο) -5 βαρβιτουρικόοξύ PENTOBARBITAL: ACIDE ETHYL-5 (METHYL-1 BUTYL)-5 BARBITURIQUE 39. ΠΙΝΑΖΕΠΑΜΗ: 7 -χλωρό -1,3-διυδρο -5 -φαινυλο-1- (2- προπυνυλο) -2Η -1,4-βενζοδιαζεπιν -2-όνη ΡΙΝΑΖΕΡΑΜ: 7-CHLORO-1,3-DIHYDRO-5-PHENYL-1-(2-PROPYNYL) -2Η-1.4-BENZODIAZEPIN -2-ΟΝΕ 40. ΠΙΠΡΑΔΡΟΛΗ ή ΠΙΠΡΑΔΟΛΗ: Διφαινυλο -1,1 (πιπεριδυλο- 2)-1 μεθανόλη PIPRADROL: DIPHENYL-1,1 (PIPERIDYL-2)-1 METHANOL 41. ΠΡΑΖΕΠΑΜΗ: 7-χλωρο-1-(κυκλοπροπυλομε θυλο)-1,3-διυδρο-5-φαινυλο-2Η-1,4-βενζοδιαζεπιν-2-όνη PRAZEPAM: 7-CHLORO-1-(CYCLOPROPYLMETHYL)-1,3- DlHYDRO-5- PHENYL-2H-1,4-BENZODIAZEPIN-2-ONE 42. SPA: (-)-Διμεθυλαμινο-Ιδιφαινυλο-1,2 αιθάνιο SPA: (-)-DIMETHYLAMINO-l DIPHENYL-1,2 ETHANE 43. ΦΑΙΝΔΙΜΕΤΡΑΖΙΝΗ: (+)-3,4-διμεθυλο-2-φαινυλμορφολίνη PHENDIMETRAZINE: (+)-3,4-DIMETHYL-2-PHENYLMORPHOLINE 44. ΤΕΜΑΖΕΠΑΜΗ: 7-χλωρο-1,3 διυδρο-3-υδροξυ-1-μεθυλο-5- φαινυλο-2Η-1,4 -βενζοδιαζεπιν-2-όνη ΤΕΜΑΖΕΡΑΜ: 7-CHLORO-1.3-DIHYDRO-3-HYDROXY-1-METHYL-5 -PHENYL-2H -1,4-BENZODIAZEPIN-2-ONE 45. ΤΕΤΡΑΖΕΠΑΜΗ: 7-χλωρο-5-(κυκλοεξεν-1-υλο)-1,3-διυδρο-1-μεθυλο-2Η-1,4-βενζοδιαζεπιν-2-όνη TETRAZEPAM: 7-CHLORO-5-(CYCLOEXEN-1-YL)-1,3-DIHYDRO-1-METHYL-2H-1,4-BENZODIAZEPIN-2-ONE 46. ΤΡΙΑΖΟΛΑΜΗ: 8-χλωρο-6-(ο-χλωροφαινυλο)-1-μεθυλο-4Η-3-τριαζολο [4,3-α] [1,4] βενζοδιαζεπίνη TRIAZOLAM: 8-CHLORO-6-(O-CHLOROPHENYL)-1-METHYL-4H-S-TRIAZOLO [4,3-α] [1,4] BENZODIAZEPINE 47. ΦΑΙΝΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ: Αιθυλο-5 φαινυλο-5 βαρβιτουρικόοξύ PHENOBARBITAL: ACIDE ETHYL-5 PHENYL-5 BARBITURIQUE 48. ΦΑΙΝΤΕΡΜΙΝΗ: α,α-διμεθυλοφαιναιθυλαμίνη PHENTERMINE:a,a-DIMETHYLPHENETHYLAMINE 49. ΦΘΟΡΑΖΕΠΑΜΗ:7-χλωρο-1-[2-(διαιθυλαμινο)αιθυλο]-5-(ο-φθοροφαινυλο)-1,3-διυδρο-2Η -1,4-βενζοδιαζεπιν-2-όνη FLURAZEPAM:7-CHLORO-1-[2-{DIETHYLAMINO)ETHYL]-5-(O-FLUOROPHENYL)-1,3-DIHYDRO-2H -1.4-BENZODIAZEPIN-2-ONE 50. ΦΘΟΡΟΔΙΑΖΕΠΑΜΗ: 7-χλωρο-5-(ο-φθοροφαινυλο)-1,3-διυδρο-1 -μεθυλο-2Η-1,4-βενζοδιαζεπιν-2-όνη FLUDIAZEPAM: 7-CHLORO- 5- (O-FLUOROPHENYL)-1,3-DIHYDRO-1-METHYL-2H -1,4-BEN ZODIAZEPIN-2-ONE 51. ΦΘΟΡΟΝΙΤΡΑΖΕΠΑΜΗ: 5-(ο-φθοροφαινυλο)-1,3-διυδρο-1-μεθυλο-7-νιτρο-2Η -1,4-βενζοδιαζεπιν-2-όνη FLUNITRAZEPAM:5-(O-FLUOROPHENYL)-1,3DIHYDRO-1-METHYL-7-N1TRO-2H-1,4-BENZODIAZEP IN-2-ONE. 52. ΧΛΩΡΑΖΕΠΑΤΗ: 7-χλωρο-2,3-διυδρο-2-οξο-5-φαινυλο-1 Η-1,4-βενζοδιαζεττίνη-3-καρβοξυλικό οξύ CHLORAZEPATE: 7-CHLORO-2.3-DIHYDRO-2-OXO-5-PHENYL-1 Η-1,4-BENZODIAZEPINE-3-CARBOXYLIQUE ACIDE 53. ΧΛΩΡΟΔΙΑΖΕΠΟΞΕΙΔΙΟ: 7-χλωρο-2-(μεθυλαμινο)-5-φαινυλο-3Η -1,4-βενζοδιαζεττίνη-4-οξείδιο CHLORODIAZEPOXIDE: 7-CHLORO-2-(METHYLAMINO)-5- PHENYL-3H-1,4-BENZODIAZEPINE-4-OXIDE 54. ΑΛΛΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ: ΔΙΑΛΛΥΛΟ-5,5 βαρβιτουρικόοξύ ALLOBARBITAL : ACIDE DIALLYL-5,5 BARBITURIQUE 55. ΒΙΝΥΛΟΒΙΤΑΛΗ: (ΜΕΘΥΛΟ-1 ΒΟΥΤΥΛΟ)-5 ΒΙΝΥΛΟ-5 ΒΑΡΒΙΤΟΥΡΙΚΟΟΞΥ VINYLBITAL: ACIDE (METHYL-1 BUTYL)-5 VINYL-5 BARBITURIQUE 56. ΒΟΥΤΑΛΒΙΤΑΛΗ: ΑΛΛΥΛΟ-5 ΙΣΟΒΟΥΤΥΛΟ-5 ΒΑΡΒΙΤΟΥΡΙΚΟΟΞΥ BUTALBITAL: ACIDE ALLYL-5 ISOBUTYL-5 BARBITURIQUE 57. ΒΟΥΤΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ: ΒΟΥΤΥΛΟ-5-ΑΙΘΥΛΟ-5 ΒΑΡΒΙΤΟΥΡΙΚΟΟΞΥ BUTOBARBITAL: ACIDE BUTYL- 5 ETHYL- 5 BARBITURIQUE 58. ΚΑΘΙΝΗ: 0-ΘΡΕΟ-2-ΑΜΙΝΟ-L-ΥΔΡΟΞΥ-L-ΦΑΙΝΥΛΟΠΡΟΠΑΝΙΟ CATHINE: D-THREO-2-AMINO-L-HYDROXY-L-PHENYL PROPANE 59. ΜΕΦΕΝΟΡΕΞΗ: Οί-Ν-(3-ΧΛΩΡΟΠΡΟΠΥΛΟ)-ΑΛΦΑ-ΜΕΘΥΛΟΦΑΙΝΑΙΘΥΛΑΜΙΝΗMEFENOREX: DL-N -(3-CHLOROPROPYL) -ALPHA METHYLPHENETHYLAMINE 60. Ν-ΑΙΘΥΛΟΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ N-ETHYLAMPHETAMINE 61.ΠΥΡΟΒΑΛΕΡΟΝΗ:Οί-Ι-(4-ΜΕΘΥΛΟΦΑΙΝΥΛΟ)-2-(1-ΠΥΡΡΟΛΙΔΙΝΥΛΟ)-1-ΠΕΝΤΑΝΟΝΗPYROVALERONE:DL-L-(4-METHYLPHENYL)-2-(1-PYRROLIDINYL)-1-PENTANONE 62. ΣΕΚΒΟΥΤΑΒΑΡΒΙΤΑΛΗ: ΣΕΚ-ΒΟΥΤΥΛΟ-5-ΑΙΘΥΛΟ-5 ΒΑΡΒΙΤΟΥΡΙΚΟΟΞΥSECBUTABARBITAL: ACIDE SEC-BUTYL-5 ETHYL-5 BARBITURIQUE 63. ΦΕΝΚΑΜΦΑΜΙΝΗ: Οί-Ν-ΑΙΘΥΛΟ-3-ΦΑΙΝΥΛΟΔΙΚΥΚΛΟ (2,2,Ι)-ΕΠΤΑΝ-2-ΑΜΙΜΗFENCAMFAMIN: DL-N-ETHYL-3-PHENYLBICYCLO (2,2,Ι)-ΗΕΡΤΑΝ -2 -ΑΜΙΝΕ 64. ΦΕΝΠΡΟΠΟΡΕΞΗ: DL- 3- [(ΑΛΦΑ-ΜΕΘΥΛΟΦΑΙΝΥΛΟ) ΑΜΙΝΟ] ΠΡΟΠΙΟΝΙΤΡΙΛΙΟFENPROPOREX: DL- 3- [(ALPHA -METHYLPHENETHYL) ΑΜΙΝΟ] -PROPIONITRILE 65. ΒΡΩΤΙΖΟΛΑΜΗ: 2-βρωμο-4-(2-χλωροφαινυλο)-9μεθυλο-5Η-θιενο [3,2-f] [1,2,4] τριαζολο- [4, 3- α] [1,4] διαζεττίνη BROTIZOLAM: 2- Bromo-4- (2-chlorophenyl) -9-methyl-6H-thieno [3,2-f] [1,2,4] triazolo-[4, 3-a] [1, 4] diazepin 66. ΠΕΜΟΛΙΝΗ: 2 ΑΜΙΝΟ-5-ΦΑΙΝΥΛΟ-2-ΟΞΑΖΟΛΙΝ-4-ΟΝΗ PEMOLINE: 2-AMINO-5-PHENYL-2-OXAZOLIN-4-ONE 67.ΜΙΔΑΖΟΛΑΜΗ: 8-χλωρο-6(ο-φθοροφαινυλο)-1-μεθυλο-4Η-ιμιδαζο (1,5-α) (1,4) βενζοδιαζεττίνη MIDAZOLAM: 8-CHLORO-6-(O-FLUOROPHENYL)-1-METHYL-4H-IMIDAZO(1,5-α) (1,4) BENZODIAZEPINE 68. ΚΟΥΑΖΕΠΑΜΗ: 7-χλωρο-5-(2-φθοροφαινυλο)-1,3-διυδρο-1-(2, 2, 2, -τριφθοροαιθυλο)-2Η-1, 4-βενζοδιαζεττινο-2-θειόνη QUAZEPAM: 7-CHLORO-5-(2-FLUOROPHENYL)-1,3-DIHYDRO-1-(2, 2, 2,-TRIFLUOROETHYL)-2H-1,4-BENZODIAZEPINE-2-THIONE 69. ΘΕΙΟΠΕΝΤΑΛΗ: 5-ΑΙΘΥΛΟ-5-(1-ΜΕΘΥΛΟΒΟΥΤΥΛΟ)-2-ΘΕΙΟΒΑΡΒΙΤΟΥΡΙΚΟΟΞΥTHIOPENTAL: 5-ETHYL-5-(1-METHYLBUTYL)-2-THIOBARBITURIC ACID 70. ΠΡΟΞΙΒΑΡΒΑΛΗ: 5-(2-υδροξυττροττυλο)-5-(2-ττροπενυλο) 2, 4, 6 (1Η, 3Η, 5Η)- ττυριμιδινοτριόνη. ή 5-αλλυλο-5-(2-υδροξυπροπυλο) βαρβιτουρικό οξύ. PROXIBARBAL: 5-(2-HYDROXYPROPYL)-5-(2-PROPENYL)-2, 4, 6 (1Η, 3Η, 5Η)-PYRIMIDINETRIONE. 5-ALLYL-5-(2-HYDROXYPROPYL) BARBITURIC ACID. 71. MESOCARB: 3-(a-METHYLPHENETHYL)-N- PHENYLCARBAMOYL) SYNDONE (MINE 72. ΜΟΝΤΑΦΙΝΗΛΗ: 2-[(Διφαινυλο-μεθυλο) σουλφινυλ] ακεταμίδιο MODAFINIL: 2-[(DIPHENYLMETHYL) SYLFINYL] ACETAMIDE 73. ΖΟΜΖΕΠΑΜΗ: 4-(ο-φθοροφαινυλο) 6,8-διϋδρο 1,3,8 -τριμεθυλπυραζολο [3,4-ε] [1,4]-διαζεπιν 7(1Η)-ονη ZOLAZEPAM: 4 - (Ο- FLUOROPHENYL) 6,8- DIHYDRO 1,3,8 - TRIMETHYLPYRAZOLO [3,4-e] [1,4] - diazepin 7 (1 H)-ONE 74. ΖΑΛΕΠΛΟΝΗ: Ν-[3-(3-Κυανοττυραζολο[1,5-α] πυριμιδιν-7-υλο)φαινυλο]-Ν-αιθυλακεταμίδιο ZALEPLON: N-[3-(3-CYANOPYRAZOLO[1,5-a] PYRIMIDIN-7-YL)PHENYL]-N-ETHYLACETAMIDE 75. ΖΟΛΠΙΔΕΜΗ: Ν,Ν,6-τριμεθυλο-2-(4-μεθυλοφαινυλο) ιμιδαζο(1,2-α)ττυριδινο-3-ακεταμίδιο ZOLPIDEM: N,N,6-trimethyl-2-(4-methylphenyl) imidazo(1,2-a) pyridine-3-acetamide 76. ΖΟΠΙΚΛΟΝΗ: 6-(5-χλωροττυριδ-2-υλο)-5-(4-μεθυλοτπττεραζιν-1-υλο) καρβονυλοξυ-7-οξο-6,7-διυδ( 5H -ττυρρολο-[3,4-β] ττυραζίνη ZOPICLONE: 6-(5-chloropyrid-2-yl)-5-(4-methylpiperazin-1 -yl) carbonyloxy-7-oxo-6, 7-dihydro5H-pyrrolo- [3,4-b] pyrazine 77. Τα άλατα και τα ισομερή αυτών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε άλλη διάταξη. "ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΥ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ν.3459/06 ΠΙΝΑΚΑ IMOVANE ZOPICLONE Δ΄ ZALEPLON/WYETH ZALEPLON Δ΄ SONATA ZALEPLON Δ΄ ANCONEVRON BROMAZEPAM Δ΄ STESOLID DIAZEPAM Δ΄ VAPOSYRUP DEXTROMETHORPHAN Δ΄" "ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙ- ΚΟ ΠΟΥ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΝν.3459/2006 RELACTON-C CARISOPRODOL Δ' LYSANXIA PRAZEPAM Δ' PRAZENE PRAZEPAM Δ'" "MIDAZOLAM/B. BRAUN που περιέχει την ουσία MIDAZOLAM" 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δικαιοσύνης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Ναρκωτικών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να προστίθενται ή να αφαιρούνται ουσίες στις κατηγορίες του άρθρου αυτού ή να μεταφέρονται από τη μια κατηγορία στην άλλη ή να μεταβάλλονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της διάθεσης τους, ιδίως σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις.

Αρθρο: 2 Ημ/νία: 25.06.2006 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ Τίτλος Αρθρου Παραγωγή, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών Κείμενο Αρθρου 1. Η παραγωγή, κατοχή, μεταφορά, αποθήκευση, προμήθεια, επεξεργασία, κυκλοφορία και με οποιονδήποτε τρόπο μεσολάβηση στη διακίνηση των ουσιών του πίνακα Α' είναι αποκλειστικό δικαίωμα του Κράτους, που ασκείται από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.). Η διάθεση αυτών των ουσιών γίνεται μόνο σε εργαστήρια ή νοσοκομεία για την εκτέλεση εγκεκριμένων προγραμμάτων, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών. 2. Η παραγωγή, κατοχή, μεταφορά, αποθήκευση, επεξεργασία γενικά των πρώτων υλών και των έτοιμων προϊόντων που εισάγονται από το εξωτερικό, καθώς και η διακίνηση των ουσιών των φαρμακοτεχνικών προϊόντων και των ιδιοσκευασμάτων του πίνακα Β', γίνεται μόνο από το Κρατικό Μονοπώλιο Ναρκωτικών, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών, με ευθύνη του Ε.Ο.Φ., ο οποίος εκδίδει και τη σχετική άδεια. 3. Η παραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, προμήθεια των ουσιών του πίνακα Γ', καθώς και των έτοιμων φαρμακοτεχνικών προϊόντων και ιδιοσκευασμάτων που περιέχουν τις ουσίες αυτές, γίνεται από νομικά και φυσικά πρόσωπα μέσω του Κρατικού Μονοπωλίου Ναρκωτικών, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών με ευθύνη του Ε.Ο.Φ., ο οποίος εκδίδει τη σχετική άδεια και ελέγχει τη διαδικασία. 4. Η παραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, προμήθεια των ουσιών του πίνακα Δ', καθώς και των έτοιμων φαρμακοτεχνικών προϊόντων και ιδιοσκευασμάτων που περιέχουν τις ουσίες αυτές, γίνεται από νομικά ή φυσικά πρόσωπα, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών με ευθύνη του Ε.Ο.Φ., ο οποίος εκδίδει και τη σχετική άδεια. Η διάθεση τους στα φαρμακεία, στις φαρμακαποθήκες και στα θεραπευτήρια γίνεται με ευθύνη και υπό τον έλεγχο του Ε.Ο.Φ.. 5. Η άδεια για την εισαγωγή και εξαγωγή των ουσιών, καθώς και των έτοιμων φαρμακοτεχνικών προϊόντων και ιδιοσκευασμάτων που περιέχουν τις ουσίες που υπάγονται στους πίνακες της παραγράφου 2 του άρθρου 1 χορηγείται με απόφαση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών. Κατά τα λοιπά ισχύουν αυτά που ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους.

Αρθρο: 3 Ημ/νία: 25.06.2006 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ Τίτλος Αρθρου Πρόδρομες ουσίες Κείμενο Αρθρου 1. Πρόδρομες ουσίες παρασκευής ναρκωτικών αποτελούν οι ουσίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι κατηγορίες 1,2,3 του Κανονισμού (ΕΚ) 273/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L 47 και στο παράρτημα κατηγορίες 1, 2, 3 του Κανονισμού (ΕΚ) 111/2005 του Συμβουλίου, L 22. 2. Η εισαγωγή, εξαγωγή, διαμετακόμιση, παραγωγή, παρασκευή, προμήθεια, αποθήκευση, κατοχή, πώληση, διάθεση και διανομή των πρόδρομων ουσιών, καθώς και τα απασχολούμενα με αυτές πρόσωπα ή επιχειρήσεις, υπόκεινται στον έλεγχο του Κράτους. Ως αρμόδια αρχή θεωρείται για το σκοπό αυτόν η τελωνειακή υπηρεσία με τη συνδρομή συναρμόδιων αρχών κατά περίπτωση. Για τις ουσίες της κατηγορίας 1 συναρμόδια αρχή είναι ο Ε.Ο.Φ. και για τις ουσίες των κατηγοριών 2 και 3 το Γενικό Χημείο του Κράτους, όπου τούτο επιβάλλει η επιστήμη και η διοικητική πρακτική. Επί παραβάσεων επιβάλλονται οι ποινές οι προβλεπόμενες από τον Τελωνειακό Κώδικα. 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληγεγγύης μπορεί να προστίθενται, αφαιρούνται ή μεταφέρονται ουσίες από τη μία κατηγορία στην άλλη σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του κοινοτικού ή διεθνούς δικαίου, να ρυθμίζονται οι διαδικασίες διακίνησης και ελέγχου των πρόδρομων ουσιών, καθώς επίσης να καθορίζονται οι λεπτομέρειες των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών του Ε.Ο.Φ. για την κατηγορία 1 και του Γενικού Χημείου του Κράτους για τις κατηγορίες 2 και 3.

Αρθρο: 4 Ημ/νία: 25.06.2006 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ Τίτλος Αρθρου Έλεγχος και εποπτεία επί των ναρκωτικών Κείμενο Αρθρου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Τον έλεγχο και την εποπτεία επί των ναρκωτικών ασκεί το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρθρο: 5 Ημ/νία: 25.06.2006 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ Τίτλος Αρθρου Επιτροπή Ναρκωτικών Κείμενο Αρθρου 1. Στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνιστάται Επιτροπή Ναρκωτικών, αποτελούμενη από: α) τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Φαρμάκων και Φαρμακείων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, β) εκπρόσωπο του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Φ., γ) τέσσερα μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), ανά ένα με ειδίκευση στα γνωστικά αντικείμενα Φαρμακευτικής Χημείας, Φαρμακολογίας, Τοξικολογίας και Ψυχιατρικής αντίστοιχα, που ορίζονται ύστερα από πρόταση των αρμόδιων οργάνων διοίκησης και δ) έναν ανώτερο αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας με εμπειρία στα θέματα ναρκωτικών. Για κάθε μέλος της Επιτροπής ορίζεται και ένας αναπληρωτής. Η θητεία της Επιτροπής είναι διετής. 2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιλέγονται και ορίζονται τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής, καθώς και ο γραμματέας της. Η Επιτροπή εκλέγει τον πρόεδρο της. Με απόφαση του ίδιου Υπουργού ορίζονται και οι κανόνες λειτουργίας της Επιτροπής. 3. Η Επιτροπή Ναρκωτικών έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: α) Γνωμοδοτεί: αα) για τα σχετικά με τα ναρκωτικά θέματα που προκύπτουν από τις κυρωμένες από την Ελλάδα διεθνείς συμβάσεις ή από αίτηση των αρμόδιων διεθνών οργανισμών (όπως UNFDAC, Παγκόσμια Οργάνωοη Υγείας (Π.Ο.Υ.), Ευρωπαϊκή Ενωση), ββ) για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ή κατεργασίας και εισαγωγής έτοιμων προϊόντων που περιέχουν ουσίες του άρθρου 1, νγ) για την προσθήκη ή αφαίρεση ουσιών στους πίνακες του άρθρου 1, για τη μεταφορά από τον ένα πίνακα στον άλλο ή για τη μεταβολή των όρων και των προϋποθέσεων της διάθεσης τους σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις, δδ) για την τιμή των πωλούμενων από το Κρατικό Μονοπώλιο Ναρκωτικών, εε) για κάθε σχετικό θέμα που θα ζητήσει ο αρμόδιος Υπουργός ή ο Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.). β) Υπολογίζει τις ετήσιες ανάγκες της χώρας σε ναρκωτικές ουσίες και εισηγείται σχετικά στον αρμόδιο Υπουργό.

Αρθρο: 6 Ημ/νία: 25.06.2006 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ Τίτλος Αρθρου Αμοιβή μελών και γραμματέα Κείμενο Αρθρου Η αμοιβή των μελών και του γραμματέα της Επιτροπής Ναρκωτικών καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρθρο: 7 Ημ/νία: 25.06.2006 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ Τίτλος Αρθρου Καθορισμός προϋποθέσεων διάθεσης σκευασμάτων και ιδιοσκευασμάτων Κείμενο Αρθρου Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 22, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις διάθεσης των ουσιών που αναφέρονται στα άρθρα 1 παρ. 2 και 3 παρ. 1 υπό μορφή σκευασμάτων ή ιδιοσκευασμάτων, οποιασδήποτε φαρμακευτικής μορφής, καθώς και οι λεπτομέρειες συνταγογράφησης αυτών, ο τύπος και το σχήμα της διπλότυπης συνταγής. Για τις ουσίες του πίνακα Δ' του άρθρου 1 παρ. 2, ή συνταγή μπορεί να είναι απλή επαναλαμβανόμενη. Με όμοια απόφαση ορίζονται τα σκευάσματα ή ιδιοσκευάσματα που υπάγονται στις κατηγορίες των παραρτημάτων των Κανονισμών του άρθρου 3 παρ. 1.

Αρθρο: 8 Ημ/νία: 25.06.2006 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ Τίτλος Αρθρου Συνταγές χορήγησης ναρκωτικών και παραβάτες αυτών Κείμενο Αρθρου 1. Ιατροί ή οδοντίατροι ή κτηνίατροι που εκδίδουν συνταγές, οι οποίες αναγράφουν ναρκωτικά κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων, τιμωρούνται με πρόστιμο από τριακόσια (300) μέχρι τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, που επιβάλλεται με απόφαση του οικείου Νομάρχη, ύστερα από γνωμοδότηση του Ε.Ο.Φ.. Σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να επιβληθεί, κατά την ίδια διαδικασία, και πρόσκαιρη παύση εξάσκησης του επαγγέλματος από δεκαπέντε (15) ημέρες μέχρι έξι (6) μήνες. 2. Φαρμακοποιοί που εκτελούν τέτοιες συνταγές τιμωρούνται ομοίως με πρόστιμο από τριακόσια (300) μέχρι τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ και, σε περίπτωση υποτροπής, και με πρόσκαιρο κλείσιμο του φαρμακείου από τρεις (3) ημέρες μέχρι έξι (6) μήνες, κατά τις διατάξεις του νόμου περί επιθεωρήσεως των φαρμακείων που ισχύει κάθε φορά.

Αρθρο: 9 Ημ/νία: 25.06.2006 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ Τίτλος Αρθρου Χορήγηση ναρκωτικών από φαρμακοποιούς Κείμενο Αρθρου 1. Απαγορεύεται στους φαρμακοποιούς η χορήγηση ναρκωτικών φαρμάκων για ημερήσια χρήση σε ποσότητα ανώτερη της επιτρεπόμενης από την ελληνική φαρμακοποιία ημερήσιας δόσης, και αν ακόμη αναγράφεται τέτοια από τον ιατρό, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες εκδόθηκε ειδική άδεια του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από γνωμάτευση της Επιτροπής Ναρκωτικών. 2. Οι φαρμακοποιοί που χορηγούν ναρκωτικά φάρμακα κατά παράβαση του άρθρου αυτού τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπονται από το νόμο περί επιθεωρήσεως φαρμακείων που ισχύει κάθε φορά. Οι σχετικές αποφάσεις του οικείου Νομάρχη, οι οποίες επιβάλλουν ποινή προστίμου, κοινοποιούνται πάντοτε στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και το Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας του τόπου, όπου έλαβε χώρα η παράβαση. Όσοι τιμωρήθηκαν δύο φορές διώκονται ποινικώς και τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών.

Αρθρο: 10 Ημ/νία: 25.06.2006 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ Τίτλος Αρθρου Προμήθεια ναρκωτικών Κείμενο Αρθρου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ Επιτρέπεται στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να προβαίνει στην προμήθεια της απαιτούμενης ποσότητας των ναρκωτικών και των σκευασμάτων αυτών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τις κρατικές προμήθειες.

Αρθρο: 11 Ημ/νία: 25.06.2006 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ Τίτλος Αρθρου Κατεργασία ναρκωτικών Κείμενο Αρθρου Η λειτουργία εργοστασίων που κατεργάζονται προϊόντα και σκευάσματα ναρκωτικών, επιτρέπεται μόνο ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ναρκωτικών. Τα εργοστάσια αυτά διευθύνονται από φαρμακοποιό ή χημικό και υπόκεινται στο διαρκή έλεγχο της επιθεώρησης των φαρμακείων. Εκτός από το διαρκή αυτό έλεγχο επιθεωρούνται πριν από την έναρξη τους και μετά, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους, τουλάχιστον δύο φορές το έτος, από επιτροπή απαρτιζόμενη: α) από τον επιθεωρητή των φαρμακείων και β) από ένα άλλο τεχνικό μέλος που διορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με υπόδειξη της Επιτροπής Ναρκωτικών. Τα ναρκωτικά που παράγονται από τα εργοστάσια αυτά ή τα φαρμακευτικά σκευάσματα αυτών φυλάσσονται μέχρι την παράδοση μέσα στο εργοστάσιο για αποκλειστική χρήση του Κράτους. Η πώληση προς άλλον ή η εξαγωγή τους με οποιονδήποτε τρόπο από το εργοστάσιο απαγορεύεται.

Αρθρο: 12 Ημ/νία: 25.06.2006 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ Τίτλος Αρθρου Φαρμακευτικά σκευάσματα οπίου Κείμενο Αρθρου Τα φαρμακευτικά σκευάσματα του οπίου, όπως τα βάμματα, μπορεί να παρασκευάζονται και εντός των φαρμακείων προς χρήση αυτών. Τα σκευάσματα αυτά παρασκευάζονται από το όπιο που χορηγείται από το μονοπώλιο του Κράτους και αναγράφονται κατά την ημέρα της παρασκευής σε ιδιαίτερο βιβλίο, το οποίο τηρείται προς τούτο στα φαρμακεία και υπόκειται στον έλεγχο της επιθεώρησης των φαρμακείων.

Αρθρο: 13 Ημ/νία: 25.06.2006 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ Τίτλος Αρθρου Πώληση ναρκωτικών Κείμενο Αρθρου 1. Η πώληση ναρκωτικών από το Κράτος ανατίθεται στην Ειδική Διαχείριση Ναρκωτικών. Οι αιτήσεις υποβάλλονται δια της αρμόδιας διεύθυνσης των Νομαρχιών, η οποία τις διαβιβάζει στο Υπουργείο, με γνώμη της. Η πώληση επιτρέπεται μόνο στα φαρμακεία, νοσοκομεία, κλινικές και ιατρούς χωριών, όπου δεν υπάρχουν φαρμακεία, ύστερα από άδεια του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία εκδίδεται με σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ναρκωτικών και εμφανίζει το ποσό από κάθε είδος, το οποίο κάθε έτος θα επιτρέπεται να αγορασθεί, ανάλογα με τις ανάγκες καθενός από τους ανωτέρω. 2. Τα φαρμακευτικά σκευάσματα του οπίου κατασκευάζονται στα φαρμακεία, είτε για ίδια χρήση κάθε φαρμακείου είτε και για μεταπώληση σε άλλα φαρμακεία, νοσοκομεία, κλινικές ή ιατρούς χωριών, όπου δεν υπάρχουν φαρμακεία. 3. Η πώληση των ναρκωτικών από τα φαρμακεία στο κοινό επιτρέπεται μόνο με ιατρικές συνταγές, όχι δε και με αντίγραφα αυτών.

Αρθρο: 14 Ημ/νία: 25.06.2006 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ Τίτλος Αρθρου Υποχρεώσεις φαρμακοποιών Κείμενο Αρθρου 1. Οι φαρμακοποιοί οφείλουν να φυλάσσουν τις συνταγές, με βάση τις οποίες χορηγήθηκαν τα ναρκωτικά φάρμακα, τουλάχιστον για μία τριετία, χωριστά από τις λοιπές συνταγές και σε δέσμες που περιλαμβάνουν τις συνταγές ενός τριμήνου. Οφείλουν επίσης να αναγράφουν σε ιδιαίτερο βιβλίο, το οποίο δίδεται δωρεάν από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τα ποσά τα οποία έχουν καταναλωθεί κατά το τέλος κάθε τριμήνου, με άθροιση των αναγραφόμενων στις συνταγές, καθώς και εκείνων τα οποία χωριστά καταναλώθηκαν για κάθε παρασκευή φαρμακευτικού σκευάσματος. 2. Οι φαρμακοποιοί υποχρεούνται στο τέλος κάθε έτους να στέλνουν στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κατάσταση, στην οποία αναγράφονται: α) η ποσότητα των ναρκωτικών που υπάρχει στην αρχή του έτους και οι προμήθειες που γίνονται κατά τη διάρκεια του έτους, β) το άθροισμα των ναρκωτικών που δόθηκαν κατά το έτος αυτό με συνταγές, γ) το ποσό που καταναλώθηκε κατά το έτος για την παρασκευή φαρμακευτικών σκευασμάτων. Οι καταστάσεις που στάλθηκαν από τα φαρμακεία υποβάλλονται από τις ως άνω αρμόδιες υπηρεσίες, με αντίστοιχες συνοπτικές που συντάσσονται από αυτές, στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε έτους ανυπερθέτως. 3. Στους φαρμακοποιούς, οι οποίοι δεν υποβάλλουν μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από το άρθρο αυτό τις ετήσιες καταστάσεις, επιβάλλεται ποινή σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί επιθεωρήσεως φαρμακείων που ισχύει κάθε φορά. Επίσης επιβάλλεται ποινή, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, στους φαρμακοποιούς ή διευθυντές φαρμακείων, οι οποίοι δεν τηρούν ή τηρούν άτακτα το βιβλίο που ορίζεται από το άρθρο αυτό ή δεν φυλάσσουν τις συνταγές των ιατρών με τις οποίες χορηγήθηκαν τα ναρκωτικά.

Αρθρο: 15 Ημ/νία: 25.06.2006 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ Τίτλος Αρθρου Ελεγχος διάθεσης ναρκωτικών Κείμενο Αρθρου 1. Οι διευθυντές κλινικών, νοσοκομείων, όπως και οι ιατροί των χωριών, όπου δεν υπάρχουν φαρμακεία, αναγράφουν σε ιδιαίτερο βιβλίο, αριθμημένο κατά σελίδες και μονογραφημένο από τον ειρηνοδίκη του τόπου της κατοικίας, ημερολογιακώς και ονομαστικώς, τα ναρκωτικά που καταναλώθηκαν για κάθε άρρωστο. Κατά το τέλος κάθε τριμήνου αναγράφουν το άθροισμα των ναρκωτικών που καταναλώθηκαν κατά το προηγούμενο εδάφιο και ιδιαίτερα για καθένα από αυτά, στο βιβλιάριο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το οποίο δίδεται σε αυτούς δωρεάν, με την άδεια που τους χορηγήθηκε από το Υπουργείο. Επίσης, στέλνουν τριμηνιαία κατάσταση στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η οποία τις αποστέλλει στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με συνοπτικές καταστάσεις που συντάσσονται από αυτήν μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε τριμηνίας. 2. Στους διευθυντές κλινικών και νοσοκομείων και στους ιατρούς, που έχουν άδεια προμήθειας ναρκωτικών, οι οποίοι δεν υποβάλλουν τις τριμηνιαίες καταστάσεις μέσα στην οριζόμενη προθεσμία ή δεν αναγράφουν στο πιο πάνω βιβλίο τα ναρκωτικά που διατέθηκαν στους ασθενείς, επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από γνωμοδότηση του Ε.Ο.Φ., ποινή προστίμου μέχρι τριακόσια (300) ευρώ και, σε περίπτωση υποτροπής, από τετρακόσια (400) μέχρι χίλια (1.000) ευρώ. 3. Τα ποσά που προβλέπονται στο άρθρο 8 και στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου μπορεί να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από γνωμοδότηση του Ε.Ο.Φ..

Αρθρο: 16 Ημ/νία: 25.06.2006 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ Τίτλος Αρθρου Καθορισμός τιμής ναρκωτικών Κείμενο Αρθρου Η τιμή των ναρκωτικών που πωλούνται από το Κράτος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Ναρκωτικών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η τιμή αυτή δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τα έξοδα προμήθειας και διαχείρισης. Η τιμή των ναρκωτικών, που χορηγούνται στο κοινό με ιατρικές συνταγές, καθορίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα διατίμηση.

Αρθρο: 17 Ημ/νία: 25.06.2006 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ Τίτλος Αρθρου Τελωνειακή φύλαξη ναρκωτικών Κείμενο Αρθρου Η τελωνειακή φύλαξη των ναρκωτικών προς διαμετακόμιση επιτρέπεται μόνο στο Τελωνείο Πειραιώς και στην Ελεύθερη Ζώνη Θεσσαλονίκης και μέσα σε ιδιαίτερο χώρο, με προσκόμιση πιστοποιητικού, που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές της χώρας, από την οποία αποστέλλονται τα ναρκωτικά, θεωρείται από τις εκεί ελληνικές προξενικές αρχές και αναφέρει ειδικώς: α) ότι τα ναρκωτικά αυτά πρόκειται να κατατεθούν σε ελληνικό λιμάνι για διαμετακόμιση, β) το όνομα και τη διεύθυνση του αποστολέα και γ) την ποσότητα των αποστελλόμενων για διαμετακόμιση ναρκωτικών.

Αρθρο: 18 Ημ/νία: 25.06.2006 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ Τίτλος Αρθρου Εξαγωγή ναρκωτικών Κείμενο Αρθρου Για την εξαγωγή από το Τελωνείο Πειραιώς και την Ελεύθερη Ζώνη Θεσσαλονίκης των ναρκωτικών που κατατέθηκαν για διαμετακόμιση σε ξένη χώρα, απαιτείται ειδική άδεια που εκδίδεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την προσκόμιση άδειας των αρμόδιων αρχών της χώρας, στην οποία πρόκειται να αποσταλούν τα εν λόγω ναρκωτικά, θεωρημένης από τις εκεί ελληνικές προξενικές αρχές, η οποία αναφέρει, ότι επιτρέπεται η εισαγωγή των ναρκωτικών σε αυτήν τη χώρα, ότι αυτά πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για ιατρικούς σκοπούς, το όνομα και τη διεύθυνση του παραλήπτη, το ποσό του οπίου και την προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να γίνει η εισαγωγή. Στην άδεια εξαγωγής αναγράφονται: α) ο αριθμός και η ημερομηνία της άδειας εισαγωγής της χώρας στην οποία αποστέλλονται τα ναρκωτικά, β) το όνομα και η διεύθυνση του εισαγωγέα, καθώς και του εξαγωγέα, γ) το ποσό των εξαγόμενων ναρκωτικών και δ) η προθεσμία μέσα στην οποία, με βάση την άδεια της εισαγωγής, πρέπει να φθάσουν τα ναρκωτικά στη χώρα στην οποία αποστέλλονται. Αντίγραφο της άδειας αυτής συνοδεύει την αποστολή και άλλο αντίγραφο της αποστέλλεται, από το Υπουργείο που το εξέδωσε, στην επιτόπια προξενική αρχή της χώρας, η οποία τα εισάγει.

Αρθρο: 19 Ημ/νία: 25.06.2006 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ Τίτλος Αρθρου Αποστολή ναρκωτικών διαμέσου της Ελλάδας και εισαγωγή τους με δέματα ή επιστολές Κείμενο Αρθρου 1. Απαγορεύεται η διαμέσου της Ελλάδας αποστολή ναρκωτικών από κάποια χώρα σε άλλη, είτε αυτά μεταφορτώθηκαν από το πλοίο ή το όχημα που χρησιμοποιήθηκε είτε όχι, εφόσον δεν προσκομίζεται αντίγραφο της άδειας της εξαγωγής από την εξάγουσα χώρα. Στην άδεια αυτή πρέπει να αναγράφεται η χώρα στην οποία αποστέλλονται τα ναρκωτικά, ο αριθμός και η ημερομηνία της άδειας εισαγωγής, το όνομα και η διεύθυνση του αποστολέα και του παραλήπτη, τα ποσά των αποστελλόμενων ναρκωτικών και η προθεσμία εισαγωγής. Αλλαγή κατεύθυνσης των αποστελλόμενων δια του ελληνικού εδάφους ναρκωτικών επιτρέπεται μόνο με άδεια του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία εκδίδεται με βάση την αναφερόμενη στο άρθρο 17 άδεια της χώρας εισαγωγής. Στην άδεια αυτή του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναγράφονται όσα αναφέρονται στο άρθρο 18. 2. Ναρκωτικά που εισάγονται με ταχυδρομικά δέματα ή με μορφή επιστολής ή σαν δείγμα χωρίς αξία, κατάσχονται και καταστρέφονται σύμφωνα με το άρθρο 38.

Αρθρο: 20 Ημ/νία: 18.12.2008 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ Τίτλος Αρθρου Βασικά εγκλήματα Σχόλια - Η περ. β της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 9 του του ν. 3727/2008 (Α΄ 257/18.12.2008). - Η περ. ιδ της παρ. 1 προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 9 του του ν. 3727/2008 (Α΄ 257/18.12.2008). Κείμενο Αρθρου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 1. Με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών και με χρηματική ποινή δύο χιλιάδων εννιακοσίων (2.900) μέχρι διακοσίων ενενήντα χιλιάδων (290.000) ευρώ τιμωρείται όποιος: α) Εισάγει στην επικράτεια ή εξάγει από αυτή ή διαμετακομίζει ναρκωτικά. «β) Πωλεί, αγοράζει, προσφέρει, διανέμει ή διαθέτει σε τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο, αποστέλλει ή παραδίδει υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, αποθηκεύει ή παρακαταθέτει ναρκωτικά ή μεσολαβεί σε κάποια από τις πράξεις αυτές.» γ) Εισάγει ναρκωτικά ή διευκολύνει την εισαγωγή τους σε στρατόπεδα, αστυνομικά κρατητήρια, σωφρονιστικά καταστήματα, καταστήματα ανηλίκων κάθε κατηγορίας ή τόπους ομαδικής εργασίας ή διαβίωσης ή σε νοσηλευτικά ιδρύματα ή αναρρωτήρια. δ) Αναμιγνύει με οποιονδήποτε τρόπο ναρκωτικά σε τρόφιμα, ποτά ή άλλα είδη προορισμένα ή πρόσφορα να εισαχθούν στον ανθρώπινο οργανισμό. ε) Παρασκευάζει είδη του μονοπωλίου ναρκωτικών ή οποιαδήποτε ναρκωτική ουσία ή παράνομα εισάγει, προμηθεύεται, παράγει, παρασκευάζει, πωλεί, διαθέτει, μεταφέρει, κατέχει ή διανέμει πρόδρομες ουσίες που αναφέρονται στις κατηγορίες 1, 2 και 3 των παραρτημάτων των Κανονισμών του άρθρου 3 ή όργανα ή σκεύη, γνωρίζοντας ότι χρησιμοποιούνται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την παράνομη παραγωγή, καλλιέργεια ή παρασκευή ναρκωτικών ή εν γένει για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους οι πρόδρομες αυτές ουσίες εισήχθησαν, εξήχθησαν, διακομίστηκαν ή μεταποιήθηκαν. στ) Καλλιεργεί ή συγκομίζει οποιοδήποτε φυτό του γένους της κάνναβης, το φυτό της μήκωνος της υπνοφόρου, οποιοδήποτε είδος φυτού του γένους ερυθρόξυλο, καθώς και οποιοδήποτε άλλο φυτό από το οποίο παράγονται ναρκωτικές ουσίες. ζ) Κατέχει ή μεταφέρει ναρκωτικά με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο είτε στο έδαφος της επικράτειας είτε παραπλέοντας ή διασχίζοντας την αιγιαλίτιδα ζώνη είτε ιπτάμενος στον ελληνικό εναέριο χώρο. η) Αποστέλλει ή παραλαμβάνει εν γνώσει του δέματα, δείγματα χωρίς εμπορική αξία ή επιστολές που περιέχουν οποιοδήποτε ναρκωτικό ή δίνει εντολή σε άλλον για όμοια αποστολή ή παραλαβή. θ) Διαθέτει σε άλλους οποιονδήποτε χώρο για χρήση ναρκωτικών ή διευθύνει κατάστημα στο οποίο γίνεται κατά σύστημα χρήση ναρκωτικών ή αποτελεί μέλος του προσωπικού τέτοιου καταστήματος και γνωρίζει τη χρήση αυτή. ι) Συντελεί με οποιονδήποτε τρόπο στη διάδοση της χρήσης των ναρκωτικών. ια) Νοθεύει ή πωλεί νοθευμένα είδη του μονοπωλίου ναρκωτικών. ιβ) Καταρτίζει πλαστή, νοθεύει ή χρησιμοποιεί πλαστή ή νοθευμένη ιατρική συνταγή χορήγησης ναρκωτικών ουσιών με σκοπό τη διακίνηση τους. ιγ) Οργανώνει, χρηματοδοτεί, κατευθύνει ή εποπτεύει με οποιονδήποτε τρόπο την τέλεση κάποιας από τις ανωτέρω αναφερόμενες πράξεις ή δίνει σχετικές οδηγίες ή εντολές. «ιδ) Προβαίνει σε παραγωγή, κατασκευή ή εκχύλιση ναρκωτικών ουσιών.» 2. Αν η πράξη έχει τελεστεί με περισσότερους τρόπους από τους προβλεπόμενους στην προηγούμενη παράγραφο, αφορά όμως την ίδια ποσότητα ναρκωτικών, στον υπαίτιο επιβάλλεται μία μόνο ποινή, κατά την επιμέτρηση της οποίας λαμβάνεται υπόψη η συνολική εγκληματική δράση του.

Αρθρο: 21 Ημ/νία: 25.06.2006 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ (ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ) Τίτλος Αρθρου Διακεκριμένες περιπτώσεις Κείμενο Αρθρου 1. Με κάθειρξη τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών και με χρηματική ποινή δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) μέχρι τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων (440.000) ευρώ τιμωρείται ο παραβάτης του άρθρου 20: α) αν με τη διάπραξη του εγκλήματος διευκόλυνε ή απέκρυψε τη διάπραξη άλλων εγκλημάτων και β) αν είναι υπάλληλος (άρθρο 13 στοιχ. α' του Π.Κ.), ο οποίος λόγω της υπηρεσίας του ασχολείται με τα ναρκωτικά και ιδίως με τη φύλαξη τους ή τη δίωξη των παραβατών του νόμου αυτού ή το έγκλημα συνδέεται με την υπηρεσία του. 2. Με τις ποινές της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται ο υπαίτιος της πράξης του άρθρου 20 παρ. 1 περ. γ', εφόσον ανήκει στο προσωπικό των καταστημάτων ή των ιδρυμάτων στα οποία τέλεσε την πράξη. 3. Με τις ποινές της παραγράφου 1 τιμωρείται και όποιος: α) Εισάγει ναρκωτικά ή διευκολύνει την εισαγωγή ή διακίνηση τους σε σχολικές μονάδες οποιασδήποτε βαθμίδας και εκπαιδευτικά ιδρύματα ή άλλες μονάδες κατάρτισης, επιμόρφωσης ή μετεκπαίδευσης, εκτός αν η εισαγωγή έγινε για την εκτέλεση εγκεκριμένου εκπαιδευτικού ή ερευνητικού προγράμματος. β) Εισάγει ναρκωτικά, διευκολύνει την εισαγωγή ή διακίνηση τους σε χώρους άθλησης, κατασκηνώσεων, ορφανοτροφείων, φροντιστηρίων ή χώρους παροχής κοινωνικών υπηρεσιών ή διαμονής των Ενόπλων Δυνάμεων ή σε χώρους συγκέντρωσης μαθητών ή σπουδαστών για εκπαιδευτικούς ή αθλητικούς σκοπούς ή για κοινωνική δραστηριότητα. γ) Πωλεί, προσφέρει, διαθέτει, διανέμει ναρκωτικά σε τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο σε χώρους που βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με τους παραπάνω χώρους ή μεσολαβεί σε κάποια από τις πράξεις αυτές.

Αρθρο: 22 Ημ/νία: 25.06.2006 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ Τίτλος Αρθρου Κατάχρηση ιδιότητας ιατρών και φαρμακοποιών Κείμενο Αρθρου 1. Με την ποινή του άρθρου 20 τιμωρείται: α) Ο ιατρός που εκδίδει συνταγή για τη χορήγηση ναρκωτικών, αν και γνωρίζει ότι δεν υπάρχει πραγματική και συγκεκριμένη ιατρική ένδειξη, ή ο ιατρός που χορηγεί φάρμακα, τα οποία περιέχουν με οποιαδήποτε μορφή ναρκωτικά, γνωρίζοντας ότι αυτά θα χρησιμοποιηθούν για παρασκευή ναρκωτικών. β) Ο φαρμακοποιός ή έμπορος φαρμάκων γενικά, διευθυντής ή υπάλληλος φαρμακείου ή οποιοσδήποτε άλλος στο φαρμακείο, ο οποίος εν γνώσει του χορηγεί ναρκωτικά χωρίς την προσήκουσα κατά τους όρους του νόμου ιατρική συνταγή ή με βάση μη προσήκουσα συνταγή ή πέρα από όσα αναγράφονται σε αυτή. 2. Η χορήγηση ουσιών για υποκατάσταση της εξάρτησης απαγορεύεται. Κατ' εξαίρεση η χορήγηση των ουσιών αυτών επιτρέπεται από: α) δημόσιες, ειδικές προς τούτο μονάδες, στις οποίες χορηγείται η σχετική άδεια, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από γνώμη του Ο.ΚΑ.ΝΑ., β) τον Ο.ΚΑ.ΝΑ., ύστερα από σχετική άδεια που χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στις ανωτέρω αποφάσεις καθορίζονται ειδικώς οι ουσίες, των οποίων επιτρέπεται η χορήγηση και οι όροι κάτω από τους οποίους θα χορηγούνται. 3. Η χορήγηση ανταγωνιστικών ουσιών που αδρανοποιούν τη λειτουργία των υποδοχέων των οπιούχων επιτρέπεται για τις ενδείξεις που αναφέρονται στην άδεια κυκλοφορίας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από γνώμη του Ο.ΚΑ.ΝΑ., καθορίζονται ειδικώς οι ουσίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης, συνταγογράφησης και διάθεσης των ουσιών αυτών από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και ιατρούς. 4. 'Οποιος χορηγεί ουσίες για υποκατάσταση της εξάρτησης, κατά παράβαση των παραγράφων 2 και 3 και των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 20. 5. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να καθορίζονται οι γενικοί όροι, οι προϋποθέσεις και άλλες λεπτομέρειες για την εκτέλεση και εφαρμογή προγραμμάτων υποκατάστασης από δημόσιους φορείς. 6. Ιατρός, που χορηγεί ναρκωτικές ουσίες του άρθρου 1 για θεραπευτικούς σκοπούς, οφείλει: α) να χρησιμοποιεί διπλότυπες συνταγές, απλές μεν για τις ουσίες του πίνακα Δ', θεωρημένες δε από την αρμόδια υπηρεσία για τις ουσίες των πινάκων Α' έως Γ' και β) να φυλάσσει το στέλεχος επί τρία έτη. Ο παραβάτης των περιπτώσεων α' και β' τιμωρείται με φυλάκιση και με στέρηση της άδειας άσκησης του επαγγέλματος. Περίληψη της καταδικαστικής απόφασης δημοσιεύεται σε ημερήσια εφημερίδα του τόπου όπου ο καταδικασμένος ασκεί το επάγγελμα του. 7. Οι παράγραφοι 2, 3, 4 και 6 ισχύουν από την έκδοση των αποφάσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3 και 5 του παρόντος άρθρου και στο άρθρο 7.

Αρθρο: 23 Ημ/νία: 25.06.2006 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΒΑΡΥΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ Τίτλος Αρθρου Επιβαρυντικές περιστάσεις Κείμενο Αρθρου Με ισόβια κάθειρξη και με χρηματική ποινή είκοσι εννέα χιλιάδων τετρακοσίων δώδεκα (29.412) μέχρι πεντακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων τριάντα πέντε (588.235) ευρώ τιμωρείται ο παραβάτης των άρθρων 20, 21 και 22, αν είναι υπότροπος ή ενεργεί κατ' επάγγελμα ή κατά συνήθεια ή ενεργεί με σκοπό να προκαλέσει τη χρήση ναρκωτικών ουσιών από ανηλίκους ή χρησιμοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο ανήλικα πρόσωπα κατά την τέλεση των παραπάνω πράξεων ή μετέρχεται κατά την τέλεση των πράξεων αυτών ή προς το σκοπό διαφυγής του τη χρήση όπλων ή οι περιστάσεις τέλεσης μαρτυρούν ότι είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος. Ως υπότροπος θεωρείται όποιος έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών σε βαθμό κακουργήματος εντός της προηγούμενης δεκαετίας ή σε βαθμό πλημμελήματος εντός της προηγούμενης πενταετίας.

Αρθρο: 23Α Ημ/νία: 18.12.2008 Σχόλια - Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 10 του ν. 3727/2008 (Α΄ 257/18.12.2008). Κείμενο Αρθρου «1. Οι προβλεπόμενες για τις πράξεις του πρώτου εδαφίου του άρθρου 23 ποινές επιβάλλονται και όταν η πράξη αφορά μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών, καθώς και στην περίπτωση που αφορά ναρκωτικά τα οποία βλάπτουν τα μέγιστα την υγεία δηλαδή από εκείνα που προβλέπονται στο άρθρο 1, εάν η χρήση τους είτε προκάλεσε σημαντικές βλάβες σε τρίτο πρόσωπο και ειδικότερα τις προβλεπόμενες από το άρθρο 310 Π.Κ. σωματικές βλάβες είτε προκάλεσε τέτοιες σωματικές βλάβες στην υγεία πολλών ατόμων. 2. Με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών και με χρηματική ποινή δύο χιλιάδων εννιακοσίων (2.900) μέχρι διακοσίων ενενήντα χιλιάδων (290.000) ευρώ, τιμωρείται ο δράστης πράξεως από εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 20, όταν αυτό τελέστηκε στο πλαίσιο δραστηριότητας εγκληματικής οργάνωσης, όπως αυτή ορίζεται στα άρθρα 187 και 187ΑΠ.Κ.. 3. Με την ίδια ποινή τιμωρείται η πράξη της προηγούμενης παραγράφου όταν αφορά πρόδρομες ουσίες με πρόθεση να χρησιμοποιηθούν κατά ή για την παραγωγή ναρκωτικών ουσιών υπό τις προβλεπόμενες στη διάταξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου περιστάσεις.»

Αρθρο: 24 Ημ/νία: 25.06.2006 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ Τίτλος Αρθρου Πρόκληση και διαφήμιση Κείμενο Αρθρου 1. Όποιος παρακινεί ή προκαλεί άλλον στην παράνομη χρήση ναρκωτικών ή διαφημίζει τη χρήση τους ή παρέχει πληροφορίες για την κατασκευή ή την προμήθεια τους με σκοπό τη διάδοση τους ή προσφέρεται στην τέλεση των πράξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 20 τιμωρείται, αν δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή από άλλη διάταξη, με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή διακοσίων ενενήντα (290) μέχρι πενήντα εννιά χιλιάδων (59.000) ευρώ. 2. Αν ο δράστης τελεί τις πράξεις της παραγράφου 1 κατά σύστημα και με σκοπό το κέρδος γι' αυτόν ή τρίτο τιμωρείται με ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης. 3. Δεν συνιστά άδικη πράξη η διατύπωση γνώμης ή επιστημονικής κρίσης σχετικά με τα ναρκωτικά, όταν γίνεται από δικαιολογημένο κοινωνικό ενδιαφέρον κατά την άσκηση δικαιώματος ή την εκπλήρωση καθήκοντος. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, αν από τον τρόπο διατύπωσης ή τις περιστάσεις υπό τις οποίες έγινε η πράξη προκύπτει σκοπός πρόκλησης ή διαφήμισης.

Αρθρο: 25 Ημ/νία: 25.06.2006 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΔΗΓΗΣΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ Τίτλος Αρθρου Οδήγηση μεταφορικών μέσων Κείμενο Αρθρου 1. Με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) ετών και με χρηματική ποινή είκοσι εννέα (29) μέχρι είκοσι εννέα χιλιάδων (29.000) ευρώ, καθώς και με στέρηση τουλάχιστον για δύο (2) έτη της άδειας οδήγησης ή του οικείου διπλώματος ή του πτυχίου τιμωρείται όποιος οδηγεί ή κυβερνά οποιοδήποτε πλωτό, χερσαίο ή εναέριο μεταφορικό μέσο υπό την επίδραση ναρκωτικών. Αν από την πράξη αυτή προέκυψε κοινός κίνδυνος ζωής ανθρώπων, επιβάλλεται ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης. 2. Μετά την πάροδο διετίας, ο καταδικασμένος μπορεί να υποβάλει αίτηση στις αρμόδιες αρχές για την επανάκτηση της άδειας, με την προϋπόθεση ότι έχει υποστεί επιτυχώς τη θεραπεία αποτοξίνωσης.

Αρθρο: 26 Ημ/νία: 25.06.2006 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ Τίτλος Αρθρου Τέλεση από αμέλεια Κείμενο Αρθρου Αν οι πράξεις των άρθρων 20 παρ. 1, 21 και 22 παρ. 1 και 4 τελέστηκαν από αμέλεια, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή εκατόν πενήντα (150) μέχρι είκοσι εννέα χιλιάδων (29.000) ευρώ.

Αρθρο: 27 Ημ/νία: 18.12.2008 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΤΑΜΕΛΕΙΑ Τίτλος Αρθρου Μεταμέλεια Σχόλια - Η περ. β της παρ 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του ν. 3727/2008 (Α΄ 257/18.12.2008). Κείμενο Αρθρου 1. Το συμβούλιο πλημμελειοδικών μπορεί με βούλευμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα πλημμελειοδικών, να διατάσσει την αναστολή της ασκηθείσας ποινικής δίωξης κατά του υπαιτίου κάποιας από τις πράξεις του άρθρου 20, εφόσον: α) ο υπαίτιος πιθανολογείται ότι συντέλεσε με δική του πρωτοβουλία στην ανακάλυψη ή εξάρθρωση συμμορίας διακίνησης ναρκωτικών ή στην ανακάλυψη και σύλληψη μεγαλέμπορου ναρκωτικών, «β) δεν συντρέχει στο πρόσωπο του υπαιτίου διακεκριμένη περίπτωση ή επιβαρυντική περίσταση κατά τα άρθρα 21, 23 και 23Α του παρόντος» και γ) η επικινδυνότητα του υπαιτίου και η βαρύτητα της πράξης του είναι καταδήλως μικρότερες από την επικινδυνότητα των προσώπων, στην ανακάλυψη και σύλληψη των οποίων συντέλεσε και τη βαρύτητα των πράξεων που αυτά τέλεσαν. Την παραπάνω αναστολή μπορεί να διατάξει και το δικαστήριο. 2. Η αναστολή της ποινικής δίωξης διατάσσεται για ορισμένο χρονικό διάστημα, προκειμένου να ανακαλυφθεί ή εξαρθρωθεί συμμορία ή συλληφθεί μεγαλέμπορος ναρκωτικών. 3. Αν μετά την αναστολή της ποινικής δίωξης προκύψει ότι οι δοθείσες από τον υπαίτιο πληροφορίες δεν ήταν αληθινές ή ότι δεν επρόκειτο για συμμορία διακίνησης ναρκωτικών ή για μεγαλέμπορο ναρκωτικών, το σχετικό βούλευμα ή απόφαση ανακαλείται και συνεχίζεται κατά του υπαιτίου η ανασταλείσα ποινική δίωξη. 4. Οι όροι της παραγράφου 1, αν επιβεβαιωθούν, συνιστούν ελαφρυντική περίσταση, ενώ το δικαστήριο μπορεί να διατάξει και την αναστολή εκτέλεσης της ποινής για διάστημα δύο (2) έως είκοσι (20) ετών, ανεξάρτητα αν συντρέχουν οι όροι των άρθρων 99 επ. του Π.Κ.. Αν οι παραπάνω όροι της παραγράφου 1 συντρέξουν μετά την αμετάκλητη καταδίκη του υπαιτίου, το δικαστικό συμβούλιο μπορεί να διατάξει την απόλυση του από τις φυλακές υπό όρους και χωρίς τη συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 105 του Π.Κ., εφόσον κρίνει ότι η τυχόν βραδύτητα του υπαιτίου να αποκαλύψει στις αρμόδιες αρχές τα στοιχεία που γνώριζε ήταν δικαιολογημένη.

Αρθρο: 28 Ημ/νία: 25.06.2006 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ-ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ-ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ-ΑΝΑΣΤΟΛΗ (ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ) Τίτλος Αρθρου Πράξεις ελεγκτικών οργάνων Κείμενο Αρθρου 1. Δεν είναι άδικη η πράξη αστυνομικού, τελωνειακού υπαλλήλου, υπαλλήλου της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.) και λιμενικού υπαλλήλου, που με εντολή του αρμόδιου για τη δίωξη ναρκωτικών προϊσταμένου του και με σκοπό την ανακάλυψη ή σύλληψη προσώπου που διαπράττει έγκλημα από τα αναφερόμενα στα άρθρα 20 και 23, εμφανίζεται ως υποψήφιος αγοραστής ή μεταφορέας ή εν γένει ενδιαφερόμενος για τη διακίνηση, φύλαξη ή διάθεση ναρκωτικών. Το ίδιο ισχύει και για τον ιδιώτη που με αυτόν το σκοπό ενεργεί ύστερα από πρόταση των αρμόδιων, για τη δίωξη ναρκωτικών, υπηρεσιών. Οφείλει όμως στην περίπτωση αυτή, ο επικεφαλής της υπηρεσίας αυτής να ειδοποιήσει προηγουμένως, έστω και τηλεφωνικά, τον αρμόδιο εισαγγελέα πλημμελειοδικών. 2. Επίσης, δεν είναι άδικη η πράξη αστυνομικού, τελωνειακού υπαλλήλου, υπαλλήλου της ΥΠ.Ε.Ε. και λιμενικού υπαλλήλου, όταν ύστερα από βάσιμη καταγγελία ή ισχυρές υπόνοιες ενεργεί έρευνα σε μεταφορικό μέσο για την ανεύρεση ναρκωτικών.

Αρθρο: 29 Ημ/νία: 10.07.2009 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΤΟΧΗ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ Τίτλος Αρθρου Χρήση ναρκωτικών ουσιών Σχόλια - Το εντός " " τρίτο εδάφιο της παρ. 1, που είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 15 του ν. 3727/2008 (Α΄ 257/18.12.2008), τίθεται όπως αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρο 15 του ν. 3772/2009 (Α΄ 12/10.7.2009). Κείμενο Αρθρου 1. Όποιος για δική του αποκλειστικά χρήση προμηθεύεται ή κατέχει με οποιονδήποτε τρόπο ναρκωτικά σε ποσότητα, που αποδεδειγμένα εξυπηρετεί αποκλειστικά τις δικές του ανάγκες ή κάνει χρήση τους ή καλλιεργεί φυτά κάνναβης σε αριθμό ή έκταση που δικαιολογούνται μόνο για δική του αποκλειστική χρήση, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρις ενός (1) έτους. Η διαπίστωση της εξυπηρέτησης της δικής του αποκλειστικά ανάγκης για τη συγκεκριμένη ουσία γίνεται με συνεκτίμηση του είδους, της ποσότητας και της καθαρότητας της ουσίας, καθώς και των διαγνωστικών στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 30. «Ειδικά για τις ναρκωτικές ουσίες της ηρωΐνης, κοκαΐνης και κατεργασμένης και ακατέργαστης κάνναβης, θεωρείται, εκτός αν το δικαστήριο κρίνει άλλως, ότι καλύπτει τις ανάγκες ενός χρήστη, έστω και εξαρτημένου, όταν το όριο της κατασχεθείσας ποσότητας κάθε επί μέρους ναρκωτικής ουσίας, ανεξαρτήτως καθαρότητας, δεν υπερβαίνει το μικτό με την άμεση συσκευασία βάρος του ενός και ημίσεος (1 1/2) γραμμαρίου ηρωΐνης ή κοκαΐνης, των πενήντα (50) γραμμαρίων ακατέργαστης κάνναβης και των πέντε (5) γραμμαρίων κατεργασμένης κάνναβης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δικαιοσύνης μπορεί να καθορίζονται και για τις υπόλοιπες ναρκωτικές ουσίες, που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος Κώδικα, το όριο της ως άνω ελάχιστης ποσότητας που καλύπτει τις ανάγκες ενός χρήστη, έστω και εξαρτημένου, για ορισμένο χρόνο.» 2. Καταδικαστικές αποφάσεις της προηγούμενης παραγράφου δεν καταχωρίζονται στα αντίγραφα των δελτίων ποινικού μητρώου, εκτός αν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τη δημοσίευση της αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης επακολουθήσει αμετάκλητη καταδίκη για την ίδια πράξη. 3. Βούλευμα ή απόφαση, ότι ο υπαίτιος δεν πρέπει να τιμωρηθεί, μπορεί να εκδοθεί και ο δράστης της παραγράφου 1 του παρόντος να κριθεί ατιμώρητος χωρίς να διαταχθεί προηγουμένως ή από μέρους του παρακολούθηση θεραπευτικού προγράμματος, όταν το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο, εκτιμώντας τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες τελέστηκε η πράξη και την προσωπικότητα του δράστη, κρίνει ότι η αξιόποινη πράξη ήταν τελείως συμπτωματική και δεν είναι πιθανό να επαναληφθεί αυτή ή κάποια άλλη του Κεφαλαίου αυτού. Σε κάθε περίπτωση το συμβούλιο ή το δικαστήριο μπορεί να επιβάλλει στον κρινόμενο ατιμώρητο δράστη έναν ή περισσότερους όρους του άρθρου 100 Α παρ. 2 του Π.Κ.. Το ως άνω βούλευμα ή η απόφαση υπόκεινται σε έφεση και σε αναίρεση. 4. Ο υπαίτιος των πράξεων της παραγράφου 1 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών, αν, από τη μικροποσότητα ναρκωτικών που έχει προμηθευτεί για τις προσωπικές του ανάγκες, διαθέτει σε άλλον μικρή ποσότητα για δική του αποκλειστική χρήση. Η ποινή αυτή μπορεί να μετατρέπεται σε χρηματική και να αναστέλλεται σύμφωνα με τον Π.Κ.. Αν συντρέχει διακεκριμένη περίπτωση από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 21 ή επιβαρυντική περίσταση του άρθρου 23, η διάταξη του πρώτου εδαφίου δεν εφαρμόζεται. Το μέγεθος της μικρής ποσότητας ναρκωτικής ουσίας μπορεί να προσδιορίζεται με την απόφαση της παραγράφου 1.

Αρθρο: 30 Ημ/νία: 18.12.2009 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ Τίτλος Αρθρου Χρήστες ναρκωτικών ουσιών που υποβάλλονται σε ειδική μεταχείριση Σχόλια - Η παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του ν. 3727/2008 (Α΄ 257/18.12.2008). - H εντός " " φράση στις περ. β και γ της παρ. 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 3727/2008 (Α΄ 257/18.12.2008). ======================================== - Το εντός " " πρώτο εδ. της παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 3811/2009 (Α΄ 231/18.12.2009). - Η παρ. 6 προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 3811/2009 (Α΄ 231/18.12.2009). Κείμενο Αρθρου 1. Όσοι απέκτησαν την έξη της χρήσης ναρκωτικών και δεν μπορούν να την αποβάλουν με τις δικές τους δυνάμεις, υποβάλλονται σε ειδική μεταχείριση κατά τους όρους του νόμου αυτού. «2. Η συνδρομή ή μη των προϋποθέσεων της προηγούμενης παραγράφου διαπιστώνεται κατά την άσκηση της ποινικής δίωξης και σε κάθε φάση της ποινικής διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 177 Κ.Π.Δ..» Για το σκοπό αυτόν το δικαστήριο μπορεί να διατάξει ψυχιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη και εργαστηριακή εξέταση, προκειμένου να καθοριστεί αν πράγματι υπάρχει εξάρτηση, καθώς και το είδος και η έκταση αυτής κατά τα αναφερόμενα ειδικότερα στην παράγραφο 3. Η πραγματογνωμοσύνη διεξάγεται από τα ειδικά δημόσια κέντρα απεξάρτησης, από τις ψυχιατρικές κλινικές και τα εργαστήρια ιατροδικαστικής και τοξικολογίας των A.E.I, της χώρας, τις ιατροδικαστικές υπηρεσίες, εφόσον διαθέτουν ειδικά εργαστήρια, ή από τα νομαρχιακά ή περιφερειακά νοσοκομεία που έχουν τη δυνατότητα να διεξαγάγουν τέτοια πραγματογνωμοσύνη με αντίστοιχες κλινικές και εργαστήρια. Πίνακας με τις υπηρεσίες που πληρούν τις προϋποθέσεις για την πραγματογνωμοσύνη διαβιβάζεται ανά έτος στον αρμόδιο εισαγγελέα με ευθύνη των Υπουργείων που τις εποπτεύουν. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται η ανάθεση πραγματογνωμοσύνης σε τρεις πραγματογνώμονες ιατρούς, από τους οποίους ο ένας τουλάχιστον ψυχίατρος, κατά προτίμηση κρατικούς λειτουργούς ή διορισμένους πραγματογνώμονες στον πίνακα πραγματογνωμόνων κατά το άρθρο 185 του Κ.Π.Δ.. Η πραγματογνωμοσύνη διεξάγεται σύμφωνα με τις διατυπώσεις που ορίζει κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δικαιοσύνης. «3. Ο ενεργών την προανάκριση ή κύρια ανάκριση διατάσσει υποχρεωτικά την άμεση διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, εάν υποβληθεί ισχυρισμός του κατηγορουμένου ότι είναι τοξικομανής (ουσιοεξαρτημένος) εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τη σύλληψη του ή κατά την αρχική απολογία του, ο οποίος καταχωρείται στην έκθεση σύλληψης, εξέτασης ή απολογίας. Στην περίπτωση που ο επ' αυτοφώρω συλληφθείς κατηγορούμενος υποβάλλει τον κατά τα άνω ισχυρισμό στον ενεργούντα την προανάκριση, αυτός μεριμνά για την άμεση λήψη δειγμάτων σωματικών υγρών (ούρων και αίματος) και τυχόν άλλου βιολογικού υλικού και για την αποστολή αυτών στα Εργαστήρια της Διεύθυνσης των Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας ή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας ή των δημόσιων νοσοκομείων ή στα Εργαστήρια των Α.Ε.Ι. της χώρας, προς εξέταση για τη διαπίστωση ύπαρξης στον οργανισμό του κατηγορουμένου τοξικών ουσιών ή φαρμάκων. Η λήψη των εν λόγω δειγμάτων σωματικών υγρών πραγματοποιείται από το αρμόδιο ιατρικό προσωπικό του εφημερεύοντος δημόσιου νοσοκομείου της περιοχής, σύμφωνα με τις διατυπώσεις που ορίζονται από την προβλεπόμενη στην προηγούμενη παράγραφο κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δικαιοσύνης. Η λήψη αίματος του κατηγορουμένου προς εξέταση δεν γίνεται μόνο στην περίπτωση, κατά την οποία σύμφωνα με ιατρική πιστοποίηση από δημόσιο νοσοκομείο υπάρχουν ειδικοί παθολογικοί λόγοι συνεπεία των οποίων θεωρείται επικίνδυνη για την υγεία και τη ζωή του. Οι πραγματογνώμονες εξετάζουν τον κατηγορούμενο αμέσως μόλις τους γνωστοποιηθεί η σχετική παραγγελία και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών, συντάσσουν δε και υποβάλλουν την έκθεση τους όσο το δυνατόν ταχύτερα, λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα της κατά τα άνω τοξικολογικής ανάλυσης των σωματικών υγρών και τυχόν άλλου βιολογικού υλικού. Αν οι πραγματογνώμονες αποφανθούν ότι υπάρχει εξάρτηση, πρέπει να καθορίσουν και το είδος της (σωματική ή ψυχική) και αν είναι δυνατόν το βαθμό της, το συνήθως χρησιμοποιούμενο ναρκωτικό (εξαρτησιογόνο), την ημερήσια δόση, την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή και, αν τους ζητείται ειδικώς με την παραγγελία, την επίδραση της εξάρτησης στον καταλογισμό.» 4. Δράστης, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1, αν είναι υπαίτιος τέλεσης: α. Της πράξης του άρθρου 29 παρ. 1 παραμένει ατιμώρητος και εφαρμόζονται σε αυτόν οι διατάξεις του άρθρου 32. β. Των πράξεων του άρθρου 20 παρ. 1 περιπτώσεις β', στ', ζ', η', ι' και ιβ' τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και με χρηματική ποινή πεντακοσίων ενενήντα (590) έως δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ και αν συντρέχει διακεκριμένη περίπτωση του άρθρου 21 ή επιβαρυντική περίσταση «των άρθρων 23 και 23Α» τιμωρείται με πρόσκαιρη κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών και με χρηματική ποινή οκτακοσίων ογδόντα (880) έως εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ. γ. Των πράξεων των άρθρων 20 παρ. 1 περιπτώσεις α', γ', δ', ε', θ', ια', ιγ' ή 22 τιμωρείται με πρόσκαιρη κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών και με χρηματική ποινή πεντακοσίων ενενήντα (590) έως είκοσι εννέα χιλιάδων (29.000) ευρώ και αν συντρέχει διακεκριμένη περίπτωση του άρθρου 21 ή επιβαρυντική περίσταση «των άρθρων 23 και 23Α» τιμωρείται με πρόσκαιρη κάθειρξη και χρηματική ποινή χιλίων πεντακοσίων (1.500) έως διακοσίων ενενήντα χιλιάδων (290.000) ευρώ. 5. Των ευεργετικών διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου και των παραγράφων 1, 6 και 11 του άρθρου 31 απολαμβάνουν, εκτός από εκείνους που θα ακολουθήσουν εγκεκριμένο θεραπευτικό πρόγραμμα της ημεδαπής, και όσοι απέκτησαν την έξη της χρήσης ναρκωτικών ουσιών με την έννοια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, αλλά αποδεδειγμένα την απέκτησαν και την απέβαλαν υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) η απόκτηση της έξης της χρήσης ναρκωτικών ουσιών σε χρόνο προγενέστερο της πράξης πρέπει να αποδεικνύεται κατά τρόπο αδιαμφισβήτητο από εργαστηριακές εξετάσεις, εκθέσεις ή βεβαιώσεις προερχόμενες από επιστημονικό διευθυντή δημόσιου νοσοκομείου της ημεδαπής ή χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αναγνωρισμένων από τις αρμόδιες αρχές θεραπευτικών προγραμμάτων της ημεδαπής ή χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και β) η εντελής απεξάρτηση να αποδεικνύεται με βεβαίωση αναγνωρισμένης κατά νόμο θεραπευτικής κοινότητας που λειτουργεί νομότυπα στα πλαίσια των θεραπευτικών προγραμμάτων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η βεβαίωση δίνεται ύστερα από προηγούμενη παρακολούθηση εγκεκριμένου κατά νόμο θεραπευτικού προγράμματος σωματικής και ψυχικής απεξάρτησης για διάστημα έξι (6) τουλάχιστον μηνών. Σε περίπτωση που δεν προσκομιστεί αυτή η βεβαίωση, αλλά αποδέχεται ο κατηγορούμενος την εισαγωγή του, διατάσσεται υποχρεωτικά από το δικαστήριο η εισαγωγή του αιτουμένου την εφαρμογή των ευεργετικών διατάξεων σε θεραπευτική κοινότητα του προηγούμενου εδαφίου. Απαιτείται επίσης να προσκομιστεί πιστοποιητικό ότι ο κατηγορούμενος δεν διώκεται για αξιόποινες πράξεις που τυχόν διέπραξε στο διάστημα της επικαλούμενης θεραπείας μέχρι την εκδίκαση του αδικήματος με αφορμή το οποίο ζητεί την εφαρμογή των ευεργετικών διατάξεων που έχουν σχέση με τα ναρκωτικά και την εξασφάλιση μέσων για την προμήθειά τους. «6. Ο κατά νόμο ποινικός χαρακτήρας των πράξεων που τελέστηκαν από δράστη, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1, κρίνεται με βάση την απειλούμενη στην παράγραφο 4 στοιχεία β' και γ' ποινή.»

Αρθρο: 31 Ημ/νία: 18.12.2008 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΝΤΟΣ Τίτλος Αρθρου Ειδική μεταχείριση των χρηστών ναρκωτικών ουσιών που διαπράττουν εγκλήματα σχετικά με τα ναρκωτικά Σχόλια - Η παρ. 11 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 3727/2008 (Α΄ 257/18.12.2008). Κείμενο Αρθρου 1. Σε περίπτωση εγκλήματος του άρθρου 20, όπως και σε περίπτωση εγκλήματος που φέρεται ότι τελέσθηκε για να διευκολυνθεί η χρήση ναρκωτικών ουσιών, εφόσον τα εγκλήματα αυτά έχουν τελεστεί από πρόσωπο που απέκτησε την έξη της χρήσης ναρκωτικών ουσιών και δεν μπορεί να την αποβάλει με τις δικές του δυνάμεις, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών, εκτιμώντας τις ειδικές κατά περίπτωση περιστάσεις και με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου, μπορεί με αιτιολογημένη διάταξη του και με έγκριση του εισαγγελέα εφετών να αναβάλει για ορισμένο χρόνο, που μπορεί να παρατείνεται, την άσκηση ποινικής δίωξης, αν λαμβάνει γνώση από έκθεση ή και εκθέσεις του διευθυντή εγκεκριμένου κατά νόμο θεραπευτικού προγράμματος συντήρησης και απεξάρτησης, ότι ο δράστης έχει προσέλθει οικειοθελώς και υποβάλλεται ανελλιπώς και συστηματικά στη θεραπεία που επιβάλλεται από τις κείμενες διατάξεις. Αν ο δράστης ολοκληρώσει με επιτυχία το θεραπευτικό πρόγραμμα, σύμφωνα με έγγραφη βεβαίωση και έκθεση του διευθυντή του προγράμματος, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών, με αιτιολογημένη διάταξη του και με έγκριση του εισαγγελέα εφετών, μπορεί να απόσχει οριστικά από την ποινική δίωξη. Τα στοιχεία που αναφέρονται στις παραπάνω εκθέσεις του διευθυντή θεραπευτικού προγράμματος είναι απόρρητα και απαγορεύεται η ανακοίνωση τους σε οποιονδήποτε άλλον εκτός από τον ίδιο το χρήστη ναρκωτικών, που υποβλήθηκε σε θεραπεία, επί ανηλίκου δε στον έχοντα την επιμέλεια. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται για τα εγκλήματα που προβλέπονται στα άρθρα 299, 306, 309, 310, 311, 312, 322, 323, 324, 336, 374 εδ. α' και β' και 380 του ΓΙ.Κ. και στο άρθρο 2 του ν. 2331/1995 (ΦΕΚ 173 Α'). Όπου στο παρόν άρθρο αναφέρονται εγκλήματα της παρούσας παραγράφου, νοείται πάντα ως ισχύουσα και η ανωτέρω εξαίρεση από την εφαρμογή της. Το ευεργέτημα της παραγράφου αυτής παρέχεται μία μόνο φορά. 2. Κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής αγωγής χορηγείται αναβολή στράτευσης, που διακόπτεται ύστερα από γραπτή βεβαίωση του διευθυντή του θεραπευτικού προγράμματος ότι ολοκληρώθηκε ή διακόπηκε η θεραπευτική αγωγή. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και επί των ανυπότακτων. Η υποβολή σε θεραπευτική αγωγή εγκεκριμένου κατά νόμο θεραπευτικού προγράμματος συντήρησης και απεξάρτησης αποτελεί σημαντικό αίτιο αναβολής της δίκης, κατά την έννοια του άρθρου 349 του Κ.Π.Δ.. Κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής αυτής αγωγής αναστέλλεται, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 113 παρ. 3 του Π.Κ., η παραγραφή οποιουδήποτε εγκλήματος του θεραπευομένου. Ως χρόνος θεραπευτικού προγράμματος μπορεί να θεωρηθεί συνολικά ή κατά ένα μέρος και ο εγκεκριμένος από τον επιστημονικό διευθυντή του οικείου προγράμματος κοινωνικής επανένταξης. Κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής αγωγής στο εγκεκριμένο θεραπευτικό πρόγραμμα συντήρησης και απεξάρτησης δεν επιτρέπεται η σύλληψη και παραπομπή σε δίκη για λιποταξία και τα συναφή προς αυτήν εγκλήματα, καθώς και για τα λοιπά εγκλήματα κατά της στρατιωτικής υποχρεώσεως των άρθρων 32-45 του ν. 2287/1995 περί Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα (ΦΕΚ20Α'). 3. Η βεβαίωση σταθεροποίησης και βελτίωσης, που εκδίδεται από τα εγκεκριμένα κατά νόμο θεραπευτικά προγράμματα συντήρησης και απεξάρτησης, αποτελεί πλήρη απόδειξη για κάθε νόμιμη χρήση. Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε, εκτός από εκπρόσωπο της δικαστικής αρχής, να εισέλθει στους χώρους των παραπάνω θεραπευτικών προγραμμάτων συντήρησης και απεξάρτησης, χωρίς γραπτή άδεια του διευθυντή του. 4. Ο χρόνος παραμονής στο εγκεκριμένο κατά νόμο θεραπευτικό πρόγραμμα συντήρησης και απεξάρτησης θεωρείται ως χρόνος έκτισης ποινής. Ύστερα από τη συμπλήρωση του θεραπευτικού προγράμματος με επιτυχία, το δικαστικό συμβούλιο του τόπου εκτέλεσης της ποινής μπορεί να διατάξει την απόλυση υπό όρους, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής που έχει εκτιθεί, εφόσον πρόκειται για εγκλήματα της παραγράφου 1. Με βούλευμα του συμβουλίου εφετών, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου εισαγγελέα, μπορεί να διαταχθεί η σύλληψη και παραπομπή σε δίκη ατόμου που υποβάλλεται σε θεραπευτική αγωγή στα παραπάνω προγράμματα, αν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι έχει διαπράξει κακούργημα του άρθρου 20, με διεθνείς διασυνδέσεις, ή κακούργημα που αφορά μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ή οποιοδήποτε έγκλημα, μη περιλαμβανόμενο στην παράγραφο 1. Στις περιπτώσεις αυτές δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 και του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Μετά την ολοκλήρωση του θεραπευτικού προγράμματος, που πιστοποιείται εγγράφως από τον επιστημονικό διευθυντή του οικείου προγράμματος, μπορεί ο ενδιαφερόμενος ή ο αρμόδιος εισαγγελέας να ζητήσει από το συμβούλιο πλημμελειοδικών να μην εγγράφονται σε απόσπασμα ή αντίγραφο φύλλου ποινικού μητρώου αποφάσεις ή βουλεύματα για εγκλήματα σχετικά με τα ναρκωτικά ή κατά της ιδιοκτησίας και περιουσίας του Π.Κ., όπως αυτά καθορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού και στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 29, εκτός από εκείνα που προορίζονται αποκλειστικώς για χρήση του δικαστηρίου. Το ευεργέτημα του προηγούμενου εδαφίου επεκτείνεται και σε αυτούς που ολοκλήρωσαν το θεραπευτικό πρόγραμμα πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Κώδικα. 5. Ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών, με την έγκριση του εισαγγελέα εφετών, αναστέλλει την εκτέλεση ποινής προσώπου που παρακολουθεί εγκεκριμένο κατά νόμο θεραπευτικό πρόγραμμα συντήρησης και απεξάρτησης, εφόσον οι ποινές αυτές αφορούν πράξεις που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 1 και φέρεται ότι τελέστηκαν πριν από την εισαγωγή του διωκομένου στο παραπάνω πρόγραμμα, εφόσον βεβαιώνεται από τον υπεύθυνο του θεραπευτικού αυτού προγράμματος η συνεπής παρακολούθηση του εκ μέρους του διωκομένου. Το ευεργέτημα της μη εγγραφής σε απόσπασμα ή αντίγραφο φύλλου ποινικού μητρώου αποφάσεων ή βουλευμάτων για εγκλήματα σχετικά με τα ναρκωτικά ή κατά της ιδιοκτησίας και περιουσίας του Π.Κ., όπως αυτά καθορίζονται στην παράγραφο 1, παρέχεται κατά τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου και στα πρόσωπα τα οποία ολοκλήρωσαν με επιτυχία το πρόγραμμα υποκατάστασης (Π.Υ.) και έχουν απεξαρτηθεί σωματικά και ψυχικά. 6. Ανεξάρτητα από τους όρους που θέτουν οι διατάξεις του ΣΤ' Κεφαλαίου του Γενικού Μέρους του Π.Κ., αν κάποιος ολοκλήρωσε με επιτυχία το εγκεκριμένο κατά νόμο θεραπευτικό πρόγραμμα συντήρησης και απεξάρτησης και καταδικαστεί για εγκλήματα από αυτά που προσδιορίζονται στην παράγραφο 1, που έχουν σχέση με το πάθος της τοξικομανίας και τελέστηκαν πριν από την εισαγωγή του στο θεραπευτικό πρόγραμμα, η εκτέλεση της ποινής αναστέλλεται υποχρεωτικά για ορισμένο χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να είναι κατώτερο από τρία (3) και ανώτερο από έξι (6) έτη, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται από το δικαστήριο, οι οποίοι πρέπει να σχετίζονται με τη διαπίστωση της διατήρησης της απεξάρτησης. Μοναδική απόδειξη της σταθεροποίησης και βελτίωσης είναι η βεβαίωση που εκδίδεται από το εγκεκριμένο κατά νόμο θεραπευτικό πρόγραμμα συντήρησης και απεξάρτησης. Όσοι έχουν καταδικαστεί και εκτίουν την ποινή τους μπορούν να υποβάλουν στο δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση σχετική αίτηση. Η παραπάνω αναστολή ανακαλείται μόνο αν δεν τηρηθούν οι όροι που ορίζει η απόφαση. 7. Ο αρμόδιος εισαγγελέας μπορεί να αναστέλλει με διάταξη του την ισχύ εντάλματος σύλληψης προσώπου, που παρακολουθεί εγκεκριμένο πρόγραμμα συντήρησης και απεξάρτησης, εφόσον το ένταλμα αυτό αφορά πράξη που περιλαμβάνεται στην παράγραφο 1 και φέρεται ότι τελέστηκε πριν από την εισαγωγή του διωκομένου στο παραπάνω πρόγραμμα. Εάν έχει διατηρηθεί η ισχύς του με σύμφωνη γνώμη του προέδρου εφετών ή με βούλευμα, για την αναστολή απαιτείται απόφαση του συμβουλίου ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η κατηγορία. 8. Όποιος έχει βεβαίωση ολοκλήρωσης με επιτυχία εγκεκριμένου κατά νόμο θεραπευτικού προγράμματος συντήρησης και απεξάρτησης, θεωρείται ότι κατά την εισαγωγή του για θεραπεία είχε αποκτήσει την έξη της χρήσης ναρκωτικών ουσιών. 9. Εάν σε κατάστημα φυλακών εφαρμόζεται εγκεκριμένο συμβουλευτικό πρόγραμμα, κρατούμενος χρήστης ναρκωτικών ουσιών, ο οποίος το παρακολουθεί πλήρως, δεν μετάγεται σε άλλο κατάστημα για όσο χρόνο διαρκεί η συστηματική παρακολούθηση, εκτός αν παραγγελθεί η μεταγωγή του για λόγους σχετικούς με την ομαλή λειτουργεία του καταστήματος κράτησης ή δικαστικούς, οπότε επαναμετάγεται μετά την έκλειψη αυτής της αιτίας. Σε περίπτωση μεταγωγής για λόγους σχετικούς με την ομαλή λειτουργία του καταστήματος κράτησης (άρθρα 72 περ. δ' και 76 του ν. 2776/1999, ΦΕΚ 291 Α') προτιμάται κατάστημα όπου αναπτύσσεται εγκεκριμένο συμβουλευτικό πρόγραμμα, εκτός αν επιβάλλεται η μεταγωγή για σοβαρούς λόγους σε άλλο. Όποιος κρατούμενος χρήστης ναρκωτικών ουσιών επιθυμεί να παρακολουθήσει εκτελούμενο πρόγραμμα, πρέπει να διευκολύνεται ή να μετάγεται σε φυλακή όπου λειτουργεί τέτοιο πρόγραμμα, εφόσον οι εκάστοτε διαθέσιμοι χώροι το επιτρέπουν και παραμένει αν το παρακολουθεί συστηματικά. 10. Όποιος έχει καταδικαστεί για τις πράξεις της παραγράφου 1 σε στερητική της ελευθερίας ποινή και την εκτίει στη φυλακή, αν παρακολούθησε με επιτυχία εγκεκριμένο συμβουλευτικό πρόγραμμα στο κατάστημα κράτησης και υπάρχει βεβαίωση από αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης πρόγραμμα συντήρησης και απεξάρτησης, ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για να γίνει αποδεκτός σε αυτό, μπορεί να απολυθεί με βούλευμα του συμβουλίου πλημμελειοδικών του τόπου έκτισης της ποινής με τον όρο παρακολούθησης του οικείου προγράμματος και πριν από τη συμπλήρωση του χρόνου που ορίζεται στα άρθρα 105 και επόμενα του Π.Κ., εφόσον έχει εκτίσει τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) της ποινής. Οι υπεύθυνοι του προγράμματος έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν την πρώτη ημέρα κάθε δεύτερου μήνα τη δικαστική αρχή και να συμπληρώνουν ειδικό δελτίο, στο οποίο αναφέρεται ρητά η συνεχής παρακολούθηση, η συναφής πρόοδος, η σταθεροποίηση και η επιτυχής ολοκλήρωση του, καθώς και η αδικαιολόγητη διακοπή του. Σε περίπτωση διακοπής γίνεται ανάκληση της υφ' όρον απόλυσης. «11. Επιτυχής ολοκλήρωση του εγκεκριμένου, σύμφωνα με το νόμο, θεραπευτικού προγράμματος συντήρησης και απεξάρτησης αναγνωρίζεται ως ελαφρυντική περίσταση κατά την επιμέτρηση της ποινής.»

Αρθρο: 32 Ημ/νία: 25.06.2006 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τίτλος Αρθρου Εισαγωγή χρηστών ναρκωτικών σε θεραπευτικό κατάστημα Κείμενο Αρθρου 1. Αν καταδικαστεί για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη δράστης, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 30 παρ. 1, το δικαστήριο μπορεί με την καταδικαστική απόφαση να διατάξει την εισαγωγή του, προς σωματική απεξάρτηση, σε ειδικό θεραπευτικό κατάστημα ή ειδικό τμήμα καταστήματος κράτησης. Αν η ανάγκη για τη σωματική αυτή απεξάρτηση προκύψει κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, η εισαγωγή διατάσσεται από τον ανακριτή, μετά σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα, σε κατάλληλο θεραπευτικό ίδρυμα ή κατάστημα. Εάν ο παραπάνω δράστης δηλώσει ότι επιθυμεί να παρακολουθήσει θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης, μπορεί το δικαστήριο με την καταδικαστική απόφαση να διατάξει την έκτιση μέρους της ποινής σε ειδικό θεραπευτικό κατάστημα ή ειδικό τμήμα καταστήματος κράτησης, στο οποίο ο δράστης εισάγεται για συντήρηση και απεξάρτηση μέχρι αποθεραπείας του. Την εισαγωγή του δράστη σε ειδικό θεραπευτικό κατάστημα ή ειδικό τμήμα καταστήματος κράτησης, που λειτουργεί υπό την ευθύνη αναγνωρισμένου κατά νόμο φορέα, μπορεί να διατάξει και ο ανακριτής με σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 30 παρ. 1. Ο χρόνος παραμονής στο ειδικό θεραπευτικό κατάστημα ή στο ειδικό τμήμα του καταστήματος κράτησης υπολογίζεται ως χρόνος προσωρινής κράτησης ή σε περίπτωση καταδίκης σε ποινή κατά της ελευθερίας ως χρόνος έκτισης της ποινής. 2. Όποιος καταδικάσθηκε σε ποινή φυλάκισης και υποβάλλεται σε θεραπευτικό πρόγραμμα κατά την προηγούμενη παράγραφο, μπορεί με βούλευμα του συμβουλίου πλημμελειοδικών του τόπου της κράτησης, ύστερα από γνώμη του επιστημονικού συμβουλίου του ειδικού θεραπευτικού καταστήματος ή του υπευθύνου του ειδικού τμήματος του καταστήματος κράτησης, να απολυθεί υπό όρο και πριν από τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου, σύμφωνα με τα άρθρα 105 επ. Π.Κ., εφόσον έχει παρακολουθήσει με επιτυχία το πρόγραμμα απεξάρτησης. Το συμβούλιο στην απόφαση του για υφ' όρον απόλυση μπορεί να επιβάλλει στον απολυόμενο την υποχρέωση να εμφανίζεται ανά τακτικά χρονικά διαστήματα σε ειδικό θεραπευτικό κατάστημα απεξάρτησης και να υποβάλλεται σε βιοχημικές, τοξικολογικές ή άλλες εξετάσεις. Αν από αυτές αποδειχθεί ότι ξανάρχισε τη χρήση ναρκωτικών ή αν αρνείται ή παραλείπει να εξετάζεται, το ειδικό θεραπευτικό κατάστημα υποχρεούται να ειδοποιεί τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών, οπότε με βούλευμα του συμβουλίου πλημμελειοδικών η υφ' όρον απόλυση ανακαλείται. 3. Αν το δικαστήριο κρίνει μη τιμωρητέο, κατά το άρθρο 30 παρ. 4 περ. α', ή αθωώσει για έλλειψη καταλογισμού δράστη, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 30 παρ. 1, μπορεί, εφόσον ο δράστης το επιθυμεί, να διατάξει την εισαγωγή του σε ειδικό θεραπευτικό κατάστημα για σωματική απεξάρτηση. Αν μετά τη σωματική απεξάρτηση ο δράστης δηλώσει ότι επιθυμεί να συνεχίσει τη θεραπεία για συντήρηση και απεξάρτηση, μπορεί να ακολουθήσει πρόγραμμα συντήρησης και απεξάρτησης σε ειδικό θεραπευτικό κατάστημα. 4. Αν ο δράστης πάσχει από ψυχική νόσο, μπορεί μετά τη σωματική απεξάρτηση να μεταχθεί σε κρατικό ψυχιατρικό νοσοκομείο, εφαρμόζονται δε αναλόγως τα άρθρα 69 και 70 του Π.Κ.. 5. Εφόσον εκείνος που καταδικάστηκε έχει απολυθεί υπό όρους, ύστερα από επιτυχή παρακολούθηση θεραπευτικού προγράμματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού και του άρθρου 31, η καταδικαστική απόφαση αναγράφεται μόνο στα αντίγραφα ποινικού μητρώου που προορίζονται για δικαστική χρήση.

Αρθρο: 33 Ημ/νία: 25.06.2006 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ) Τίτλος Αρθρου Απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος Κείμενο Αρθρου 1. Σε περίπτωση καταδίκης για παράβαση των άρθρων 20 έως και 24 το δικαστήριο μπορεί να διατάσσει την απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματος του δράστη για ένα (1) μέχρι πέντε (5) έτη, εφόσον κρίνει ότι η παράβαση έχει σχέση με το επάγγελμα του. Οι διατάξεις που προβλέπουν πειθαρχικές ή διοικητικές κυρώσεις δεν θίγονται. 2. Η απαγόρευση της άσκησης του επαγγέλματος αρχίζει από τη λήξη της στερητικής της ελευθερίας ποινής. Αν εκτός από την ποινή έχει επιβληθεί και μέτρο ασφαλείας, η απαγόρευση αρχίζει από τη λήξη του μέτρου. 3. Η απαγόρευση της άσκησης επαγγέλματος συνεπάγεται και την παύση της λειτουργίας του καταστήματος ή γραφείου, για ίσο χρονικό διάστημα, αν η άσκηση του επαγγέλματος αυτού προϋποθέτει την ύπαρξη και λειτουργία τους. 4. Για όσο χρόνο διαρκεί η απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματος, εκείνος στον οποίο έχει επιβληθεί δεν μπορεί να ασκήσει το επάγγελμα αυτό ούτε προσωπικώς, ούτε μέσω άλλου ή για λογαριασμό τρίτου. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής ο υπαίτιος τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους και με χρηματική ποινή.

Αρθρο: 33Α Ημ/νία: 18.12.2008 Τίτλος Αρθρου «Ευθύνη και κυρώσεις νομικών προσώπων Σχόλια - Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 12 του ν. 3727/2008 (Α΄ 257/18.12.2008). Κείμενο Αρθρου 1. Εφόσον οι πράξεις που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 20, 23 και 23Α, καθώς και οι πράξεις της απόπειρας και συμμετοχής σε αυτές τελέσθηκαν από φυσικό πρόσωπο που ενεργεί προς όφελος νομικού προσώπου, ατομικά ή ως μέλος οργάνου αυτού που κατά το νόμο ή σύμφωνα με το καταστατικό του ασκεί διευθυντική εξουσία εντός αυτού και έγκειται, είτε στην εκπροσώπησή του είτε στην άσκηση ελέγχου είτε στη λήψη αποφάσεων στο όνομα του νομικού προσώπου, ανεξάρτητα από τις ποινικές ευθύνες των φυσικών προσώπων που είναι φυσικοί ή ηθικοί αυτουργοί των ανωτέρω εγκλημάτων, ή και συνεργοί σε αυτά, στα ως άνω νομικά πρόσωπα επιβάλλονται με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης της υπηρεσίας ειδικών ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: α) Διοικητικό πρόστιμο τουλάχιστον εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. β) Προσωρινή ή σε περίπτωση υποτροπής οριστική απαγόρευση άσκησης εμπορικής δραστηριότητας και πρόσκαιρος ή σε περίπτωση υποτροπής οριστικός αποκλεισμός από φορολογικά και άλλα ευεργετήματα, καθώς και από δημόσιες παροχές ή ενισχύσεις. γ) Προσωρινή ή οριστική παύση της λειτουργίας του καταστήματος, του γραφείου ή των εν γένει εγκαταστάσεων που χρησίμευσαν για την τέλεση του εγκλήματος. 2. Επίσης επιβάλλεται διάλυση του νομικού προσώπου με δικαστική απόφαση - όπου αυτό προβλέπεται - κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 3. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του παρόντος Κώδικα. 4. Οι ίδιες κυρώσεις επιβάλλονται στο νομικό πρόσωπο και όταν η έλλειψη εποπτείας ή ελέγχου από φυσικό πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 κατέστησε δυνατή την τέλεση ποινικών αδικημάτων που αναφέρονται στις διατάξεις των άρθρων 20, 23 και 23Α του παρόντος Κώδικα από οποιονδήποτε τρίτο που υπόκειται στην εξουσία του.»

Αρθρο: 34 Ημ/νία: 25.06.2006 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ) Τίτλος Αρθρου Δημοσίευση καταδικαστικής απόφασης Κείμενο Αρθρου Σε περίπτωση καταδίκης για παραβάσεις των άρθρων 20 έως και 24 το δικαστήριο μπορεί να διατάξει τη δημοσίευση ολόκληρης ή περίληψης της καταδικαστικής απόφασης, με δαπάνες του καταδικασμένου, σε μία ή περισσότερες εφημερίδες της πρωτεύουσας ή του τόπου τέλεσης της πράξης ή της κατοικίας του, μέσα σε δέκα (10) το πολύ ημέρες αφότου η απόφαση καταστεί αμετάκλητη.

Αρθρο: 35 Ημ/νία: 25.06.2006 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΝΤΟΣ Τίτλος Αρθρου Περιορισμοί διαμονής Κείμενο Αρθρου 1. Σε κάθε περίπτωση καταδίκης σε ποινή κάθειρξης για παράβαση των άρθρων του παρόντος Κεφαλαίου το δικαστήριο, αν κρίνει ότι η διαμονή του καταδικασμένου σε ορισμένους τόπους δημιουργεί κινδύνους για τον ίδιο ή για τρίτους, μπορεί να διατάξει την απαγόρευση της διαμονής του στους τόπους αυτούς για χρονικό διάστημα ενός (1) μέχρι πέντε (5) ετών. 2. Για αλλοδαπούς που καταδικάζονται για παράβαση των άρθρων του παρόντος Κεφαλαίου σε ποινή κάθειρξης, το δικαστήριο διατάσσει την ισόβια απέλαση τους από τη χώρα, εκτός αν συντρέχουν σπουδαίοι λόγοι, ιδίως οικογενειακοί, που δικαιολογούν την παραμονή τους, οπότε ισχύουν και γι' αυτούς οι ρυθμίσεις της παραγράφου 1. Για την εκτέλεση της απέλασης εφαρμόζεται το άρθρο 74 του Π.Κ. με επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων που περιλαμβάνονται σε διεθνείς συμβάσεις, οι οποίες έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα.

Αρθρο: 36 Ημ/νία: 25.06.2006 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΕΣ Τίτλος Αρθρου Ανήλικοι δράστες Κείμενο Αρθρου Σε ανήλικους που τέλεσαν πράξεις προβλεπόμενες στο νόμο αυτόν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 121 έως 132 του Π.Κ., εφόσον είναι ευμενέστερες για αυτούς.

Αρθρο: 37 Ημ/νία: 25.06.2006 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΗΜΕΥΣΗ-ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ (ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ) Τίτλος Αρθρου Δήμευση Κείμενο Αρθρου 1. Σε περίπτωση καταδίκης για παράβαση των άρθρων 20 έως και 24 το δικαστήριο, με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου, διατάσσει τη δήμευση όλων των πραγμάτων, τα οποία προήλθαν από την πράξη, του τιμήματος τους, των κινητών και ακινήτων που αποκτήθηκαν με το τίμημα αυτό, καθώς και των μεταφορικών μέσων και όλων των αντικειμένων, τα οποία χρησίμευσαν ή προορίζονταν για την τέλεση της πράξης, είτε αυτά ανήκουν στον αυτουργό είτε σε οποιονδήποτε από τους συμμέτοχους ή ακόμα και σε τρίτους που δεν συμμετείχαν στο έγκλημα, εφόσον γνώριζαν ότι τα αντικείμενα αυτά προορίζονταν για την τέλεση του εγκλήματος. Δήμευση μπορεί να διαταχθεί από το αρμόδιο δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 76 Π.Κ. ακόμη και όταν για την πράξη που έχει τελεστεί δεν καταδικάσθηκε ορισμένο πρόσωπο. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ρυθμίσεις της Σύμβασης Ηνωμένων Εθνών κατά της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών που κυρώθηκε με το ν. 1990/1991 (ΦΕΚ 193 Α') και ιδίως εκείνες του άρθρου 5 αυτής αναφορικά με τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων. Όσα από τα τεχνικά μέσα που δημεύονται με τελεσίδικη δικαστική απόφαση κρίνονται από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. ως άκρως απαραίτητα για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών δίωξης ναρκωτικών αποδίδονται, κατά προτίμηση, στις υπηρεσίες που ενήργησαν την κατάσχεση, ύστερα από αίτημα τους. 2. Η πράξη της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος (άρθρο 394 Π.Κ.), αν συνδέεται με παραβάσεις των άρθρων 20 έως και 24, τιμωρείται με την ποινή της πρόσκαιρης κάθειρξης και τα προϊόντα δημεύονται. 3. Στην περίπτωση του άρθρου 25 το δικαστήριο, εκτιμώντας τη βαρύτητα της πράξης και ιδίως τη βλάβη ή τον κίνδυνο που προκλήθηκε από αυτήν, μπορεί να επιβάλει τη δήμευση του μεταφορικού μέσου που οδηγούσε ο δράστης, εκτός αν ο κύριος του μέσου δεν γνώριζε ότι ο δράστης τελούσε υπό τις συνθήκες του άρθρου 25.

Αρθρο: 38 Ημ/νία: 25.06.2006 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΗΜΕΥΣΗ-ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ (ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ) Τίτλος Αρθρου Κατάσχεση Κείμενο Αρθρου 1. Τα ναρκωτικά κατάσχονται και δημεύονται σε κάθε περίπτωση. Κατά τη διάρκεια της προδικασίας, καθώς και στην περίπτωση μη άσκησης ποινικής δίωξης ή σε περίπτωση αποχής για οποιονδήποτε λόγο από αυτήν, τη δήμευση διατάσσει το συμβούλιο πλημμελειοδικών. 2. Η επιβληθείσα κατάσχεση, καθώς και η ιδιότητα των κατασχεθέντων ως ναρκωτικών γνωστοποιείται αμέσως από τον αρμόδιο ανακριτή ή τους κατά το άρθρο τούτο ανακριτικούς υπαλλήλους στον κατηγορούμενο, στον κύριο και στον κάτοχο των κατασχεθέντων ναρκωτικών, στον κύριο και στον κάτοχο του μεταφορικού μέσου ή άλλου αντικειμένου στο οποίο βρέθηκαν, εκτός αν κάποιος από αυτούς είναι άγνωστος ή απουσιάζει ή δεν είναι για κάποιο άλλο λόγο εφικτή η γνωστοποίηση. Συγχρόνως καλούνται οι ανωτέρω να δηλώσουν στον γνωστοποιούντα, αν αμφισβητούν την ιδιότητα των κατασχεθέντων ως ναρκωτικών. Για όλα αυτά γίνεται ρητή αναφορά στην έκθεση κατασχέσεως ή σε χωριστή έκθεση, την οποία υπογράφουν και εκείνοι στους οποίους γίνεται η γνωστοποίηση. Στην ίδια έκθεση γίνεται μνεία και της τυχόν αμφισβήτησης της ιδιότητας των κατασχεθέντων ως ναρκωτικών. Η αμφισβήτηση όμως αυτή μπορεί να γίνει και με έγγραφη δήλωση, που επιδίδεται στον γνωστοποιούντα το αργότερο τη μεθεπόμενη εργάσιμη ημέρα της γνωστοποίησης. Δείγμα των κατασχεθέντων ναρκωτικών αποστέλλεται στα εργαστήρια της ιατροδικαστικής και τοξικολογίας των Α.Ε.Ι. της χώρας ή στο Γενικό Χημείο του Κράτους ή σε κάποιο από τα παραρτήματα του για εξέταση και έρευνα. 3. Αν δεν υπάρξει αμφισβήτηση ως προς την ιδιότητα των κατασχεθέντων ως ναρκωτικών, αυτά καταστρέφονται, αφού κρατηθεί ποσότητα επαρκής για δύο δείγματα προς διεξαγωγή πραγματογνωμοσύνης, καθώς και ο αριθμός συσκευασιών των ναρκωτικών που καταστρέφονται, απαραίτητων για τη διεξαγωγή ερευνών. Η καταστροφή πρέπει να γίνεται αμέσως μετά την πάροδο της προθεσμίας για επίδοση της δήλωσης αμφισβήτησης και πάντως το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την πάροδο της προθεσμίας αυτής. 4. Αν υπάρξει αμφισβήτηση, οι κατασχεθείσες ουσίες φυλάσσονται μέχρι της καταστροφής τους ή της απόδοσης τους στον κύριο ή τον κάτοχο τους από την Αρχή που ενήργησε την κατάσχεση. Αμέσως μόλις περιέλθει στον εισαγγελέα ή τον ανακριτή η έκθεση πραγματογνωμοσύνης, για το αν τα κατασχεθέντα είναι ναρκωτικά, ο εισαγγελέας εισάγει, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση του ανακριτή, την υπόθεση στο συμβούλιο πλημμελειοδικών, στο οποίο καλούνται πριν από τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες να παραστούν ο κατηγορούμενος και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος, εκτός αν είναι άγνωστος ή απουσιάζει ή δεν είναι για κάποιον άλλο λόγο εφικτή η κλήτευση του. Το συμβούλιο αποφαίνεται αμετάκλητα για την καταστροφή ή απόδοση των ουσιών που κατασχέθηκαν, μπορεί δε να διατάξει και νέα πραγματογνωμοσύνη. Αν διατάχθηκε καταστροφή, αυτή γίνεται αμέσως μετά την κοινοποίηση του βουλεύματος στον εισαγγελέα και πάντως το αργότερο εντός των επόμενων δέκα (10) εργάσιμων ημερών. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις και ιδίως εάν πρόκειται για κατάσχεση αυτοφυών φυτών ινδικής κάνναβης και υπνοφόρου μήκωνος, η καταστροφή τους μπορεί να διαταχθεί με κοινή διάταξη των αρμόδιων εισαγγελέα και ανακριτή και να πραγματοποιηθεί το ταχύτερο δυνατό. 5. Το δικαστήριο διατάσσει σε κάθε περίπτωση την καταστροφή των ναρκωτικών, αν για οποιονδήποτε λόγο δεν έγινε ή δεν διατάχθηκε σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους. Η καταστροφή γίνεται ενώπιον επιτροπής, στην οποία προεδρεύει ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών και μετέχουν οι προϊστάμενοι της διωκτικής αρχής που ενήργησε την προανάκριση της αρμόδιας υπηρεσίας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή αναπληρωτές τους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Δημόσιας Τάξης και Οικονομίας και Οικονομικών, καθορίζονται τα μέσα και ο τόπος όπου θα γίνεται η καταστροφή, καθώς και κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού. Οι δαπάνες βαρύνουν τον προϋπολογισμό των αρμόδιων Υπουργείων. 6. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Κ.Π.Δ..

Αρθρο: 39 Ημ/νία: 25.06.2006 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΝΤΟΣ Τίτλος Αρθρου Εκτέλεση μέτρου περιορισμού διαμονής Κείμενο Αρθρου 1. Ο περιορισμός διαμονής εκτελείται με την επιμέλεια του εισαγγελέα πλημμελειοδικών του τόπου διαμονής του καταδικασμένου, μέσω των αστυνομικών αρχών. Ο εισαγγελέας μπορεί να επιτρέψει την άρση του περιορισμού διαμονής για σύντομα χρονικά διαστήματα και για την εκπλήρωση προσωπικών ή οικογενειακών αναγκών του καταδικασμένου. 2. Το δικαστήριο μετά τη συμπλήρωση έξι (6) μηνών, ύστερα από αίτηση του καταδικασμένου ή αιτιολογημένη έκθεση του εισαγγελέα του τόπου διαμονής του, μπορεί να άρει τους περιορισμούς διαμονής ή να μειώσει τη διάρκεια τους.

Αρθρο: 40 Ημ/νία: 18.12.2009 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ Τίτλος Αρθρου «Απόλυση υπό όρο Σχόλια - Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 3811/2009 (Α΄ 231/18.12.2009). Κείμενο Αρθρου Οσοι καταδικάσθηκαν, υπό τις επιβαρυντικές περιστάσεις των άρθρων 23 και 23 Α του παρόντος, σε ποινή ισόβιας κάθειρξης, μπορούν να απολυθούν υπό τον όρο της ανάκλησης εφόσον έχουν εκτίσει τουλάχιστον είκοσι πέντε έτη. Στον κατά το προηγούμενο εδάφιο κατάδικο δεν μπορεί να χορηγηθεί η υπό όρο απόλυση, αν δεν έχει παραμείνει στο σωφρονιστικό κατάστημα για χρονικό διάστημα είκοσι ετών. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 105 επ. Π.Κ.. Η κατά το άρθρο 106 παρ. 2 Π.Κ. επιβολή ορισμένων υποχρεώσεων στον απολυόμενο, όπως η παρακολούθηση θεραπευτικού προγράμματος μετά από αίτηση του, η εμφάνιση του κατά διαστήματα σε αστυνομικό τμήμα ή σε άλλη δημόσια αρχή, η τήρηση της απαγόρευσης να μεταβαίνει ή διαμένει σε ορισμένο τόπο, η τήρηση της απαγόρευσης να συναναστρέφεται ή να συναντάται με ορισμένα πρόσωπα, είναι υποχρεωτική.»

Αρθρο: 41 Ημ/νία: 25.06.2006 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ-ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ-ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ-ΑΝΑΣΤΟΛΗ (ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ) Τίτλος Αρθρου Προανάκριση Κείμενο Αρθρου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Η αστυνόμευση για τη διαπίστωση των παραβάσεων του Κεφαλαίου Δ', ο σχετικός έλεγχος και η προανάκριση κατά τις διατάξεις των άρθρων 34 και 243 του Κ.Π.Δ. ενεργούνται από υπαλλήλους της Ελληνικής Αστυνομίας, της Τελωνειακής Υπηρεσίας, της ΥΠ.Ε.Ε. και του Λιμενικού Σώματος, κατά το λόγο αρμοδιότητας. 2. Συνιστάται μικτό όργανο αποτελούμενο από υπαλλήλους των υπηρεσιών της παραγράφου 1 για την αξιοποίηση πληροφοριών και το συντονισμό της δράσης των αρμόδιων υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, της Τελωνειακής Υπηρεσίας, της ΥΠ.Ε.Ε. και του Λιμενικού Σώματος. 3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης, Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, ρυθμίζονται οι αρμοδιότητες και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τη λειτουργία του οργάνου της παραγράφου 2. 4. Οι προανακριτικοί υπάλληλοι της Ελληνικής Αστυνομίας, της Τελωνειακής Υπηρεσίας, της ΥΠ.Ε.Ε. και του Λιμενικού Σώματος μπορούν να καλούν για εξέταση μάρτυρες και να παίρνουν απολογίες κατηγορουμένων για πράξεις του νόμου αυτού, ανεξάρτητα αν οι μάρτυρες ή οι κατηγορούμενοι είναι κάτοικοι της περιφέρειας τους. Επίσης μπορούν να μεταβαίνουν για τη διεξαγωγή των παραπάνω προανακριτικών πράξεων και έξω από την περιφέρεια τους, εφόσον πρόκειται για χώρο εδαφικής αρμοδιότητας του Σώματος στο οποίο ανήκουν, ειδοποιώντας ταυτόχρονα τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών του τόπου, στον οποίο διεξάγεται η προανακριτική πράξη. 5. Για τον έλεγχο προς διαπίστωση της απόκρυψης, κατοχής ή μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών, σε περίπτωση που υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες, μπορεί να χρησιμοποιείται κάθε κατάλληλο επιστημονικό μέσο.

Αρθρο: 42 Ημ/νία: 18.12.2009 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ-ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ-ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ-ΑΝΑΣΤΟΛΗ (ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ) Τίτλος Αρθρου Προδικασία - Αρμοδιότητες Σχόλια - Οι παρ. 6 και 7 προστέθηκαν με το άρθρο 13 του ν. 3727/2008 (Α΄ 257/18.12.2008). - Η περ. β της παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 25 του ν. 3811/2009 (Α΄ 231/18.12.2009). Κείμενο Αρθρου 1. Για την εκδίκαση των πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 20, 21, 22 παρ. 1 και 4, 23, 24 παρ. 2, 25 παρ. 1 εδάφιο δεύτερο και 37 παρ. 2 αρμόδιο είναι το τριμελές εφετείο. Η εκδίκαση των υποθέσεων γίνεται σε ιδιαίτερες δικάσιμους κατά τις οποίες προσδιορίζονται μόνο υποθέσεις που αφορούν εγκλήματα, τα οποία προβλέπονται στο Κεφάλαιο Δ'. Για την εκδίκαση των υποθέσεων αυτών τα ποινικά εφετεία μπορεί να συνεδριάζουν και κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών. 2. Για τα εγκλήματα που προβλέπονται στο Κεφάλαιο Δ': α) Η ανάκριση στις πόλεις Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης διεξάγεται από ανακριτές στους οποίους ανατίθεται αποκλειστικά η ανάκριση μόνο αυτών των εγκλημάτων. «β) Η κρίση για την επιβολή ή συνέχιση προσωρινής κράτησης πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνει υπόψη τα στοιχεία από τα οποία προκύπτει αν ο κατηγορούμενος είναι εξαρτημένος.» γ) Μόλις περατωθεί η ανάκριση, η δικογραφία υποβάλλεται από τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών στον εισαγγελέα εφετών, ο οποίος αν κρίνει ότι προκύπτουν ενδείξεις και ότι δεν πρέπει να την επιστρέψει για να συμπληρωθεί, εισάγει, εφόσον συμφωνεί και ο πρόεδρος εφετών, την υπόθεση στο ακροατήριο με απευθείας κλήση, κατά της οποίας δεν επιτρέπεται προσφυγή. Αν ο εισαγγελέας εφετών κρίνει ότι δεν συντρέχουν σοβαρές ενδείξεις για την παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο με απευθείας κλήση, εισάγει την υπόθεση με πρόταση του στο συμβούλιο εφετών, που αποφασίζει σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 309-315 του Κ.Π.Δ.. Αν κρίνει ότι οι πράξεις έχουν χαρακτήρα πλημμελήματος, αποφαίνεται σχετικώς με αιτιολογημένη διάταξη και με παραγγελία του προς τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών εισάγεται η υπόθεση από τον τελευταίο στο συμβούλιο πλημμελειοδικών. δ) Σε περίπτωση αντικατάστασης της προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους, το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο μπορεί, μεταξύ των όρων, να συμπεριλάβει και την παρακολούθηση θεραπευτικού προγράμματος συντήρησης και απεξάρτησης του αιτούντος, εφόσον έχει γίνει δεκτός από εγκεκριμένο προς τούτο φορέα. 3. Σε περίπτωση εισαγωγής με απευθείας κλήση, για τη διάρκεια της ισχύος του εντάλματος σύλληψης και για τη διάρκεια της προσωρινής κράτησης του κατηγορουμένου αποφαίνεται με διάταξη του, κατά της οποίας δε χωρεί προσφυγή, ο πρόεδρος εφετών. Για την άρση ή την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης με άλλο όρο, αποφαίνεται το συμβούλιο εφετών. Αν διατάχθηκε η διατήρηση της ισχύος εντάλματος σύλληψης, ο εισαγγελέας εφετών με διάταξη του, της οποίας δεν απαιτείται τοιχοκόλληση, διατάσσει την αναστολή της διαδικασίας που διεξάγεται στο ακροατήριο ως προς τον κατηγορούμενο που φυγοδικεί, μέχρι να προσέλθει ή να συλληφθεί. 4. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγορουμένων, το συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφανθεί για ποιους δεν προκύπτουν ενδείξεις και για ποιους πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη ή να παύσει η ποινική δίωξη ή να χωριστεί ως προς αυτούς η υπόθεση. Αν για μερικούς από τους κατηγορουμένους δεν περατώθηκε η ανάκριση και προβλέπεται ότι η περάτωση της θα καθυστερήσει, ο ανακριτής, με διάταξη του που δεν υπόκειται σε προσφυγή, μπορεί να διατάσσει το χωρισμό ως προς αυτούς και συνεχίζει την ανάκριση για τους λοιπούς κατηγορουμένους. 5. Για τις παραβάσεις του νόμου αυτού ο ανακριτής μπορεί να μεταβαίνει και να ενεργεί ανακριτικές πράξεις και έξω από την έδρα του ή και σε άλλη δικαστική περιφέρεια μετά προηγούμενη ενημέρωση του εισαγγελέα πλημμελειοδικών ή εφετών αντίστοιχα. «6. Οι ελληνικές δικαστικές αρχές έχουν δικαιοδοσία να επιλαμβάνονται των αξιόποινων πράξεων του παρόντος Κώδικα ακόμη και όταν αυτές έχουν τελεσθεί στην αλλοδαπή, από Έλληνες υπηκόους, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 123 Κ.Π.Δ.. 7. Οι ελληνικές δικαστικές αρχές του τόπου της έδρας ή της πραγματικής εγκαταστάσεως του νομικού προσώπου προς όφελος του οποίου διαπράχθησαν αξιόποινες πράξεις που προβλέπονται στον παρόντα Κώδικα, έχουν δικαιοδοσία και αρμοδιότητα διώξεως και εκδικάσεως των πράξεων αυτών.»

Αρθρο: 43 Ημ/νία: 25.06.2006 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ-ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ-ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ-ΑΝΑΣΤΟΛΗ (ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ) Τίτλος Αρθρου Εποπτεία προανάκρισης και προκαταρτικής εξέτασης στις Διευθύνσεις Ασφαλείας Αττικής και Θεσσαλονίκης Κείμενο Αρθρου 1. Η προανάκριση και η προκαταρκτική εξέταση που ενεργείται από τις Υπηρεσίες Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφαλείας των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης τελεί, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 33, 34 και 35 του Κ.Π.Δ., υπό την εποπτεία και καθοδήγηση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, η οποία ασκείται από έναν εκ των υφισταμένων του εισαγγελέων ή αντεισαγγελέων εφετών που ορίζεται από αυτόν. 2. Ο ανωτέρω εισαγγελικός λειτουργός ενημερώνεται για όλες τις πληροφορίες και καταγγελίες που περιέρχονται στις υπηρεσίες της προηγούμενης παραγράφου και αφορούν τη διάπραξη εγκλημάτων, τα οποία προβλέπονται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών. Μπορεί δε, πέρα από τα προαναφερόμενα καθήκοντα του, να παραγγέλλει ή να ενεργεί ο ίδιος, κατά την κρίση του, προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση για τα παραπάνω εγκλήματα. Στις περιπτώσεις αυτές η σχηματιζόμενη δικογραφία διαβιβάζεται μετά την περάτωση της στον αρμόδιο για την ποινική δίωξη εισαγγελέα.

Αρθρο: 44 Ημ/νία: 25.06.2006 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΡΟΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ Τίτλος Αρθρου Διάθεση εσόδων Κείμενο Αρθρου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΟΙΝΕΣ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Τα έσοδα από χρηματικές ποινές ή μετατροπές ποινών, που επιβάλλονται για παραβάσεις του Κεφαλαίου Δ', καθώς και από δημεύσεις, εισάγονται στον προϋπολογισμό του Κράτους, σε ιδιαίτερο κωδικό αριθμό εσόδου. Με βάση το έσοδο αυτό και ύστερα από πρόταση του Ο.ΚΑ.ΝΑ. εγγράφονται στους προϋπολογισμούς εξόδων των συναρμόδιων υπουργείων σχετικές πιστώσεις που διατίθενται για την αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου αυτού.

Αρθρο: 45 Ημ/νία: 25.06.2006 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΡΟΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ Τίτλος Αρθρου Μεταφορά πιστώσεων Κείμενο Αρθρου Οι πιστώσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που ορίζονται στο προηγούμενο άρθρο, μεταφέρονται σε έντοκο υπολογαριασμό του ειδικού λογαριασμού «Κεφάλαια Εργασίας Κρατουμένων» με τίτλο «Δαπάνες προγραμμάτων θεραπείας και κοινωνικής επανένταξης των εξαρτημένων από ναρκωτικές ουσίες ατόμων» και διατίθενται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις διαχείρισης του λογαριασμού, για την αποκλειστική εξυπηρέτηση των αναγκών των θεραπευτικών προγραμμάτων.

Αρθρο: 46 Ημ/νία: 25.06.2006 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ Τίτλος Αρθρου Διάθεση ναρκωτικών ουσιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς Κείμενο Αρθρου 1. Από τις κατασχεμένες ναρκωτικές ουσίες που δημεύονται ή προορίζονται για καταστροφή, σύμφωνα με τα άρθρα 37 και 38, μπορεί να διατίθενται στις αστυνομικές σχολές ή τα παραρτήματα τους, καθώς και στις Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Αθηνών και Θεσσαλονίκης και στις αστυνομικές διευθύνσεις νομών οι απολύτως αναγκαίες ποσότητες, αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η διάθεση γίνεται από την κατά τόπο αρμόδια εισαγγελική αρχή, ύστερα από αίτημα του οικείου διοικητή, γενικού αστυνομικού διευθυντή ή αστυνομικού διευθυντή κατά περίπτωση. Οι όροι φύλαξης και ορθής χρησιμοποίησης αυτών, η κατά περιόδους υποχρεωτική επιστροφή ή αντικατάσταση τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και για τη διάθεση των προαναφερόμενων ναρκωτικών ουσιών προς εκπαίδευση των αστυνομικών σκύλων και των εκπαιδευτών και συνοδών αυτών. 2. Από τις κατασχεμένες ναρκωτικές ουσίες που δημεύονται ή προορίζονται για καταστροφή, σύμφωνα με τα άρθρα 37 και 38, μπορεί να διατίθενται στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφαλείας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας οι απολύτως αναγκαίες ποσότητες αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η διάθεση γίνεται από την κατά τόπο αρμόδια εισαγγελική αρχή, ύστερα από αίτημα της ανωτέρω διεύθυνσης. Οι όροι φύλαξης και ορθής χρήσης των ουσιών αυτών, η κατά περιόδους υποχρεωτική επιστροφή, η αντικατάσταση τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αρθρο: 47 Ημ/νία: 25.06.2006 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ Τίτλος Αρθρου Σύσταση Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) Κείμενο Αρθρου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με έδρα την Αθήνα και την επωνυμία «Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών» (Ο.ΚΑ.ΝΑ.). Ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. είναι αυτοδιοικούμενο νομικό πρόσωπο που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρθρο: 48 Ημ/νία: 25.06.2006 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ Τίτλος Αρθρου Σκοπός του Ο.ΚΑ.ΝΑ. Κείμενο Αρθρου Σκοπός του Οργανισμού είναι: α) ο σχεδιασμός, η προώθηση, ο διυπουργικός συντονισμός και η εφαρμογή εθνικής πολιτικής σχετικά με την πρόληψη της χρήσης και διάδοσης των ναρκωτικών και τη θεραπεία, την επαγγελματική κατάρτιση και κοινωνική επανένταξη των εξαρτημένων από φαρμακευτικές ουσίες ατόμων, β) η μελέτη σε εθνικό επίπεδο του όλου προβλήματος των ναρκωτικών για τον εντοπισμό των συγκεκριμένων αιτίων που οδηγούν τα άτομα και ιδίως τους νέους, στη λήψη ναρκωτικών, καθώς επίσης και η δημιουργία Εθνικού Κέντρου Πληροφόρησης - Τράπεζας Πληροφοριών ως προς την εκάστοτε κατάσταση και έκταση του προβλήματος των ναρκωτικών στη χώρα, γ) η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, κατά τρόπο ενιαίο και επιστημονικά υπεύθυνο, για τις συνέπειες από τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, καθώς και η ενθάρρυνση, ο συντονισμός και η εποπτεία κάθε ιδιωτικής πρωτοβουλίας που έχει σκοπό τη συμμετοχή στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών, δ) η πρόταση και προώθηση των αναγκαίων νομοθετικών, κοινωνικών και άλλων μέτρων για την πρόληψη και καταστολή του προβλήματος των ναρκωτικών, ε) η συνεργασία με αντίστοιχους συντονιστικούς ή ερευνητικούς φορείς σε οργανισμούς και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους διεθνείς οργανισμούς, σχετικούς με την αντιμετώπιση του όλου θέματος, η μεταξύ τους ανταλλαγή πληροφοριών και η ενεργός συμμετοχή στις συναντήσεις που αυτοί οργανώνουν, με στόχο την εναρμόνιση της εθνικής πολιτικής προς εκείνη των κοινοτικών και διεθνών φορέων και στ) η σύνταξη ετήσιας έκθεσης για την κατάσταση του προβλήματος σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και για την πορεία των σχετικών εθνικών ερευνών και η κατάρτιση στατιστικών πινάκων με ανάλυση και αξιολόγηση αυτών και η υποβολή τους στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μαζί με προτάσεις για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων.

Αρθρο: 49 Ημ/νία: 25.06.2006 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ Τίτλος Αρθρου Διοίκηση του Ο.ΚΑ.ΝΑ. Κείμενο Αρθρου 1. Ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο (Δ.Σ.) που διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αποτελείται από καταξιωμένα και αναγνωρισμένα πρόσωπα του οικονομικού και επιστημονικού χώρου του ιδιωτικού τομέα ή της δημόσιας διοίκησης που μπορούν με τις γνώσεις και την πείρα τους να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη των σκοπών του Οργανισμού. Στο επταμελές διοικητικό συμβούλιο υποχρεωτικά μετέχουν ο επικεφαλής του συντονιστικού οργάνου δίωξης ναρκωτικών και ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.) ή οι αναπληρωτές τους. Από τα υπόλοιπα μέλη πρέπει να είναι ένας πτυχιούχος σχολών επιστημών υγείας, ένας ανθρωπιστικών επιστημών (ψυχολόγος, κοινωνιολόγος) και ένας επιστημών νομικής. Στο Δ.Σ. του Ο.ΚΑ.ΝΑ., μπορεί να συμμετέχουν και μέλη Δ.Ε.Π. των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ειδικοτήτων σχετικών με τη δράση και τους σκοπούς του Οργανισμού, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218 Α') και των άρθρων 5 παρ. 11β και 14 του ν. 2703/1999 (ΦΕΚ 72 Α'). 2. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, με πρόταση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και είναι πλήρους απασχόλησης, ενώ ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. είναι πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Με την απόφαση διορισμού του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Ο.ΚΑ.ΝΑ. ορίζεται και το καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης του Αντιπροέδρου στον Οργανισμό. Η θητεία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. είναι ελευθέρως ανακλητά και η αντικατάσταση τους, για το υπόλοιπο της θητείας, γίνεται με την ίδια διαδικασία. 3. Οι αμοιβές και οι κάθε είδους αποζημιώσεις του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των λοιπών μελών του Δ.Σ. ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι αποδοχές του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις αποδοχές που κάθε φορά λαμβάνουν οι Διοικητές των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.ΠΕ.). 4. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Μεταξύ των παρόντων πρέπει υποχρεωτικά να είναι και ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Ο διορισμός νέου μέλους, κατά τη διάρκεια της θητείας του Δ.Σ., λόγω κενώσεως θέσεως από οποιαδήποτε αιτία, γίνεται για το χρόνο μέχρι τη λήξη της θητείας των λοιπών μελών. Σε περίπτωση που κενωθούν θέσεις μελών και μέχρι να διορισθούν νέα μέλη, το Δ.Σ. εξακολουθεί να λειτουργεί νόμιμα για τρεις (3) μήνες, εφόσον παραμένουν τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα ορισθέντα μέλη του, συμπεριλαμβανομένων σε αυτά του Προέδρου και του Αντιπροέδρου.

Αρθρο: 50 Ημ/νία: 25.06.2006 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ Τίτλος Αρθρου Πόροι του Ο.ΚΑ.ΝΑ. Κείμενο Αρθρου 1. Πόρους του Ο.ΚΑ.ΝΑ. αποτελούν: α) Ετήσια επιχορήγηση του Κράτους που εγγράφεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. β) Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοτήματα, εισφορές και επιχορηγήσεις από τρίτους και έσοδα από κάθε είδους δραστηριότητα ή πρόσοδοι από την κινητή και ακίνητη περιουσία αυτού. γ) Επιχορηγήσεις από Ο.Τ.Α., οργανισμούς και νομικά πρόσωπα που τελούν υπό την εποπτεία του Κράτους, το ύψος των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών που τους εποπτεύουν και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 2. Η διαχείριση των πόρων του Ο.ΚΑ.ΝΑ. ελέγχεται απολογιστικά, κατασταλτικά από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης αυτής και ειδικότερα ο τρόπος και τα όργανα άσκησης του ως άνω διαχειριστικού ελέγχου. 3. Ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. έχει τις ίδιες φορολογικές απαλλαγές, που προβλέπονται για τα νοσηλευτικά ιδρύματα του ν. 2592/1953 (ΦΕΚ 254 Α'), πλην των τελών χαρτοσήμου.

Αρθρο: 51 Ημ/νία: 25.06.2006 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ Τίτλος Αρθρου Προσωπικό του Ο.ΚΑ.ΝΑ. Κείμενο Αρθρου 1. Στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. συνιστάται μία θέση Γενικού Διευθυντή, με τριετή θητεία. Η θέση αυτή πληρώνεται με δημόσια προκήρυξη. Η επιλογή του καταλληλότερου υποψηφίου γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και οι μηνιαίες αποδοχές του. Απαραίτητα προσόντα για την κατάληψη της θέσης είναι: α) η κατοχή πτυχίου ανώτατης σχολής ημεδαπής ή αλλοδαπής και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, β) η ευδόκιμη υπηρεσία σε υψηλόβαθμες θέσεις του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα και γ) πείρα στο αντικείμενο με το οποίο ασχολείται ο Οργανισμός ή εμπειρία στη διοίκηση μεγάλων μονάδων, οργανισμών ή επιχειρήσεων. Ο Γενικός Διευθυντής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ο Γενικός Διευθυντής προΐσταται όλων των υπηρεσιών του Οργανισμού και συντονίζει τη δράση τόσο των κεντρικών υπηρεσιών, όσο και των επί μέρους μονάδων της αρμοδιότητας του Ο.ΚΑ.ΝΑ.. 2. Το προσωπικό του Ο.ΚΑ.ΝΑ. είναι επιστημονικό, διοικητικό, βοηθητικό και εθελοντικό. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και γνώμη του Δ.Σ. του Ο.ΚΑ.ΝΑ. μπορεί να αποσπώνται σε αυτόν ιατροί του Ε.Σ.Υ. ή και άλλο προσωπικό των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., μετά γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Η χρονική διάρκεια της απόσπασης ορίζεται σε ένα (1) έτος και μπορεί να ανανεωθεί για ένα (1) ακόμη έτος, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου. Μετά την παρέλευση της διετίας, είναι δυνατή η μετάταξη, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και γνώμη του κατά περίπτωση αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου και του Δ.Σ. του Ο.ΚΑ.ΝΑ.. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται πραγματική υπηρεσία και ισχύουν και γι' αυτούς οι διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 2 του ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α'). 3. Επιτρέπεται απόσπαση στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. και άλλων υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ν.Π.Δ.Δ., εφαρμοζόμενης αναλόγως της διαδικασίας της προηγούμενης παραγράφου. 4. Πρόσωπα, τα οποία έκαναν χρήση ναρκωτικών και εκουσίως προσήλθαν για θεραπευτική αγωγή, μετά την ολοκλήρωση του θεραπευτικού προγράμματος, είναι δυνατόν να προσλαμβάνονται από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ., με σύμβαση ορισμένου χρόνου στους συμβουλευτικούς σταθμούς, τα κέντρα και τα θεραπευτήρια του άρθρου 57. 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Ο.ΚΑ.ΝΑ., καθορίζονται ο κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας, ο τρόπος διοίκησης, οργάνωσης, διαχείρισης, τα θέματα που αφορούν το προσωπικό του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών και κάθε άλλο συναφές θέμα, έστω και με παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις. Μέχρι να εκδοθεί η παραπάνω κοινή υπουργική απόφαση, τα επί μέρους θέματα οργάνωσης, λειτουργίας, καθώς και η στελέχωση από το απαιτούμενο προσωπικό με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου και η διαδικασία αυτής ρυθμίζονται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ο.ΚΑ.ΝΑ., που εγκρίνονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του συναρμόδιου Υπουργού, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.ΚΑ.ΝΑ., κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, μπορεί να αποσπώνται στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. υπάλληλοι από τα Υπουργεία Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Δημόσιας Τάξης, Οικονομίας και Οικονομικών, Εμπορικής Ναυτιλίας και Πολιτισμού, ύστερα από αίτηση τους, για τη στελέχωση του Οργανισμού. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται πραγματική υπηρεσία που έχει διανυθεί στην υπηρεσία που ανήκει ο αποσπώμενος υπάλληλος και οι δαπάνες μισθοδοσίας βαρύνουν την υπηρεσία από την οποία προέρχεται. 6. Από την έκδοση του κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας, το ήδη υπηρετούν προσωπικό του Ο.ΚΑ.ΝΑ. με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου εντάσσεται στις προβλεπόμενες θέσεις, ανάλογα με τα προσόντα και την ειδικότητα τους με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ..

Αρθρο: 52 Ημ/νία: 25.06.2006 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ Τίτλος Αρθρου Πρόσληψη προσωπικού του Ο.ΚΑ.ΝΑ. Κείμενο Αρθρου 1. Το προσωπικό του Ο.ΚΑ.ΝΑ. και το προσωπικό που απασχολείται στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής και στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, για τα προγράμματα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά και τον αλκοολισμό, προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου και αξιολογείται από ειδική επιτροπή του οικείου φορέα, για την απόδοση και το ήθος του, τουλάχιστον μια φορά κάθε διετία. Τυχόν αρνητική κρίση αποτελεί λόγο υποχρεωτικής καταγγελίας της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή η σχέση εργασίας λύεται από την ημέρα κοινοποίησης της έγγραφης καταγγελίας.Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται και για το ήδη υπηρετούν προσωπικό με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: α) το όριο ηλικίας, τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων, καθώς και τα κωλύματα πρόσληψης, β) τα αρμόδια όργανα για την επιλογή του προσωπικού, ο τρόπος της δημόσιας ανακοίνωσης των προσλήψεων, καθώς και η διαδικασία και η μέθοδος της αξιολόγησης για την πρόσληψη των καταλληλότερων υποψηφίων και γ) η συγκρότηση των ειδικών επιτροπών αξιολόγησης των εργαζομένων στους παραπάνω φορείς με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, καθώς και τα κριτήρια και ο τρόπος αξιολόγησης του προσωπικού αυτού. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή αυτής της διάταξης.

Αρθρο: 53 Ημ/νία: 25.06.2006 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ Τίτλος Αρθρου Ειδικές υπηρεσιακές μονάδες και επιστημονικές επιτροπές Κείμενο Αρθρου 1. Είναι δυνατόν να συνιστώνται, στα Υπουργεία Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Δημόσιας Τάξης, Οικονομίας και Οικονομικών, Εμπορικής Ναυτιλίας και Πολιτισμού, ειδικές υπηρεσιακές μονάδες σε επίπεδο διεύθυνσης ή τμήματος, οι οποίες έχουν αντικείμενο την ανελλιπή ενημέρωση του Ο.ΚΑ.ΝΑ. για τις δραστηριότητες τους, την πρόταση των αναγκαίων μέτρων και την υλοποίηση τους, τη συγκέντρωση και τήρηση στοιχείων και την επεξεργασία πληροφοριών που παρέχονται σε αυτές από περιφερειακές υπηρεσίες αρμοδιότητας τους, με την επιφύλαξη της τήρησης του υπηρεσιακού και ιατρικού απορρήτου και της προστασίας των ατομικών πληροφοριών. Το επίπεδο των ειδικών αυτών υπηρεσιακών μονάδων, οι αρμοδιότητες, ο τρόπος στελέχωσης τους και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. 2. Ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλί-ου μπορεί να συνεργάζεται και να υποβοηθείται συμβουλευτικά στο έργο του από συναφείς, ως προς το αντικείμενο του, επιστημονικές επιτροπές ή επιστημονικούς φορείς και να καταρτίζει επιστημονικές επιτροπές με γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Μπορεί ιδίως να αναθέτει στους ειδικούς κατά περίπτωση επιστημονικούς φορείς την εκτέλεση σχετικών ερευνών ή την επίλυση επιστημονικών θεμάτων, αναλαμβάνοντας εν όλω ή εν μέρει τη χρηματοδότηση της εν λόγω επιστημονικής έρευνας. Επίσης αξιολογεί και συντονίζει τις υπό εξέλιξη έρευνες βάσει προγραμματισμένων στόχων.

Αρθρο: 54 Ημ/νία: 25.06.2006 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ Τίτλος Αρθρου Επιτροπή Διυπουργικού Συντονισμού Κείμενο Αρθρου Συνιστάται Επιτροπή Διυπουργικού Συντονισμού, όπου μετέχουν οι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων, Τμημάτων ή Γραφείων που είναι αρμόδια για την εφαρμογή και παρακολούθηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, από τα Υπουργεία Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Άμυνας, Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης, Πολιτισμού, Εμπορικής Ναυτιλίας, Δημόσιας Τάξης. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι διευθυντικό στέλεχος του Ο. ΚΑ. Ν Α.. Η Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Αντικείμενο της είναι ο συντονισμός και η προώθηση των αναγκαίων μέτρων, προγραμμάτων και δράσεων, εκ μέρους των συναρμόδιων Υπουργείων, στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, καθώς και η παρακολούθηση εφαρμογής τους.

Αρθρο: 55 Ημ/νία: 25.06.2006 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ-ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ Τίτλος Αρθρου Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) Κείμενο Αρθρου 1. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων» (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) και έδρα τη Θεσσαλονίκη. Το ΚΕ.Θ.Ε.Α. είναι αυτοδιοικούμενο νομικό πρόσωπο, που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 2. Σκοπός του ΚΕ.Θ.Ε.Α. είναι η θεραπεία, η επαγγελματική κατάρτιση και κοινωνική ένταξη των εξαρτημένων από φαρμακευτικές ουσίες ατόμων και η δημιουργία και συνεχής εκπαίδευση στελεχών στις αντίστοιχες σύγχρονες θεραπευτικές τεχνικές. Για την υλοποίηση του σκοπού του το ΚΕ.Θ.Ε.Α. ιδρύει συμβουλευτικούς σταθμούς, κέντρα σωματικής αποτοξίνωσης, θεραπευτικές κοινότητες, κέντρα κοινωνικής επανένταξης και άλλες ανάλογες μονάδες. Δημιουργεί αυτοδιαχειριζόμενους συνεταιρισμούς και στηρίζει κάθε είδους δραστηριότητα που συντελεί στην ευόδωση των σκοπών του ή κρίνεται απαραίτητη για τη βοήθεια των εξαρτημένων από φαρμακευτικές ουσίες ατόμων. 3. Στο ΚΕ.Θ.Ε.Α. εντάσσονται οι Συμβουλευτικοί Σταθ-μοί Αθήνας και Θεσσαλονίκης του «Ειδικού Θεραπευτικού Προγράμματος για εξαρτημένα από φαρμακευτικές ουσίες άτομα» του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το Κέντρο Σωματικής Αποτοξίνωσης Ντα-ού Πεντέλης και η Θεραπευτική Κοινότητα «ΙΘΑΚΗ» του Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας στη Σίνδο της Θεσσαλονίκης. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζεται η διαδικασία ένταξης των παραπάνω μονάδων και κάθε σχετική λεπτομέρεια. 4. Το ΚΕ.Θ.Ε.Α. διοικείται από ενδεκαμελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο έχει διετή θητεία. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και επτά (7) τακτικά μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση του ΚΕ.Θ.Ε.Α., η οποία εκλέγει και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη. Στη Γενική Συνέλευση αυτή συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου οι εργαζόμενοι στο ΚΕ.Θ.Ε.Α. με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, τα μέλη των θεραπευτικών του προγραμμάτων που βρίσκονται στο στάδιο της κοινωνικής επανένταξης, τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των συλλόγων γονέων και φίλων των θεραπευτικών προγραμμάτων του ΚΕ.Θ.Ε.Α. και τα επίτιμα μέλη του Δ.Σ. του ΚΕ.Θ.Ε.Α.. Τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη είναι ο Πρόεδρος ή μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας (Ε.ΣΥ.Δ.Υ.) που προτείνεται από το Ε.ΣΥ.Δ.Υ. και ο Πρόεδρος ή μέλος του Διοικητικού Συμ-βουλίου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 5. Πόροι του ΚΕ.Θ.Ε.Α. είναι η χρηματοδότηση από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δωρεές, κληροδοσίες και επιχορηγήσεις από τρίτους και έσοδα από κάθε είδους επιχειρήσεις και δραστηριότητες του.Το ΚΕ.Θ.Ε.Α. έχει τις ίδιες φορολογικές απαλλαγές που προβλέπονται για τα νοσηλευτικά ιδρύματα του ν. 2592/1953, πλην των τελών χαρτοσήμου. Το ΚΕ.Θ.Ε.Α. συντάσσει και γνωστοποιεί στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μέχρι το μήνα Μάιο κάθε έτους, ετήσιο επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης και προϋπολογισμό για το επόμενο έτος. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα πρέπει να είναι εναρμονισμένο με τα εθνικά σχέδια και προγράμματα δράσης κατά των ναρκωτικών. Ο ισολογισμός -απολογισμός κάθε έτους, η διαχείριση των πόρων του και η εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου ελέγχεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 6. Ιατροί του Ε.Σ.Υ. μπορεί να αποσπώνται στο ΚΕ.Θ.Ε.Α. από τα νοσοκομεία στα οποία υπηρετούν. Η απόσπαση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ύστερα από αίτηση τους και σύμφωνη γνώμη του διευθυντή του ΚΕ.Θ.Ε.Α.. Η χρονική διάρκεια της απόσπασης είναι απεριόριστη. Η απόσπαση διακόπτεται με όμοια υπουργική απόφαση ύστερα από αίτηση του ιατρού ή πρόταση του διευθυντή του ΚΕ.Θ.Ε.Α.. 7. Με τη διαδικασία της παραγράφου 6 είναι δυνατή η απόσπαση στο ΚΕ.Θ.Ε.Α. και άλλων υπαλλήλων του δημόσιου τομέα.

Αρθρο: 56 Ημ/νία: 25.06.2006 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ Τίτλος Αρθρου Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Κείμενο Αρθρου 1. Για την ενεργό συμμετοχή του κοινωνικού συνόλου στην καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών και την προστασία των νέων, καθώς και την υποβοήθηση του έργου του Ο.ΚΑ.ΝΑ., συνιστάται Γνωμοδοτικό Συμβούλιο που αποτελείται από εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης (Α.Σ.Γ.Μ.Ε.), των συλλόγων γονέων τοξικομανών, των αποθεραπευμένων τοξικομανών, εκπροσώπους του διδακτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δ.Ο.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε. -Ο.Τ.Ε.Ε.), των T.E.I, και A.E.I., της Εθνικής Σπουδαστικής Ενωσης Ελλάδας (Ε.Σ.Ε.Ε.), της Εθνικής Φοιτητικής Ενωσης Ελλάδας (Ε.Φ.Ε.Ε.), του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.), του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλ-λόγου (Π.Φ.Σ.), του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Δ.Σ. Α.) και της Ενωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.). Η θητεία του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου είναι τριετής. 2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, η συγκρότηση, η λειτουργία, οι αρμοδιότητες, καθώς και κάθε συναφές θέμα για την εκπλήρωση της αποστολής του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου.

Αρθρο: 57 Ημ/νία: 25.06.2006 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ Τίτλος Αρθρου Ανάπτυξη, εποπτεία και έλεγχος συμβουλευτικών σταθμών και θεραπευτικών κέντρων Κείμενο Αρθρου 1. Ο προγραμματισμός για την αντιμετώπιση της φαρμακευτικής εξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες κατά την έννοια των άρθρων 1 και 3 διακρίνεται σε τρεις βαθμίδες: α) πρόληψη - ενημέρωση β) θεραπευτική αποκατάσταση γ) κοινωνική επανένταξη. 2. Από την έναρξη ισχύος του ν. 2161/1993 (ΦΕΚ 119 Α'), με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110 Α'), αρμόδιο για την ίδρυση και λειτουργία Συμβουλευτικών Σταθμών, Κέντρων και Θεραπευτηρίων σωματικής και ψυχικής απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης ή άλλων σχετικών μονάδων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα είναι το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Τα Ειδικά Θεραπευτικά Καταστήματα του άρθρου 32 υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 1851/1989 (ΦΕΚ 122 Α'). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Υγείας και Κοινωνικής Αληλενγύης, μετά γνώμη του Δ.Σ. του Ο.ΚΑ.ΝΑ. εγκρίνονται τα θεραπευτικά προγράμματα, που εφαρμόζονται στα ως άνω καταστήματα. Με την ίδια κοινή απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις και ο τρόπος επιλογής των ατόμων που εισάγονται στα ως άνω καταστήματα. 3. Ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. μπορεί να ιδρύει και να λειτουργεί μονάδες που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου. Επίσης με δαπάνες τους ή και με συγχρηματοδότηση ή δανειοδότηση από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. έχουν την ίδια δυνατότητα: α) δήμοι και κοινότητες, β) φιλανθρωπικά σωματεία και κοινωφελή ιδρύματα, εφόσον τούτο προβλέπεται από τις καταστατικές τους διατάξεις, γ) εκκλησιαστικοί φορείς, δ) Ανώτατα Εκπαιδευτικά ή Τεχνολογικά Ιδρύματα, ε) φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν συναφείς σκοπούς. 4. Για την ίδρυση και λειτουργία από τους ανωτέρω φορείς μονάδων, εξαιρουμένων εκείνων που λειτουργούν βάσει του άρθρου 55, απαιτείται άδεια, που χορηγείται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.ΚΑ.ΝΑ.. Με την ίδια διαδικασία είναι δυνατή και η ανάκληση της άδειας λειτουργίας, εφόσον διαπιστωθεί αναποτελεσματικότητα του επιτελούμενου σε αυτές έργου. 5. Με την επιφύλαξη του άρθρου 2 του ν. 1894/1990, όσες μονάδες ιδρύονται εφεξής, με εξαίρεση εκείνες που λειτουργούν με βάση το άρθρο 55, ανεξάρτητα από τον φορέα τους υπάγονται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που ασκείται από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ.. 6. Φορείς που επιχορηγούνται από το Κράτος υπόκεινται και στον έλεγχο της οικονομικής τους διαχείρισης. 7. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των ως άνω μονάδων, ο τρόπος άσκησης της εποπτείας και του ελέγχου από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ., καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης του επιτελούμενου σε αυτές έργου.

Αρθρο: 58 Ημ/νία: 25.06.2006 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ-ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ Τίτλος Αρθρου Κέντρα Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων Κείμενο Αρθρου 1. Ιδρύονται δύο (2) Ειδικά Θεραπευτικά Καταστήματα με τίτλο: α) «Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων» με έδρα το Δημοτικό Διαμέρισμα Ελαιώνα του Δήμου Θηβαίων και β) «Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων» με έδρα το Δήμο Κασσάνδρας Χαλκιδικής. Σκοπός των καταστημάτων αυτών είναι η θεραπευτική μεταχείριση τοξικομανών κρατουμένων για τη σωματική και ψυχική τους απεξάρτηση. 2. Πα τη στελέχωση του πρώτου (Κέντρου Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων με έδρα το Δημοτικό Διαμέρισμα Ελαιώνα του Δήμου Θηβαίων): Α) Συνιστώνται: α) 3 θέσεις κατηγορίας ΤΕ - κλάδου Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, β) 1 θέση κατηγορίας ΤΕ - κλάδου Ηλεκτρονικών, γ) 1 θέση κατηγορίας ΔΕ - κλάδου Ηλεκτρονικών, δ) 1 θέση κατηγορίας ΤΕ - κλάδου Τεχνολόγων Δομικών Εργων, ε) 10 θέσεις κατηγορίας ΤΕ - κλάδου Ψυχολόγων. Β) Αυξάνονται οι υφιστάμενες οργανικές θέσεις των καταστημάτων κράτησης ως κατωτέρω: α) Κλάδου ΠΕ Ιατρών Ψυχιάτρων κατά 8, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε 27 και κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων κατά 6, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε 16, β) Κλάδου ΤΕ Υγείας και Πρόνοιας ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας κατά 24, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε 124, γ) Κλάδου ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Παθολόγου κατά 4, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε 32, δ) Κλάδου Π Ε Ιατρών ειδικότητας Μικροβιολογίας κατά 2, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε 3, ε) Κλάδου ΠΕ Φαρμακοποιών κατά 2, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε 3, στ) Κλάδου ΤΕ Τεχνολογίας Γεωπονίας κατά 1, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε 6, ζ) Κλάδου ΤΕ Προσωπικού Υγείας Πρόνοιας ειδικότητας Νοσηλευτικής κατά 12, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε 33, η) Κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού κατά 24, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε 29, θ) Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού κατά 12, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε 212, ι) Κλάδου ΔΕ Τεχνικού κατά 12, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε 28, ια) Κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων κατά 10, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε 35, ιβ) Κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού κατά 8, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε 11. 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δικαιοσύνης καθορίζονται οι αναγκαίες θέσεις για την έναρξη της λειτουργίας του ειδικού θεραπευτικού καταστήματος. Για την πλήρωση των θέσεων κατά την πρώτη εφαρμογή του άρθρου αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του ν. 2446/1996 (ΦΕΚ276Α').

Αρθρο: 59 Ημ/νία: 25.06.2006 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ-ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ Τίτλος Αρθρου Σύσταση θέσεων προσωπικού για τα ειδικά προγράμματα απεξάρτησης στα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία Αττικής και Θεσσαλονίκης Κείμενο Αρθρου Στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής και στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης συνιστώνται αντιστοίχως 395 και 226 οργανικές θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στις οποίες τοποθετούνται όσοι προσλαμβάνονται στα νοσοκομεία αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2880/2001 (ΦΕΚ 9 Α') για τα προγράμματα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά και τον αλκοολισμό. Η κατανομή των παραπάνω θέσεων κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. της οικείας Δ.Υ.ΠΕ..

Αρθρο: 60 Ημ/νία: 25.06.2006 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ Τίτλος Αρθρου Προγράμματα πρόληψης Κείμενο Αρθρου 1. Ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. καταρτίζει προγράμματα για την πρόληψη της διάδοσης και της χρήσης των ναρκωτικών και τα υποβάλλει για έγκριση στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Όμοια προγράμματα μπορεί να καταρτίζουν και η Εκκλησία της Ελλάδος, οι Ο.Τ.Α., οι συνδικαλιστικοί φορείς, καθώς και οποιοσδήποτε κρατικός ή ιδιωτικός φορέας. Τα προγράμματα αυτά υποβάλλονται για επεξεργασία στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. και εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Προγράμματα πρόληψης, που αφορούν μονάδες αρμοδιότητας και άλλων Υπουργείων, εφαρμόζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 1894/1990. 2. Τα προγράμματα της παραγράφου 1 μπορεί να αναφέρονται σε επίπεδο ομάδας, γειτονιάς ή κοινότητας και να απευθύνονται σε: α) Γονείς β) Εκπαιδευτικούς γ) Δικαστικούς δ) Αστυνομικούς ε) Προσωπικό Κέντρων Υγείας και κοινωνικής πολιτικής στ) Προσωπικό Σωφρονιστικών Καταστημάτων Θεραπευτικού ή μη χαρακτήρα ζ) Νεοσύλλεκτους και εκπαιδευτές νεοσύλλεκτων η) Προσωπικό των Γενικών Γραμματειών Νέας Γενιάς και Εκπαίδευσης Ενηλίκων θ) Μαθητές, σπουδαστές ι) Αθλητικά κέντρα ή άλλες κοινωνικές ομάδες. 3. Με τα προγράμματα αυτά, εκτός των άλλων είναι δυνατόν: α) Να καθιερώνεται η αγωγή υγείας και πρόληψης σε θέματα ναρκωτικών σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. β) Να καθιερώνονται βραβεία μεταξύ μαθητών, σπουδαστών και εργαζόμενων νέων για την υποβολή προτάσεων σε θέματα που έχουν σχέση με τον αγώνα κατά των ναρκωτικών. γ) Να παρέχονται υποτροφίες σε επιστήμονες για μετεκπαίδευση στο εξωτερικό ή εσωτερικό για θέματα σχετικά με το αντικείμενο του Ο.ΚΑ.ΝΑ.. δ) Να ενισχύεται η συνεργασία με την Εκκλησία, τους δήμους και τις κοινότητες για την εξεύρεση του προσφορότερου τρόπου προσέγγισης του προβλήματος των ναρκωτικών. ε) Να ιδρυθεί Σχολή επιμόρφωσης ειδικευμένων στελεχών, όπου θα μετεκπαιδεύονται οι επιμορφωτές. στ) Να προβλέπεται η δημιουργία σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και η κυκλοφορία εντύπων για όλους όσοι ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν στον αντιναρκωτικό αγώνα. 4. Τα προγράμματα των προηγούμενων παραγράφων πρέπει να έχουν ως στόχο: α) Την αγωγή υγείας και τη σωστή πληροφόρηση ως προς τη φύση και την έκταση του προβλήματος και την επισήμανση των κινδύνων που περικλείει για τα άτομα, την οικογένεια και την κοινωνία το πρόβλημα των ναρκωτικών κάθε μορφής. β) Την προβολή θετικών προτύπων για τους νέους και την ενθάρρυνση τους για ενεργό συμμετοχή σε δημιουργικές δραστηριότητες. 5. Απαγορεύεται η εφαρμογή προγραμμάτων για την πρόληψη της διάδοσης και χρήσης ναρκωτικών από οποιονδήποτε φορέα χωρίς προηγούμενη υποβολή του προγράμματος και έγκριση από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ., με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 1894/1990. Παράβαση της διάταξης αυτής αποτελεί λόγο ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του φορέα ή διάλυσης του σωματείου κατ' άρθρο 105 του Α.Κ.. Η διαδικασία κινείται με πρωτοβουλία του Ο.ΚΑ.ΝΑ.. Εξαιρούνται τα προγράμματα των Κοινοτήτων του ΚΕ.Θ.Ε.Α. τα οποία απλώς γνωστοποιούνται στον Ο. ΚΑ. Ν Α., χωρίς να χρειάζονται την έγκριση του τελευταίου. 6. Με απόφαση του Ο.ΚΑ.ΝΑ. παρέχονται οι γενικές κατευθύνσεις για τη σύνταξη των προγραμμάτων και προσδιορίζονται οι στόχοι, η λειτουργία και οι διαδικασίες εποπτείας και αξιολόγησης τους.»

Αρθρο: 61 Ημ/νία: 24.05.2011 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ-ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ Σχόλια - Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 58 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118/24.5.2011). Κείμενο Αρθρου «1. Οι αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τις οποίες έχουν συστήσει ή συστήνουν οι Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού ή μετέχουν σε αυτές, με αποκλειστικό σκοπό τη, σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ, λειτουργία Κέντρων Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών, διέπονται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και τις ρυθμίσεις του παρόντος. Στις ανωτέρω αστικές εταιρείες μπορεί να μετέχουν και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα τοπικοί κοινωνικοί φορείς που οι σκοποί τους σχετίζονται με την πρόληψη των εξαρτήσεων και την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας. Τα ανωτέρω Κέντρα επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους πέραν της πρόληψης της χρήσης των εξαρτησιογόνων ουσιών στην πρόληψη των εν γένει εξαρτήσεων (διαδίκτυο, τζόγος κ.λπ.) που, μέσα από τις ενδεδειγμένες κατά περίπτωση δράσεις, έχει ως σκοπό, αποτέλεσμα και συνέπεια την περαιτέρω ισχυροποίηση της προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας και μετονομάζονται σε «Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας». Τα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, από άποψη ουσιαστική, συμβάλλουν και συντελούν με τη λειτουργία τους και την παροχή των υπηρεσιών τους στην υλοποίηση και στην επίτευξη των ιδρυτικών σκοπών του ΟΚΑΝΑ που αφορούν και στην πρόληψη των εξαρτήσεων που, μέσα από τις ενδεδειγμένες κατά περίπτωση δράσεις, έχει ως σκοπό, αποτέλεσμα και συνέπεια την περαιτέρω ισχυροποίηση της προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας. Τα Κέντρα Πρόληψης που λειτουργούν με τη μορφή διαδημοτικής επιχείρησης του π.δ. 410/1995 μετατρέπονται, σε ό,τι αφορά την πρόληψη της χρήσης των εξαρτησιογόνων ουσιών και μόνο, σε αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με τους ίδιους εταίρους και με σκοπό την πρόληψη των εξαρτήσεων που, μέσα από τις ενδεδειγμένες κατά περίπτωση δράσεις, έχει ως σκοπό, αποτέλεσμα και συνέπεια την περαιτέρω ισχυροποίηση της προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας. Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται για την εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού, μεταφέρονται αυτοδίκαια από τη διαδημοτική επιχείρηση στην εν λόγω αστική εταιρεία με την ίδια σχέση εργασίας και σε αντίστοιχη ειδικότητα, ύστερα από διαπιστωτική απόφαση του διοικούντος αυτήν οργάνου. 2. Δυνατότητα συμμετοχής στις εν λόγω αστικές εταιρείες έχουν οι δήμοι, οι περιφέρειες και τοπικοί κοινωνικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Διοικούνται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο, μέλος του οποίου είναι υποχρεωτικά ο αιρετός εκπρόσωπος των εργαζομένων σε κάθε Κέντρο Πρόληψης. 3. Για τη σύσταση νέου Κέντρου ή τη λύση υφιστάμενου Κέντρου α απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του ΟΚΑΝΑ και, σε περίπτωση που μετέχουν δήμοι ή και περιφέρειες, σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας ή και της Ένωσης Περιφερειών, αντίστοιχα. 4. Η χρηματοδότηση της λειτουργίας των Κέντρων αυτών πραγματοποιείται από τα Υπουργεία Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ισόποσα και ταυτόχρονα. Η χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προέρχεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους και καταβάλλεται μέσω της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., μετά από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Η χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης πραγματοποιείται με πίστωση που αναγράφεται στον τακτικό προϋπολογισμό του, σε ειδικό κωδικό, και καταβάλλεται μέσω του ΟΚΑΝΑ. Το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης χρηματοδοτεί τα Κέντρα αυτά μόνο εφόσον μετέχουν σε αυτά δήμοι ή και περιφέρειες. 5. Το πάσης φύσεως προσωπικό, το οποίο κατά τη δημοσίευση του παρόντος εργάζεται στα εν λόγω Κέντρα με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, εξακολουθεί να εργάζεται σε αυτά με την ίδια σχέση εργασίας και σε αντίστοιχη ειδικότητα. 6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται μετά από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΚΑΝΑ, καταρτίζεται Ενιαίος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας. Στον Ενιαίο Εσωτερικό Κανονισμό ρυθμίζονται ιδίως: α) οι όροι και ο τρόπος οργάνωσης, διοίκησης, διαχείρισης και λειτουργίας των ως άνω Κέντρων, β) ο τρόπος άσκησης της επιστημονικής παρακολούθησης, εποπτείας και ελέγχου τους από τον ΟΚΑΝΑ, γ) ο αριθμός των θέσεων, τα προσόντα και οι αρμοδιότητες του προσλαμβανόμενου προσωπικού, δ) ο τρόπος κατάρτισης και εκπαίδευσης του προσωπικού των ως άνω Κέντρων, ε) ο τρόπος άσκησης του οικονομικού - διαχειριστικού ελέγχου των εν λόγω Κέντρων, στ) η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης και πιστοποίησης της λειτουργίας του επιτελούμενου έργου, καθώς και των εργαζομένων των Κέντρων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.