Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Δικαιολογητικά για αλλοδαπούς που παντρεύονται στην Ελλάδα

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τους αλλοδαπούς που είναι κάτοικοι Ελλάδος και παντρεύονται στην Ελλάδα είναι: 1. Βεβαίωση από την αρμόδια αρχή της χώρας του ή την οικεία προξενική αρχή στην Ελλάδα περί του ότι δεν υπάρχει κώλυμα για να τελέσει γάμο ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός (μεταφρασμένη και επικυρωμένη) 2. Αποδεικτικό στοιχείο της νόμιμης παραμονής του στην Ελλάδα (άδεια παραμονής, πράσινη κάρτα, visa κλπ.) 3. Πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο και επικυρωμένο 4. Φωτοτυπία διαβατηρίου επικυρωμένη από δικηγόρο 5. Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου, το διαζευκτήριο μεταφρασμένο και επικυρωμένο 6. Σε περίπτωση χηρείας, ληξιαρχική πράξη θανάτου μεταφρασμένη και επικυρωμένη 7. Γνωστοποίηση γάμου σε ημερήσια εφημερίδα της Θεσσαλονίκης και προσκόμιση ολόκληρης της εφημερίδας στην υπηρεσία μας, όπου θα φαίνεται ως τόπος κατοικίας η Θασσαλονίκη 8. Παράβολο χαρτοσήμο 15 Ευρώ από μία Δ.Ο.Υ.

Η άδεια γάμου εκδίδεται σε 7 ημερολογικές ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης όλων των δικαιολογητικών. Τα ξενόγλωσσα κείμενα σφραγισμένα με σφραγίδα Χάγης "APOSTILLE" για τα κράτη που είναι στη συνθήκη Χάγης. Για τα υπόλοιπα κράτη, αντί της σφραγίδας της Χάγης, θεώρηση της υπογραφής του υπογράφοντα το ξένο κείμενο από το ελληνικό προξενείο στην χώρα έκδοσης του πιστοποιητικού ή από το προξενείο της ίδιας χώρας στην Ελλάδα και εν συνεχεία από το υπουργείο Εξωτερικών (τμήμα διεθνών σχέσεων) που στεγάζεται στο υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης. Επίσημη μετάφραση των ξένων κειμένων στα Ελληνικά, θεωρημένη είτε από το Ελληνικό προεξενείο στη χώρα έκδοσης, είτε από Έλληνα δικηγόρο.

Αν αλλοδαποί, κάτοικοι εξωτερικού, θέλουν να τελέσουν πολιτκό γάμο στην Ελλάδα, απαιτείται, 1. Πιστοποιητικό γέννησης, μεταφρασμένο και επικυρωμένο (όπως παραπάνω) 2. Φωτοτυπία του διαβατηρίου επικυρωμένη από Έλληνα δικηγόρο 3. Άδεια γάμου από την αρμόδια αρχή της χώρας τους, μεταφρασμένη και επικυρωμένη (όπως παραπάνω) 4. Νόμιμη παραμονή στη χώρα

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.