Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αλφαβητική λίστα προϊόντων και υπηρεσιών της Κλάσης 2 (χρώματα, κλπ)

Η αλφαβητική λίστα των προϊόντων και υπηρεσιών της "Κλάσης 2" με επικεφαλίδα "Χρώµατα, βερνίκια, λάκες.

Μέσα προφυλάξεως κατά της σκωρίας και µέσα συντηρήσεως ξύλου. Χρωστικές ουσίες. Αντιδιαβρωτικές ουσίες. Ακατέργαστες φυσικές ρητίνες. Μέταλλα σε φύλλα (ελάσµατα) και σε µορφή σκόνης για ζωγράφους, διακοσμητές, τυπογράφους και καλλιτέχνες." έχει ως ακολούθως.

Σε παγκόσμιο επίπεδο όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες ταξινομούνται σε ειδικότερες κατηγορίες που ονομάζονται κλάσεις,γεγονός ιδιαίτερα εύχρηστο για την κατοχύρωση εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών εμπορικών σημάτων. Το σύνολο αυτών των κατηγοριών/κλάσεων είναι 45 σύμφωνα με τη Διεθνή Ταξινόμηση Προϊόντων και Υπηρεσιών της Συμφωνίας της Νίκαιας.

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τη διαδικασία και το κόστος της κατοχύρωσης εθνικού, κοινοτικού και παγκόσμιου εμπορικού σήματος μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Annatto [βαφές]· Annotto [βαφές]· Αιθάλη [χρωστικές ύλες]· Αιθάλη[χρωστική ουσία]· Ακατέργαστες φυσικές ρητίνες· Αλουμινίου χρώματα· Αμαξώματα οχημάτων (προστατευτικά επιχρίσματα για -) [σασί]· Αμιάντου (Βαφές -)· Ανθρακικός μόλυβδος [στουπέτσι]· Ανιλίνης (Χρώματα -)· Αντιδιαβρωτικά προϊόντα· Αντιδιαβρωτικές ουσίες· Αντιδιαβρωτικές ταινίες· Αντιοξειδωτικά έλαια· Αντιρυπαντικές βαφές· Αντισκορίασης λιπαντικά· Αντισκωριακά προϊόντα [προστατευτικά κατά της σκουριάς]· Άργυρο (γαλακτώματα από -) [χρωστικές ουσίες]· Άργυρος υπό μορφή πολτού· Άργυρου φύλλα· Ασβέστου γάλα· Ασβεστόχρωμα· Άσφαλτο (Βερνίκια από -)· Αυγά πασχαλιάτικα (χαρτί βαφής -ων -ών)· Βακτηριοκτόνες βαφές· Βάλσαμο του Καναδά· Βαφές· Βαφές· Βαφές· Βαφές αντιρυπαντικές· Βαφές βακτηριοκτόνες· Βαφές πυρίμαχες· Βαφή αλιζαρίνης· Βαφή (Σμάλτο για -)· Βερνίκια· Βιτούμιου βερνίκι· Βούτυρο (Χρωστικές ουσίες για -)· Βύνη χρωστική· Βυρσοδεψίας μελάνες· Γαία Σιέννας· Γάλα ασβέστου· Γαλακτώματα (- από άργυρο) [χρωστικές ουσίες]· Γόμμα της Καμπότζης για βαφή· Γομολάκα· Γομορητίνη· Γραφίτη [toner] (κασέτες -) για εκτυπωτές και φωτοτυπικά· Δέρμα (Διαβρωτικά για -)· Δέρμα (Μελάνες για το -)· Δέρμα (Προστύμματα για -)· Διαβρωτικά για δέρμα· Διαβρωτικά για το ξύλο· Διαλυτικά για λάκες· Διαλυτικά για χρώματα· Διοξείδιο τιτανίου [βαφή]· Εκτυπωτές και φωτοτυπικά (κασέτες γραφίτη [toner] για -)· Έλαια αντιοξειδωτικά· Έλαια για τη συντήρηση του ξύλου· Επαργύρωσης (Σκόνες -)· Επιθέματα βαφής (μετακινούμενα)· Επιστρώσεις προστατευτικές για πλαίσια οχημάτων· Επίχρισμα (Χρώματα για -)· Επιχρίσματα από πισσόχαρτο [βαφές]· Επιχρίσματα [χρώματα]· Επιχρυσώσεις· Εφυαλώματα [επιχρίσματα]· Ζώων (Μελάνες για το μαρκάρισμα -)· Ηδύποτα (χρωστικά -ων)· Κάμινο κοχινίλλης· Καναδά (Βάλσαμο του -)· Καραμελόχρωμα (βύνη από -) [εδώδιμο χρωστικό]· Καραμελόχρωμα [εδώδιμο χρωστικό]· Καρβονύλιο για την προστασία του ξύλου· Κεραμική (Χρώματα για την -)· Κοβαλτίου οξείδιο [χρωστική ουσία]· Κόκκινο μίνιο· Κοκκινοκίτρινο μίνιο· Κολοφώνιο· Κοπάλιο· Κοπαλίου (Βερνίκι -)· Κουρκούμη [χρωστική ουσία]· Κριεζότο για τη συντήρηση του ξύλου· Κρόκος [χρωστικές ύλες]· Λάκα· Λάκες· Λάκες (Διαλυτικά για -)· Λιθάργυρος· Λιπαντικά αντισκορίασης· Λουλάκι [χρωστικό]· Μαστίχα [φυσική ρητίνη]· Μελάνες βυρσοδεψίας· Μελάνες για το δέρμα· Μελάνες για το μαρκάρισμα ζώων· Μελάνες για τονιστές για φωτοαντιγραφικά μηχανήματα· Μελάνη τυπογραφική· Μέσα συντήρησης του ξύλου· Μέταλλα (προϊόντα αμαύρωσης -ων)· Μέταλλα (προϊόντα προστασίας των -ων)· Μέταλλα σε μορφή σκόνης για ζωγράφους, διακοσμητές, τυπογράφους και καλλιτέχνες· Μέταλλα σε φύλλα για ζωγράφους, διακοσμητές, τυπογράφους και καλλιτέχνες· Μίνιο· Μίνιο κόκκινο· Μίνιο κοκκινοκίτρινο· Μόλυβδος ανθρακικός [στουπέτσι]· Μπρούντζου (Λάκκα για βαφή -)· Μπρούντζου (Σκόνη -)· Μπύρας (Χρωστικές ουσίες -)· Ξύλο (Βαφές για το -)· Ξύλο (Διαβρωτικά για το -)· Ξύλο (επιχρίσματα για το -) [βαφές]· Ξύλο που παράγει χρωστικές ουσίες· Ξύλου (εκχυλίσματα - που παράγει χρωστικές ουσίες)· Ξύλου (Έλαια για τη συντήρηση του -)· Ξύλου (Προϊόντα συντήρησης -)· Ξύλου (Συντήρησης έλαια του -)· Οξείδιο του ψευδαργύρου [χρωστική ύλη]· Ουραμίνη· Πηκτικά χρωμάτων· Πισσόχαρτο (επιχρίσματα από -) [βαφές]· Πλαίσια οχημάτων (Προστατευτικές επιστρώσεις για -)· Πολτός τυπογραφίας[μελάνες]· Ποτά (Χρωστικές ύλες για -)· Προστύμματα για δέρμα· Προστύμματα [στερεωτικά]· Πυκνωτικά για χρώματα· Πυρίμαχες (Βαφές -)· Ρητίνες φυσικές σε ακατέργαστη μορφή· Σανδαράχη· Σιέννας (Γαία -)· Σκόνες επαργύρωσης· Σκόνη αλουμινίου για ζωγραφική· Σκόνη μπρούντζου· Σκόνης (Μέταλλα σε μορφή -) για ζωγράφους, διακοσμητές, τυπογράφους και καλλιτέχνες· Σμάλτο για βαφή· Σμάλτου [βερνίκια]· Σουμάκι για βερνίκια· Σουμάκι [χρωστικό]· Στέγνωμα χρωμάτων (Προϊόντα για το -)· Στερεωτικά [βερνίκια]· Συγκολλητικά χρωμάτων· Συντήρησης προϊόντα ξύλου· Ταινίες αντιδιαβρωτικές· Τερεβινθίνη [διαλυτικό για ζωγραφική]· Τιτανίου διοξείδιο [βαφή]· Τρόφιμα (Χρωστικές ουσίες για -)· Τυπογραφία (πολτός -ας) [μελάνες]· Τυπογραφική μελάνη· Υδατογραφίας (Συγκολλητικές ουσίες -)· Υδροβαφές· Υδροχρώματα· Υποδήματα (Βαφές για -)· Φούμο (αιθάλη) [χρωστικό]· Φύλλα άργυρου· Φύλλα (Μέταλλα σε -) για ζωγράφους, διακοσμητές, τυπογράφους και καλλιτέχνες· Φυσίγγια τονιστή, γεμάτα, για εκτυπωτές και φωτοαντιγραφικά μηχανήματα· Φωτοτυπικά (κασέτες γραφίτη [toner] για εκτυπωτές και -)· Χαρακτική (μελάνες -ής)· Χαρτί βαφής για αυγά πασχαλιάτικα· Χρώματα· Χρώματα για την κεραμική· Χρώματα (Διαλυτικά για -)· Χρώματα (Πυκνωτικά για -)· Χρωστικά για ηδύποτα· Χρωστικές ουσίες· Χρωστικές ουσίες· Χρωστικές ουσίες από ξύλο· Χρωστικές ουσίες για βούτυρο· Χρωστικές ουσίες μπύρας· Χρωστικές ύλες· Χρωστικές ύλες για είδη διατροφής· Χρωστική βύνη· Ψευδαργύρου (Οξείδιο του -) χρωστική ύλη

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.