Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αλφαβητική λίστα προϊόντων και υπηρεσιών της Κλάσης 1 (χημικά προϊόντα, κλπ)

Η αλφαβητική λίστα προϊόντων και υπηρεσιών της "Κλάσης 1" με επικεφαλίδα "Χημικά προϊόντα προοριζόμενα για τη βιομηχανία,

τις επιστήμες, τη φωτογραφία, καθώς και για τη γεωργία, την κηπουρική και τη δασοκομία. Ακατέργαστες συνθετικές ρητίνες, ακατέργαστα πλαστικά υλικά. Λιπάσµατα (φυσικά ή χηµικά). Μίγµατα για πυροσβεστήρες. Μέσα βαφής (σκληρύνσεως) και χηµικά παρασκευάσµατα για τη συγκόλληση µετάλλων. Χηµικές ουσίες για τη συντήρηση τροφίμων. Ύλες βυρσοδεψίας. Κόλλες βιομηχανικής χρήσης." έχει ως ακολούθως.

Σε παγκόσμιο επίπεδο όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες ταξινομούνται σε ειδικότερες κατηγορίες που ονομάζονται κλάσεις,γεγονός ιδιαίτερα εύχρηστο για την κατοχύρωση εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών εμπορικών σημάτων. Το σύνολο αυτών των κατηγοριών/κλάσεων είναι 45 σύμφωνα με τη Διεθνή Ταξινόμηση Προϊόντων και Υπηρεσιών της Συμφωνίας της Νίκαιας.

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τη διαδικασία και το κόστος της κατοχύρωσης εθνικού, κοινοτικού και παγκόσμιου εμπορικού σήματος μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

"Mέταλλα Γης· Άγαρ-άγαρ (είδος μύκητα)· Αδιαβροχοποίησης προϊόντα χημικά για το δέρμα· Αδιαβροχοποίησης χημικά προϊόντα υφαντικών υλών· Αδιαβροχοποίησης χημικά προϊόντα υφαντικών υλών· Αδιαφανοποίησης σμάλτου ή ύαλου (Προϊόντα -)· Αδρανοποιητές τοξικών αερίων· Αέρια προστατευτικά συγκόλλησης· Αέρια στερεοποιημένα βιομηχανικής χρήσης· Αέρια τοξικά (αδρανοποιητές -ών -ων)· Αερίου διήθηση (προϊόντα -ης)· Αεροζόλ (Προωθητικά αέρια για -)· Αεροθαλάμων ελαστικών (Συνθέσεις για την επισκευή εσωτερικού των -)· Άζωτο· Αζώτου (Πρωτοξείδιο του -)· Αζωτούχα λιπάσματα· Αιθάλη αίματος· Αιθάλη βιομηχανικής χρήσης· Αιθάλη για βιομηχανική ή γεωργική χρήση· Αιθάνιο· Αιθέρες· Αιθέρες κυτταρίνης για βιομηχανική χρήση· Αιθυλική αλκοόλη· Αιθυλικός (Αιθέρας -)· Ακατέργαστες εποξειδικές ρητίνες· Ακετόνη· Ακετυλένιο· Ακετυλενίου τετραχλωρίδιο· Ακουστικών δίσκων (Προϊόντα για την ανανέωση -)· Ακρυλικές ρητίνες ακατέργαστες· Ακτίνιο· Άλας (βασικό - γαλλικού οξέος του βισμούθιου)· Άλατα αλκαλικών μετάλλων· Άλατα από μέταλλα πολύτιμα βιομηχανικής χρήσης· Άλατα για στήλες γαλβανικές· Άλατα για το χρωματισμό μετάλλων· Άλατα για χρήση βιομηχανική· Άλατα [λιπάσματα]· Άλατα νατρίου (χημικές ενώσεις)· Άλατα [χημικά προϊόντα]· Άλατα χρωματοτροπής [φωτογραφία]· Άλατα χρωμίου· Αλάτι ακατέργαστο· Αλάτι συντήρησης πλην για τρόφιμα· Αλβουμίνη [ζωική ή φυτική, πρώτη ύλη]· Αλγινικά άλατα για βιομηχανική χρήση· Αλγινικά άλατα για τη βιομηχανία τροφίμων· Αλδεϋδες· Άλευρα για βιομηχανική χρήση· Αλκάλια· Αλκαλικά μέταλλα· Αλκαλικών γαιών (Μέταλλα -)· Αλκαλικών μετάλλων (Άλατα -)· Αλκάλιο πτητικό [υγρή αμμωνία] για βιομηχανική χρήση· Αλκαλιούχα ιωδίδια· Αλκαλοειδή· Αλκοόλη αιθυλική· Αλκοολικό διάλυμα αλάτων· Αλουμίνα· Αλουμίνιο ιωδιούχο· Αλουμίνιο οξικό· Αλουμίνιο πυριτικό· Αλουμίνιο χλωριούχο· Αλουμινίου στυπτηρία· Αλουμινίου υδροξείδιο· Αμαύρωσης τζαμιών (Προϊόντα κατά της -)· Αμερίκιο· Άμμος χυτηρίου· Αμμωνία· Αμμωνία υγρή [αλκάλιο πτητικό] για βιομηχανική χρήση· Αμμωνιακό άλας· Αμμωνίας στυπτηρία· Αμμώνιο (Χλωριούχο -)· Αμμωνίου άλατα· Αμμωνοαλδεΰδη· Αμπελιού (Προίόντα χημικά κατά των ασθενειών του -)· Αμυλαλκοόλη· Αμυλεστέρας οξικός· Άμυλο για βιομηχανική χρήση· Άμυλο (χημικά προϊόντα για την υγροποίηση -) [προϊόντα αποκόλλησης]· Αμυλόκολλα όχι για τη χαρτοποιία ή για οικιακή χρήση· Αναγωγικά [αντιδραστήριες ύλες]· Αναγωγικά μέσα για τη φωτογραφία· Αναζωογόνησης προϊόντα χημικά για το δέρμα· Ανανέωση (προϊόντα για την - ακουστικών δίσκων)· Ανάπτυξης (παρασκευάσματα ρύθμισης της - για φυτά)· Αναφλεκτικά [πρόσθετα χημικά για καύσιμα]· Ανθέων συντήρηση (Προϊόντα για τη -)· Άνθη θείου για χημική χρήση· Άνθρακα ζωικού (Παρασκευάσματα -)· Άνθρακα (Τετραχλωρίδιο του -)· Άνθρακας· Άνθρακας για φίλτρα· Άνθρακας οστών· Ανθρακασβέστιο· Άνθρακες (ενεργοί)· Ανθρακικά οξέα· Ανθρακική (σόδα)· Ανθρακικού οξέος άλατα· Ανθρακόσκονη λυχνίας για βιομηχανική χρήση· Ανθρανιλικό οξύ· Ανόργανα (- οξέα)· Ανταλλάκτες ιόντων [χημικά προϊόντα]· Αντιδραστήρια διασποράς των έλαιων· Αντιδραστήρια χημικά εκτός αυτών για ιατρικές ή κτηνιατρικές χρήσεις· Αντιδραστήριο από χαρτί, όχι για ιατρικούς ή κτηνιατρικούς σκοπούς· Αντιζηματικά· Αντικρουστικές ουσίες για μηχανές εσωτερικής καύσης· Αντιμόνιο· Αντιμόνιο θειούχο· Αντιμονίου (Οξείδιο -)· Αντιψυκτικά· Ανυδρίτες· Άνυδρο ανθρακικό νάτριο· Άνυδρος αμμωνία· Αποκόλλησης (Προϊόντα -)· Απολίπανσης (Προϊόντα -) για την κατασκευή· Απόξεσης προϊόντα (Βοηθητικά υγρά για -)· Απορρόφηση ελαίου (Συνθετικές ύλες για -)· Απορρυπαντικά για κατασκευαστικές εργασίες· Απορρυπαντικά πρόσθετα για τη βενζίνη· Απορρυπαντικό (λουλάκι) πλυντηρίου· Αποσκλήρυνσης ύδατος (Παρασκευάσματα -)· Αποσκληρυντικά για τη βιομηχανία· Αποσταγμένο νερό· Αποσταγμένο ύδωρ· Αποσυγκόλλησης (Προϊόντα -)· Αποφυλλωτικά· Αποχρωματισμού λεύκανσης (Προίόντα -) για τη βιομηχανία· Αποχρωστική γαία για χρήση στην κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία· Αραβικό κόμμι· Άργυρος νιτρικού εστέρος· Αργών· Αρσενικό· Αρσενικός (μόλυβδος)· Αρσενικού οξείδιο· Ασβέστιο ανθρακικό· Άσβεστιο οξικό· Ασβέστιο χλωριούχο· Ασβεστίου (Άλατα -)· Ασβεστοκυαναμίδη [λίπασμα]· Ασβεστόλιθος (προϊόντα σκλήρυνσης του -ου)· Ασβεστούχου υπολείμματος [πουρί] αφαιρετικά όχι για οικιακή χρήση· Ασβεστούχου υπολείμματος [πουρί] διαλυτικά· Αστάτιο· Ατομικές (Καύσιμα για μπαταρίες -)· Αυτοχρωματοτροπής (χαρτί -) [φωτογραφία]· Αφαίρεση κάρβουνου κινητήρων (Χημικά προϊόντα για την -)· Αφίσες (Κόλλες για -)· Αφυδάτωσης (Παρασκευάσματα -) για βιομηχανική χρήση· Βακτηριακά παρασκευάσματα όχι για χρήση ιατρική ή κτηνιατρική· Βακτηριοκτόνα (οινολογικά -) [χημικά παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται στην οινοποίηση]· Βακτηριολογικά παρασκευάσματα για οξοποίηση· Βακτηριολογικά παρασκευάσματα όχι για χρήση ιατρική ή κτηνιατρική· Βάλσαμο από διπτερόκαρπο για παρασκευή βερνικιού· Βάμμα χλωριούχου αμμωνίας· Βάριο· Βάριο θειικό· Βαρίτη (Χαρτί επικαλυμμένο με -)· Βαρίτις· Βαρύ ύδωρ· Βαρύτης· Βάσεις [χημικά προϊόντα]· Βασικό άλας (- γαλλικού οξέος του βισμούθιου)· Βελανιδιάς κηκίδες· Βενζίνη (Απορρυπαντικά πρόσθετα για τη -)· Βενζοϊκό οξύ· Βενζοϊκό σουλφινίδιο· Βενζόλη μεθυλική· Βενζόλιο μεθυλικό· Βενζόλιο (Οξέα με βάση το -)· Βενζόλιο (Παράγωγα από -)· Βεντονίτης· Βερκέλιο· Βερνικιών διαλύματα· Βιθερίτης· Βιολογικά παρασκευάσματα, εκτός αυτών προορίζονται για ιατρική ή κτηνιατρική χρήση· Βιολογικά παρασκευάσματα όχι για ιατρική και κτηνιατρική χρήση· Βιοχημικοί καταλύτες· Βισκόζη· Βισμούθιο· Βισμούθιο (Βασικό νιτρικό-) για χρήση χημική· Βισμούθιου (Βασικό άλας γαλλικού οξέος του -)· Βλάστηση λαχανικών (Προϊόντα ανάσχεσης -)· Βλαστοκύτταρα εκτός από αυτά που προορίζονται για ιατρική ή κτηνιατρική χρήση· Βοηθητικά υγρά για απόξεσης προϊόντα· Βολφραμικό οξύ· Βόραξ· Βορικό οξύ για βιομηχανική χρήση· Βορίου ενώσεις· Βουλκανισμού επιταχυντές· Βουλκανισμού (Προϊόντα -)· Βρώμιο για χημική χρήση· Βύνης λευκωματίνη (αλβουμίνη)· Βυρσοδεψίας ξύλο· Βυρσοδεψίας προϊόντα δερμάτων· Βυρσοδεψικές ύλες· Βωξίτης· Γαδολίνιο· Γαίες σπάνιες· Γαλακτικό (- οξύ)· Γαλακτικοί (- ζυμομήκυτες) χημικής χρήσης· Γαλακτώματα φωτογραφικά· Γαλακτωματοποιητές· Γαλβανισμό (Μέσα εμβάπτισης για -)· Γαλβάνωση (προϊόντα -ης)· Γάλλιο· Γαλλοδεψικό οξύ· Γαλλοδεψικό οξύ· Γαμβίρ· Γέλες ηλεκτροφόρησης, εκτός αυτών που προορίζονται για ιατρική ή κτηνιατρική χρήση· Γέλες ηλεκτροφόρησης, εκτός αυτών προορίζονται για ιατρική ή κτηνιατρική χρήση· Γεωργικά λιπάσματα· Γη διατομοειδών· Γκουανό (λίπασμα από περιττώματα θαλάσσιων πουλιών)· Γλουτένη για βιομηχανική χρήση· Γλουτένη για τη βιομηχανία τροφίμων· Γλουτένη [κόλλα] πλην χαρτοπωλείου ή οικιακής χρήσης· Γλυκαντικές τεχνητές ύλες [χημικά παρασκευάσματα]· Γλυκερίδια· Γλυκερίνη βιομηχανικής χρήσης· Γλυκόζη για βιομηχανική χρήση· Γλυκόζη για τη βιομηχανία τροφίμων· Γλυκοζίτες· Γλυκόλη· Γλυκόλη (αιθέρες -ης)· Γνάφευση (προϊόντα -ης) για την υφαντουργία· Γναφέων (Υλικά -)· Γονίδια σπόρων για γεωργική παραγωγή· Γραφίτης βιομηχανικής χρήσης· Γυαλί διαλυτό [υδρύαλος]· Γυαλί (Προϊόντα για την αδιαφάνεια του -)· Γυαλιού (Προϊόντα χημικά κατά της αμαύρωσης του -)· Δασοκομία (Χημικά για), εκτός από μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, εντομοκτόνα και παρασιτοκτόνα.· Δενδροκομία (Προϊόντα κολλώδη για την -)· Δένδρων (υλικά πλήρωσης για κοιλότητες -) [δασοκομία]· Δεξτρίνη [κόλλα]· Δέρμα (Κόλλες για -)· Δέρμα (Κόλλες για το -)· Δέρμα (Προϊόντα χημικά για την αδιαβροχοποίηση του -)· Δέρμα (Προϊόντα χημικά για την αναζωογόνηση του -)· Δέρμα (Προϊόντα χημικά για τον εμποτισμό του -)· Δέρματα προιόντα δέψης - κατεργασίας αυτών· Δέρματα, προιόντα δέψης - κατεργασίας αυτών· Δερμάτων (Προϊόντα βυρσοδεψίας -)· Δερμάτων (Προιόντα δέψης -) εκτός από έλαια· Δέψης (προιόντα - δερμάτων) εκτός από έλαια· Δημητριακά (προϊόντα επεξεργασίας) για βιομηχανικούς σκοπούς· Διαβρωτικά παρασκευάσματα· Διαγνωστικά (Παρασκευάσματα -) όχι για χρήση ιατρική ή κτηνιατρική· Διαζοευαισθητοποιημένα χαρτιά· Διαλύματα βερνικιών· Διαλύματα για κυανοτυπίες· Διαπότηση (προϊόντα -ης) [λευκαντικό]· Διαπότιση (προϊόντα -ης) [βαφείου]· Διαπότιση (προϊόντα -ης) για την υφαντουργία· Διασποράς μέσα πλαστικών υλών· Διασποράς πετρέλαιου προϊόντα· Διαστάση για βιομηχανική χρήση· Διατομίτης· Διατομοειδών (Γη -)· Διαύγασης μέσα (οίνου)· Διαύγασης μούστου (Προϊόντα -)· Διήθηση αερίου (Προϊόντα -ης -)· Διηθητικές (ύλες -) [ορυκτές ύλες]· Διηθητικές (ύλες -) [πλαστικές ακατέργαστες ύλες]· Διηθητικές (ύλες -) [φυτικές ύλες]· Διηθητικές (ύλες -) [χημικά προϊόντα]· Διθειάνθρακας· Διογκωμένος άργιλος για ανάπτυξη υδροπονικών εγκαταστάσεων [υποστρώματα]· Διοξαλικό κάλιο· Διοξείδιο τιτανίου για χρήση βιομηχανική· Διοξείδιο του μαγγανίου· Δίσκοι εγγραφής (συνθέσεις για την κατασκευή αυτών)· Δίσκων (Προϊόντα για την ανανέωση ακουστικών -)· Διττανθρακικό νάτριο [σόδα] για χρήση χημική· Διχλωριούχος κασσίτερος· Διχρωμικό vάτριo· Διχρωμικό κάλιο· Δολομίτης για βιομηχανική χρήση· Δοχεία τύρφης για την φυτοκαλλιέργεια· Δυσπρόσιο· Έλαια (αντιδραστήρια διασποράς των -ων)· Έλαια βυρσοδέψησης των δερμάτων· Έλαια βυρσοδεψίας· Έλαια βυρσοδεψίας· Έλαια (προϊόντα αφετεροίωσης των -ων)· Έλαια συντήρησης τροφίμων· Ελαϊκό (- οξύ)· Ελαίου (Συνθετικές ύλες για απορρόφηση -)· Ελαστικά (Στόκος για -)· Ελαστικό κόμμι [κολλώδεις ύλες], εκτός αυτών που προορίζονται για χαρτικά ή οικιακή χρήση· Εμβάπτισης στερεωτικά μέσα [φωτογραφία]· Εμβολιασμός δέντρων (Ρητινομαστίχη για -)· Εμποτισμό (προϊόντα χημικά για τον - του δέρματος)· Εμφάνισης μέσα φωτογραφικά· Ενεργοποιημένοι άνθρακες· Ένζυμα για βιομηχανική χρήση· Ένζυμα για τη βιομηχανία τροφίμων· Ένζυμα για χημική χρήση· Ενζυματικά (Παρασκευάσματα -) βιομηχανικής χρήσης· Ενζυμικά παρασκευάσματα για τη βιομηχανία τροφίμων· Εντομοκτόνα (χημικά πρόσθετα -ων)· Ένυδρα άλατα· Ενώσεις του αργυραδάμαντα· Επαναφόρτιση συσσωρευτών (Οξινισμένο ύδωρ για -)· Επαργύρωση (Διαλύματα για την -)· Επιβραδυντές για πυρηνικούς αντιδραστήρες· Επιδέσμους (Συγκολλητικό υλικό για χειρουργικούς -)· Επίστρωση με χούμο· Επιταχυντές βουλκανισμού· Επιφανειακώς ενεργά χημικά μέσα· Έρβιον· Ερυσίβη (χημικά προϊόντα καταπολέμισης της -ης)· Εστέρες· Εστέρες κυτταρίνης για βιομηχανική χρήση· Ευαισθητοποιημένες πλάκες για όφσετ· Ευαισθητοποίησης φωτογραφικά μέσα· Ευαισθητοποίησης φωτογραφικές πλάκες· Ευρώπιο· Εύτηκτες ύλες συγκόλλησης· Εφυαλώματα (κεραμικά)· Ζαχαρίνη· Ζελατίνη βιομηχανικής χρήσης· Ζελατίνη για τη φωτογραφία· Ζιρκονία [διοξείδιο του ζιρκονίου]· Ζυμομήκυτες γαλακτικοί χημικής χρήσης· Ζυμομύκητες (γαλακτικοί) για βιομηχανική χρήση· Ζυμομύκητες (γαλακτικοί) για τη βιομηχανία τροφίμων· Ζύμωσης οίνου (Χημικά προϊόντα χρησιμοποιούμενα -)· Ζωική λευκωματίνη [πρώτη ύλη]· Ζωικός άνθρακας· Ζωικός ξυλάνθρακας· Ζωικού άνθρακα (Παρασκευάσματα -)· Ηλεκτρισμός στατικός (προϊόντα κατά του -ού -ού) μη οικιακής χρήσης· Ήλιο· Θαλάσσης ύδωρ [βιομηχανικής χρήσης]· Θαλασσινό νερό για βιομηχανική χρήση· Θάλιο· Θάμβωση [ματ] υάλου (προϊόντα -ης -ου)· Θειικά άλατα· Θειικό οξύ· Θειικός αιθέρας· Θειϊκός χαλκός (μπλε βιτριόλι)· Θείο· Θειοκαρβανιλίδιο· Θειούχο οξύ· Θειούχος 'Ανθρακας· Θερμαντικά ηλεκτρικά σώματα (Χημικά προϊόντα καθαρισμού για -)· Θόριο· Θούλιο· Ίζημα γεωτρήσεων (Πρόσθετα χημικά για -)· Ιζήματα για διευκόλυνση γεώτρησης· Ιξός[παγίδευση πουλιών]· Ιόντων ανταλλάκτες (χημικά προϊόντα)· Ισότοπα βιομηχανικής χρήσης· Ιχθυόκολλα πλην αυτής για χαρτικά, για οικιακή ή εδώδιμη χρήση· Ιχνοστοιχεία (παρασκευάσματα -ων) για φυτά· Ιωδικό (- οξύ)· Ιώδιο (άλατα -ου)· Ιώδιο χημικής χρήσης· Ιωδιούχος λευκωματίνη· Καζεΐνη για βιομηχανική χρήση· Καζεΐνη για τη βιομηχανία τροφίμων· Καθάρισμα υφαντικών υλών πριν από βαφή (Προϊόντα για -)· Καθαρισμό ελαίων (Προϊόντα για τον -)· Καθαρισμού ύδατος προιόντα· Καθαριστές, χημικοί (καπνοδόχων)· Καϊνίτης· Καίσιο· Κάλιο· Κάλιο ανθρακικό (ποτάσα)· Κάλιο διοξαλικό· Κάλιο όξινο οξαλικό· Καλιφόρνιο· Καλλιέργειες βιολογικού ιστού εκτός από αυτές που προορίζονται για ιατρική ή κτηνιατρική χρήση· Καλλιέργειες μικροοργανισμών (εκτός αυτών που προορίζονται για ιατρική ή κτηνιατρική χρήση)· Καλλιέργειες μικροοργανισμών, εκτός αυτών που προορίζονται για ιατρική και κτηνιατρική χρήση· Κάλτσες γυναικείες (Προϊόντα για την παρεμπόδιση πόντων στις -)· Κάμφορα για τη βιομηχανία· Καολίνη· Καουτσούκ (Προϊόντα συντήρησης -)· Κάπνισμα κρέατος (Προϊόντα για το -)· Καπνός (Πολτός για την παρασκευή -)· Καρβίδιο· Καρβονύλιο για την προστασία των φυτών· Κασσιόπιο [Λουτήτιο]· Καταλύτες· Κατεχόνιον· Καύσιμα για ατομικές μπαταρίες· Καυσίμων (Προϊόντα εξοικονόμησης -)· Καυσίμων (Πρόσθετα χημικά -)· Καυστικές ύλες για βιομηχανική χρήση· Καυστικό αλκάλιο· Καυστικό κάλιο· Καυστικό νάτριο για βιομηχανική χρήση· Κεμπράχο για χρήση βιομηχανική· Κεραμιδιών (προϊόντα συντήρησης -) [πλήν επιχρισμάτων και ελαίων]· Κεραμικά εφυαλώματα· Κεραμικά υλικά σε ιδιαίτερη μορφή, για χρήση ως μέσων για φίλτρα· Κεραμικές συνθέσεις για περίτηξη [κόκκοι και σκόνες]· Κερί για εμβολιασμό δένδρων· Κέριο· Κετόνες· Κηκίδες βελανιδιάς· Κηκιδικό οξύ για την παρασκευή μελάνης· Κινητήρες οχημάτων (Ψυκτικά για)· Κινητήρες (ψυκτικά μέσα οχημάτων)· Κινητήρων (χημικά προϊόντα για την αφαίρεση κάρβουνου)· Κιούριο· Κιτρικό οξύ για βιομηχανική χρήση· Κλωστουφαντουργικά (προϊόντα χημικά για ενίσχυση των -ων)· Κόλλα για την επιδιόρθωση σπασμένων αντικειμένων· Κόλλα [μεταλλουργία]· Κολλαρίσματος και τελικής επεξεργασίας υφασμάτων παρασκευάσματα· Κόλλες (- για αφίσες)· Κόλλες για δέρμα· Κόλλες για ταπετσαρίες· Κόλλες για τη βιομηχανία· Κόλλες για υποδήματα· Κόλλες τελικής επίστρωσης και ασταρώματος· Κολλόδιο· Κολλώδη προϊόντα (- για την δενδροκομία)· Κόμμι [κόλλες] πλην χαρτοπωλείου ή οικιακής χρήσης· Κόμμι (Παρασκευάσματα για την αφαίρεση -)· Κόμμι (Τραγακάνθου -)· Κοπριά γεωργική· Κοπρόχωμα· Κραματοποίηση μετάλλων (Χημικά παρασκευάσματα για τη διευκόλυνση της -)· Κραματοποίηση μετάλλων (χημικά προϊόντα για τη διευκόλυνση)· Κρέατος (Προϊόντα για το κάπνισμα -)· Κριεζότο για χημική χρήση· Κρόκου· Κροτωνική αλδεΰδη· Κρυογενικά παρασκευάσματα· Κρυπτόν· Κυανούχα· Κυμένιο· Κυτταρίνη· Κυτταρίνη οξική ακατέργαστη· Λακτόζη για βιομηχανική χρήση· Λακτόζη για τη βιομηχανία τροφίμων· Λακτόζη [πρώτη ύλη]· Λανδάνιο· Λεκιθίνη για βιομηχανική χρήση· Λεκιθίνη για τη βιομηχανία τροφίμων· Λεκιθίνη [πρώτες ύλες]· Λεύκανση ελαίων (Προϊόντα για τη -)· Λεύκανση κεριών (Χημικά προϊόντα για τη -)· Λεύκανση λιπών (Προϊόντα για τη -)· Λεύκανσης (προίόντα -) [για αποχρωματισμό] για τη βιομηχανία· Λευκωματίνη (αλβουμίνη) βύνης· Λευκωματίνη ιωδιούχος· Λευκωματίνη (Χαρτί επικαλυμμένο με -)· Λίθιο· Λίθιο [οξείδιο του λιθίου]· Λιπαρά (Οξέα -)· Λιπάσματα· Λιπάσματα από ιχθυάλευρα· Λιπάσματα γεωργικά· Λιπάσματα (προϊόντα -ων)· Λίπη (προϊόντα διαχωρισμού -ών)· Λουτήτιο [Κασσιόπιο]· Μαγγανικό άλας· Μάγκλη η ριζοφόρα (φλοιοί -ης -ας) βιομηχανικής χρήσης· Μαγνήσιο (Ανθρακικά άλατα -)· Μαγνήσιο (Χλωριούχο -)· Μαγνησίτης· Μαλάκωμα κρέατος (Προϊόντα για το -) για βιομηχανική χρήση· Μαστίχη για ελαστικά· Μεθάνιο· Μεθυλαλκοόλη· Μεθυλαλκοόλης (Προϊόντα απόσταξης -)· Μεθυλική βενζόλη· Μεθυλικό βενζόλιο· Μεθυλικός (- αιθέρας)· Μείγματα για την παρασκευή συνθετικών κεραμικών υλών· Μέσα εμβάπτισης για γαλβανισμό· Μέσα εμβάπτισης (για χρωματοτροπή) [φωτογραφία]· Μέσα εμβάπτισης στερεωτικά [φωτογραφία]· Μέσα πλήρωσης για αμαξώματα αυτοκινήτων· Μέσα πλήρωσης για αμαξώματα οχημάτων· Μέσα πυροπροστασίας· Μέσα συντήρησης (σκυροδέματος) εκτός από χρώματα και έλαια· Μέσα συντήρησης σκυροδέματος εκτός από χρώματα και έλαια· Μέσα φιλτραρίσματος (κεραμικά υλικά σε μορφή σωματιδίων για χρήση ως)· Μετάδοσης κίνησης υγρά· Μέταλλα αλκαλικά· Μέταλλα αλκαλικών γαιών· Μέταλλα πολύτιμα (Άλατα από -) βιομηχανικής χρήσης· Μέταλλα σπανίων γαιών (Άλατα -ων -)· Μεταλλοειδή· Μετάλλων (Προϊόντα σκλήρυνσης -)· Μετάλλων (Προϊόντα στόμωσης -)· Μηχανές εσωτερικής καύσης (Αντικρουστικές ουσίες για -)· Μίγματα για πυρόσβεση· Μίγματα για πυροσβεστήρες· Μίγματα κεραμικών για πυροσυσυσσωμάτωση (κόκκοι και σκόνες)· Μίγματα πυρόσβεσης· Μολύβδου (Οξικό άλας -)· Μούστου (Προϊόντα διαύγασης -)· Μπύρας (Προϊόντα διαύγασης και συντήρησης της -)· Μυκητοκτόνα (Χημικά πρόσθετα για -)· Μυρμηκικό (Οξύ -)· Νάτριο· Νάτριο ανθρακικό άνυδρο· Ναφθαλίνη· Νεοδύμιο· Νέον· Νιτρικό κάλιο· Νιτρικό οξύ· Νιτρικό χαρτί· Νιτρικοί εστέρες· Ξεκαλουπώματος (Προϊόντα για τη διευκόλυνση του -)· Ξένον· Ξηρός πάγος [ανθρακικός]· Ξύδι ξύλου [ξύλοξος]· Ξυλάνθρακας (ζωικός)· Ξύλο βυρσοδεψίας· Ξυλοπολτός· Ξύλου (ξύδι -) [ξύλοξος]· Οινική αλκοόλη· Οινολογικά βακτηριοκτόνα [χημικά παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται στην οινοποίηση]· Οινόπνευμα· Οίνου μέσα διαύγασης· Οίνου (Χημικά προϊόντα χρησιμοποιούμενα στη ζύμωση -)· Ολιβίνη (χημικό προϊόν)· Όλμιο (μέταλλο σπανίων γαιών)· Οξαλικό (- οξύ)· Οξαρικό άλας· Οξέα· Οξέα (Χημικές συνθέσεις αντοχής στα -)· Οξείδιο μολύβδου· Οξείδιο του κοβαλτίου για βιομηχανική χρήση· Οξείδιο του χρωμίου· Οξεϊκόν οξύ (οξύ εκ ξύλου)· Οξικά άλατα [χημικά προϊόντα]· Οξικό αλουμίνιο· Οξικός ανυδρίτης· Οξινισμένο νερό για επαναφόρτιση συσσωρευτών· Οξινισμένο ύδωρ για επαναφόρτιση συσσωρευτών· Οξινισμένο ύδωρ για την επαναφόρτιση συσσωρευτών· Όξινο τρυγικό κάλιο για βιομηχανική χρήση· Όξινο τρυγικό κάλιο για τη βιομηχανία τροφίμων· Όξινο τρυγικό κάλιο για χημική χρήση· Οξοποίηση (Βακτηριολογικά παρασκευάσματα για -)· Οξύ οξεϊκό διαλυμένο· Οξυγόνο· Ορμόνες επίσπευσης της ωρίμανσης των φρούτων· Ορυκτό (- άλας)· Ουράνιο· Ουρανίου (Νιτρικό άλας του -)· Ουρανίου (Οξείδιο του -)· Ουσίες πυροπροστασίας· Όφσετ (Ευαισθητοποιημένες πλάκες για -)· Πάγος ξηρός (ανθρακικός)· Παλλάδιο (Χλωριούχο -)· Παράγωγα κυτταρίνης [χημικά προϊόντα]· Παρασκευάσματα αδιαβροχοποίησης τσιμέντου (εκτός των χρωμάτων)· Παρασκευάσματα αφαίρεσης χαρτιού τοιχοστρωσίας (ταπετσαρίας)· Παρασκευάσματα βελτίωσης εδάφους· Παρασκευάσματα για την αδιαβροχοποίηση του τσιμέντου, εκτός από χρώματα· Παρασκευάσματα για την αποφυγή του βρασμού των ψυκτικών μέσων για κινητήρες· Παρασκευάσματα για την τελειοποίηση του χάλυβα· Παρασκευάσματα εξοικονόμησης γαιάνθρακα· Παρασκευάσματα καθαρισμού· Παρασκευάσματα λευκανσης· Παρασκεύασματα μικροοργανισμών, εκτός αυτών που προορίζονται για την ιατρική και κτηνιατρική χρήση· Παρασκευάσματα μικροοργανισμών εκτός εκείνων που προορίζονται για ιατρικές και κτηνιατρικές χρήσεις· Παρασκευάσματα στεγανοποίησης, πλην χρωμάτων, για την τοιχοποιία· Παρεμπόδιση πόντων (προϊόντα για την - στις κάλτσες γυναικείες)· Παρεμπόδιση σχηματισμού κηλίδων (χημικά προϊόντα για την - στα υφάσματα)· Πατατάλευρο για βιομηχανική χρήση· Πειράματα (Χημικό χαρτί για -)· Περονόσπορος (χημικά προϊόντα κατά του -ου)· Πετρέλαιου (Προϊόντα διασποράς -)· Πηκτίνη για βιομηχανική χρήση· Πηκτίνη για τη βιομηχανία τροφίμων· Πηκτίνη για χρήση φωτογραφική· Πικρικό οξύ· Πλάκες ευαισθητοποιημένες για όφσετ· Πλάκες φωτοευαίσθητες· Πλακιδίων επίστρωσης (Συγκολλητικά για προσαρμογή -)· Πλαστικοποιητές· Πλαστικών υλών (Διασποράς μέσα -)· Πλαστισόλες· Πλήρωσης υλικά (- για κοιλότητες δένδρων) [δασοκομία]· Πλουτώνιο· Πολτός από χαρτί· Πολτός για την παρασκευή καπνού· Πολώνιο· Ποσειδώνιο· Ποτά (Αντιδραστήρια διήθησης βιομηχανίας των -)· Πρασιοδύμιο· Προϊόντα αποκόλλησης [χημικά προϊόντα για την υγροποίηση άμυλου]· Προϊόντα για την σκλήρυνση μετάλλων· Προιόντα δέψης - κατεργασίας για δέρματα· Προιόντα δέψης - κατεργασίας δερμάτων· Προϊόντα επεξεργασίας δημητριακών για βιομηχανικούς σκοπούς· Προϊόντα συντήρησης τσιμέντου, εκτός από χρώματα και έλαια· Προμήθιο· Πρόσθετα απορρυπαντικά για τη βενζίνη· Πρόσθετα χημικά για ίζημα γεωτρήσεων· Πρόσθετα χημικά για μυκητοκτόνων· Πρόσθετα χημικά εντομοκτόνων· Πρόσθετα χημικά καυσίμων· Προστατευτικά αέρια συγκόλλησης· Προστύμματα για μέταλλα· Προτακτίνιο· Προωθητικά αέρια για αεροζόλ· Πρωτεϊνη [πρώτη ύλη]· Πρωτοξείδιο του αζώτου· Πτητικό αλκάλιο [υγρή αμμωνία] για βιομηχανική χρήση· Πυράκτωσης μετάλλων (Προϊόντα -)· Πυρηνικούς αντιδραστήρες (Επιβραδυντές για -)· Πυριτικά άλατα· Πυριτικό αργίλιο· Πυρκαγιά (προϊόντα πυροπροστασίας)· Πυρογαλλική ταννίνη· Πυρόσβεση (μίγματα -ης)· Ράδιο για χρήση επιστημονική· Ραδιοενεργά στοιχεία για επιστημονική χρήση· Ραδόνιο· Ραίντγκεν (Ταινίες -) ευαισθητοποιημένες αλλά όχι εκτυπωμένες· Ρήνιο· Ρητίνες ακρυλικές ακατέργαστες· Ρητίνες εποξειδικές ακατέργαστες· Ρητίνες συνθετικές σε ακατέργαστη μορφή· Ρητίνες τεχνητές σε ακατέργαστη μορφή· Ρητινομαστίχη για εμβολιασμό δέντρων· Ρουβίδιο· Σαλικυλικό οξύ· Σαμάριο· Σαπούνια μεταλλικά για χρήση βιομηχανική· Σεβασικό οξύ· Σελήνιο· Σεντούριο [φέρμιο]· Σιδηροκυανίδια· Σίδηρος (άλατα -ου)· Σιδηροτυπικές (πλάκες -) [φωτογραφία]· Σιλικόνες· Σιλικόνη· Σκάνδιο· Σκλήρυνσης μετάλλων (Προϊόντα -)· Σκλήρυνσης προϊόντα του ασβεστόλιθου· Σκουριά [λιπάσματα]· Σκυρόδεμα (Συγκολλητικές ουσίες για -)· Σμάλτου (Αδιαφανοποιητές -)· Σμάλτου (Χημικά προϊόντα για τη αδιαφανοποίηση -)· Σμάλτου (χημικά προϊόντα παρασκευής -) [πλην χρωμάτων]· Σουλφίδια· Σουλφωνικό οξύ· Σουμάκι για τη βυρσοδεψία· Σπάνιες γαίες· Σπανίων γαιών μέταλλα (άλατα -ων)· Σπειρώματα (ενώσεις για τη κατασκευή -ων)· Σπινέλιος (ορυκτό οξείδιο)· Σπόρων (Προϊόντα συντήρησης -)· Στεαρικό οξύ· Στερεοποιημένα αέρια βιομηχανικής χρήσης· Στερεωτικές ουσίες [φωτογραφία]· Στήλες (Άλατα για γαλβανικές -)· Στίλβωσης (Ύλες αφαίρεσης της -)· Στόκοι για ελαστικά· Στόκοι με λάδι· Στόκοι υαλοπινάκων· Στόκοι υαλουργού· Στόκος για ελαστικά· Στόκος για ελαστικά με αεροθαλάμους· Στόμωσης μετάλλων (Προϊόντα -)· Στρόντιο· Στυπτηρία· Στυπτηρία χρωμίου· Συγκόλληση μετάλλων (Παρασκευάσματα χημικά για -)· Συγκόλληση (Προϊόντα για τη -)· Συγκόλληση (προϊόντα -ης)· Συγκόλληση σκληρή (Εύτηκτες ύλες για τη -)· Συγκόλληση σκληρή (Εύτηκτες ύλες για τη -)· Συγκόλλησης (Προστατευτικά αέρια -)· Συγκολλητικά για προσαρμογή πλακιδίων επίστρωσης· Συγκολλητικές ουσίες για τη βιομηχανία· Συγκολλητικές ουσίες σκυροδέματος· Συγκολλητικό υλικό για χειρουργικούς επιδέσμους· Συμπύκνωση - χημικά προφύλαξης· Συνθέσεις για την κατασκευή δίσκων εγγραφών· Συνθετικές ρητίνες σε ακατέργαστη μορφή· Συντήρηση ανθέων (Προϊόντα για τη -)· Συντήρηση κεραμιδιών (προϊόντα για τη -) [πλήν επιχρισμάτων και ελαίων]· Συντήρηση της μπύρας (Προϊόντα για τη -)· Συντήρηση της τοιχοποιίας (προϊόντα για τη -) [πλήν επιχρισμάτων και ελαίων]· Συντήρηση τροφίμων (Χημικά προϊόντα για τη -)· Συντήρηση φαρμακευτικών προϊόντων (Προϊόντα για τη -)· Συντήρησης (Αλάτι -) πλην για τρόφιμα· Συντήρησης προϊόντα τούβλων [πλην επιχρισμάτων και ελαίων]· Συντηρητικά (τσιμέντου), εκτός από χρώματα και έλαια· Συσσωρευτές (Διαλύματα κατά της δημιουργίας αφρού στους -)· Συσσωρευτών ηλεκτρικών (Υγρά για την απομάκρυνση των θειικών αλάτων των -)· Συσσωρευτών (Οξινισμένο νερό για επαναφόρτωση -)· Συσσωρευτών (Οξινισμένο ύδωρ για επαναφόρτωση -)· Σχάσιμες (ύλες -) [πυρηνική ενέργεια]· Ταλκ [πυριτικό άλας του μαγνήσιου]· Ταννίνη· Ταπετσαρίες (Κόλλες για -)· Ταπιόκας (Άλευρο -) για χρήση βιομηχανική· Τασιενεργά (Παρασκευάσματα -)· Τελλούριο· Τέρβιο· Τετραχλωρίδια· Τεχνητές ρητίνες σε ακατέργαστη μορφή· Τεχνητές ύλες γλυκαντικές (χημικά παρασκευάσματα)· Τεχνήτιο· Τζαμιών (Προϊόντα κατά της αμαύρωσης των -)· Τήξη μετάλλων (Ενώσεις για τη -)· Τιτανίτης· Τοιχοποιίας συντήρηση (προϊόντα για τη -) [πλήν επιχρισμάτων και ελαίων]· Τολουόλη· Τολουόλιο· Τούβλων (προϊόντα συντήρησης -) [πλην επιχρισμάτων και ελαίων]· Τραγακάνθου (Κόμμι -)· Τροφίμων (Χημικά προϊόντα για τη συντήρηση των -)· Τροχών ελαστικών (Συνθέσεις για την επισκευή των -)· Τρυγία όχι για χρήση φαρμακευτική· Τρυγικό οξύ· Τύρφη [λίπασμα]· Τύρφης δοχεία για την φυτοκαλλιέργεια· Υάλου θάμβωση [ματ] (προϊόντα -ου -ης)· Υγρά για απόξεσης προϊόντα (Βοηθητικά -)· Υγρά για την απομάκρυνση των θειικών αλάτων των συσσωρευτών ηλεκτρικών· Υγρά για υδραυλικά κυκλώματα· Υγρά (Μετάδοσης κίνησης -)· Υγρά υδραυλικού πηδαλίου· Υγρά φρένων· Υγρό μαγνητικό βιομηχανικής χρήσης· Υδατάνθρακες· Ύδατος (Παρασκευάσματα αποσκλήρυνσης -)· Υδράργυρος· Υδράργυρος (άλατα -ου)· Υδράργυρος (οξείδιο -ου)· Υδραυλικά κυκλώματα (Υγρά για -)· Υδραυλικού πηδαλίου υγρά· Υδρογόνο· Υδροζίνη· Υδροϊωδικά άλατα βιομηχανικής χρήσης· Υδροφθορικό (Οξύ -)· Υδροχλωρικό οξύ· Υδροχλωρικού οξέος άλατα· Υδρύαλος [γυαλί διαλυτό]· Ύδωρ αποσταγμένο· Ύδωρ βαρύ· Ύδωρ θαλάσσης [βιομηχανικής χρήσης]· Ύδωρ (προϊόντα καθαρισμού -ος)· Ύλες βυρσοδεψίας· Ύλες πλαστικές ακατέργαστες· Υπερανθρακικού οξέος διαλύματα· Υπερβολικό νάτριο· Υπερθυικά άλατα· Υπερθυικό οξύ· Υπεροξείδιο του υδρογόνου· Υπερφωσφορικά λιπάσματα· Υπερχλωρικά άλατα· Υποθειώδη άλατα· Υποστρώματα για υδατοκαλλιέργεια [γεωργία]· Υποχλωριώδες νάτριο· Υττέρβιο· Ύττριο· Ύφασμα για φωτοεκτυπώματα· Ύφασμα ευαισθητοποιημένο για φωτογραφίες· Υφάσματα (Χημικά προϊόντα για την παρεμπόδιση σχηματισμού κηλίδων στα -)· Φενόλη για βιομηχανική χρήση· Φθόριο· Φιλμ (ακτινών Χ), ευαίσθητα αλλά όχι φωτοεκτεθειμένα· Φιλμ (κινηματογραφικά), ευαίσθητα άλλα όχι φωτοεκτεθειμένα· Φλας (Προϊόντα παραγωγής -)· Φλοιός με βυρσοδεψική κονία· Φορμαλδεΰδη για χημική χρήση· Φράγκιο· Φρένων (υγρά -ων)· Φρούτα (ορμόνες επίσπευσης της ωρίμανσης των -ων)· Φύκια [λιπάσματα]· Φυράματα [βυρσοδεψία]· Φυτά (Παρασκευάσματα ρύθμισης της ανάπτυξης για -)· Φυτικές γαίες· Φυτοκομική (χημικά προϊόντα -ής -) [πλην των μυκητοκτόνων, ζιζανιοκτόνων, εντομοκτόνων και παρασιτοκτόνων]· Φωσφατίδια· Φωσφατούχα άλατα [λιπάσματα]· Φωσφορικό οξύ· Φώσφορος· Φωτογραφία (Αναγωγικά μέσα για τη -)· Φωτογραφία (Προϊόντα χημικά για -)· Φωτογραφικά γαλακτώματα· Φωτογραφικά μέσα εμφάνισης· Φωτογραφικά μέσα ευαισθητοποίησης· Φωτογραφικά υγρά εμφάνισης· Φωτογραφικές πλάκες ευαισθητοποίησης· Φωτογραφικό χαρτί· Φωτοευαίσθητα κινηματογραφικά φιλμ [μη φωτοεκτεθειμένα]· Φωτοευαίσθητα φιλμ μη φωτοεκτεθειμένα· Φωτοευαίσθητες πλάκες· Χ-ακτίνων (Ταινίες -) ευαισθητοποιημένες αλλά όχι εκτυπωμένες· Χάλυβα (Παρασκευάσματα για την τελειοποίηση του -)· Χαρτί για κυανοτυπίες· Χαρτί ηλιοτροπίου· Χαρτί (Πολτός από -)· Χαρτί φωτογραφικό· Χαρτί φωτοευαίσθητο· Χαρτί φωτομετρικό· Χαρτιά διαζοευαισθητοποιημένα· Χειρουργικούς επιδέσμους (Συγκολλητικό υλικό για -)· Χημικά αντιδραστήρια, εκτός αυτών για ιατρικές ή κτηνιατρικές χρήσεις· Χημικά αντιδραστήρια (εκτός αυτών για ιατρικές ή κτηνιατρικές χρήσεις)· Χημικά (γεωργικά), εκτός μυκητοκτόνων, ζιζανιοκτόνων, εντομοκτόνων και παρασιτοκτόνων· Χημικά για δασοκομία, εκτός μυκητοκτόνων, ζιζανιοκτόνων, εντομοκτόνων και παρασιτοκτόνων· Χημικά για τη βιομηχανία· Χημικά για την γεωργία, εκτός των μυκητοκτόνων, ζιζανιοκτόνων, εντομοκτόνων και παρασιτοκτόνων· Χημικά ενισχυτικά προϊόντα για καουτσούκ· Χημικά ενισχυτικά προϊόντα για χαρτί· Χημικά μέσα καθαρισμού καπνοδόχων· Χημικά παρασκευάσματα για επιστημονική χρήση, εκτός αυτών προορίζονται για ιατρική ή κτηνιατρική χρήση· Χημικά παρασκευάσματα για εργαστηριακές αναλύσεις, εκτός αυτών προορίζονται για ιατρική ή κτηνιατρική χρήση· Χημικά παρασκευάσματα για το κολλάρισμα και την περιποίηση των υφασμάτων· Χημικά παρασκευάσματα συμπύκνωσης· Χημικά προϊόντα αδιαβροχοποίησης τσιμέντου, εκτός από χρώματα· Χημικά προϊόντα αερισμού σκυροδέματος· Χημικά προϊόντα για τη δασοκομία, εκτός από μυκητοκτόνα, ζιζάνιοκτόνα, εντομοκτόνα και παρασιτοκτόνα.· Χημικά προϊόντα για τη διευκόλυνση της κραματοποίησης μετάλλων· Χημικά προϊόντα για τη λεύκανση κεριών· Χημικά προϊόντα για την αμαύρωση του γυαλιού· Χημικά προϊόντα για την παρασκευή των χρωμάτων· Χημικά προϊόντα για την υγροποίηση άμυλου [προϊόντα αποκόλλησης]· Χημικά προϊόντα για τον καθαρισμό καπνοδόχων· Χημικά προϊόντα ενίσχυσης των χρωμάτων για βιομηχανική χρήση· Χημικά πρόσθετα για έλαια· Χημικά στοιχεία σχάσιμα· Χημικές ουσίες προοριζόμενες για εργαστηριακές αναλύσεις, εκτός αυτών προορίζονται για ιατρική ή κτηνιατρική χρήση· Χλωρίδια· Χλωρικά άλατα· Χλώριο· Χολικό οξύ· Χούμος [φυτόχωμα]· Χρυσός (άλατα -ού)· Χρωματοτροπή (μέσα εμβάπτισης για -) [φωτογραφία]· Χρωμάτων (Χημικά προϊόντα για την παρασκευή -)· Χρωμικά άλατα· Χρωμικά άλατα· Χρωμικό οξύ· Χρωστικών υλών (Χημικά προϊόντα για την παρασκευή -)· Χύτευσης προϊόντα για το χυτήριο· Χυτήριο (Προϊόντα χύτευσης για το -)· Χυτηρίου άμμος· Χώμα γλαστρών· Χώμα γλαστρών· Χώμα φυτικό· Ψηκτικά (παρασκευάσματα κατά του βρασμού των κινητήρων)· Ψήσιμο (Προϊόντα για την επίσπευση του) για βιομηχανική χρήση· Ψυκτικά για κινητήρες οχημάτων· Ψυκτικά μέσα· Ψυκτικά (Προϊόντα -)"

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.