Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Σύμβαση δανείου - Αγωγή απόδοσης δανείου δυνάμει δανειακής σύμβασης (υπόδειγμα δικογράφου)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Τακτική Διαδικασία – Ενοχικό)

ΑΓΩΓΗ Του …, κατοίκου …, οδός … . ΚΑΤΑ Του … του …, κατοίκου …, οδός … .

Ο εναγόμενος είναι έμπορος … στη Θεσσαλονίκη διατηρώντας προς τούτο εμπορικό κατάστημα και αποθήκη επί της οδού … . Με τον εναγόμενο γνωριζόμαστε περίπου δέκα χρόνια. Αρχικά υπήρξα πελάτης του, αλλά αργότερα με τον καιρό γίναμε φίλοι. Περί τα τέλη … επισκέφτηκα με την αρραβωνιαστικιά μου το κατάστημα του αντιδίκου προκειμένου να αγοράσουμε διάφορα είδη από το κατάστημά του. Κατά τη συζήτηση που είχαμε μεταξύ μας, ανέφερα στον αντίδικο -μεταξύ άλλων- ότι η αρραβωνιαστικιά μου ήταν άνεργη και έψαχνε για εργασία. Τότε εκείνος προθυμοποιήθηκε να την βοηθήσει. Συγκεκριμένα, μας ανέφερε πως είχε πρόσφατα κληρονομήσει μια πολύ μεγάλη αποθήκη στην περιοχή της …, την οποία μόλις είχε εκμισθώσει στην πολυεθνική εταιρία … και εξαιτίας των γνωριμιών που πλέον είχε αποκτήσει μπορούσε να μεσολαβήσει ώστε η αρραβωνιαστικιά μου να προσληφθεί στην ως άνω εταιρία, η οποία -ως γνωστόν- διατηρεί μεγάλο αριθμό πολυκαταστημάτων στη Θεσσαλονίκη. Περιχαρείς εμείς, ρωτήσαμε τον αντίδικο ποια ήταν η διαδικασία που έπρεπε να ακολουθήσουμε ώστε να ολοκληρωθεί η πρόσληψη και εκείνος μας ζήτησε να του προσκομίσουμε το συντομότερο δυνατό μια σειρά από έγγραφα, τα οποία θα φρόντιζε ο ίδιος προσωπικά να τα μεταβιβάσει στον Διευθυντή Προσωπικού της ως άνω εταιρίας. Κατόπιν λοιπόν υπόδειξης του αντιδίκου του προσκομίσαμε στο κατάστημά του, μετά από τρεις περίπου ημέρες από την πρώτη μας επίσκεψη σε αυτό, το βιογραφικό της αρραβωνιαστικιάς μου, επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας και του διπλώματος οδήγησης, το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας και μία βεβαίωση αποδοχών από …, στο οποίο εργαζόταν στο παρελθόν. Αφού του παραδώσαμε τα ως άνω έγγραφα μας ενημέρωσε πως σε περίπου ένα μήνα το αργότερο θα τηλεφωνούσαν στην αρραβωνιαστικιά μου από την εταιρία για να την καλέσουν να περάσει από μια τυπική συνέντευξη. Η όλη εν γένει συμπεριφορά του αντιδίκου και η σιγουριά που ενέπνεε μου δημιούργησε την εύλογη πεποίθηση πως η πρόσληψη της αρραβωνιαστικιάς μου ήταν κάτι παραπάνω από σίγουρη. Ωστόσο, τη …, αντί να μας τηλεφωνήσουν από την εταιρία Lidl, μου τηλεφώνησε ο αντίδικος, ο οποίος με παρακάλεσε να του δανείσω το χρηματικό ποσό των 5.000 €. Ο αντίδικος μου εξήγησε πως αντιμετώπιζε ένα εντελώς πρόσκαιρο πρόβλημα ρευστότητας λόγω κακού προγραμματισμού από μέρους του. Συγκεκριμένα, μου ανέφερε πως ξόδεψε τα χρήματα που είχε διαθέσιμα για να πραγματοποιήσει κάποιες αναγκαίες επισκευές στην ως άνω αποθήκη που είχε κληρονομήσει και πλέον είχε εκμισθώσει αλλά και για να παραγγείλει μια μεγάλη ποσότητα εμπορευμάτων, τα οποία έχουν καθυστερήσει να έρθουν. Από την πώληση των ως άνω παραγγελθέντων εμπορευμάτων προσδοκούσε να επανακτήσει την πρότερη ρευστότητά του αλλά λόγω του ότι αυτά έχουν καθυστερήσει να έλθουν έχει περιέλθει σε δύσκολη οικονομική θέση γιατί πρέπει επειγόντως να καταβάλει το ποσό των 5.000 €, που μου ζήτησε, σε έναν προμηθευτή του, ο οποίος κατέχει μια ισόποση επιταγή του αντιδίκου στα χέρια του και απειλεί να την σφραγίσει ως ακάλυπτη, με αποτέλεσμα, όπως μου ανέφερε, να κινδυνεύει να καταχωρηθεί στο τραπεζικό σύστημα ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, γεγονός που θα έθετε σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα της επιχείρησής του. Οι μέχρι τότε άριστες φιλικές μας σχέσεις, η οικονομική ευρωστία που απέπνεε η μέχρι τότε εμπορική κίνηση στο κατάστημά του σε συνδυασμό με την ποσότητα των εμπορευμάτων που διέθετε σε αυτό, η εκμίσθωση της αποθήκης του στην εταιρία …, ως προελέχθη, και κυρίως το γεγονός ότι αυτοβούλως είχε προθυμοποιηθεί να βοηθήσει επαγγελματικά την αρραβωνιαστικιά μου με έκαναν να αποφασίσω να του δανείσω το χρηματικό ποσό που μου ζήτησε, ύψους 5.000 €. Η προοπτική και η ελπίδα ότι η αρραβωνιαστικιά του θα αποκτούσε επιτέλους μια μόνιμη εργασία σε μια εταιρία όπως η …, της οποίας τα καταστήματα συνεχώς αυξάνονται αντί να μειώνονται, επιλύοντας έτσι το πρόβλημα της επαγγελματικής αποκατάστασής της, έκανε εμένα, αλλά και εκείνη αφενός να σχεδιάζουμε ήδη το κοινό μας μέλλον και αφετέρου να νιώθουμε ευγνωμοσύνη προς τον αντίδικο και να τον εμπιστευόμαστε απόλυτα. Έτσι λοιπόν την … πραγματοποίησα ανάληψη χρηματικού ποσού ύψους 5.000 € από το υποκατάστημα της … BANK στον … και το ίδιο πρωινό παρέδωσα ο ίδιος -αυτοπροσώπως- στον αντίδικο, ο οποίος βρίσκονταν στο κατάστημά του, το χρηματικό ποσό των 5.000 € σε μετρητά, παρουσία της αρραβωνιαστικιάς μου. Ο αντίδικος αφού με ευχαρίστησε θερμά με διαβεβαίωσε πως το αργότερο έως την … θα μου επέστρεφε το σύνολο των χρημάτων. Συμπερασματικά, δυνάμει σύμβασης ατόκου και φιλικού δανείου, που καταρτίσθηκε προφορικά μεταξύ εμού και του αντιδίκου τη … στη Θεσσαλονίκη, εγώ κατέβαλα και μεταβίβασα κατά κυριότητα στον αντίδικο ως δάνειο το χρηματικό ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) σε μετρητά και αυτός ανέλαβε την υποχρέωση να μου το αποδώσει άτοκα, με καταβολή ίδιας ποσότητας χρημάτων σε μετρητά, το αργότερο μέχρι την … . Το δε ποσό του επιδίκου δανείου ο αντίδικος το χρησιμοποίησε και το ανάλωσε στο σύνολό του για δικούς του σκοπούς και συγκεκριμένα -κατά τα λεγόμενά του- για την εξόφληση ισόποσης οφειλής του από αγορά εμπορευμάτων για το κατάστημά του, που αυτός είχε πραγματοποιήσει νωρίτερα. Κατά παράβαση των μεταξύ μας συμφωνηθέντων όμως, ο αντίδικος, δε μου απέδωσε το επίδικο δάνειο την …, όπως είχε συμφωνηθεί μεταξύ μας και όπως όφειλε, περιερχόμενος με τον τρόπο αυτό ήδη από την … σε υπερημερία ως προς την απόδοσή του. Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειές μου να έρθω σε επαφή μαζί του από τα τέλη … κάτι τέτοιο δεν κατέστη εφικτό. Ο αντίδικος δεν απαντούσε στις κλήσεις μου προς το κινητό τηλέφωνό του, στο σταθερό τηλέφωνο του καταστήματός του απαντούσε μονίμως η μητέρα του και όσες φορές πήγα ο ίδιος στο κατάστημά του συναντούσα την μητέρα του, η οποία προφασιζόταν διάφορα ψέματα για να δικαιολογήσει την μόνιμη απουσία του υιού της. Παράλληλα, οι ως άνω δυσάρεστες εξελίξεις με έκαναν να συνειδητοποιήσω πως ο αντίδικος με είχε εξαπατήσει και όσον αφορά την πρόσληψη της αρραβωνιαστικιάς μου στην εταιρία … . Τελικά, στα μέσα του … σε μια ακόμη απεγνωσμένη επίσκεψή μου στο κατάστημα του αντιδίκου κατάφερα επιτέλους να τον συναντήσω. Διπλά προδομένος από τον μέχρι τότε φίλο μου του ζήτησα να μου επιστρέψει αμέσως τα χρήματα. Ο αντίδικος αναγνωρίζοντας τα λάθη του και την υποχρέωσή του να μου επιστρέψει το επίδικο δάνειο μου ζήτησε να τον συγχωρέσω και με καθησύχασε υποσχόμενος την αποπληρωμή του δανείου μέχρι τα τέλη … . Ως απόδειξη της ειλικρίνειάς του μου κατέβαλε εκείνη την ημέρα, έναντι και για την μερική εξόφληση της οφειλής του, το ποσό των 1.000 € αφήνοντας κατά τα λοιπά ανεξόφλητη την αξίωσή μου για επιστροφή του επιδίκου δανείου. Στις αρχές … επισκέφθηκα εκ νέου τον αντίδικο στο κατάστημά του. Ο αντίδικος προφασιζόμενος οικονομικές δυσχέρειες, λόγω της γενικότερης οικονομικής κρίσης, μου κατέβαλε, έναντι και για τη μερική εξόφληση της οφειλής του, το ποσό των 500 € και με παρακάλεσε να περάσω ξανά από το κατάστημά του στις αρχές … . Στις αρχές … επισκέφθηκα και πάλι τον αντίδικο στο κατάστημά του. Ο αντίδικος μου κατέβαλε, έναντι και για την μερική εξόφληση της οφειλής του, το ποσό των 500 € και με παρακάλεσε να περάσω ξανά από το κατάστημά του στις αρχές …, οπότε και πίστευε πως θα βρίσκεται σε καλύτερη οικονομική κατάσταση. Την … ο πατέρας μου επισκέφθηκε, αντί εμού, τον αντίδικο στο κατάστημά του, ο οποίος του κατέβαλε, έναντι και για την μερική εξόφληση της οφειλής του, το ποσό των 200 € ζητώντας από τον πατέρα μου να τον επισκεφθεί ξανά την … . Την … ο πατέρας μου επισκέφθηκε εκ νέου, αντί εμού, τον αντίδικο στο κατάστημά του, ο οποίος του κατέβαλε, έναντι και για την μερική εξόφληση της οφειλής του, το ποσό των 200 € ζητώντας από τον πατέρα μου να τον επισκεφθεί ξανά την … . Την … ο πατέρας μου επισκέφθηκε εκ νέου, αντί εμού, τον αντίδικο στο κατάστημά του, ο οποίος του κατέβαλε, έναντι και για την μερική εξόφληση της οφειλής του, το ποσό των 200 € ζητώντας από τον πατέρα μου να τον επισκεφθεί ξανά την … . Την … τηλεφώνησε στο κινητό μου τηλέφωνο και μου ζήτησε να τον επισκεφθώ και πάλι περί τα τέλη … αυτή τη φορά (!). Μη μπορώντας να ανεχθώ άλλο την κατά τα άνω παράνομη και αντισυμβατική συμπεριφορά του αντιδίκου, ο οποίος εκμεταλλευόταν συνεχώς την υποχωρητικότητά μου, τον ενημέρωσα θα στραφώ δικαστικά εναντίον του.

Επειδή τα υπόλοιπα οφειλόμενα χρήματα του επίδικου δανείου ανέρχονται σε 2.400 € [5.000€ – (1.000 + 500 + 500 + 200 + 200+ 200) = 5.000 – 2.600 = 2.400 €]. Επειδή παρά τις συνεχείς οχλήσεις και διαμαρτυρίες μου προς τον αντίδικο να μου καταβάλει το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό του επιδίκου δανείου, ύψους 2.400 €, με όλους τους νόμιμους τόκους υπερημερίας από την … μέχρι την πλήρη εξόφληση, κάτι που αυτός ουδέποτε μέχρι σήμερα έπραξε αρνούμενος αδικαιολόγητα και παράνομα την απόδοση του επιδίκου δανείου και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του προς εμένα. Επειδή η ως άνω αναλυτικά περιγραφόμενη παράνομη και αντισυμβατική συμπεριφορά του αντιδίκου διατάραξε την ψυχική μου ηρεμία προκαλώντας μου έντονη στενοχώρια και άγχος. Επειδή η εκμετάλλευση και ο εμπαιγμός που υπέστην από τον αντίδικο μου προκάλεσαν έντονη ψυχική και σωματική ταλαιπωρία, για την αποκατάσταση των οποίων δικαιούμαι να ζητήσω ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης το εύλογο και δίκαιο ποσό των 1.000 €. Επειδή συνεπεία των ανωτέρω ο αντίδικος υποχρεούται να μου αποδώσει το ανεξόφλητο υπόλοιπο του επιδίκου δανείου και να μου καταβάλει το ποσό των 2.400 €. Επειδή ο αντίδικος υποσχέθηκε και ανέλαβε, κατόπιν σχετικής συμφωνίας μας, να μου αποδώσει σε δήλη ημέρα (…) το επίδικο δάνειο με αποτέλεσμα να έχει περιέλθει ήδη από την … σε υπερημερία ως προς την απόδοσή του και ως εκ τούτου να οφείλει να μου καταβάλει τόκους υπερημερίας από την ... μέχρι την πλήρη εξόφληση. Επειδή επικουρικά με την παρούσα αγωγή μου καταγγέλλω την επίδικη δανειακή σύμβαση και ζητώ από τον αντίδικο την καταβολή του ανεξόφλητου υπολοίπου του επιδίκου δανείου, ύψους 2.400 €, με αποτέλεσμα ο αντίδικος να υποχρεούται να μου καταβάλει το παραπάνω ποσό με όλους τους νόμιμους τόκους υπερημερίας από την επίδοση της παρούσας αγωγής μου, άλλως από την παρέλευση ενός μήνα από την επίδοσή της, μέχρι την πλήρη εξόφληση. Επειδή διαφορετικά και σε πρώτη επικουρική βάση ο αντίδικος υποχρεούται στην απόδοση του παραπάνω ποσού ένεκα αποζημιώσεως για την παράνομη πράξη του κατά τις διατάξεις περί αδικοπραξίας. Επειδή άλλως και σε δεύτερη επικουρική βάση ο αντίδικος υποχρεούται να μου επιστρέψει το παραπάνω ποσό και βάσει της διατάξεως περί αδικαιολογήτου πλουτισμού, γιατί απεκόμισε ωφέλεια, που ισούται ακριβώς με το ανωτέρω ποσό, χωρίς νόμιμη αιτία, διαφορετικά δε, επί ζημία μου. Επειδή η επιβράδυνση της εκτελέσεως θα μου επιφέρει σημαντική ζημία πρέπει να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και λόγω αφερεγγυότητας του εναγομένου. Επειδή για την απόδειξη της παρούσας θα προσκομίσω μάρτυρες και έγγραφα ενώπιον του Δικαστηρίου Σας. Επειδή το Δικαστήριό Σας είναι καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμόδιο και έχω πρόδηλο έννομο συμφέρον. Επειδή η αγωγή μου αυτή είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθινή.

Για τους λόγους αυτούς Και όσους θα προσθέσω νόμιμα Με επιφύλαξη για κάθε νόμιμο δικαίωμά μου ΖΗΤΩ: - Να γίνει δεκτή η αγωγή μου αυτή. - Να υποχρεωθεί ο αντίδικος να μου καταβάλει το ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (2.400 €) με όλους τους νόμιμους τόκους υπερημερίας από την …, άλλως από την επίδοση της παρούσας αγωγής μου, άλλως και επικουρικά από την παρέλευση ενός μήνα από την επίδοση της αγωγής μου αυτής, μέχρι την πλήρη εξόφληση. - Να υποχρεωθεί ο αντίδικος να μου καταβάλει το χρηματικό ποσό των χιλίων ευρώ (1.000 €) ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. - Να κηρυχθεί η απόφασή σας αυτή προσωρινά εκτελεστή καθόσον οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εκτέλεση της αποφάσεως θα μου προξενήσει σημαντική ζημία γιατί τα έχω άμεση ανάγκη για τις τρέχουσες βιοτικές μου ανάγκες. - Και να καταδικαστεί ο αντίδικος στη δικαστική δαπάνη μου και την αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου μου.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.