Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Εργατική διαφορά - Αγωγή - Αξιώσεις: τακτικές αποδοχές, δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα, αποδοχές και επίδομα αδείας, ηθική βλάβη (υπόδειγμα δικογράφου)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ...

ΑΓΩΓΗ (Ειδική διαδικασία εργατικών διαφορών) Της …. ΚΑΤΑ Της ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία …, που εδρεύει στο … και εκπροσωπείται νόμιμα από τον ομόρρυθμο εταίρο της …, κάτοικο ….

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Η εναγόμενη είναι τεχνική εταιρία με αντικείμενο τη μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή ιδιωτικών και δημόσιων έργων. Με το από … ιδιωτικό συμφωνητικό, ο … και o … συνέστησαν την ομόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «….» με αριθμό μητρώου … και αριθμό δημοσίευσης … στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Έδρα της ομόρρυθμης εταιρίας ορίσθηκε το … του Νομού Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια, με το από … ιδιωτικό συμφωνητικό οι ως άνω ομόρρυθμοι εταίροι τροποποίησαν το καταστατικό της εταιρίας «…» (αριθμός δημοσίευσης στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης …) προσθέτοντας, μεταξύ άλλων, το διακριτικό τίτλο «…» και μεταφέροντας την έδρα της εταιρίας τους από το … του Νομού Θεσσαλονίκης στο … . Τέλος, με το από … ιδιωτικό συμφωνητικό οι ως άνω εταίροι τροποποίησαν το καταστατικό της εταιρίας τους (αριθμός δημοσίευσης στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης …) μετατρέποντάς την από ομόρρυθμη εταιρία σε ετερόρρυθμη εταιρία, με ομόρρυθμο εταίρο τον … και ετερόρρυθμο εταίρο τον …, με νέα επωνυμία της ετερόρρυθμης πλέον εταιρίας την «…», τον ίδιο διακριτικό τίτλο «…», την ίδια έδρα της εταιρίας στο … και τον ίδιο σκοπό. Την … προσλήφθηκα από την τεχνική, ομόρρυθμη τότε, εταιρία «…» ως υπάλληλος γραφείου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου. Εξ αρχής εργαζόμουν στα γραφεία της εταιρίας στο …, που έπειτα κατέστησαν και η καταστατική έδρα της εταιρίας, επί πέντε ημέρες την εβδομάδα, δηλαδή από Δευτέρα έως και Παρασκευή με ωράριο από τις 08:00 το πρωί έως και τις 16:30 το απόγευμα. Μεταξύ των εργασιακών καθηκόντων μου ήταν οι επαφές με τους διάφορους προμηθευτές της εταιρίας και η τήρηση των αντίστοιχων καρτελών τους, η διενέργεια διάφορων εξωτερικών δουλειών (τράπεζες, εφορίες, ΙΚΑ κ.λπ.), οι επαφές με τους πελάτες της εταιρίας και άλλες γραμματειακές εργασίες. Ως αμοιβή μου συμφωνήθηκε η καταβολή μηνιαίου μισθού την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, ύψους 1.200 €. Το εν λόγω ποσό των 1.200 € μηνιαίως αντιστοιχούσε στον καθαρό μισθό που λάμβανα. Τον Σεπτέμβριο του 2007 η εναγομένη ετερόρρυθμη, πλέον, εργοδότρια εταιρία έπαυσε να μου καταβάλει τον συμφωνημένο μισθό και τις λοιπές νόμιμες παροχές επικαλούμενη, μέσω του νόμιμου διαχειριστή της …, δήθεν πρόσκαιρη οικονομική δυσχέρεια. Εγώ από τη μεριά μου, καλή τη πίστη, συνέχισα να παρέχω την εργασία μου στην εταιρία έως και την …, οπότε και αναγκάστηκα να αποχωρήσω. Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα από την … έως και την …, δηλαδή για 16 ολόκληρους μήνες, παρείχα απρόσκοπτα την εργασία μου στην εταιρία καθώς παρά τις συνεχείς οχλήσεις μου προς τον διαχειριστή της εναγομένης για καταβολή των δεδουλευμένων αυτός με διαβεβαίωνε συνεχώς πως θα με εξοφλήσει σύντομα. Η επί πέντε συναπτά έτη καθόλα προσήκουσα εργασιακή μου σχέση με την εναγομένη, από την ημέρα πρόσληψής μου (…) έως και την ημέρα που έπαυσε να μου καταβάλει τον μισθό (…), σε συνδυασμό με τις ρητές διαβεβαιώσεις του διαχειριστή της εταιρίας … περί άμεσης εξόφλησής μου και με το φόβο της ανεργίας, καθώς ήμουν και είμαι μητέρα δύο ανήλικων παιδιών με έκανε να συνεχίζω να εργάζομαι στην εναγομένη απλήρωτη για το τεράστιο χρονικό διάστημα των 16 μηνών, ως προελέχθη ανωτέρω. Την … μην αντέχοντας άλλο την αδιαφορία του διαχειριστή της εναγομένης προς τις συνεχείς οχλήσεις εξόφλησής μου και τον εμπαιγμό του προς μια ευσυνείδητη και αφοσιωμένη εργαζόμενη και αφού είχα περιέλθει σε τεράστιο οικονομικό τέλμα αναγκάστηκα να αποχωρήσω από την εργασία μου. Μετά την αποχώρησή μου ο διαχειριστής της εναγομένης απαντώντας στις νέες οχλήσεις και διαμαρτυρίες μου και με την «απειλή» από μέρους μου ότι θα προσφύγω στην Επιθεώρηση Εργασίας και στην Δικαιοσύνη με διαβεβαίωσε για πολλοστή φορά πως η εταιρία δήθεν πρόκειται σύντομα να λάβει κάποιες πολύ μεγάλες αμοιβές για έργα που είχε ήδη εκτελέσει και ως εκ τούτου θα μου κατέβαλε τους οφειλόμενους δεδουλευμένους μισθούς και τις λοιπές παροχές. Επιπλέον, με προέτρεψε να κάνω υπομονή καθώς η εταιρία, κατά τα λεγόμενά του πάντα, πρόκειται δήθεν να αναλάβει την εκτέλεση νέων μεγάλων έργων, οπότε μου υποσχέθηκε πως θα με καλούσε να εργαστώ και πάλι στην εταιρία δημιουργώντας έτσι σε εμένα την εύλογη πεποίθηση πως σύντομα θα έβρισκα εργασία, γεγονός που με έκανε να μην αναζητήσω κάποια άλλη εργασία. Μολαταύτα, δυστυχώς, διαψεύστηκα για ακόμη μια φορά. Ο διαχειριστής της εναγομένης εκμεταλλευόμενος τις αγαθές μου προθέσεις και την αφελή εμπιστοσύνη που έτρεφα προς το πρόσωπό του ακόμη και μετά από εννιά μήνες από τον εξαναγκασμό μου σε αποχώρηση από την εργασία μου, δεν μου κατέβαλε τα οφειλόμενα, όπως αναλυτικά αναφέρω παρακάτω. Συνεπεία της ως άνω συμπεριφοράς του διαχειριστή της εναγομένης προσέφυγα την … στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας (αριθμός δελτίου διαφοράς …). Η συζήτηση για τη διευθέτηση της εργατικής διαφοράς μου με την εναγομένη ορίστηκε για την … και μετά από αίτημα αναβολής του διαχειριστή της εναγομένης ορίστηκε νέα ημερομηνία συζήτησης την … . Στην συζήτηση αυτή της … ο διαχειριστής της εναγομένης αποδέχθηκε εγγράφως τις οφειλές της προς εμένα, όπως αναλυτικά αναφέρω παρακάτω. Ειδικότερα, συμφωνήσαμε, ύστερα από πρόταση του διαχειριστή της εναγομένης, να μου καταβληθεί το οφειλόμενο ποσό σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση θα μου καταβάλλονταν έως την … και η δεύτερη δόση θα μου καταβάλλονταν έως την … . Την … προσήλθα και πάλι στην Επιθεώρηση Εργασίας και γνωστοποίησα στην Κοινωνική Επιθεωρήτρια την αθέτηση της συμφωνίας από μέρους της εναγομένης καθώς ουδέποτε μου κατέβαλε τα οφειλόμενα.

Β. ΑΓΩΓΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ Αναλυτικότερα, οι οφειλές της εναγομένης προς εμένα έχουν ως εξής:

1. Οφειλόμενες τακτικές αποδοχές : Όπως ανεφέρθη και αποδεικνύεται πλήρως και από τις οικείες μισθοδοτικές καταστάσεις των πληρωμών μου, με την εναγόμενη συμφωνήθηκε να λαμβάνω ως βασικές τακτικές μηνιαίες αποδοχές το καθαρό ποσό των 1.200 €. Για την εργασία μου λοιπόν κατά το χρονικό διάστημα από την 01.09.2007 έως και 31.12.2008 στην εναγόμενη, θα έπρεπε να λάβω συνολικά 16 μηνιαίους μισθούς, ήτοι 16 μήνες Χ 1.200 € = 19.200 € ως τακτικές αποδοχές, νομιμότοκα από τότε που η εναγομένη κατέστη υπερήμερη ως προς την καταβολή κάθε μηνιαίου μισθού.

2. Δώρο Χριστουγέννων : Για τον υπολογισμό του οφειλόμενου Δώρου Χριστουγέννων, το οποίο συνίσταται σε ένα μηνιαίο μισθό, κρίσιμος χρόνος εργασίας είναι αυτός από την 1η Μαΐου κάθε έτους έως και τα τέλη Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Εγώ η ενάγουσα, παρείχα ανελλιπώς την εργασία μου καθ’ όλη τη διάρκεια των ετών 2007 και 2008. Για τον υπολογισμό δε του ύψους του οφειλόμενου Δώρου Χριστουγέννων, βάσει των ανωτέρω, και ενόψει ότι εργάσθηκα στην εναγόμενη καθ’ όλη τη διάρκεια των ετών 2007 και 2008, ως προελέχθη, θα έπρεπε να έχω λάβει για το έτος 2007 το ποσό των 1.200 € και για το έτος 2008 το ποσό των 1.200 € (και συνολικά το ποσό των 2.400 €), νομιμότοκα από την 31.12.2007 και από την 31.12.2008 αντίστοιχα, οπότε και κατέστη υπερήμερη η εναγόμενη στην καταβολή των ανωτέρω ποσών.

3. Δώρο Πάσχα : Για τον υπολογισμό του οφειλόμενου Δώρου Πάσχα, το οποίο συνίσταται σε μισό μηνιαίο μισθό, κρίσιμος χρόνος εργασίας είναι αυτός από την 1η Ιανουαρίου του έτους έως και τα τέλη Απριλίου του ιδίου έτους. Εγώ η ενάγουσα, εργάστηκα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2008 στην εναγόμενη, οπότε έπρεπε να έχω λάβει ως Δώρο Πάσχα, το μισό ποσό του μηνιαίου μισθού μου που ανερχόταν σε 1.200 €. Κατά συνέπεια, ως Δώρο Πάσχα θα έπρεπε να έχω λάβει συνολικά το ποσό των 1.200 € / 2 = 600 €, νομιμότοκα από την 30.04.2008, οπότε και κατέστη υπερήμερη η εναγόμενη ως προς την καταβολή του ανωτέρω ποσού.

4. Αποδοχές αδείας : Βάσει του χρόνου εργασίας μου στην εναγόμενη (καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2008) δικαιούμουν από αυτήν, ως αποδοχές αδείας το ποσό ενός μηνιαίου μισθού μου, ήτοι 1.200 €. Την δε καταβολή των αποδοχών αδείας τα ζήτησα πολλές φορές από την εναγόμενη, εντούτοις αυτή κώφευσε. Κατά συνέπεια, βάσει των ανωτέρω, έπρεπε να έχω λάβει συνολικά ως αποδοχές αδείας για το έτος 2008, συνολικά το ποσό των 1.200 €, νομιμότοκα από το τέλος του ημερολογιακού έτους 2008 κατά το οποίο θα έπρεπε να είχε αποδώσει σε εμένα το ανωτέρω ποσό.

5. Επίδομα αδείας : Βάσει του χρόνου εργασίας μου στην εναγόμενη (καθ’ όλη τη διάρκεια των ετών 2007 και 2008) δικαιούμουν από αυτήν, ως επίδομα αδείας, την καταβολή του μισού μηνιαίου μισθού μου, ήτοι 1.200 € / 2 = 600 €. Την καταβολή του επιδόματος αδείας για τα έτη 2007 και 2008 το ζήτησα πολλές φορές από την εναγόμενη, εντούτοις αυτή κώφευσε. Έναντι όλων αυτών, δεν μου χορήγησε καμία ημέρα άδειας, χωρίς όμως να μου καταβάλλει το επίδομα αδείας. Κατά συνέπεια, βάσει των ανωτέρω, έπρεπε να έχω λάβει συνολικά ως επίδομα αδείας για τα έτη 2007 και 2008, συνολικά το ποσό των 2 έτη Χ 600 € = 1.200 €, νομιμότοκα από το τέλος των ημερολογιακών ετών 2007 και 2008 αντίστοιχα κατά τα οποία θα έπρεπε να είχε αποδώσει σε εμένα τα ανωτέρω ποσά.

6. Ηθική βλάβη – προσβολή της προσωπικότητας : Στα πλαίσια της ανωτέρω αναλυτικά περιγραφόμενης στο ιστορικό της παρούσας αγωγής μου αντισυμβατικής και παράνομης συμπεριφοράς της εναγομένης, αυτή κώφευε επανειλημμένα στα νόμιμα και δίκαια συνεχή αιτήματά μου για καταβολή των νομίμων και συμφωνημένων αποδοχών, επιδομάτων και αποζημιώσεων για την ανελλιπή και προσήκουσα εργασία μου. Παρά τις συνεχείς οχλήσεις μου, η εναγόμενη ουδέποτε συμμορφώθηκε με τα νόμιμα και ουδέποτε μου κατέβαλλε τα οφειλόμενα προξενώντας μου παράλληλα οξύ βιοποριστικό πρόβλημα και συνακόλουθα ηθική βλάβη, με την απαξίωσή μου ως εργαζομένης της και αναγκάζοντάς με να προσφεύγω σε συχνό δανεισμό από συγγενικά μου πρόσωπα προκειμένου να μην επηρεαστεί η οικογενειακή μου γαλήνη και η διατροφή των δύο ανήλικων παιδιών μου. Η εναγομένη, μέσω του διαχειριστή της, καταχράστηκε την εμπιστοσύνη και την ευπιστία μου, με ταπείνωσε ως άνθρωπο και ως εργαζόμενη. Με τη δόλια άρνηση καταβολής των οφειλομένων 16 μηνών, με τις συνεχείς δόλιες αναβολές καταβολής των παρά τις σχετικές οχλήσεις μου μέχρι και σήμερα και παρά την αναγνώριση της οφειλής και τον διακανονισμό αποπληρωμής ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας σε συνδυασμό με την εξαπάτηση που υπέστη από την συμπεριφορά της εναγομένης από τις φρούδες υποσχέσεις και ελπίδες περί δήθεν επανόδου μου στην εργασία προσεβλήθη βάναυσα η προσωπικότητά και η αξιοπρέπειά μου. Βάσει όλων των παραπάνω λοιπόν συντελέσθηκε αδικοπραξία σε βάρος μου εκ μέρους της εναγόμενης, η οποία προσέβαλε την προσωπικότητά μου ως εργαζομένης και ανθρώπου, ως προελέχθη. Οφείλει λοιπόν η τελευταία να μου καταβάλει το ποσό των 2.000 € για την ανόρθωση της ηθικής βλάβης που μου προκάλεσε για τις παραπάνω αιτίες, με τον νόμιμο τόκο από της επιδόσεως της παρούσας αγωγής μου. Είναι δε το ποσό αυτό εύλογο και δίκαιο, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών συνθηκών και περιστάσεων που έλαβαν χώρα κατά την διάπραξη των ανωτέρω σε βάρος μου παρανομιών, της οικονομικής και κοινωνικής θέσης των μερών, της έκτασης της προσβολής και των ταπεινών κίνητρων της εναγομένης, επί τω σκοπώ της μεγιστοποίησης των κερδών της με την πλήρη εκμετάλλευσή μου ως εργαζομένης της, αδιαφορώντας για τις συνέπειες που συνεπαγόταν η συμπεριφορά της αυτή στην δική μου καθημερινή ζωή αλλά και της οικογένειάς μου.

ΕΠΕΙΔΗ τα επί μέρους ποσά που μου οφείλει η εναγόμενη, όπως αναλυτικά αναφέρθηκαν και παραπάνω, διαμορφώνονται ως εξής : 1. για δεδουλευμένες τακτικές αποδοχές, για χρονικό διάστημα 16 μηνών από 01.09.2007 έως 31.12.2008, η εναγομένη μου οφείλει το συνολικό ποσό των 19.200 €, 2. για δώρο Χριστουγέννων για τα έτη 2007 και 2008 η εναγομένη μου οφείλει το συνολικό ποσό των 2.400 €, 3. για δώρο Πάσχα για το έτος 2008 η εναγομένη μου οφείλει το ποσό των 600 €, 4. για αποδοχές αδείας για το έτος 2008 η εναγομένη μου οφείλει το ποσό των 1.200 €, 5. για επίδομα αδείας για τα έτη 2007 και 2008 η εναγομένη μου οφείλει το συνολικό ποσό των 1.200 € και 6. για αποζημίωση για ηθική βλάβη το ποσό των 2.000 €, ήτοι η εναγομένη μου οφείλει συνολικά το ποσό των 26.600 €, με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας από τότε που το καθένα από τα παραπάνω κονδύλια κατέστη απαιτητό, σύμφωνα με τους παραπάνω διαχωρισμούς, άλλως και όλως επικουρικώς είτε από της λήξης της μεταξύ ημών σύμβασης εργασίας την 31.12.2008, οπότε και εξαναγκάστηκα σε αποχώρηση, είτε από της προσφυγής μου στην Επιθεώρηση Εργασίας την …, είτε από της επιδόσεως της παρούσας αγωγής μου και έως την πλήρη εξόφλησή τους. Τα ποσά αυτά τα δικαιούμαι, βάσει της εγκύρου συμβάσεως εργασίας που σύναψα με την εναγόμενη και λόγω της υπερημερίας στην οποία έχει προ πολλού περιέλθει αναφορικά με την καταβολή όλων των ανωτέρω ποσών, πλην της αποζημίωσης για την ηθική βλάβη που υπέστην από αυτήν. Άλλως και όλως επικουρικώς, για την περίπτωση που θα κριθεί άκυρη για οποιονδήποτε λόγο η αρχική σύμβαση εργασίας που συνάψαμε, το ανωτέρω χρηματικό ποσό πρέπει να μου καταβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού (άρθρα 904 επ. ΑΚ – επικουρική βάση της αγωγής), καθότι τα ποσά αυτά η εναγόμενη θα τα κατέβαλε σε άλλο εργαζόμενο, που θα εργαζόταν στον ίδιο χώρο με τις ίδιες συνθήκες, τους ίδιους όρους εργασίας και με τα ίδια προσόντα με εμένα. Συνεπώς έγινε πλουσιότερη σε βάρος της δικής μου περιουσίας χωρίς νόμιμη αιτία. Ο δε αδικαιολόγητος πλουτισμός σώζεται και μου είναι νόμιμα αποδοτέος (ΑΚ 904). ΕΠΕΙΔΗ με την ανωτέρω περιγραφόμενη παράνομη, αντισυμβατική και αντίθετη στα χρηστά συναλλακτικά ήθη, αλλά και αξιόποινη συμπεριφορά της, η εναγόμενη είναι επανειλημμένα δύστροπη και υπερήμερη έναντι εμού όσον αφορά την καταβολή των οφειλομένων σε εμένα για τις ανωτέρω αιτίες, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις και διαμαρτυρίες μου προς εκείνη. ΕΠΕΙΔΗ συντρέχει νόμιμη περίπτωση να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση που θα εκδοθεί, διότι πρόκειται για τους μισθούς μου από παροχή εξαρτημένης εργασίας των οποίων έχω άμεση και απόλυτη ανάγκη, ενώ η περαιτέρω καθυστέρηση είσπραξης του αιτούμενου ποσού, το οποίο πηγάζει από εργατική διαφορά, θα μου επιφέρει ανεπανόρθωτη οικονομική βλάβη, δεδομένου και ότι, μετά την παράνομη συμπεριφορά και τον εμπαιγμό της εναγομένης, περιήλθα για μεγάλο χρονικό διάστημα σε οικονομικό τέλμα αλλά και κατάσταση ανεργίας, που μου προκάλεσε τεράστια βιοποριστικά προβλήματα σε εμένα και την τετραμελή οικογένειά μου. ΕΠΕΙΔΗ το Δικαστήριό Σας είναι καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο για την εκδίκαση της παρούσας αγωγής μου, η οποία εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον Σας με την ορθή δικονομική διαδικασία. ΕΠΕΙΔΗ η παρούσα ασκείται εμπρόθεσμα και γενικά παραδεκτώς, είναι δε αληθινή, νόμω και ουσία βάσιμη. ΕΠΕΙΔΗ για την απόδειξη της αγωγής μου θα προσκομίσω μάρτυρες και έγγραφα.

Για του λόγους αυτούς Και όσους θα προσθέσω νόμιμα και εμπρόθεσμα ενώπιόν Σας με ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου.

ΑΙΤΟΥΜΑΙ - Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή μου καθ’ όλο το αιτητικό της. - Να αναγνωρισθεί η παρανομία της εναγόμενης ως προς τη μη καταβολή των συμφωνημένων και νομίμως οφειλομένων αποδοχών μου και λοιπών αιτούμενων ποσών και να κηρυχθεί αυτή σε κατάσταση υπερημερίας. - Να καταδικασθεί η εναγόμενη κατά τα στο ιστορικό και στα λοιπά κεφάλαια της παρούσας αγωγής μου διαλαμβανόμενα, βάσει της συμβάσεως εργασίας που συνάψαμε και της επελθούσης περιέλευσής της σε υπερημερία, να μου καταβάλλει το συνολικό ποσό των 26.600 €, με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας από τότε που το καθένα από τα παραπάνω κονδύλια κατέστη απαιτητό, σύμφωνα με τους παραπάνω διαχωρισμούς, άλλως και όλως επικουρικώς είτε από της λήξης της μεταξύ ημών σύμβασης εργασίας την 31.12.2008, οπότε και εξαναγκάστηκα σε αποχώρηση, είτε από της προσφυγής μου στην Επιθεώρηση Εργασίας … την …, είτε από της επιδόσεως της παρούσας αγωγής μου και έως την πλήρη εξόφλησή τους. Αναλυτικότερα, τα ποσά που μου οφείλει η εναγόμενη, όπως αναφέρθηκαν και παραπάνω, διαμορφώνονται ως εξής : 1. για δεδουλευμένες τακτικές αποδοχές, για χρονικό διάστημα 16 μηνών από 01.09.2007 έως 31.12.2008, η εναγομένη μου οφείλει το συνολικό ποσό των 19.200 €, 2. για δώρο Χριστουγέννων για τα έτη 2007 και 2008 η εναγομένη μου οφείλει το συνολικό ποσό των 2.400 €, 3. για δώρο Πάσχα για το έτος 2008 η εναγομένη μου οφείλει το ποσό των 600 €, 4. για αποδοχές αδείας για το έτος 2008 η εναγομένη μου οφείλει το ποσό των 1.200 €, 5. για επίδομα αδείας για τα έτη 2007 και 2008 η εναγομένη μου οφείλει το συνολικό ποσό των 1.200 € και 6. για αποζημίωση για ηθική βλάβη το ποσό των 2.000 €. - Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί από το Δικαστήριό Σας προσωρινά εκτελεστή λόγω της ανεπανόρθωτης βλάβης που θα μου επιφέρει η καθυστέρηση είσπραξης του αιτούμενου ποσού. - Να καταδικασθεί η εναγόμενη στην πλήρη καταβολή της δικαστικής μου δαπάνης, ήτοι στην καταβολή των δικαστικών εξόδων και της αμοιβής του πληρεξουσίου δικηγόρου μου.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.