Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αίτηση κατανομής κινητών πραγμάτων σε περίπτωση διακοπής της συμβίωσης (Υπόδειγμα δικογράφου)

Αίτηση κατανομής χρήσης κινητών πραγμάτων σε περίπτωση διακοπής της συμβίωσης (άρθρο 1396 ΑΚ)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ………………….. (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)

ΑΙΤΗΣΗ Της ………………………………, κατοίκου ………………………………. ΚΑΤΑ Του ………………………………, κατοίκου ……………………………….

Με τον καθ’ ου η αίτηση τελέσαμε νόμιμα γάμο κατά τους ιερούς κανόνες της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας την ……………… στον Ι. Ναό ……………… Κατά τη διάρκεια του γάμου μας και δη την ……………… γεννήθηκε η κόρη μας ………………και την ……………… γεννήθηκε ο γιος μας ……………… Κατά τη διάρκεια του γάμου μας αποκτήσαμε από κοινού με τον αντίδικο, μεταξύ άλλων περιουσιακών στοιχείων, το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας ……………… Ι.Χ.Α. εργοστασίου κατασκευής ……………… τύπου ……………… και κυλινδρισμού ……………… κ.ε., του οποίου τυγχάνουμε συγκύριοι και δη κατά ποσοστό 50% έκαστος εξ ημών. Ήδη από τις αρχές Οκτωβρίου του έτους ……………… με τον αντίδικο τελούμε σε διάσταση και έχει επέλθει διακοπή της εγγάμου συμβιώσεως, μου έχει δε ανατεθεί δυνάμει της από ……………… προσωρινής διαταγής του Προέδρου Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου ……………… η επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων μας, τα οποία έκτοτε διαμένουν μαζί μου στον ……………… Σύμφωνα με το άρθρο 1395 ΑΚ σε περίπτωση διακοπής της συμβίωσης οι σύζυγοι κατανέμουν τη χρήση των κινητών που ανήκουν και στους δύο, σύμφωνα με τις προσωπικές τους ανάγκες, ενώ, αν διαφωνούν, η κατανομή γίνεται από το Δικαστήριο, το οποίο μπορεί να επιδικάσει εύλογη αποζημίωση για τη χρήση που παραχωρεί.

Επειδή η χρήση του ως άνω αυτοκινήτου, το οποίο ανήκει κατά κυριότητα σ’ εμένα και τον αντίδικο και κατά ποσοστό 50% σε έκαστο εξ’ ημών, θα πρέπει να αποδοθεί κατ’ αποκλειστικότητα σε εμένα και μάλιστα χωρίς την επιδίκαση εύλογης αποζημίωσης στον αντίδικο, καθώς δε διαθέτω οποιοδήποτε άλλο μεταφορικό μέσο ούτε οποιαδήποτε άλλα εισοδήματα και συνακόλουθα το ως άνω αυτοκίνητο μου είναι απολύτως απαραίτητο για να καλύψω τις ανάγκες μετακίνησης των ανηλίκων τέκνων τα οποία πρέπει να μετακινώ καθημερινά προς τις εξωσχολικές δραστηριότητές τους, ενώ ο αντίδικος διαθέτει και έτερο μεταφορικό μέσο και δη ……………… και συνακόλουθα ουδεμία επιβάρυνση θα υποστεί από τη στέρηση της χρήσης του ως άνω αυτοκινήτου. Επειδή ο αντίδικος παρακρατά το ως άνω αυτοκίνητο και αρνείται να μου αποδώσει την αποκλειστική του χρήση. Επειδή συντρέχει επείγον λόγος ρύθμισης της χρήσης του ως άνω αυτοκινήτου, το οποίο ανήκει κατά κυριότητα σ’ εμένα και τον αντίδικο και κατά ποσοστό 50% σε έκαστο εξ’ ημών, καθώς μου είναι απολύτως απαραίτητη η χρήση του για τις ανάγκες μετακίνησης των ανηλίκων τέκνων μας, των οποίων έχω την επιμέλεια και διαμένουν μαζί μου, ενώ ο αντίδικος διαθέτει και έτερο μεταφορικό μέσο για να καλύψει τις ανάγκες μετακίνησής του. Επειδή η παρούσα τυγχάνει παραδεκτή, νόμω και ουσία βάσιμη. Επειδή το δικαστήριό Σας είναι καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου

ΑΙΤΟΥΜΑΙ Να γίνει δεκτή η παρούσα. Να μου αποδοθεί κατ’ αποκλειστική χρήση το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας ……………… εργοστασίου κατασκευής ……………… τύπου ……………… και κυλινδρισμού ……………… Να καταδικασθεί ο αντίδικος στη δικαστική μου δαπάνη και την αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου μου.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.