Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Ασφαλιστικά μέτρα - Αίτηση για καταβολή διατροφής υπέρ του ανήλικου τέκνου (υπόδειγμα δικογράφου)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ (προσωρινής επιδίκασης διατροφής)

Της ... συζύγου ... , το γένος ... , κατοίκου ...

ΚΑΤΑ

Του ... , κατοίκου ...

Με τον καθ’ού η αίτηση τελέσαμε στις … νόμιμο γάμο σύμφωνα με τους ιερούς κανόνες της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Από το γάμο αυτό αποκτήσαμε στις … μία κόρη, την …

Από την πρώτη στιγμή του γάμου μας η συμπεριφορά του εναγομένου απέναντί μου ήταν εριστική, υβριστική και προσβλητική για το πρόσωπό μου, κτητική σαν να ήμουν ένα αντικείμενο του σπιτιού και χωρίς ίχνος κατανόησης για τις ανάγκες μου. Ο εναγόμενος είναι ιδιαίτερα οξύθυμος και κυκλοθυμικός χαρακτήρας με αποτέλεσμα κάθε φορά που δημιουργούνταν επεισόδιο στην οικογένειά μας να χρησιμοποιεί βαρύτατες εκφράσεις και χαρακτηρισμούς για το πρόσωπό μου όπως «…», «…» και άλλες παρόμοιες και χυδαίες εκφράσεις τις οποίες άκουγαν και το παιδί μας, να απειλεί δε τη ζωή τόσο τη δική μου όσο και της κόρης μας. Όλα τα παραπάνω είχαν σαν αποτέλεσμα να κλονισθεί ανεπανόρθωτα η έγγαμη συμβίωσή μας. Με την υπ’ αριθμόν ... απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία Ασφαλιστικών μέτρων), η οποία έκρινε επί σχετικής αιτήσεώς μου, διατάχθηκε η μετοίκηση του καθ’ ού από τη συζυγική κατοικία και ανατέθηκε προσωρινά σε εμένα η επιμέλεια της ανήλικης θυγατέρας μας, η οποία στερείται περιουσίας και δεν δύναται να αυτοδιατρέφεται. Ο καθ’ ού μετά την έκδοση της παραπάνω απόφασης και συγκεκριμένα στις ... αποχώρησε της συζυγικής εστίας και εγκαταστάθηκε σε μισθωμένη κατοικία, η οποία ευρίσκεται επί της οδού … στην Αθήνα. Έκτοτε και μέχρι σήμερα, ο καθ’ ού αδιαφορεί εντελώς για τις ανάγκες του τέκνου μας και ουδέν συνεισφέρει από την άποψη γονικών προσωπικών υπηρεσιών προς το τέκνο. Αντίθετα, εγώ, αναλίσκω για την επιμέλεια του τέκνου μας, ήτοι διατροφή, ανατροφή, μόρφωση, εκπαίδευση, ψυχαγωγία, μετακινήσεις, ολόκληρο σχεδόν τον εναπομείναντα από τις εργασιακές υποχρεώσεις μου χρόνο, ήτοι περίπου 10 ώρες ημερησίως κατά μέσον όρο επί επτά ημέρες την εβδομάδα, το οποίο αποτιμώμενο σε χρήμα υπερκαλύπτει την εκ της διατάξεως 1489 παρ. 2 Α.Κ υποχρέωσή μου ως προς τη διατροφική αξίωση του τέκνου μας έναντι εμού. Οι σε χρήμα μηνιαίες ανάγκες του τέκνου μας αναλύονται στα εξής ποσά [αναλυτική περιγραφή των αναγκαίων δαπανών διατροφής, κατοικίας, ένδυσης, υπόδησης, ψυχαγωγίας, μετακινήσεων κ.λπ. και των χρηματικών ποσών που απαιτούνται για την κάλυψή τους]. Επομένως, η κάλυψη των μηνιαίων χρηματικών αναγκών του τέκνου μας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των … ευρώ. Το ποσό αυτό υποχρεούται και δύναται να καταβάλει ο καθ’ ού, χωρίς κίνδυνο για τη δική του διατροφή δεδομένου ότι από την εργασία του στην επιχείρηση … αποκερδαίνει μηνιαίως το ποσό των ... ευρώ.

Επειδή, συνεπώς, ανάλογα με τις ανάγκες της ανήλικης κόρης μας και την οικονομική κατάσταση του καθ’ ού πατέρα της, το ποσό της διατροφής, το οποίο οφείλει να πληρώνει ο καθ’ ού για τη διατροφή της κόρης μας ανέρχεται στο ποσό των ... ευρώ, όπως αυτό αναλύεται παραπάνω. Επειδή ο καθ’ ού υποχρεούται και δύναται χωρίς κίνδυνο για τη δική του διατροφή, να καταβάλει μηνιαίως το ποσό των ... ευρώ, για την κάλυψη των χρηματικών αναγκών του τέκνου μας. Επειδή συντρέχουν λόγοι άμεσης καταβολής του ως άνω ποσού διατροφής του τέκνου σε εμένα ως ασκούσα προσωρινά τη γονική μέριμνα του τέκνου μας και μάλιστα προκαταβολικά την 1η ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα, με το νόμιμο τόκο για κάθε δόση από την ημερομηνία που αυτή θα είναι απαιτητή. Επειδή η παρούσα αίτησή μου είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθινή, φέρεται δε για συζήτηση στο αρμόδιο καθ’ ύλην και κατά τόπο Δικαστήριο.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ και όσους θα προσθέσω νόμιμα κατά τη συζήτηση της παρούσας και με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου. ΖΗΤΩ: 1. Να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτησή μου. 2. Να εκδοθεί απόφαση του Δικαστηρίου Σας με την οποία να υποχρεωθεί ο καθ’ ού, για την αιτία που περιγράφεται στο ιστορικό της παρούσας να μου καταβάλει με την ιδιότητά μου ως ασκούσα τη γονική μέριμνα της ανήλικης κόρης μας, ως προσωρινή διατροφή για το ανήλικο τέκνο μας το ποσό των ... ευρώ, την 1η ημέρα ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα, με το νόμιμο τόκο για κάθε δόση από την ημερομηνία που αυτή θα είναι απαιτητή. 3. Να καταδικασθεί ο καθ’ ού στην εν γένει δικαστική μου δαπάνη.

Αθήνα, .../.../... Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.