Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Ασφαλιστικά Μέτρα - Αίτηση για τη σύντμηση νόμιμης προθεσμίας (υπόδειγμα δικογράφου)

Ενώπιον του κ. Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου …

ΑΙΤΗΣΗ για την σύντμηση νόμιμης προθεσμίας (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

Μ. συζ. Δ.Π., κατοίκου … , οδός … αρθ. …..

ΚΑΤΑ

Δ.Α.Π., κατοίκου … , οδός … αρθ. …

Κατά του συζύγου μου ήγειρα την από … αγωγή μου περί διατροφής, ορίσθηκε δε δικάσιμος προς συζήτηση η … . Επειδή ήδη έχω εξαντλήσει τις οικονομικές μου δυνατότητες και στερούμαι απολύτως των αναγκαίων πόρων και μέσων διατροφής μου, με αποτέλεσμα να βρίσκομαι σε κίνδυνο στερήσεως και επομένως συντρέχει σπουδαίος λόγος συντμήσεως της νόμιμης προθεσμίας για την εμφάνιση του εναγομένου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΖΗΤΩ: Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μου. Να συντμηθεί η προθεσμία προς εμφάνιση του καθού η αίτηση ως εναγομένου προς το σκοπό να ορισθεί κατά προτίμηση ως ημέρα συζητήσεως της εν λόγω αγωγής μου η κατά το δυνατό πλησιέστερη δικάσιμος.

… , …/.../... Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.