Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής λόγω μη καταβολής κοινόχρηστων δαπανών πολυκατοικίας (υπόδειγμα δικογράφου)

Ενώπιον του Ειρηνοδίκη Αθηνών

ΑΙΤΗΣΗ

Α.Β., κατοίκου Αθηνών, οδός … αριθ. … υπό την ιδιότητα του διαχειριστή της πολυκατοικίας επί της οδού … αριθ. …

ΚΑΤΑ

Γ.Δ., κατοίκου Αθηνών, οδός … αριθ. …

Είμαι διαχειριστής της παραπάνω πολυκατοικίας, που βρίσκεται στην οδό … αριθ. …, διορισμένος με την από … απόφαση της Γεν. Συνέλευσης των συνιδιοκτητών, και υπό την ιδιότητα αυτή, έκανα τις εξής δαπάνες για λογαριασμό των ενοίκων της: α) Για αγορά ποσότητας τριών (3) τόνων πετρελαίου θέρμανσης από την εταιρία … προς ... ευρώ τον τόνο, για την οποία εκδόθηκε το υπ’ αριθ. … τιμολόγιο και η σχετική απόδειξη της ως άνω εταιρείας, συνολικώς ... ευρώ, β) Για την πληρωμή ειδών καθαριότητας ... ευρώ, όπως προκύπτει από την απόδειξη αγοράς … .

Επειδή, με βάση τον πίνακα αναλογισμού και κατανομής δαπανών που έχει υπογραφεί από τους συνιδιοκτήτες και προσαρτάται στην πράξη της συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας η οποία έχει μεταγραφεί νόμιμα, το καθ’ ου, ως ιδιοκτήτης της υπ’ αριθ. Β-2 οριζόντιας ιδιοκτησίας του δευτέρου ορόφου της εν λόγω πολυκατοικίας, που απέκτησε δυνάμει του υπ’ αριθ. … αγοραπωλητηρίου συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών … , βαρύνεται με ποσοστό δαπανών 150%ο και κατά συνέπεια η αναλογία της οφειλής του από την αιτία αυτή ανέρχεται στο ποσό των ... ευρώ στην καταβολή του οποίου είναι υπόχρεος σύμφωνα με τους όρους του κανονισμού της πολυκατοικίας (άρθρο ... ). Επειδή ο καθού αρνείται να καταβάλει το άνω ποσό παρά τις σχετικές οχλήσεις μου. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο …. του αυτού Κανονισμού των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας, σε συνδυασμό με τα πρακτικά της ως άνω Γεν. Συνελεύσεως, νομιμοποιούμαι να αξιώσω από τον καθ’ ου, την καταβολή της αναλογίας συμμετοχής του στις δαπάνες της. Επειδή η αίτησή μου αποδεικνύεται από τα προσαγόμενα σε κυρωμένα αντίγραφα και αναφερόμενα πιο πάνω έγγραφα στοιχεία και συγκεκριμένα: 1. Τις αποδείξεις πληρωμής των ποσών και τον πίνακα κατανομής δαπανών. 2. Το υπ’ αριθ. συμβόλαιο … που αποδεικνύει την κυριότητα, εκ μέρους του καθ’ ου, του υπ’ αριθ. Β-2 διαμερίσματος του δεύτερου ορόφου. 3. Την πράξη συστάσεως οροφοκτησίας και τον Κανονισμό της πολυκατοικίας, και 4. Τα πρακτικά της από … Γενικής Συνελεύσεως των συνιδιοκτητών. Επειδή η αίτησή μου είναι νόμιμη και βάσιμη (άρθρ. 623 επ. ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΖΗΤΩ: Να γίνει δεκτή η αίτησή μου. Να εκδοθεί διαταγή πληρωμής. Να υποχρεωθεί ο καθ’ ου να καταβάλει σε μένα και υπό την ιδιότητα που παρίσταμαι, το ποσό των ... ευρώ Και να καταδικασθεί στην καταβολή της δικαστικής μου δαπάνης.

Αθήνα, …/…/… Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.