Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Ασφαλιστικά μέτρα - Αίτηση μετοίκησης συζύγου (υπόδειγμα δικογράφου)

Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

ΑΙΤΗΣΗ

.......... συζύγου .......... το γένος .........., κατοίκου Αθηνών, οδός .................... αρ. ..........

ΚΑΤΑ

.................... του .........., κατοίκου Αθηνών οδός .................... αρ. ..........

Με τον καθού τελέσαμε νόμιμο γάμο την .......... στον Ιερό Ναό .............. κατά τους κανόνες της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Στην αρχή της έγγαμης συμβίωσής μας η σχέση μας ήταν αρμονική. Αλλά από .......... δημιουργήθηκαν προβλήματα στην έγγαμη σχέση μας εξαιτίας της ολότελα αδιάφορης, απότομης και ανοίκειας συμπεριφοράς του καθού απέναντι μου αλλά και προς τα δύο (2) παιδιά μας, με αποτέλεσμα να προσφύγω ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών και να ζητήσω με αγωγή την λύση του γάμου μας λόγω ισχυρού κλονισμού της έγγαμης συμβίωσης και για τους λόγους που αναφέρονται στην σχετική αγωγή μου με αριθμό κατάθεσης .........., της οποίας η συζήτηση προσδιορίσθηκε για την δικάσιμο της …………….

Μετά την κοινοποίηση της αγωγής μου, ο καθ' ού μετέβαλε στάση και άρχισε να επιδεικνύει προς εμένα και τα παιδιά μας διαλλακτική συμπεριφορά αλλά και ενδιαφέρον για την έγγαμη σχέση μας, με αποτέλεσμα να αποκατασταθούν προσωρινά οι σχέσεις μας και να μη προχωρήσω ως εκ τούτου στην εκδίκαση της αγωγής, η οποία αναβλήθηκε με κοινή αίτησή μας για την ……

Ατυχώς όμως, μετά από χρονικό διάστημα ….. μηνών και με αφορμή ………………., ο καθού επανήλθε στην προηγούμενη συμπεριφορά του με συνεχείς φιλονικείες και προστριβές για ασήμαντες αφορμές και περαιτέρω αποστασιοποιήθηκε πλήρως από οποιαδήποτε συμμετοχή του στις ανάγκες του σπιτιού (τρόφιμα, λογαριασμοί) το οποίο χρησιμοποιεί πλέον ως ξενώνα ευκαιριακής διαμονής.

Επειδή κάθε απόπειρα δική μου αλλά και των παιδιών, προς αποκατάσταση επικοινωνίας με τον καθού, αποβαίνει χωρίς αντίκρυσμα. Επειδή με τον καθού σύζυγό μου δεν υπάρχει πλέον καμμία δυνατότητα επικοινωνίας παρά τις μάταιες προσπάθειες μου επί σειρά μηνών να τον προσεγγίσω και να σταματήσουν τουλάχιστον οι μεταξύ μας προστριβές, δεδομένου ότι εμμένει σε άκαμπτη και αδιάλλακτη στάση, ώστε πλέον η συμβίωσή μας έχει καταστεί αφόρητη. Επειδή από την όλη συμπεριφορά του καθού, όπως περιγράφεται παραπάνω, οι μεταξύ μας σχέσεις έχουν κλονισθεί τόσο ισχυρά από λόγους που αφορούν το πρόσωπό του, ώστε οριστικά πλέον η εξακολούθηση της έγγαμης σχέσης μας είναι αδύνατη. Επειδή η κατάσταση έκτοτε επιδεινώθηκε και ο καθού χρησιμοποιεί την οικογενειακή μας στέγη επί της οδού .......... ...................., κατά τρόπο απάδοντα στη συζυγική σχέση εμφανιζόμενος και απερχόμενος κατά βούληση.

Επειδή το διαμέρισμα όπου ενοικούμε ως οικογενειακή στέγη επιφανείας ....... είναι της αποκλειστικής μου κυριότητος, περιελθόν σε μένα δυνάμει του υπ’ αριθ. ……. συμβολαίου του συμβ/φου Αθηνών Α.Β.Χ. νομίμως μεταγραφέντος και το χρησιμοποιούμε από το έτος .......... για το σκοπό αυτό (οικογενειακή στέγη). Επειδή υπάρχει άμεση και κατεπείγουσα περίπτωση να αποχωρήσει ο καθού από την οικογενειακή μας στέγη, δεδομένου ότι η περαιτέρω συμβίωση μας θα οδηγήσει σε ιδιαιτέρως έκρυθμη κατάσταση, η οποία θα προκαλέσει σε μένα επιπλέον προβλήματα, διαπληκτισμούς και έριδες. Επειδή τα παραπάνω γεγονότα προτίθεμαι να αποδείξω με έγγραφα αλλά και με μάρτυρες. Επειδή σύμφωνα με τα παραπάνω, δικαιούμαι να ζητήσω την αποχώρηση του καθού συζύγου μου από την οικογενειακή στέγη ιδιοκτησίας μου επί της οδού .................... αρ. .......... στην Αθήνα, για λόγους που αναφέρονται στο πρόσωπό του. Επειδή η αίτησή μου καθώς και όλοι οι διαλαμβανόμενοι σ' αυτή λόγοι είναι αληθινοί, νόμιμοι, βάσιμοι ουσιαστικά και νομικά και παραδεκτώς εισάγονται ενώπιον του Δικαστηρίου Σας, πρέπει δε, η υπό κρίση αίτησή μου να γίνει δεκτή καθ' ολοκληρίαν.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ και για όσους νομίμως θα προσθέσω κατά την συζήτηση της παρούσας και με ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου. ΖΗΤΩ: Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση μου. Να διαταχθεί η αποχώρηση του καθού συζύγου μου από την οικογενειακή στέγη κυριότητός μου επί της οδού .................... αρ. .......... στην Αθήνα. Να καταδικασθεί ο καθού στα εν γένει δικαστικά μου έξοδα και στην αμοιβή του πληρεξουσίου μου δικηγόρου.

Αθήνα .............................. Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.