Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Εκουσία δικαιοδοσία - Αίτηση διορισμού επιτρόπου ανηλίκου (υπόδειγμα δικογράφου)

Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)

ΑΙΤΗΣΗ

Α.Κ.Β. κατοίκου Αθηνών, οδός ………… αριθμ. …….

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ

Προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών

Η σύζυγός μου ……. το γένος ….., η οποία άγει την ηλικία των δέκα πέντε (15) ετών, δοθέντος ότι γεννήθηκε την ……… παρίσταται ανάγκη να συνάψει σύμβαση αγοράς ποσοστού ½ εξ αδιαιρέτου ενός διαμερίσματος το οποίο ευρίσκεται …….. και αποτελείται …. συνολικής επιφανείας ……. τ.μ. Το διαμέρισμα αυτό που ανήκει κατά το υπόλοιπο ½ εξ αδιαιρέτου στην εν λόγω σύζυγό μου κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας νομής και κατοχής χρησιμοποιείται ήδη ως οικογενειακή μας στέγη.

Επειδή εξαιτίας της ανηλικότητας της συζύγου μου είναι αναγκαίο να διορισθεί επίτροπος προς σύναψη της παραπάνω δικαιοπραξίας, αλλά και για την εκτέλεση όσων άλλων πράξεων απαιτούνται για τη διαχείριση των περιουσιακών της στοιχείων. Επειδή καταλληλότερο προς τούτο πρόσωπο είμαι εγώ ως ενήλικος σύζυγος, νόμιμη συντρέχει περίπτωση να γίνει ο διορισμός αυτός σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου (βλ. άρθρο 1592 ΑΚ). Επειδή έχω πρόδηλο έννομο συμφέρον και νομιμοποιούμαι για την υποβολή της παρούσης αιτήσεως. Επειδή η παρούσα αίτηση αρμοδίως κατά τόπον εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου ως δικαστηρίου της περιφερείας όπου η ανήλικη έχει την συνήθη διαμονή της είναι νόμιμη και βάσιμη και πρέπει να γίνει δεκτή.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ και όσους άλλους θα προσθέσω κατά τη συζήτησή της. ΖΗΤΩ Να γίνει αυτή δεκτή. Να διορισθώ επίτροπος της ανηλίκου συζύγου μου ………

Αθήνα, …/…/…. Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.