Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Εμπράγματο δίκαιο - Αναγνωριστική της κυριότητας αγωγή λόγω χρησικτησίας (υπόδειγμα δικογράφου)

Ενώπιον του …………… Πρωτοδικείου ………….

ΑΓΩΓΗ

Α.Β.Γ., κατοίκου …………., οδός ………. αρ. ….

ΚΑΤΑ

Δ.Ε.Ζ., κατοίκου ………………, οδός …….. αρ. …..

Είμαι αποκλειστικός κύριος, νομέας και κάτοχος ενός ακινήτου (οικοπέδου με ισόγεια οικοδομή τριών δωματίων), που βρίσκεται στην οδό …………. αρ. ….., στον οικισμό …………., μέσα στο σχέδιο πόλεως του Δήμου …………. Το ανωτέρω οικόπεδο έχει επιφάνεια ….. τετρ.μέτρων, εμφαίνεται με τα αλφαβητικά στοιχεία ΑΒΓΔΕΑ στο από …./…./….. σχεδιάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Ζ.Η.Θ., που έχει προσαρτηθεί στην ……/…….. πράξη αποδοχής κληρονομίας του συμβ/φου Αθηνών …………… και συνορεύει γύρωθεν ως εξής: βόρεια επί πλευράς ΑΒ μέτρων ……. με ιδιοκτησία αγνώστου, ανατολικά επί πλευράς ΒΓ μήκους ……… μέτρων έχει πρόσοψη επί της οδού …………….., νότια επί πλευράς τεθλασμένης ΓΔ+ΔΕ μήκους μέτρων ……….. με ιδιοκτησία ……………. και δυτικά επί πλευράς ΕΑ μήκους μέτρων …………… με ιδιοκτησία κληρονόμων Χ.Ψ. Το ακίνητο αυτό έχει περιέλθει σε μένα ως μόνο εξ διαθέτου κληρονόμο της μητέρας μου που απεβίωσε στις …/…./1975 στην …………… χωρίς να καταλείπει διαθήκη και της οποίας την κληρονομία αποδέχθηκα με την προαναφερόμενη πράξη αποδοχής, που έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου ……….., στον τόμο …….. με αριθμό …….

Η δικαιοπάροχός μου νεμόταν το ακίνητο αυτό από το έτος 1958 συνεχώς και αδιαλείπτως μέχρι το θάνατό της, με τη βούληση να είναι κυρία (διάνοια κυρίου), χωρίς ποτέ να ενοχληθεί από κανέναν ή να αμφισβητηθεί η νομή της. Ειδικότερα, κατά το 1950 το ακίνητο αυτό ήταν απερίφρακτο και ελεύθερο, εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού, και η μητέρα μου το κατέλαβε και το χρησιμοποιούσε αρχικά ως δενδροπερίβολο για την καλλιέργεια οπωροκηπευτικών. Σε μεταγενέστερο χρόνο, περί το 1965, ανήγειρε εντός του οικοπέδου ισόγειο κτίσμα που χρησιμοποιούνταν ως αποθήκη και παράλληλα περιέφραξε το οικόπεδο με συρματόπλεγμα. Κατά το έτος 1973 η δικαιοπάροχός μου προσέθεσε στο προαναφερόμενο κτίσμα, δύο ακόμη δωμάτια και βοηθητικούς χώρους και κατέστησε αυτό χώρο κατοικίας, την οποία συνέδεσε με τα δίκτυα των παροχών κοινής ωφελείας. Μετά το θάνατο της μητέρας μου, εξακολούθησα εγώ, ως μόνος κληρονόμος και καθολικός διάδοχός της, να νέμομαι κατά τον ίδιο τρόπο το ακίνητο με τα προσόντα της χρησικτησίας, δηλαδή με διάνοια κυρίου και με τη θέληση να είναι τούτο αποκλειστικά δικό μου, συνεχίζοντας την νομή της δικαιοπαρόχου μου και ασκώντας τις προσιδιάζουσες σε κύριο πράξεις εξουσιάσεως τούτου (χρήση της οικίας ως τόπου θερινής διαμονής, συντήρηση και επισκευές των εγκαταστάσεων αυτής, εξωραϊσμός περιβάλλοντος χώρου κλπ.). Ήδη από την αρχική κτήση της νομής μέχρι σήμερα έχουν περάσει πάνω από είκοσι έτη.

Πλην όμως, πριν από ένα μήνα, με επισκέφθηκε ξαφνικά ο εναγόμενος, ο οποίος είναι μόνιμος κάτοικος Καναδά, ο οποίος μου δήλωσε ότι το ακίνητο αυτό είναι δικό του, ότι το αγόρασε δια πληρεξουσίου κατά το έτος 1956 από τον Η.Θ. ως τμήμα μεγαλύτερης έκτασης τριών (3) στρεμμάτων, δυνάμει του υπ’ αριθ. ………. συμβολαίου της συμβολαιογράφου ………, νομίμως μεταγραφέντος. Με απειλεί δε ότι θα προσφύγει σε δικαστικά μέτρα, για την αποβολή μου από το ακίνητο.

Επειδή, σύμφωνα με τα όσα προαναφέρονται, έχω αποκτήσει με πρωτότυπο τρόπο και με έκτακτη χρησικτησία την κυριότητα του ακινήτου αυτού, σύμφωνα με τα άρθρα 1045 και 1051 του Αστικού Κώδικα και το γεγονός αυτό αμφισβητεί ο εναγόμενος, έχω έννομο συμφέρον, σύμφωνα με το άρθρο 70 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να ζητήσω από το δικαστήριο τη δικαστική αναγνώριση του πιο πάνω δικαιώματός μου, ώστε να παύσει η αμφισβήτηση. Επειδή η αγωγή μου είναι νόμιμη και βάσιμη, για την απόδειξή της δε θα προσκομίσω στο δικαστήριο μάρτυρες και έγγραφα. Επειδή το Δικαστήριο τούτο είναι κατά τόπον και καθ’ ύλην αρμόδιο να επιληφθεί της διαφοράς, της αξίας του άνω ακινήτου ανερχομένης σε …………… ευρώ, υπολογιζομένης κατά τον αντικειμενικό προσδιορισμό ως εξής:

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ και με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μου ΖΗΤΩ Να γίνει δεκτή η αγωγή μου. Να αναγνωρισθώ δικαστικώς κύριος, νομέας και κάτοχος του ακινήτου που αναφέρεται στο ιστορικό, ήτοι ενός οικοπέδου με ισόγεια οικοδομή ……………….. Να καταδικασθεί ο εναγόμενος στη δικαστική μου δαπάνη. …………,

…./….../….. Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.