Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Εξώδικο για την καταβολή οφειλόμενου χρηματικού δανείου (υπόδειγμα).

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ

Του ... , κατοίκου ... .

KATA

Του ..., κατοίκου ... .

Όπως καλώς γνωρίζετε, διατηρούσατε μακροχρόνιες φιλικές και εν μέρει επαγγελματικές σχέσεις με τον πατέρα μου, ... , μέσω του οποίου σας γνώρισα κι εγώ. Οι μέχρι πρότινος άριστες σχέσεις που είχατε αναπτύξει με τον πατέρα μου και με εμένα, αλλά και η απεριόριστη εμπιστοσύνη που αμφότεροι τρέφαμε προς το πρόσωπό σας με οδήγησαν στην απόφαση να συνεργαστώ επαγγελματικά μαζί σας. Επιστέγασμα της μεταξύ μας επαγγελματικής συνεργασίας ήταν η από κοινού ίδρυση της εταιρίας με την επωνυμία «...». Στις αρχές του ... σε κατ’ ιδίαν συνάντησή μας ζητήσατε τη χορήγηση φιλικού χρηματικού δανείου ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €), προκειμένου να αντιμετωπίσετε -κατά τα λεγόμενά σας- ένα πρόσκαιρο πρόβλημα ρευστότητας, που αντιμετωπίζατε με τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες. Λόγω των επαγγελματικών σχέσεων που μόλις είχαμε αρχίσει να αναπτύσσουμε, της φερεγγυότητας που αποπνέατε και των φιλικών αισθημάτων προς εσάς, σας χορήγησα -χωρίς δεύτερη σκέψη- το ποσό των 5.000 € σε μετρητά, δεδομένου ότι είχα την οικονομική προς τούτο άνεση, όπως και εσείς το γνωρίζατε πολύ καλά. Το εν λόγω δάνειο υποσχεθήκατε να μου το επιστρέψετε το αργότερο εντός χρονικού διαστήματος ενός μήνα και επειδή μάλιστα θέλατε να εμφανίσετε αυτό το ποσό νόμιμα συμφώνησα καλόπιστα να υπογράψω μια σειρά από έγγραφα που θα δικαιολογούσαν την από μέρους σας απόκτηση του εν λόγω ποσού. Μολαταύτα, ακόμη και μέχρι σήμερα, δεν μου έχετε επιστρέψει το δάνειο που σας χορήγησα, ως οφείλατε, ήτοι το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €), παρά τις επανειλημμένες σχετικές οχλήσεις μου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΙ για την αντισυμβατική και παράνομη συμπεριφορά σας να αρνείστε να μου επιστρέψετε το χρηματικό ποσό ύψους 5.000 € που σας δάνεισα, ως οφείλατε, παρά τις επαναλαμβανόμενες σχετικές οχλήσεις που σας έγιναν. ΣΑΣ ΚΑΛΩ να συμμορφωθείτε επιτέλους προς τα νόμιμα που επιβάλλει η συμβατική σας δέσμευση και να μου επιστρέψετε το χρηματικό ποσό των 5.000 € που σας δάνεισα. ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΩ ότι ξεπερνώντας κάθε όριο καλής πίστης και υπομονής, θα αναμένω όπως, το αργότερο έως και τρεις (3) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης του παρόντος, συμμορφωθείτε προς τα νόμιμα και μου επιστρέψετε το οφειλόμενο χρηματικό ποσό. ΤΕΛΟΣ ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΩ ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης και ανταπόκρισής σας προς τα ανωτέρω έως το ανωτέρω χρονικό σημείο θα προβώ σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την είσπραξη του οφειλομένου από εσάς ως άνω ποσού, νομιμότοκα.

Θεσσαλονίκη, ... Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, Δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.