Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά (νόμος Κατσέλη, νόμος 3869/2010). Αίτηση ενώπιον του Ειρηνοδικείου. Κοινή αίτηση συζύγων. Αίτημα εξαίρεσης της πρώτης κατοικίας (υπόδειγμα).

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας)

ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010)

1. Του ... , κατοίκου ... , διεύθυνση ... , με Α.Δ.Τ. ... και με Α.Φ.Μ. ....

2. Της ... , κατοίκου ... , διεύθυνση ... , με Α.Δ.Τ. ... και με Α.Φ.Μ. ... .

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ

Την ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Όθωνος αρθ. 8, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, αλλά και ως διαχειρίστρια της τιτλοποιημένης απαίτησης της εταιρίας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «DANEION APC LTD», που εδρεύει στο Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου (1st King’s Arms Yard, Third Floor, EC2R 7AF, Λονδίνο), όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

Ως είναι γνωστό, η εισοδηματική στενότητα, τα υψηλά επιτόκια στο χώρο ιδίως της καταναλωτικής πίστης, οι επιθετικές πρακτικές προώθησης πιστώσεων, ατυχείς προγραμματισμοί, απρόβλεπτα γεγονότα στη ζωή των δανειοληπτών (απώλεια εργασίας κ.α.), αποτέλεσαν παράγοντες που, δρώντας υπό την απουσία θεσμών συμβουλευτικής υποστήριξης των καταναλωτών σε θέματα υπερχρέωσης, συνέβαλαν ανενόχλητα στην αυξανόμενη υπερχρέωση νοικοκυριών που, αδυνατώντας εν συνεχεία να αποπληρώσουν τα χρέη τους, υπέστησαν και υφίστανται τις αλυσιδωτά επερχόμενες καταστροφικές συνέπειές της. Προκειμένου δε να αντιμετωπιστεί αυτό το πραγματικό, ιδιαίτερα μεγάλο και οξυμμένο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας κατά τρόπο ουσιαστικό, σύγχρονο, θεσμικό, εναρμονισμένο με τις επιταγές ενός σύγχρονου κοινωνικού κράτους δικαίου, η Πολιτεία προέβη στη θέσπιση του νόμου 3869/2010, με τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται σ’ αυτόν.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗΣ – ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ.

Α1. Ενεργητική νομιμοποίηση. Οι αιτούντες είμαστε ανδρόγυνο, παντρεμένοι από το έτος ... και γονείς δύο ενήλικων γιων, του ... 25 ετών και του ... 22 ετών, οι οποίοι σπουδάζουν στο Τμήμα ... της Πολυτεχνικής Σχολής του ... . Ο πρώτος εξ ημών είμαι ... ετών, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εργάζομαι ως ... στο ... με μηνιαίες αποδοχές περί τα 1.250 €. Η δεύτερη αιτούσα είμαι ... ετών, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εργάζομαι ως ... στο ... με μηνιαίες αποδοχές περί τα 970 €. Επειδή είμαστε φυσικά πρόσωπα, δεν έχουμε πτωχευτική ικανότητα, δεν έχουμε εμπορική ιδιότητα και επειδή έχουμε περιέλθει, χωρίς δόλο, σε νόμιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων ή μη οφειλών μας, αιτούμαστε με την παρούσα την υπαγωγή μας στις διατάξεις του νόμου 3869/2010 για τη ρύθμιση και απαλλαγή των οφειλών προς τους πιστωτές μας.

Α2. Κατάσταση περιουσίας και εισοδημάτων των αιτούντων. Αμφότεροι οι αιτούντες έχουμε: α) την πλήρη κυριότητα κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου έκαστος ενός διαμερίσματος του 3ου ορόφου (KAEK ...), καθαρού εμβαδού 73,15 τετραγωνικών μέτρων με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του όλου οικοπέδου και επί των κοινόκτητων και κοινόχρηστων χώρων 2,888% και β) την πλήρη κυριότητα κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου έκαστος μιας υπόγειας αποθήκης (KAEK ...), καθαρού εμβαδού 9,14 τετραγωνικών μέτρων με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του όλου οικοπέδου και επί των κοινόκτητων και κοινόχρηστων χώρων 0,262%. Αμφότερα τα ως άνω ακίνητα βρίσκονται στη ... και ειδικότερα επί της οδού ... οικοδομής. Τα ακίνητα αυτά κατασκευάστηκαν το έτος 2003 και η εμπορική αξία του εξ αδιαιρέτου ποσοστού έκαστου των αιτούντων εκτιμάται στο χρηματικό ποσό των 30.000 € για το διαμέρισμα και στο χρηματικό ποσό των 1.000 € για την αποθήκη. Το ως άνω διαμέρισμα αποτελεί την κύρια και μοναδική κατοικία της οικογένειάς μας. Οι αιτούντες αποκτήσαμε την κατά 50% εξ αδιαιρέτου πλήρη κυριότητα των ανωτέρω ακινήτων με την υπ’ αριθ. ... συμβολαιογραφική πράξη αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ... . Επιπλέον, ο πρώτος αιτών έχω την πλήρη κυριότητα κατά ποσοστό 100% ενός Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου εργοστασίου κατασκευής NISSAN τύπου ... , κυβισμού 1.500 cc, έτους κατασκευής 2001 και με αριθμό κυκλοφορίας ... . Η εμπορική αξία του εν λόγω οχήματος εκτιμάται στο χρηματικό ποσό των 1.500 €. Πέραν των ως άνω ακινήτων και κινητών αμφότεροι οι αιτούντες δεν έχουμε στην κυριότητά μας κανένα απολύτως άλλο ακίνητο ή κινητό περιουσιακό στοιχείο άξιο αναφοράς. Όπως προελέχθη, ο πρώτος εξ ημών είμαι ... ετών, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εργάζομαι ως ... στο ... με μηνιαίες αποδοχές περί τα 1.250 €. Η δεύτερη αιτούσα είμαι ... ετών, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εργάζομαι ως ... με μηνιαίες αποδοχές περί τα 970 €. Είμαστε γονείς δύο ενήλικων γιων, του ... 25 ετών και του ... 22 ετών, οι οποίοι σπουδάζουν στο Τμήμα ... . Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα αμφότερων των αιτούντων ανέρχεται στο συνολικό χρηματικό ποσό των 2.220 €. Ενώ το συνολικό μηνιαίο κόστος διαβίωσής της τετραμελούς οικογένειάς μας ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 2.020 €. Ειδικότερα, τα μηνιαία οικογενειακά μας έξοδα, ύψους 2.020 €, κατανέμονται ως εξής: 400 € για διατροφή και προσωπικά έξοδα των αιτούντων. 800 € για διατροφή και προσωπικά έξοδα των τέκνων μας, οι οποίοι σπουδάζουν στην πόλη της ... (διαμένουν στις φοιτητικές εστίες). 70 € για το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος. 40 € για θέρμανση - πετρέλαιο (500 € ετησίως). 20 € για το λογαριασμό ύδρευσης - αποχέτευσης. 150 € για λογαριασμούς σταθερής και κινητής τηλεφωνίας όλης της οικογένειας. 25 € για κοινόχρηστα. 130 € για καταβολή φόρου εισοδήματος. 40 € για το ΕΕΤΗΔΕ («χαράτσι» της ΔΕΗ 480 € ετησίως). 30 € για ένδυση και υπόδηση. 30 € για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 30 € για επισκευές, συντήρηση της οικίας μας και λοιπές έκτακτες δαπάνες. 200 € για καύσιμα/βενζίνη για το αυτοκίνητο. 20 € για τέλη κυκλοφορίας του αυτοκινήτου (240 € ετησίως). 20 € για ιδιωτική ασφάλιση του αυτοκινήτου (240 € ετησίως). 15 € για επισκευή και συντήρηση του αυτοκινήτου (180 € ετησίως).

Α3. Κατάσταση πιστωτών και απαιτήσεών τους. Η αναλυτική κατάσταση των πιστωτών μας με τις αντίστοιχες ανά πιστωτή οφειλές μας, βάσει των στοιχείων που μας χορήγησαν οι πιστωτές, έχει ως ακολούθως: Ως προς τον πρώτο εξ ημών, ... : 1. Στην «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» ως διαχειρίστρια της τιτλοποιημένης απαίτησης της εταιρίας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «DANEION APC LTD» προς την οποία έχει εκχωρηθεί το παρόν προϊόν κατά το άρθρο 10 του νόμου 3156/2003, δυνάμει της υπ’ αριθ. ... σύμβασης καταναλωτικού δανείου, οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 797,39 €, αναλυόμενα κατά κεφάλαιο 796,93 €, τόκους 0,46 € και έξοδα 00,00 €. Τρέχον επιτόκιο 9,90% πλέον εισφοράς Ν.128/1975 0,60%. Στην εν λόγω δανειακή σύμβαση είμαι αποκλειστικός οφειλέτης. Ημερομηνία έκδοσης αναλυτικής κατάστασης οφειλών: 30.01.2013. 2. Στην «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.», δυνάμει της υπ’ αριθ. ... σύμβασης στεγαστικού δανείου, οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 79.657,12 €, αναλυόμενα κατά κεφάλαιο 79.621,84 €, τόκους 35,28 € και έξοδα 00,00 €. Τρέχον επιτόκιο 2,93% πλέον εισφοράς Ν.128/1975 0,12%. Στην εν λόγω δανειακή σύμβαση είμαι συνοφειλέτης μαζί με την δεύτερη αιτούσα και εγγυητή τον πατέρα μου. Για την εξασφάλιση της εν λόγω απαίτησης έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης επί της ανωτέρω περιγραφόμενης κύριας και μοναδικής κατοικίας. Ημερομηνία έκδοσης αναλυτικής κατάστασης οφειλών: 30.01.2013. 3. Στην «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.», δυνάμει της υπ’ αριθ. ... σύμβασης στεγαστικού δανείου, οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 25.880,14 €, αναλυόμενα κατά κεφάλαιο 25.832,90 €, τόκους 47,24 € και έξοδα 00,00 €. Τρέχον επιτόκιο 2,15% πλέον εισφοράς Ν.128/1975 0,12%. Στην εν λόγω δανειακή σύμβαση είμαι συνοφειλέτης μαζί με την δεύτερη αιτούσα και εγγυητή τον πατέρα μου. Για την εξασφάλιση της εν λόγω απαίτησης έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης επί της ανωτέρω περιγραφόμενης κύριας και μοναδικής κατοικίας μας. Ημερομηνία έκδοσης αναλυτικής κατάστασης οφειλών: 30.01.2013. 4. Στην «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.», δυνάμει της υπ’ αριθ. ... σύμβασης λογαριασμού υπερανάληψης, οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 1.497,91 €, αναλυόμενα κατά κεφάλαιο 1.431,87 €, τόκους 66,04 € και έξοδα 00,00 €. Τρέχον επιτόκιο 13,75% πλέον εισφοράς Ν.128/1975 0,60%. Στην εν λόγω δανειακή σύμβαση είμαι αποκλειστικός οφειλέτης. Ημερομηνία έκδοσης αναλυτικής κατάστασης οφειλών: 30.01.2013. 5. Στην «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.», δυνάμει της υπ’ αριθ. ... σύμβασης πιστωτικής κάρτας, οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 2.613,36 €, αναλυόμενα κατά κεφάλαιο 2.463,66 €, τόκους 149,70 € και έξοδα 00,00 €. Τρέχον επιτόκιο 18,45%. Στην εν λόγω δανειακή σύμβαση είμαι αποκλειστικός οφειλέτης. Ημερομηνία έκδοσης αναλυτικής κατάστασης οφειλών: 30.01.2013. Εκκρεμεί από την τράπεζα η χορήγηση αντιγράφου της εν λόγω σύμβασης. Ωστόσο, από τον λογαριασμό πληρωμής της κάρτας με ημερομηνία έκδοσης 22.04.2011 προκύπτει ότι η εν λόγω οφειλή έχει αναληφθεί ή παρασχεθεί σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της παρούσας αιτήσεως. Από τις ανωτέρω οφειλές οι υπ’ αριθ. 2 και 3 προς την «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» είναι εξασφαλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια. Για την εξασφάλιση του εν λόγω δανειστή έχουν εγγραφεί υπέρ του προσημειώσεις υποθήκης επί της κύριας και μοναδικής κατοικίας, ως αναλυτικά αυτή περιγράφεται ανωτέρω. Ως προς τη δεύτερη εξ ημών, ... : 1. Στην «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.», δυνάμει της υπ’ αριθ. ... σύμβασης στεγαστικού δανείου, οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 79.666,84 €, αναλυόμενα κατά κεφάλαιο 79.621,84 €, τόκους 45,00 € και έξοδα 00,00 €. Τρέχον επιτόκιο 2,93% πλέον εισφοράς Ν.128/1975 0,12%. Στην εν λόγω δανειακή σύμβαση είμαι συνοφειλέτης μαζί με τον πρώτο αιτούντα και εγγυητή τον πατέρα του. Για την εξασφάλιση της εν λόγω απαίτησης έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης επί της ανωτέρω περιγραφόμενης κύριας και μοναδικής κατοικίας. Ημερομηνία έκδοσης αναλυτικής κατάστασης οφειλών: 11.02.2013. 2. Στην «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.», δυνάμει της υπ’ αριθ. ... σύμβασης στεγαστικού δανείου, οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 25.898,19 €, αναλυόμενα κατά κεφάλαιο 25.832,90 €, τόκους 65,29 € και έξοδα 00,00 €. Τρέχον επιτόκιο 2,15% πλέον εισφοράς Ν.128/1975 0,12%. Στην εν λόγω δανειακή σύμβαση είμαι συνοφειλέτης μαζί με τον πρώτο αιτούντα και εγγυητή τον πατέρα του. Για την εξασφάλιση της εν λόγω απαίτησης έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης επί της ανωτέρω περιγραφόμενης κύριας και μοναδικής κατοικίας. Ημερομηνία έκδοσης αναλυτικής κατάστασης οφειλών: 11.02.2013. Αμφότερες οι ανωτέρω οφειλές μου προς την «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» είναι εξασφαλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια. Για την εξασφάλιση του εν λόγω δανειστή έχουν εγγραφεί υπέρ του προσημειώσεις υποθήκης επί της κύριας και μοναδικής κατοικίας, ως αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω. Όλες οι οφειλές, αμφότερων των αιτούντων, που αναφέρονται στις ανωτέρω καταστάσεις πιστωτών αφορούν δάνεια και πιστώσεις που έχουν αναληφθεί ή παρασχεθεί σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της παρούσας αιτήσεως.

Α4. Συνδρομή αντικειμενικών προϋποθέσεων - Μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών. Ο πρώτος εξ ημών εργάζομαι ως ... με μηνιαίες αποδοχές περί τα 1.250 €, ενώ η δεύτερη εξ ημών εργάζομαι ως ... με μηνιαίες αποδοχές περί τα 970 €. Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα αμφότερων των αιτούντων ανέρχεται στο συνολικό χρηματικό ποσό των 2.220 €. Ενώ το συνολικό μηνιαίο κόστος διαβίωσής της τετραμελούς οικογένειάς μας ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 2.020 €. Η πιεστική οικογενειακή ανάγκη για αγορά πρώτης κατοικίας μάς οδήγησε στη λήψη των στεγαστικών δανείων, ενώ οι υπόλοιπες καταναλωτικές πιστώσεις αναλήφθηκαν για την κάλυψη διάφορων καταναλωτικών αναγκών. Όλες οι ως άνω πιστώσεις αναλήφθηκαν σε χρόνο κατά τον οποίο είχαμε την οικονομική δυνατότητα να εξυπηρετούμε με άνεση τις δανειακές μας υποχρεώσεις. Ωστόσο, το ξαφνικό και απρόβλεπτο γεγονός της μακροχρόνιας οικονομικής ύφεσης στην Ελλάδα, οδήγησε σε δραστική μείωση των μισθών μας. Ειδικότερα, ο πρώτος εξ ημών υπέστη μείωση του μισθού του κατά περίπου 100 € μηνιαίως, ενώ ήδη ανακοινώθηκε από την εργοδότρια εταιρία νέα μείωση ύψους επιπλέον 100 € μηνιαίως. Από την άλλη, η δεύτερη εξ ημών, ούσα δημόσιος υπάλληλος, έχει απολέσει κατά τα τελευταία έτη περίπου 400 € μηνιαίως ύστερα από τις αλλεπάλληλες μισθολογικές μειώσεις (ενιαίο μισθολόγιο, κατάργηση επιδομάτων, περιορισμός υπερωριών κ.λπ.), πλέον της οριστικής κατάργησης των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα, τα οποία αθροιστικά ανέρχονταν περί τα 1.600 € ετησίως. Σημειωτέον δε ότι σε όλα τα ανωτέρω δεν υπολογίζεται η κατάργηση του οικογενειακού επιδόματος, που ήδη έχει ανακοινωθεί και αναμένετε η εφαρμογή του, καθώς και η επιπλέον φορολογική επιβάρυνση που αναμένεται να προκαλέσει η κατάργηση του αφορολόγητου ορίου του φόρου εισοδήματος. Συνεπεία των ανωτέρω δε μπορούμε πλέον να ανταποκριθούμε στην εξυπηρέτηση των δανειακών μας υποχρεώσεων, δε μπορούμε πλέον να είμαστε συνεπείς στην αποπληρωμή του συνόλου των δανείων μας αδυνατώντας να εξοφλήσουμε τις δανειακές μας υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα να περιέλθουμε -χωρίς δόλο- σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών μας. Χαρακτηριστικό των απέλπιδων προσπαθειών μας να εξυπηρετήσουμε τις οφειλές μας προς την πιστώτρια τράπεζα αποτελεί το γεγονός πως επί πάρα πολλούς μήνες και ενώ δεν είχαμε πλέον τα χρήματα για να πληρώνουμε και παρότι είχε ήδη ξεκινήσει η εφαρμογή του νόμου 3869/2010, εμείς συνεχίζαμε να πληρώνουμε κανονικά τις δόσεις μας, πραγματοποιώντας αναλήψεις καταθέσεων, δανειζόμενοι από συγγενείς και φίλους και επιδιώκοντας τη ρύθμιση ορισμένων δανειακών συμβάσεων. Όπως προκύπτει και από τα ανωτέρω αναλυτικά αναφερόμενα στοιχεία, στερούμαστε των επαρκών εισοδημάτων προκειμένου να καταφέρουμε να ανταποκριθούμε στις συμβατικές υποχρεώσεις προς τον πιστωτή μας, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται ληξιπρόθεσμες οφειλές που μάλιστα συνεχώς διογκώνονται, με την προσθήκη των τόκων υπερημερίας. Έχουμε γι’ αυτό περιέλθει σε κατάσταση χωρίς διέξοδο και προοπτική, αντιμετωπίζοντας σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, γεγονός που επηρεάζει την καθημερινότητά μας, καθώς εγκλωβισμένοι στην κατάσταση αυτή αδυνατούμε πλέον να λειτουργήσουμε ως κοινωνικά όντα και να συμμετάσχουμε στην κοινωνική και οικονομική ζωή. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, δεδομένων των εισοδημάτων μας αδυνατούμε να ανταποκριθούμε πλήρως στις τρέχουσες δανειακές μας υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα να έχουν συσσωρευτεί, μετά και από καταγγελία σχετικών δανειακών συμβάσεων, πλήθος ληξιπρόθεσμων οφειλών, των οποίων η αποπληρωμή είναι πλέον αδύνατη. Η κάλυψη των βασικών οικογενειακών μας αναγκών απαιτεί το συνολικό χρηματικό ποσό των 2.020 € μηνιαίως, ενώ το συνολικό μηνιαίο οικογενειακό μας εισόδημα ανέρχεται σε 2.220 €. Βάσει των εισοδημάτων μας, το μηνιαίο χρηματικό ποσό που μπορούμε να διαθέσουμε για την εξόφληση των οφειλών μας ανέρχεται στο συνολικό χρηματικό ποσό των 200 ευρώ, ήτοι 100 € μηνιαίως για τον πρώτο εξ ημών και 100 € μηνιαίως για την δεύτερη εξ ημών. Με τα μηνιαία αυτά ποσά δεν μπορούμε να καλύψουμε τις ληξιπρόθεσμες ή μη οφειλές μας. Ήδη, όπως προκύπτει και από τις προσκομιζόμενες βεβαιώσεις οφειλών, μεγάλο μέρος των ανωτέρω οφειλών μας είναι ληξιπρόθεσμες, ορισμένες δε από τις παραπάνω συμβάσεις έχουν ήδη ή πρόκειται σύντομα να καταγγελθούν. Έχουμε περιέλθει σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής του συνόλου των οφειλών μας, ληξιπρόθεσμων και μη. Τη δεδομένη χρονική στιγμή η οικονομική μας κατάσταση δεν εμφανίζει προοπτική βελτίωσης, ώστε να υπάρχει δυνατότητα τακτοποίησης των οφειλών στο επόμενο χρονικό διάστημα. Τουναντίον μάλιστα, οι νέες περικοπές και τα νέα φορολογικά βάρη που αναμένονται μάς καθιστούν ακόμη πιο ανήσυχους για το μέλλον. Μέχρι σήμερα οι συνεχείς προσπάθειές μας για εύρεση οποιασδήποτε συμβιβαστικής λύσης με τα πιστωτικά ιδρύματα δεν καρποφόρησαν και εξαντλώντας τα όρια των οικονομικών και ψυχικών μας αντοχών καταθέτουμε την παρούσα αίτηση. Η περιρρέουσα οικονομική ύφεση που πλήττει τη χώρα και την κοινωνία όχι μόνο καθιστά αδύνατη τη βελτίωση των οικονομικών μας μεγεθών αλλά απεναντίας φοβόμαστε μη τυχόν ξαφνικά απολέσουμε την εργασία μας και περιέλθουμε σε ακόμη δεινότερη θέση. Βρισκόμαστε, συνεπώς, σε μόνιμη, διαρκή και γενική αδυναμία αποπληρωμής των χρεών μας και για το λόγο αυτό εμπίπτουμε στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3869/2010, δεδομένου μάλιστα ότι αμφότεροι είμαστε φυσικά πρόσωπα, δεν έχουμε εμπορική ιδιότητα και συνεπώς στερούμαστε πτωχευτικής ικανότητας, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.1 του ν.3869/2010. Για τους λόγους αυτούς προβήκαμε στην υποβολή προς το παραπάνω πιστωτικό ιδρύματα που διατηρεί απαιτήσεις εις βάρος μας πρότασης εξωδικαστικού συμβιβασμού, προκειμένου να προβούμε, δυνάμει του άρθρου 2 του ν. 3869/2010 σε ρύθμιση των χρεών μας, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητές μας αποπληρωμής. Ωστόσο, η προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού με το πιστωτικό ίδρυμα απέτυχε, όπως προκύπτει και από τις από 01.04.2013 βεβαιώσεις του πληρεξούσιου δικηγόρου μας, ο οποίος συνέδραμε στην προσπάθεια για την εξώδικη ρύθμιση των χρεών μας, τις οποίες βεβαιώσεις και προσκομίζουμε.

Β. ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ.

Β1. Σχέδιο διευθέτησης οφειλών. Με την παρούσα αίτηση αιτούμαστε σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 του ν. 3869/2010 να γίνει δεκτό το κατωτέρω σχέδιο ρύθμισης των χρεών μας. Το προτεινόμενο σχέδιο ρύθμισης των οφειλών μας βασίζεται στην επιθυμία να εξαιρεθεί από τη ρευστοποίηση της περιουσίας η κύρια και μοναδική κατοικία μας. Βάσει των εισοδημάτων μας, μπορούμε να διαθέσουμε το συνολικό χρηματικό ποσό των 200 € μηνιαίως, ήτοι 100 € μηνιαίως ο πρώτος εξ ημών και 100 € η δεύτερη εξ ημών, προκειμένου να ρυθμίσουμε το σύνολο των οφειλών μας. Ως προς τον πρώτο εξ ημών, ... : Ακολουθεί παρακάτω το σχέδιο ρύθμισης των οφειλών του πρώτου αιτούντα, το οποίο έχει συνολική διάρκεια είκοσι τέσσερα (24) έτη. Για τα πρώτα τέσσερα (4) έτη προβλέπει τη μερική σύμμετρη/αναλογική ικανοποίηση του συνόλου των πιστώσεων με καταβολές σε σταθερές μηνιαίες δόσεις και για τα επόμενα είκοσι (20) έτη προβλέπει την ικανοποίηση μόνο των πιστώσεων με εμπράγματη ασφάλεια. Ως προς τα πρώτα τέσσερα (4) έτη, ήτοι 48 μήνες: 1. Στην «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» ως διαχειρίστρια της τιτλοποιημένης απαίτησης της εταιρίας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «DANEION APC LTD» προς την οποία έχει εκχωρηθεί το παρόν προϊόν κατά το άρθρο 10 του νόμου 3156/2003 όπου, δυνάμει της υπ’ αριθ. ... σύμβασης καταναλωτικού δανείου, οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 797,39 €, προτείνω να καταβάλω για 48 μήνες (4 έτη) το ποσό των 0,72 € μηνιαίως, ήτοι το συνολικό ποσό των 34,65 €. Στην εν λόγω δανειακή σύμβαση είμαι αποκλειστικός οφειλέτης. Ημερομηνία έκδοσης αναλυτικής κατάστασης οφειλών: 30.01.2013. 2. Στην «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» όπου, δυνάμει της υπ’ αριθ. ... σύμβασης στεγαστικού δανείου, οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 79.657,12 €, προτείνω να καταβάλω για 48 μήνες (4 έτη) το ποσό των 72,12 € μηνιαίως, ήτοι το συνολικό ποσό των 3.461,91 €. Στην εν λόγω δανειακή σύμβαση είμαι συνοφειλέτης μαζί με την δεύτερη αιτούσα και εγγυητή τον πατέρα μου. Για την εξασφάλιση της εν λόγω απαίτησης έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης επί της ανωτέρω περιγραφόμενης κύριας και μοναδικής κατοικίας. Ημερομηνία έκδοσης αναλυτικής κατάστασης οφειλών: 30.01.2013. 3. Στην «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» όπου, δυνάμει της υπ’ αριθ. ... σύμβασης στεγαστικού δανείου, οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 25.880,14 €, προτείνω να καταβάλω για 48 μήνες (4 έτη) το ποσό των 23,43 € μηνιαίως, ήτοι το συνολικό ποσό των 1.124,76 €. Στην εν λόγω δανειακή σύμβαση είμαι συνοφειλέτης μαζί με την δεύτερη αιτούσα και εγγυητή τον πατέρα μου. Για την εξασφάλιση της εν λόγω απαίτησης έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης επί της ανωτέρω περιγραφόμενης κύριας και μοναδικής κατοικίας μας. Ημερομηνία έκδοσης αναλυτικής κατάστασης οφειλών: 30.01.2013. 4. Στην «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» όπου, δυνάμει της υπ’ αριθ. ... σύμβασης λογαριασμού υπερανάληψης, οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 1.497,91 €, προτείνω να καταβάλω για 48 μήνες (4 έτη) το ποσό των 1,36 € μηνιαίως, ήτοι το συνολικό ποσό των 65,10 €. Στην εν λόγω δανειακή σύμβαση είμαι αποκλειστικός οφειλέτης. Ημερομηνία έκδοσης αναλυτικής κατάστασης οφειλών: 30.01.2013. 5. Στην «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» όπου, δυνάμει της υπ’ αριθ. ... σύμβασης πιστωτικής κάρτας, οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 2.613,36 €, προτείνω να καταβάλω για 48 μήνες (4 έτη) το ποσό των 2,37 € μηνιαίως, ήτοι το συνολικό ποσό των 113,58 €. Στην εν λόγω δανειακή σύμβαση είμαι αποκλειστικός οφειλέτης. Ημερομηνία έκδοσης αναλυτικής κατάστασης οφειλών: 30.01.2013. Tα ανωτέρω ποσά δόσεων, που αφορούν σε 48 μηνιαίες δόσεις (4 έτη), μας δίνουν το άθροισμα του συνολικού ποσού των 100 € το μήνα. Οι παραπάνω μηνιαίες χρηματικές δόσεις προτείνω να καταβάλλονται σε κάθε πιστώτρια τράπεζα εντός των πέντε πρώτων εργάσιμων ημερών κάθε μήνα. Ως προς το επιτόκιο που θα επιβαρύνει τις ανωτέρω μηνιαίες δόσεις, προτείνω μηδενικό επιτόκιο, ώστε να μπορώ να υπολογίσω μακροπρόθεσμα με ασφάλεια τις μηνιαίες οφειλές μου χωρίς να φοβάμαι μήπως οι ξαφνικές αυξομειώσεις των επιτοκίων ανατρέψουν τον οικονομικό προγραμματισμό. Ως προς τα επόμενα είκοσι (20) έτη, ήτοι 240 μήνες: 1. Στην «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» όπου, δυνάμει της υπ’ αριθ. ... σύμβασης στεγαστικού δανείου, οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 79.657,12 €, προτείνω να καταβάλω για 240 μήνες (20 έτη) το ποσό των 75,51 € μηνιαίως, ήτοι το συνολικό ποσό των 18.122,77 €. Στην εν λόγω δανειακή σύμβαση είμαι συνοφειλέτης μαζί με την δεύτερη αιτούσα και εγγυητή τον πατέρα μου. Για την εξασφάλιση της εν λόγω απαίτησης έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης επί της ανωτέρω περιγραφόμενης κύριας και μοναδικής κατοικίας. Ημερομηνία έκδοσης αναλυτικής κατάστασης οφειλών: 30.01.2013. 2. Στην «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» όπου, δυνάμει της υπ’ αριθ. ... σύμβασης στεγαστικού δανείου, οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 25.880,14 €, προτείνω να καταβάλω για 240 μήνες (20 έτη) το ποσό των 24,49 € μηνιαίως, ήτοι το συνολικό ποσό των 5.877,23 €. Στην εν λόγω δανειακή σύμβαση είμαι συνοφειλέτης μαζί με την δεύτερη αιτούσα και εγγυητή τον πατέρα μου. Για την εξασφάλιση της εν λόγω απαίτησης έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης επί της ανωτέρω περιγραφόμενης κύριας και μοναδικής κατοικίας μας. Ημερομηνία έκδοσης αναλυτικής κατάστασης οφειλών: 30.01.2013. Tα ανωτέρω ποσά δόσεων, που αφορούν σε 240 μηνιαίες δόσεις (20 έτη), μας δίνουν το άθροισμα του συνολικού ποσού των 100 € το μήνα. Οι παραπάνω μηνιαίες χρηματικές δόσεις προτείνω να καταβάλλονται σε κάθε πιστώτρια τράπεζα εντός των πέντε πρώτων εργάσιμων ημερών κάθε μήνα. Ως προς το επιτόκιο που θα επιβαρύνει τις ανωτέρω μηνιαίες δόσεις, προτείνεται μηδενικό επιτόκιο, ώστε να μπορώ να υπολογίσω μακροπρόθεσμα με ασφάλεια τις μηνιαίες οφειλές μου χωρίς να φοβάμαι μήπως οι ξαφνικές αυξομειώσεις των επιτοκίων ανατρέψουν τον οικονομικό προγραμματισμό. Ως προς τη δεύτερη εξ ημών, Άννα Τσιαλιού: Ακολουθεί παρακάτω το σχέδιο ρύθμισης των οφειλών της δεύτερης αιτούσας, το οποίο έχει συνολική διάρκεια είκοσι (20) έτη και το οποίο προβλέπει τη μερική ικανοποίηση του εμπραγμάτως εξασφαλισμένου πιστωτή με καταβολές σε σταθερές μηνιαίες δόσεις. 1. Στην «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» όπου, δυνάμει της υπ’ αριθ. ... σύμβασης στεγαστικού δανείου, οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 79.666,84 €, προτείνω να καταβάλω για 240 μήνες (20 έτη) το ποσό των 75,47 € μηνιαίως, ήτοι το συνολικό ποσό των 18.122,10 €. Στην εν λόγω δανειακή σύμβαση είμαι συνοφειλέτης μαζί με τον πρώτο αιτούντα και εγγυητή τον πατέρα του. Για την εξασφάλιση της εν λόγω απαίτησης έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης επί της ανωτέρω περιγραφόμενης κύριας και μοναδικής κατοικίας. Ημερομηνία έκδοσης αναλυτικής κατάστασης οφειλών: 11.02.2013. 2. Στην «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» όπου, δυνάμει της υπ’ αριθ. ... σύμβασης στεγαστικού δανείου, οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 25.898,19 €, προτείνω να καταβάλω για 240 μήνες (20 έτη) το ποσό των 24,53 € μηνιαίως, ήτοι το συνολικό ποσό των 5.877,90 €. Στην εν λόγω δανειακή σύμβαση είμαι συνοφειλέτης μαζί με τον πρώτο αιτούντα και εγγυητή τον πατέρα του. Για την εξασφάλιση της εν λόγω απαίτησης έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης επί της ανωτέρω περιγραφόμενης κύριας και μοναδικής κατοικίας μας. Ημερομηνία έκδοσης αναλυτικής κατάστασης οφειλών: 11.02.2013. Tα ανωτέρω ποσά δόσεων, που αφορούν σε 240 μηνιαίες δόσεις (20 έτη), μας δίνουν το άθροισμα του συνολικού ποσού των 100 € το μήνα. Οι παραπάνω μηνιαίες χρηματικές δόσεις προτείνω να καταβάλλονται σε κάθε πιστώτρια τράπεζα εντός των πέντε πρώτων εργάσιμων ημερών κάθε μήνα. Ως προς το επιτόκιο που θα επιβαρύνει τις ανωτέρω μηνιαίες δόσεις, προτείνω μηδενικό επιτόκιο, ώστε να μπορώ να υπολογίσω μακροπρόθεσμα με ασφάλεια τις μηνιαίες οφειλές μου χωρίς να φοβάμαι μήπως οι ξαφνικές αυξομειώσεις των επιτοκίων ανατρέψουν τον οικονομικό προγραμματισμό.

Β2. Εξαίρεση της κύριας και μοναδικής κατοικίας μας από την εκποίηση καθώς και λοιπών ακινήτων μικρής εμπορικής αξίας. Με την παρούσα αίτηση αμφότεροι οι αιτούντες δηλώνουμε ότι επιθυμούμε να διατηρήσουμε και να προστατέψουμε την κύρια και μοναδική κατοικία μας από τη ρευστοποίηση για την ικανοποίηση του πιστωτή. Τούτο δε μάλιστα καθώς η αντικειμενική αξία του εν λόγω ακινήτου δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο όριο πρώτης κατοικίας. Υπάγεται συνεπώς στην προστατευτική ρύθμιση του άρθρου 9 παρ.2 του ν. 3869/2010 και προστατεύεται στην περίπτωση συνδρομής των όρων για τη δικαστική ρύθμιση των χρεών από τη ρευστοποίηση με την ανάληψη από εμάς της υποχρέωσης για εξόφληση οφειλών μέχρι το 85% της εμπορικής αξίας του εν λόγω ακινήτου. Η περιγραφή της κύριας και μοναδικής κατοικίας μας, η οποία επιθυμούμε να εξαιρεθεί της ρευστοποίησης της περιουσίας μας για την ικανοποίηση των πιστωτών, έχει ως εξής: πλήρης κυριότητα κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου έκαστος ενός διαμερίσματος του 3ου ορόφου (KAEK ...), καθαρού εμβαδού 73,15 τετραγωνικών μέτρων με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του όλου οικοπέδου και επί των κοινόκτητων και κοινόχρηστων χώρων 2,888%. Το ως άνω ακίνητο βρίσκεται στη ... και ειδικότερα επί της οδού ... οικοδομής. Το ακίνητο αυτό κατασκευάστηκε το έτος 2003 και η εμπορική αξία του εξ αδιαιρέτου ποσοστού έκαστου των αιτούντων εκτιμάται στο χρηματικό ποσό των 30.000 €. Το ως άνω διαμέρισμα αποτελεί την κύρια και μοναδική κατοικία της οικογένειάς μας. Επίσης, στην ίδια οικοδομή, έκαστος των αιτούντων έχουμε την πλήρη κυριότητα κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου μιας υπόγειας αποθήκης (KAEK ...), καθαρού εμβαδού 9,14 τετραγωνικών μέτρων με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του όλου οικοπέδου και επί των κοινόκτητων και κοινόχρηστων χώρων 0,262%. Το ως άνω ακίνητο βρίσκεται στη ... και ειδικότερα επί της οδού ... οικοδομής. Το ακίνητο αυτό κατασκευάστηκε το έτος 2003 και η εμπορική αξία του εξ αδιαιρέτου ποσοστού έκαστου των αιτούντων εκτιμάται στο χρηματικό ποσό των 1.000 €. Αμφότεροι οι αιτούντες επιθυμούμε την εξαίρεση από τη ρευστοποίηση της παραπάνω αποθήκης, διότι κρίνεται ότι αφενός δεν πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον σε έναν ενδεχόμενο πλειστηριασμό και αφετέρου διότι η χαμηλή εμπορική της αξία δεν πρόκειται να ικανοποιήσει ουσιαστικά τους πιστωτές. Οι αιτούντες αποκτήσαμε την κατά 50% εξ αδιαιρέτου πλήρη κυριότητα των ανωτέρω ακινήτων με την υπ’ αριθ. ... συμβολαιογραφική πράξη αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ... .

Β3. Λοιποί όροι της προτεινόμενης ρύθμισης. Η καταβολή των παραπάνω δόσεων θα αρχίσει από τον πρώτο μήνα που ακολουθεί την επικύρωση του δικαστικού συμβιβασμού. Με την εξόφληση των δόσεων που προβλέπονται για κάθε ρυθμιζόμενη οφειλή, απαλλασσόμαστε από το υπόλοιπο αυτής. Σε περίπτωση καθυστέρησης της καταβολής τεσσάρων δόσεων ο θιγόμενος πιστωτής μπορεί να προχωρήσει σε καταγγελία των παραπάνω ρυθμίσεων των οφειλών μας. Ως προς το επιτόκιο που θα επιβαρύνει τις ανωτέρω μηνιαίες δόσεις, προτείνεται μηδενικό επιτόκιο, ώστε να μπορούμε να υπολογίσουμε μακροπρόθεσμα με ασφάλεια τις μηνιαίες οφειλές μας χωρίς να φοβόμαστε μήπως οι ξαφνικές αυξομειώσεις των επιτοκίων ανατρέψουν τον οικογενειακό οικονομικό προγραμματισμό.

Β4. Σύνοψη του σχεδίου διευθέτησης. Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα του σχεδίου ρύθμισης, επισημαίνονται τα εξής: Ως προς τον πρώτο εξ ημών, ... : Το σχέδιο ρύθμισης των οφειλών του πρώτου αιτούντα έχει συνολική διάρκεια είκοσι τέσσερα (24) έτη. Για τα πρώτα τέσσερα (4) έτη προβλέπει τη μερική σύμμετρη/αναλογική ικανοποίηση του συνόλου των πιστώσεων με καταβολές σε σταθερές μηνιαίες δόσεις και για τα επόμενα είκοσι (20) έτη προβλέπει την ικανοποίηση μόνο των πιστώσεων με εμπράγματη ασφάλεια. 1. Στην «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» ως διαχειρίστρια της τιτλοποιημένης απαίτησης της εταιρίας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «DANEION APC LTD» προς την οποία έχει εκχωρηθεί το παρόν προϊόν κατά το άρθρο 10 του νόμου 3156/2003 όπου, δυνάμει της υπ’ αριθ. ... σύμβασης καταναλωτικού δανείου, οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 797,39 €, θα καταβάλω για 48 μήνες (4 έτη) το ποσό των 0,72 € μηνιαίως, ήτοι το συνολικό ποσό των 34,65 €. Με την καταβολή των δόσεων αυτών και μετά το πέρας 4 ετών θα απαλλαγώ από το υπόλοιπο της εν λόγω οφειλής προς την καθής. Στην εν λόγω δανειακή σύμβαση είμαι αποκλειστικός οφειλέτης. Ημερομηνία έκδοσης αναλυτικής κατάστασης οφειλών: 30.01.2013. 2. Στην «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» όπου, δυνάμει της υπ’ αριθ. ... σύμβασης στεγαστικού δανείου, οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 79.657,12 €, θα καταβάλω για 48 μήνες (4 έτη) το ποσό των 72,12 € μηνιαίως, ήτοι το συνολικό ποσό των 3.461,91 € και εν συνεχεία θα καταβάλω για τους επόμενους 240 μήνες (20 έτη) το ποσό των 75,51 € μηνιαίως, ήτοι το συνολικό ποσό των 18.122,77 €. Με την καταβολή των δόσεων αυτών και μετά το πέρας 24 ετών θα απαλλαγώ από το υπόλοιπο της εν λόγω οφειλής προς την καθής. Στην εν λόγω δανειακή σύμβαση είμαι συνοφειλέτης μαζί με την δεύτερη αιτούσα και εγγυητή τον πατέρα μου. Για την εξασφάλιση της εν λόγω απαίτησης έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης επί της ανωτέρω περιγραφόμενης κύριας και μοναδικής κατοικίας. Ημερομηνία έκδοσης αναλυτικής κατάστασης οφειλών: 30.01.2013. 3. Στην «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» όπου, δυνάμει της υπ’ αριθ. ... σύμβασης στεγαστικού δανείου, οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 25.880,14 €, θα καταβάλω για 48 μήνες (4 έτη) το ποσό των 23,43 € μηνιαίως, ήτοι το συνολικό ποσό των 1.124,76 € και εν συνεχεία θα καταβάλω για τους επόμενους 240 μήνες (20 έτη) το ποσό των 24,49 € μηνιαίως, ήτοι το συνολικό ποσό των 5.877,23 €. Με την καταβολή των δόσεων αυτών και μετά το πέρας 24 ετών θα απαλλαγώ από το υπόλοιπο της εν λόγω οφειλής προς την καθής. Στην εν λόγω δανειακή σύμβαση είμαι συνοφειλέτης μαζί με την δεύτερη αιτούσα και εγγυητή τον πατέρα μου. Για την εξασφάλιση της εν λόγω απαίτησης έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης επί της ανωτέρω περιγραφόμενης κύριας και μοναδικής κατοικίας μας. Ημερομηνία έκδοσης αναλυτικής κατάστασης οφειλών: 30.01.2013. 4. Στην «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» όπου, δυνάμει της υπ’ αριθ. ... σύμβασης λογαριασμού υπερανάληψης, οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 1.497,91 €, θα καταβάλω για 48 μήνες (4 έτη) το ποσό των 1,36 € μηνιαίως, ήτοι το συνολικό ποσό των 65,10 €. Με την καταβολή των δόσεων αυτών και μετά το πέρας 4 ετών θα απαλλαγώ από το υπόλοιπο της εν λόγω οφειλής προς την καθής. Στην εν λόγω δανειακή σύμβαση είμαι αποκλειστικός οφειλέτης. Ημερομηνία έκδοσης αναλυτικής κατάστασης οφειλών: 30.01.2013. 5. Στην «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» όπου, δυνάμει της υπ’ αριθ. ... σύμβασης πιστωτικής κάρτας, οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 2.613,36 €, θα καταβάλω για 48 μήνες (4 έτη) το ποσό των 2,37 € μηνιαίως, ήτοι το συνολικό ποσό των 113,58 €. Με την καταβολή των δόσεων αυτών και μετά το πέρας 4 ετών θα απαλλαγώ από το υπόλοιπο της εν λόγω οφειλής προς την καθής. Στην εν λόγω δανειακή σύμβαση είμαι αποκλειστικός οφειλέτης. Ημερομηνία έκδοσης αναλυτικής κατάστασης οφειλών: 30.01.2013. Οι παραπάνω μηνιαίες χρηματικές δόσεις προτείνω να καταβάλλονται σε κάθε πιστώτρια τράπεζα εντός των πέντε πρώτων εργάσιμων ημερών κάθε μήνα. Ως προς το επιτόκιο που θα επιβαρύνει τις ανωτέρω μηνιαίες δόσεις, προτείνω μηδενικό επιτόκιο, ώστε να μπορώ να υπολογίσω μακροπρόθεσμα με ασφάλεια τις μηνιαίες οφειλές μου χωρίς να φοβάμαι μήπως οι ξαφνικές αυξομειώσεις των επιτοκίων ανατρέψουν τον οικονομικό προγραμματισμό. Ως προς τη δεύτερη εξ ημών, ... : Το σχέδιο ρύθμισης των οφειλών της δεύτερης αιτούσας έχει συνολική διάρκεια είκοσι (20) έτη και προβλέπει τη μερική ικανοποίηση του εμπραγμάτως εξασφαλισμένου πιστωτή με καταβολές σε σταθερές μηνιαίες δόσεις. 1. Στην «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» όπου, δυνάμει της υπ’ αριθ. ... σύμβασης στεγαστικού δανείου, οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 79.666,84 €, θα καταβάλω για 240 μήνες (20 έτη) το ποσό των 75,47 € μηνιαίως, ήτοι το συνολικό ποσό των 18.122,10 €. Με την καταβολή των δόσεων αυτών και μετά το πέρας 20 ετών θα απαλλαγώ από το υπόλοιπο της εν λόγω οφειλής προς την καθής. Στην εν λόγω δανειακή σύμβαση είμαι συνοφειλέτης μαζί με τον πρώτο αιτούντα και εγγυητή τον πατέρα του. Για την εξασφάλιση της εν λόγω απαίτησης έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης επί της ανωτέρω περιγραφόμενης κύριας και μοναδικής κατοικίας. Ημερομηνία έκδοσης αναλυτικής κατάστασης οφειλών: 11.02.2013. 2. Στην «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» όπου, δυνάμει της υπ’ αριθ. ... σύμβασης στεγαστικού δανείου, οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 25.898,19 €, θα καταβάλω για 240 μήνες (20 έτη) το ποσό των 24,53 € μηνιαίως, ήτοι το συνολικό ποσό των 5.877,90 €. Με την καταβολή των δόσεων αυτών και μετά το πέρας 20 ετών θα απαλλαγώ από το υπόλοιπο της εν λόγω οφειλής προς την καθής. Στην εν λόγω δανειακή σύμβαση είμαι συνοφειλέτης μαζί με τον πρώτο αιτούντα και εγγυητή τον πατέρα του. Για την εξασφάλιση της εν λόγω απαίτησης έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης επί της ανωτέρω περιγραφόμενης κύριας και μοναδικής κατοικίας μας. Ημερομηνία έκδοσης αναλυτικής κατάστασης οφειλών: 11.02.2013. Οι παραπάνω μηνιαίες χρηματικές δόσεις προτείνω να καταβάλλονται σε κάθε πιστώτρια τράπεζα εντός των πέντε πρώτων εργάσιμων ημερών κάθε μήνα. Ως προς το επιτόκιο που θα επιβαρύνει τις ανωτέρω μηνιαίες δόσεις, προτείνω μηδενικό επιτόκιο, ώστε να μπορώ να υπολογίσω μακροπρόθεσμα με ασφάλεια τις μηνιαίες οφειλές μου χωρίς να φοβάμαι μήπως οι ξαφνικές αυξομειώσεις των επιτοκίων ανατρέψουν τον οικονομικό προγραμματισμό. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 5 του ν. 3869/2010 καλείται ο ανωτέρω πιστωτής μας όπως υποβάλει εγγράφως στη γραμματεία του ανωτέρω αρμοδίου δικαστηρίου τις παρατηρήσεις του σχετικά με το ανωτέρω και ιδίως να δηλώσει εάν συμφωνεί ή όχι με το προτεινόμενο σχέδιο διευθετήσεως των οφειλών εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την κατάθεση της αιτήσεως αυτής στο παραπάνω Ειρηνοδικείο. Σε περίπτωση παρελεύσεως της ανωτέρω προθεσμίας απράκτου σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 εδάφιο 3 του άρθρου 5 του ν. 3869/2010 τεκμαίρεται ότι ο πιστωτής συμφωνεί με το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών. Εξάλλου, αν στο αρχικό ή τροποποιημένο σχέδιο συγκατατίθενται πιστωτές με απαιτήσεις που υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού ποσού των απαιτήσεων, στους οποίους περιλαμβάνονται σε κάθε περίπτωση το σύνολο των πιστωτών με εμπραγμάτως εξασφαλιζόμενες απαιτήσεις και πιστωτές με απαιτήσεις που υπερβαίνουν το ήμισυ των τυχόν εργατικών απαιτήσεων, το Δικαστήριο, μετά από αίτηση του οφειλέτη ή οποιουδήποτε από τους πιστωτές που υποβάλλεται εγγράφως μέχρι τη συζήτηση της αιτήσεως, υποκαθιστά την έλλειψη συγκατάθεσης, εφόσον κριθεί ότι οι τελευταίοι αντιτίθενται καταχρηστικά στο συμβιβασμό. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι επήλθε ο συμβιβασμός και ότι ανακλήθηκε η αίτηση για την απαλλαγή από τα χρέη (άρθρο 7 νόμου 3869/2010).

Γ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ.

Επικουρικά, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 και 2 ν. 3869/2010 «αν το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών δεν γίνει δεκτό από τους πιστωτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του προηγούμενου άρθρου ή αν εκδηλώθηκαν αντιρρήσεις κατά του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών και δεν υποκαθίστανται αυτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο άρθρο, το δικαστήριο ελέγχει την ύπαρξη των αμφισβητούμενων απαιτήσεων και την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 1 για τη ρύθμιση των οφειλών και απαλλαγή του οφειλέτη. Αν τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη δεν είναι επαρκή, το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τα πάσης φύσεως εισοδήματά του, ιδίως εκείνα από την προσωπική του εργασία, τη δυνατότητα συνεισφοράς της συζύγου και σταθμίζοντας αυτά με τις βιοτικές ανάγκες του ιδίου και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του, τον υποχρεώνει να καταβάλει μηνιαίως και για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών ορισμένο ποσό για ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών του συμμέτρως διανεμόμενο». Εξάλλου, κατά το άρθρο 9 του ν. 3869/2010 το δικαστήριο διατάσσει τη ρευστοποίηση της περιουσίας, η εκποίηση της οποίας κρίνεται απαραίτητη για την ικανοποίηση των πιστωτών. Ωστόσο, «ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει πρόταση εκκαθάρισης ζητώντας να εξαιρεθεί από την εκποίηση βεβαρημένο ή μη με εμπράγματη ασφάλεια ακίνητο, που χρησιμεύει ως μοναδική κατοικία του, εφόσον τούτο δεν υπερβαίνει σε εμβαδόν το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά πενήντα τοις εκατό. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ρυθμίζει την ικανοποίηση απαιτήσεων των πιστωτών μέχρι συνολικό ποσό που ανέρχεται στο ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) της εμπορικής αξίας του ακινήτου της μοναδικής κατοικίας, όπως αυτή αποτιμάται από το δικαστήριο. Η ρύθμιση μπορεί να προβλέπει και περίοδο χάριτος. Η εξυπηρέτηση της οφειλής γίνεται με επιτόκιο που δεν υπερβαίνει αυτό της ενήμερης οφειλής ή το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που ίσχυε σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τον τελευταίο μήνα για τον οποίο υφίσταται μέτρηση, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και χωρίς ανατοκισμό. Οι απαιτήσεις των πιστωτών που έχουν εμπράγματη ασφάλεια στο ακίνητο ικανοποιούνται προνομιακά από τις καταβολές του οφειλέτη με βάση την παρούσα παράγραφο. Για τον προσδιορισμό της περιόδου τοκοχρεολυτικής εξόφλησης της οριζομένης συνολικής οφειλής λαμβάνεται υπόψη η διάρκεια των συμβάσεων δυνάμει των οποίων χορηγήθηκαν πιστώσεις στον οφειλέτη. Η περίοδος πάντως αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι έτη. Η μη τήρηση από τον οφειλέτη των υποχρεώσεων που επιβάλλονται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου αυτής, επιτρέπει στον πιστωτή να κινήσει διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη και της μοναδικής κατοικίας του. Δεν επιτρέπεται η καταγγελία της ρύθμισης αυτής αν δεν υπάρχει καθυστέρηση τεσσάρων τουλάχιστον μηνιαίων δόσεων». Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του ν. 3869/2010, «η κανονική εκτέλεση από τον οφειλέτη των υποχρεώσεων που επιβάλλονται με την απόφαση που εκδίδεται σε εφαρμογή των παραγράφων 2, 4 και 5 του άρθρου 8 επιφέρει, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 9, την απαλλαγή του από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι όλων των πιστωτών, ακόμη και έναντι εκείνων που δεν ανήγγειλαν τις απαιτήσεις τους». Με την παρούσα αίτησή μας ζητούμε από το Δικαστήριό Σας τη ρύθμιση και απαλλαγή των οφειλών και την εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας και μοναδικής κατοικίας μας, στην οποία αμφότεροι οι αιτούντες είμαστε συνιδιοκτήτες κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου έκαστος, καθώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 1 του ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών μας από το Δικαστήριό Σας σύμφωνα με το άρθρο 8 και την εξαίρεση της κύριας κατοικίας μας από τη ρευστοποίηση της περιουσίας για την ικανοποίηση των πιστωτών σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 του ίδιου νόμου. Η περιγραφή της κύριας κατοικίας μας, η οποία επιθυμούμε να εξαιρεθεί της ρευστοποίησης της περιουσίας μας για την ικανοποίηση του πιστωτή, έχει ως εξής: πλήρης κυριότητα κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου έκαστος ενός διαμερίσματος του 3ου ορόφου (KAEK ...), καθαρού εμβαδού 73,15 τετραγωνικών μέτρων με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του όλου οικοπέδου και επί των κοινόκτητων και κοινόχρηστων χώρων 2,888%. Το ως άνω ακίνητο βρίσκεται στη ... και ειδικότερα επί της οδού ... οικοδομής. Το ακίνητο αυτό κατασκευάστηκε το έτος 2003 και η εμπορική αξία του εξ αδιαιρέτου ποσοστού έκαστου των αιτούντων εκτιμάται στο χρηματικό ποσό των 30.000 €. Το ως άνω διαμέρισμα αποτελεί την κύρια και μοναδική κατοικία της οικογένειάς μας. Επίσης, στην ίδια οικοδομή, έκαστος των αιτούντων έχουμε την πλήρη κυριότητα κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου μιας υπόγειας αποθήκης (KAEK ...), καθαρού εμβαδού 9,14 τετραγωνικών μέτρων με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του όλου οικοπέδου και επί των κοινόκτητων και κοινόχρηστων χώρων 0,262%. Το ως άνω ακίνητο βρίσκεται στη ... και ειδικότερα επί της οδού ... οικοδομής. Το ακίνητο αυτό κατασκευάστηκε το έτος 2003 και η εμπορική αξία του εξ αδιαιρέτου ποσοστού έκαστου των αιτούντων εκτιμάται στο χρηματικό ποσό των 1.000 €. Αμφότεροι οι αιτούντες επιθυμούμε την εξαίρεση από τη ρευστοποίηση της παραπάνω αποθήκης, διότι κρίνεται ότι αφενός δεν πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον σε έναν ενδεχόμενο πλειστηριασμό και αφετέρου διότι η χαμηλή εμπορική της αξία δεν πρόκειται να ικανοποιήσει ουσιαστικά τους πιστωτές. Οι αιτούντες αποκτήσαμε την κατά 50% εξ αδιαιρέτου πλήρη κυριότητα των ανωτέρω ακινήτων με την υπ’ αριθ. ... συμβολαιογραφική πράξη αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ... .

Δ. ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ.

Επειδή προσκομίζουμε στο Δικαστήριό Σας αναλυτική κατάσταση των περιουσιακών μας στοιχείων, των εισοδημάτων και των οφειλών μας, στοιχεία που έχουμε ήδη γνωστοποιήσει στους πιστωτές μας. Επειδή επιπρόσθετα και προς απόδειξη της υπό κρίσιν αιτήσεώς μας προσκομίζουμε τα ακόλουθα έγγραφα: 1. Τις βεβαιώσεις αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 2 του Ν. 3869/2010 (σχετικά 1α και 1β). 2. Υπεύθυνες δηλώσεις για την ορθότητα των αναφερομένων στην παρούσα εισοδημάτων, περιουσίας και οφειλών, καθώς και για τις τυχόν μεταβιβάσεις ακινήτων εντός της παρελθούσης τριετίας (σχετικά 2α και 2β). 3. Αντίγραφα των αστυνομικών ταυτοτήτων μας (σχετικά 3α και 3β). 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (σχετικό 4). 5. Αντίγραφο του ΕΤΑΚ του έτους 2009 και του έντυπου Ε9 του έτους 2006 (σχετικό 5α και 5β). 6. Εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος για τα έτη 2010, 2011 και 2012 (σχετικά 6α, 6β και 6γ). 7. Αντίγραφο της Αίτησης εξωδικαστικού συμβιβασμού που καταθέσαμε στους πιστωτές (σχετικό 7). 8. Αποδεικτικό κατάθεσης της Αίτησης εξωδικαστικού συμβιβασμού στον πιστωτή μας (σχετικό 8). 9. Την αναλυτική κατάσταση οφειλών που χορήγησε η πιστώτρια τράπεζα στον πρώτο εξ ημών (σχετικά 9). 10. Την αναλυτική κατάσταση οφειλών που χορήγησε η πιστώτρια τράπεζα στην δεύτερη εξ ημών (σχετικό 10). 11. Αντίγραφα ενδεικτικών μηνιαίων καταστάσεων μισθοδοσίας του πρώτου εξ ημών (σχετικό 11). 12. Αντίγραφο της μηνιαίας κατάστασης μισθοδοσίας της δεύτερης εξ ημών (σχετικό 12). 13. Αντίγραφο της υπ’ αριθ. ... συμβολαιογραφικής πράξης αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ... (σχετικό 13). 14. Αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου και διαγράμματος (σχετικά 14α και 14β). 15. Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου εργοστασίου κατασκευής NISSAN τύπου ... , κυβισμού 1.500 cc, έτους κατασκευής 2001 και με αριθμό κυκλοφορίας ... (σχετικό 15). 16. Τα υπ’ αριθ. 2012-13/1645 και 2012-13/1646 πιστοποιητικά φοιτητικής ιδιότητας (σχετικά 16α και 16β). 17. Αντίγραφο της υπ’ αριθ. ... σύμβασης καταναλωτικού δανείου (σχετικό 17). 18. Αντίγραφο της υπ’ αριθ. ... σύμβασης στεγαστικού δανείου (σχετικό 18). 19. Αντίγραφο της υπ’ αριθ. ... σύμβασης στεγαστικού δανείου (σχετικό 19). 20. Αντίγραφο της υπ’ αριθ. ... σύμβασης λογαριασμού υπερανάληψης (σχετικό 20). 21. Το λογαριασμό πληρωμής της υπ’ αριθ. ... πιστωτικής κάρτας με ημερομηνία έκδοσης 22.04.2011, από τον οποίο προκύπτει ότι η εν λόγω οφειλή έχει αναληφθεί ή παρασχεθεί σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της παρούσας αιτήσεως (εκκρεμεί από την τράπεζα η χορήγηση αντιγράφου της εν λόγω σύμβασης) (σχετικό 21). 22. Αντίγραφα ενδεικτικών αποδείξεων και λογαριασμών, από τα οποία αποδεικνύονται τα πάγια μηνιαία έξοδά μας (σχετικό 22).

Επειδή στερούμαστε της πτωχευτικής ικανότητας, καθώς δεν έχουμε την εμπορική ιδιότητα.

Επειδή όλες οι οφειλές μας προς τον ανωτέρω πιστωτή δημιουργήθηκαν προ του τελευταίου έτους από την υποβολή της παρούσης αιτήσεως.

Επειδή ουδεμία οφειλή υπάγεται στην εξαιρετική διάταξη του άρθρου 1 παρ.2 του ν.3869/2010, ήτοι δεν προέκυψε από αδικοπραξία ή δόλο, δεν αφορά δικαστικά πρόστιμα, χρηματική ποινή, φόρο ή τέλη προς το Δημόσιο, ΟΤΑ ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή τέλος εισφορές προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης.

Επειδή προς το παραπάνω ίδρυμα που διατηρεί απαιτήσεις εις βάρος μας προβήκαμε στην αρχική υποβολή πρότασης εξωδικαστικού συμβιβασμού, προκειμένου να επιτευχθεί, δυνάμει του άρθρου 2 του Ν. 3869/2010 ρύθμιση των χρεών, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες αποπληρωμής, πλην όμως, η προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού με το παραπάνω πιστωτικό ίδρυμα απέτυχε, όπως προκύπτει και από τις από 01.04.2013 βεβαιώσεις αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού του πληρεξούσιου δικηγόρου μας.

Επειδή δεν έχουμε απαλλαγεί άλλη φορά από τα χρέη μας. Επειδή στην παρούσα αίτησή κατ’ άρθρο 4 παρ.1 του Ν. 3869/2010 εμπεριέχονται νομίμως τ’ απαιτούμενα στο άρθρο 5 του ίδιου νόμου, ήτοι η κατάσταση της υπάρχουσας περιουσίας και των εισοδημάτων μας, καθώς και το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών μας.

Επειδή με την παρούσα δηλώνουμε υπεύθυνα ότι όλα τα παρατιθέμενα στοιχεία σχετικά με την κατάσταση της περιουσίας και των εισοδημάτων μας, την κατάσταση του πιστωτή και των απαιτήσεών του κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα είναι πλήρη, αληθή και σύμφωνα με όσα ο ίδιος ο πιστωτής μάς έχει γνωστοποιήσει.

Επειδή οι οφειλές μας έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, διότι ευρισκόμαστε σε πραγματική και αναίτια μόνιμη αδυναμία πληρωμής των δόσεων προς τον πιστωτή μας.

Επειδή η αδυναμία πληρωμής στην οποία έχουμε περιέλθει δεν οφείλεται σε δόλο ή σε υπαιτιότητά, ούτε καν σε αμέλεια, αλλά σε εξωγενείς παράγοντες τους οποίους δεν μπορέσαμε ούτε να προβλέψουμε, αλλά και ούτε να αντιπαλέψουμε.

Επειδή η παρούσα αίτηση είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής, αποδεικνύονται δε πάντα τ’ ανωτέρω δια μαρτύρων και εγγράφων, το δε Δικαστήριο Σας είναι το κατά τόπον αρμόδιο λόγω της κατοικίας μας για την εκδίκαση αυτής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Και όσους θα προσθέσουμε κατά τη συζήτηση της παρούσας, και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος

ΖΗΤΟΥΜΕ:

Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μας.

Να επικυρωθεί το ανωτέρω Σχέδιο Διευθέτησης Οφειλών, ως ανωτέρω προτείνεται ή ως τροποποιηθεί, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν. 3869/2010, με τη συγκατάθεση του πιστωτή ώστε να αποκτήσει το σχέδιο ισχύ δικαστικού συμβιβασμού. Επικουρικά, σε περίπτωση μη επίτευξης δικαστικού συμβιβασμού, να διαταχθεί η ρύθμιση των χρεών μας σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.1 και 2 ν. 3869/2010 για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών και να οριστούν οι μηνιαίες καταβολές που υποχρεούμαστε να καταβάλουμε στον καθού πιστωτή μας, λαμβάνοντας υπόψη τα εισοδήματά μας και σταθμίζοντας αυτά με τις βιοτικές ανάγκες μας, σε ύψος που να μπορούμε να καταβάλουμε σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην αίτησή μας.

Να εξαιρεθεί από την εκποίηση της περιουσίας μας για την ικανοποίηση του πιστωτή η κύρια και μοναδική κατοικία μας, όπως περιγράφεται αναλυτικά παραπάνω, καθώς και η υπόγεια αποθήκη που την ακολουθεί λόγω χαμηλής εμπορικής της αξίας και συνακόλουθου χαμηλού αγοραστικού ενδιαφέροντος σε έναν ενδεχόμενο πλειστηριασμό.

Να αναγνωρισθεί ότι με την τήρηση της παραπάνω τετραετούς ρύθμισης των οφειλών μας θα απαλλαγούμε από τα χρέη μας προς τον καθού πιστωτή, με την επιφύλαξη αυτών που ρυθμίστηκαν για επιπλέον είκοσι έτη για την εξαίρεση από την εκποίηση της κυρίας κατοικίας μας.

Να συμψηφισθεί η δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.

Θεσσαλονίκη, 15.04.2013, Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης και Συνεργάτες, Δικηγορικό Γραφείο, Θεσσαλονίκη - Αθήνα.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.