Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Συναινετικό διαζύγιο - Ιδιωτικό συμφωνητικό για τη συναινετική λύση του γάμου (υπόδειγμα)

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΑΜΟΥ

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την ... του έτους ... και ημέρα ... οι κάτωθι συμβαλλόμενοι και υπογεγραμμένοι, αφενός ο ... του ... και της ... , γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη στις ... , κάτοικος Θεσσαλονίκης, διεύθυνση ... , κάτοχος του υπ’ αριθ. ... Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκπροσωπούμενος στο παρόν από την δικηγόρο Θεσσαλονίκης ... και αφετέρου η ... του ... και της ... , γεννηθείσα στη Θεσσαλονίκη στις ... , κάτοικος Θεσσαλονίκης, διεύθυνση ... , κάτοχος του υπ’ αριθ. ... Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκπροσωπούμενη στο παρόν από τον δικηγόρο Θεσσαλονίκης ... συμφωνήσαμε, συνομολογήσαμε και συναποδεχθήκαμε αμοιβαία τα εξής:

Συμφωνούμε, λόγω ασυμφωνίας χαρακτήρων, να λύσουμε τον πολιτικό γάμο που συνήψαμε την ... του έτους ... στο Δημαρχιακό Κατάστημα Θεσσαλονίκης και ο οποίος ιερολογήθηκε -με τους Κανόνες της Χριστιανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας- το ... του έτους ... στον Ιερό Ναό ... Θεσσαλονίκης (θρησκευτικός γάμος). Δηλώνουμε δε αμφότεροι ότι η θέλησή μας για τη λύση του γάμου μας με συναινετικό διαζύγιο είναι ώριμη, σοβαρή, ελεύθερη, ανεπηρέαστη και απαλλαγμένη από κάθε ελάττωμα.

Οι Συμβαλλόμενοι ...

Οι Πληρεξούσιοι Δικηγόροι ...

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, Δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα (Τηλ. 2310525720, Κιν. 6974128138)

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.