Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Ευθύνη του κατόχου ζώου - Αγωγή αποζημιώσεως κατά του κατόχου ζώου (υπόδειγμα)

Ενώπιον του ...

ΑΓΩΓΗ ... ΚΑΤΑ ...

Ο εναγόμενος είναι κτηνοτρόφος και διατηρεί στην κυριότητα, νομή και κατοχή του κοπάδι που αποτελείται από 100 πρόβατα, αποκομίζοντας τις ωφέλειες από την εκμετάλλευσή του. Την επίβλεψη και φύλαξη του κοπαδιού αυτού έχει ο ίδιος, ο οποίος μεριμνά και επιλαμβάνεται αυτοπροσώπως της βοσκής και του σταβλισμού των ζώων. Την ... το εν λόγω κοπάδι προβάτων, διέφυγε από την προσοχή και τον έλεγχο του εναγομένου, ο οποίος κατά τον συγκεκριμένο χρόνο αδικαιολόγητα δεν ήταν παρών, ώστε να ασκεί επί τόπου την απαιτούμενη επιμέλεια της βοσκής των ζώων, με αποτέλεσμα το κοπάδι να μετακινηθεί από τον βοσκότοπο και να εισέλθει στον αγρό ιδιοκτησίας, νομής και κατοχής μου, εκτάσεως ... στρεμμάτων, που περιήλθε σε μένα με αγορά από τον ... με το υπ’ αριθ. αγοραπωλητήριο συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου ... νόμιμα μεταγραμμένο στο Υποθηκοφυλακείο ... και ο οποίος αγρός βρίσκεται στην παρακείμενη θέση «...» και είναι σπαρμένος με σιτάρι και αραβόσιτο. Από την ανεξέλεγκτη βοσκή του παραπάνω κοπαδιού στον αγρό μου καταστράφηκαν σιτηρά δύο (2) στρεμμάτων και προκλήθηκε σε μένα ζημία ανερχόμενη στο ποσό των ... , που αντιστοιχεί στην αξία της εσοδείας που απωλέσθηκε.

Επειδή σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 924 ΑΚ ο εναγόμενος ως κάτοχος των ζώων του παραπάνω κοπαδιού κατά τον κρίσιμο χρόνο της ζημίας, ευθύνεται για την ανόρθωση αυτής, εφόσον στην προκειμένη περίπτωση υφίσταται αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της ζημίας και της ενεργείας των ανωτέρω ζώων, καθώς και της παραλείψεως του εναγομένου και δέον να υποχρεωθεί σε αποζημίωσή μου προς αποκατάσταση της ζημίας αυτής. Επειδή, προκειμένης αποζημιώσεως από άδικη πράξη, συντρέχει νόμιμη περίπτωση για την κήρυξη προσωρινά εκτελεστής της αποφάσεως που θα εκδοθεί.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΖΗΤΩ: Να γίνει δεκτή η αγωγή μου. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος για την ιστορούμενη αιτία να καταβάλει σε εμένα το ποσό των ... ως αποζημίωση για την ζημιά που υπέστην, με τον νόμιμο τόκο από την επίδοση της παρούσας μέχρι την εξόφληση. Να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση που θα εκδοθεί. Να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην δικαστική μου δαπάνη.

Δικηγορικό Γραφείο "Δημήτριος Χ. Καραγιάννης", Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.