Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αδικοπραξία ανηλίκου υπό εποπτεία - Αγωγή αδικοπραξίας κατά ανηλίκου - Τακτική διαδικασία (υπόδειγμα)

Ενώπιον του ...

ΑΓΩΓΗ Του ... ΚΑΤΑ 1. Του ... 2. Της ... 3. Του ... ανηλίκου, όλοι τους κάτοικοι ...

Την ... ο τρίτος των εναγομένων, ανήλικος, ηλικίας 15 ετών, ο οποίος εκπροσωπείται και τελεί υπό την γονική μέριμνα του πρώτου και της δεύτερης των εναγομένων, οι οποίοι ως γονείς αυτού είχαν την εποπτεία του εν λόγω ανηλίκου, μετείχε σε ομάδα φιλάθλων ποδοσφαιρικού σωματείου, η οποία κατευθυνόταν προς το γήπεδο του ... . Πριν από την πύλη εισόδου στο γήπεδο έλαβαν χώρα αντεγκλήσεις με οπαδούς αντίπαλης ομάδος κατά την διάρκεια των οποίων ο τρίτος των εναγομένων εκτόξευσε πέτρα, από την οποία τραυματίσθηκε στο μάτι ο τυχαία διερχόμενος από την περιοχή ανήλικος υιός μου, ηλικίας 12 ετών. Για την θεραπεία της σωματικής βλάβης, την οποία υπέστη ο εν λόγω υιός μου από την ανωτέρω παράνομη και υπαίτια πράξη του τρίτου των εναγομένων, η οποία τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με το βλαπτικό αποτέλεσμα, δαπάνησα μέχρι σήμερα: α) ... ευρώ για αμοιβή γιατρού, β) ... ευρώ για νοσήλια στην κλινική ... , όπου νοσηλεύτηκε επί τριήμερο και γ) ... ευρώ για φάρμακα και συνολικά το ποσό των ... ευρώ.

Επειδή για την ως άνω παράνομη και υπαίτια πράξη του τρίτου των εναγομένων ευθύνονται εις ολόκληρον οι πρώτος και δεύτερη εναγόμενοι για την ανόρθωση της ζημίας που προκλήθηκε σε εμένα, ως έχοντες κατά τον νόμο την εποπτεία επί του εν λόγω ανηλίκου, στα πλαίσια της οποίας έχουν το δικαίωμα και καθήκον να επιμελούνται, να επιβλέπουν και να επιτηρούν αυτόν.

Επειδή οι εναγόμενοι πρέπει να υποχρεωθούν επίσης να καταβάλουν εις ολόκληρον σε εμένα, υπό την ιδιότητά μου ως εκπροσώπου του ανηλίκου υιού μου, ο οποίος τελεί υπό την γονική μέριμνα και επιμέλειά μου το ποσό των ... ευρώ ως ανάλογη προς τη βαρύτητα του πταίσματος χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη την οποία υπέστη ο τελευταίος από την αδικοπραξία.

Επειδή η απόφαση που θα εκδοθεί δέον να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή, εφόσον πρόκειται για αποζημίωση που οφείλεται σε αδικοπραξία.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΖΗΤΩ: Να γίνει δεκτή η αγωγή μου. Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να καταβάλουν για την ιστορούμενη αιτία εις ολόκληρον έκαστος σε εμένα: 1) ατομικά ως αποζημίωση για την αποκατάσταση της ζημίας που αφορά στο πρόσωπό μου το ποσό των ... ευρώ και 2) με την ιδιότητα του εκπροσώπου του ανηλίκου υιού μου ως χρηματική ικανοποίηση του τελευταίου για την ηθική βλάβη που υπέστη το ποσό των ... ευρώ, με τον νόμιμο τόκο από την επίδοση της παρούσης μέχρι την εξόφληση. Να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση που θα εκδοθεί. Να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στην δικαστική μου δαπάνη και στην αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου μου.

Θεσσαλονίκη, .../.../... Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ...

Δικηγορικό Γραφείο "Δημήτριος Χ. Καραγιάννης", Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.